konfiguracja co to jest
Co to znaczy konfiguracja? Definicja konfiguracja ukształtowanie, układ, zwł. terenu; położenie.

Czy przydatne?

Definicja konfiguracja

Definicja z ang. configuration, z niem. Konfiguration.

Co to znaczy KONFIGURACJA konfiguracja ukształtowanie, układ, zwł. terenu; położenie ciał niebieskich na niebie w relacji do Słońca.konfiguracjonizm zobacz gestaltyzm.Etym. - późn.z łaciny configuratio 'ukształtowanie; porównanie' z ?Xac. configurare 'ukształtować'; zobacz kom-; figurare 'formować, kształtować' od figura, zobacz figuralny

Czym jest konfiguracja znaczenie w Znaczenie K .