konfluencja co to jest
Co to znaczy konfluencja? Definicja konfluencja spływ, zlew, łączenie się dwóch a. więcej rzek.

Czy przydatne?

Definicja konfluencja

Definicja z ang. confluence, z niem. Zusammenfluss.

Co to znaczy KONFLUENCJA konfluencja spływ, zlew, łączenie się dwóch a. więcej rzek, strumieni, potoków; miejsce spotkania się dwóch rzek; rzeka utworzona z połączenia się dwóch rzek (na przykład Bugo-Narew, Szatt-al-Arab, Gironde).Etym. - późn.z łaciny confluentia 'spłynięcie wspólnie' z ?Xac. confluere 'płynąć wspólnie'; con- zobacz kom-; fluere, zobacz fluid

Czym jest konfluencja znaczenie w Znaczenie K .