koniunkcja co to jest
Co to znaczy koniunkcja? Definicja koniunkcja astr. złączenie (okres, gdzie 2 ciała niebieskie.

Czy przydatne?

Definicja koniunkcja

Definicja z ang. conjunction, z niem. Verbindung.

Co to znaczy KONIUNKCJA koniunkcja astr. złączenie (okres, gdzie 2 ciała niebieskie znajdują się na niebie najbliżej siebie); log. złączenie dwu (a. więcej) zdań dzięki spójnika "i".koniunkturalny zależny od koniunktury; powstały pod wpływem chwilowych, sprzyjających okoliczności.koniunktura splot warunków, wywierający znaczący (zazw. nieujemny) wpływ na co; przypadek, położenie; ekon. ogólny stan gospodarki, określony parametrami produkcji, cen, popytu, stan zatrudnienia i tym podobneEtym. - śrdw.z łaciny conjunctura 'zbieg wydarzeń' i ?Xac. coniunctio 'połączenie' od coniungere 'łączyć'; zobacz kom-; iungere, zobacz iunctim

Czym jest koniunkcja znaczenie w Znaczenie K .