konserwa co to jest
Co to znaczy konserwa? Definicja konserwa wytwór spożywczy w hermetycznej puszce, słoiku.

Czy przydatne?

Definicja konserwa

Definicja z ang. preserve, z niem. bewahren.

Co to znaczy KONSERWA konserwa wytwór spożywczy w hermetycznej puszce, słoiku, przystosowany do dłuższego przechowywania; pot. konserwatyści, zwolennicy polityki (partii) zachowawczej, przeciwnicy postępu, reform.konserwatywny przywiązany do tradycji, zachowawczy; nie wykazujący tendencji do szybkich zmian.konserwatorium wyższa szkoła muzyczna.konserwator opiekun zabytków kultury i sztuki (a. mechanik mający nadzór nad maszynami), zajmujący się ich konserwacją, ochroną, zabezpieczeniem.Etym. - śrdw.z łaciny conservatorium 'magazyn'; późn.z łaciny conservativus 'zachowawczy'; ?Xac. conservator 'ochraniający' i conservatio 'chronienie' od conservare 'zachowywać'; zobacz kom-; servare 'jp.'; zabezpieczać; strzec; czcić; por. obserwant; prezerwatywa; rezerwa

Czym jest konserwa znaczenie w Znaczenie K .