konskrypcja co to jest
Co to znaczy konskrypcja? Definicja konskrypcja pobór do wojska; przest. lista, lista. Etym. - ?Xac.

Czy przydatne?

Definicja konskrypcja

Definicja z ang. conscription, z niem. Einberufung.

Co to znaczy KONSKRYPCJA konskrypcja pobór do wojska; przest. lista, lista.Etym. - ?Xac. conscriptio 'napisanie; lista' od conscribere 'pisać wspólnie; zaciągać do służby wojsk.'; zobacz kom-; scribere, zobacz skryba

Czym jest konskrypcja znaczenie w Znaczenie K .