mandat co to jest
Co to znaczy mandat? Definicja mandat pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego (zwł.

Czy przydatne?

Definicja mandat

Definicja z ang. mandate, z niem. Mandat.

Co to znaczy MANDAT mandat pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego (zwł. posła na sejm), do administrowania poprzez pańtwo jakimś terytorium (udzielone poprzez organizację międzynarodową); pełnomocnictwo do podejmowania wiążących decyzji udzielone uczestnikom rokowań; nakaz zapłacenia grzywny za wykroczenie; dypl. pisemne polecenie wyższych instancji do niższych.mandatariusz pełnomocnik; kraj administrujące terytorium mandatowym; w Austrii przed 1848 r.: urzędnik policyjno-sądowy na wsi.mandatum obrzęd umywania nóg w Ogromny Czwartek w kościołach; nazwa od pierwszych słów antyfony śpiewanej w okresie obrzędu: Mandatum novum ?Xac., 'przykazanie nowe (daję wam)'.Etym. - późn.z łaciny mandatarius 'pełnomocnik' od mandatum 'zlecenie' z mandare 'powierzać; obciążać; polecać'; por. komandor

Czym jest mandat znaczenie w Znaczenie M .