co to jest
Co to znaczy mol? Definicja mol chem. gramocząsteczka, gramodrobina, liczba gramów czystej.

Czy przydatne?

Definicja mol

Definicja z ang. moth, z niem. mol.

Co to znaczy MOL mol chem. gramocząsteczka, gramodrobina, liczba gramów czystej substancji chem. równa liczbie wyrażającej jej względny ciężar cząsteczkowy (skrót od: molekuła).molekularny właściwy molekułom, drobinom, cząsteczkom, najmniejszym zdolnym do samodzielnego występowania skupieniom związku chem.molestować natrętnie prosić o co, zanudzać prośbami, naprzykrzać się.molo spacerowy pomost nawodny prostopadły do brzegu; nabrzeże portowe (falochron), przy którym cumuje się statki.Etym. - wł. molo 'molo; przystań', n.z łaciny molecula 'drobina' i ?Xac. molestare 'być ciężarem, kłopotem' od moles 'ciężar (zwł. kamieni); nasyp, grobla, falochron'; por. demolować

Czym jest mol znaczenie w Znaczenie M .