mulier taceat ecclesia co to jest
Co to znaczy mulier taceat in ecclesia? Definicja mulier taceat in ecclesia ?Xac., niewiasta niech.

Czy przydatne?

Definicja mulier taceat in ecclesia

Definicja z ang. taceat mulier in ecclesia, z niem. taceat mulier in ecclesia.

Co to znaczy MULIER TACEAT IN ECCLESIA mulier taceat in ecclesia ?Xac., niewiasta niech milczy w kościele.Etym. - wg Wulgaty (1. List św. Pawła do Kor., 14, 34)

Czym jest mulier taceat in ecclesia znaczenie w Znaczenie M .