plus prose sans suse rien co to jest
Co to znaczy par ma foi il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que jen suisse rien.

Czy przydatne?

Definicja par ma foi il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que jen suisse rien

Definicja z ang. couples have foi il ya plus de 40 ans que je dis de la prose sans rien que yen suisse, z niem. Paare haben foi il ya Plus de 40 ans que je dis de la Prosa sans rien que Yen suisse.

Co to znaczy PAR MA FOI IL Y A PLUS DE 40 ANS QUE JE DIS DE LA PROSE SANS QUE JEN SUISSE RIEN par ma foi! il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que j'en suisse rien fr., u licha! już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc.Etym. - z Moliera (Mieszczanin szlachcicem, 2, 6); pan Jourdain do nauczyciela filozofii

Czym jest par ma foi il y a plus de 40 znaczenie w Znaczenie P .