encyklopedia pipa proton co to jest
DEFINICJA Pipa, Proton, Pulweryzacja, Panteizm, Prestidigitator, Parabellum, Prym, Perwersja.

Znaczenie słowa, wyrazu na P

 • Znaczenie Precieuses Co to jest damy paryskich salonów lit. XVII w. Etym. - fr. précieuse 'kobieta afektowana; wykwintnisia' (l.poj.) z r.ż. od précieux 'kosztowny
 • Znaczenie Paroksytoniczny Definicja akcentowaniem wyrazów na przedostatniej sylabie; mający akcent na niej; por. proparoksyton. Etym. - gr. paroksýtonos 'jw.'; zobacz par(a
 • Znaczenie Poligon Co znaczy poligon teren poświęcony do ćwiczeń wojsk., zwł. artyleryjskich. Etym. - gr. polýgōnos 'wielokątny'; zobacz poli-; -gon- 1
 • Znaczenie Parachronizm Słownik opatrzeniu jakiegoś wydarzenia datą późniejszą od prawdziwej; zobacz antydatowanie; prochronizm. Etym. - zobacz par(a); -chron(o
 • Znaczenie Lointaine Princesse Znaczenie księżniczka', kobieta uwielbiana pokornie z oddali; odległa, nieosiągalna kochanka. Etym. - od tytułu melodramatu wierszem La Princesse
 • Znaczenie Pańcaśila Czym jest moralnych', w buddyzmie tradycyjna spis nakazów moralnych obowiązująca osoby świeckie, zabraniająca zabójstwa, kradzieży, nieobyczajnych
 • Znaczenie Preskrypcja Co oznacza recepta lekarska. Etym. - późn.z łaciny praescriptio 'przedawnienie' z ?Xac. 'przedmowa; nakaz' od praescribere 'poprzedzać wstępem
 • Znaczenie Proscenium Krzyżówka część sceny wysunięta przed kurtynę. Etym. - ?Xac. z gr. proskēnion 'scena'; zobacz pro- 1; skēnē, zobacz scenariusz
 • Znaczenie Pilaw Najlepszy baraniną i jarzynami, smażonego w oliwie, gotowanego na rosole i przyprawionego korzeniami. Etym. - pers., tur. pilāu, palāu 'jw
 • Znaczenie Principii Petitio Przykłady domaganie się (przedstawienia) początku (dowodu); błąd logiczny opierający na przyjmowaniu tezy, której ma się dopiero dowieść, za jedną z
 • Znaczenie Peplos Encyklopedia czasach Homera, długi prostokątny pas materiału, którym owijały się, spinając go na barkach klamrami, ściągając na biodrach pasem i
 • Znaczenie power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely Jak działa power corrupts absolutely z angielskiego:, władza demoralizuje, a. władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny. Etym. - John E. E
 • Znaczenie Pizzicato Czy jest dźwięków poprzez szarpanie strun palcem na muz. instrumentach smyczkowych. Etym. - wł. p.p. od pizzicare 'szczypać; szarpać (struny)' z
 • Znaczenie Aller Pis Pojęcie pis aller fr., [wym. pizale] to, czym trzeba się zadowolić w braku czegoś lepszego
 • Znaczenie Prewet Wyjaśnienie prewet ustęp, klozet. Etym. - nm. Privet 'jw.' od ?Xac. privatus, zobacz prywata
 • Znaczenie Paschał Opis zatkniętymi pięcioma granami (ziarnami) kadzidła, poświęcana w Ogromną Sobotę i stawiana po lewej stronie ołtarza na czas od Ogromnej
 • Znaczenie Philosophensteg Informacje filozofów', ulica spacerowa w Heidelbergu nad Neckarem (Niemcy), sławnym mieście uniwersyteckim (od 1386 r.) i ośrodku nauk.- kulturalnym
 • Znaczenie Plan Co to jest program, porządek zadań, zajęć, prac, czynności, szkic, zarys; rysunek, szkic, przedstawiający w określonej skali przekrój budynku, teren
 • Znaczenie Phlokate Definicja phlokåtē nowogr., rodzaj niedrogich, włochatych dywanów, wytwarzanych w Grecji
 • Znaczenie Polimetria Co znaczy różnych głosach tegoż utworu muz. różnego rodzaju metrum (na przykład koniec I aktu opery Don Juan Mozarta). Etym. - zobacz poli-; -metria
 • Znaczenie Forma Pro Słownik przyzwoitości; (rachunek p.f.) prowizoryczny, tymczasowy. proforma dawn. klasa wstępna; szkoła początkowa. Etym. - ?Xac. pro forma 'dla
 • Znaczenie Palinologia Znaczenie się badaniem ziarn, pyłku i zarodników roślin (również kopalnych). Etym. - gr. palýnein 'posypywać; zraszać' od pálē 'mąka; pył'; zobacz
 • Znaczenie Proksemika Czym jest antropolog amer. Edward T. Hall) edukacja o wartości komunikacyjnej zachowań niewerbalnych, takich jak czyny, ruchy, miny, spojrzenia
 • Znaczenie Proteusz Co oznacza uczuciach, chorągiewka na dachu, kameleon. Etym. - gr. Prōteús 'mit. gr. syn Okeanosa i Tetydy, bóstwo morskie mieszkające na wyspie
 • Znaczenie Platyna Krzyżówka rzadki metal szlachetny, jasnoszary, ciągliwy, trudno topliwy. platynowce ekipa pierwiastków metalicznych; ruten, rod, pallad, osm, iryd
 • Znaczenie Pedicure Najlepszy lecznicza pielęgnacja stóp, zwł. paznokci u nóg, usunięcie odcisków i tak dalej pedikirzyst(k)a specjalist(k)a w tym zakresie. Etym. - fr
 • Znaczenie Pajdo Przykłady dziecko; potomek, latorośl. pedagog nauczyciel, wychowawca; teoretyk nauczania i wychowania. pedagogia zespół środków i metod nauczania
 • Znaczenie Piretrum Encyklopedia bertram, złocień dalmatyński, z którego koszyczków kwiatowych otrzymuje się po wysuszeniu owadobójczy proszek perski, zwany także
 • Znaczenie Profos Jak działa podoficer strzegący aresztantów wojsk. Etym. - nm. 'dawn. dozorca więzienny, żandarm' ze st.fr. provost 'przełożony' od ?Xac. propositus p
 • Znaczenie Precypitacja Czy jest Etym. - ?Xac. praecipitatio 'zrzucanie, strącanie' od praecipitare 'zrzucać; spadać na łeb' z praeceps 'na łeb, na szyję; stromo'; zobacz
 • Znaczenie Polimat Pojęcie polimat zobacz polihistor. Etym. - gr. polymathēs 'sporo wiedzący'; zobacz poli-; -mathēs od máthein, zobacz matematyka
 • Znaczenie Per Wyjaśnienie przez; kompletnie; do końca; bardzo; prze-; odchylający się, zbaczający (od czego). Etym. - fr. per- 'poprzez' z ?Xac. per- 'poprzez; prze
 • Znaczenie Prekognicja Opis jasnowidzenie przyszłych wydarzeń a. stanów. Etym. - późn.z łaciny praecognitio 'jw.' od ?Xac. praecognoscere 'przewidywać'; zobacz pre
 • Znaczenie Portamento Informacje jednego dźwięku na drugi, możliwe do wykonania w śpiewie, na instrumentach smyczkowych, gitarze hawajskiej i na puzonie; por. jazz. Etym
 • Znaczenie Paralogizm Co to jest wnioskowanie obarczone nieświadomym błędem logicznym (w odróżnieniu do sofizmatu, błędu świadomego); por. ignoratio elenchi; petitio
 • Znaczenie Parnas Definicja środowisko pisarzy; ekipa pisarzy fr. (parnasistów) drugiej poł. XIX w., głosząca kult sztuki dla sztuki, odwrót od romantycznej
 • Znaczenie Potaufeu Co znaczy złożona z wołowiny i jarzyn ugotowanych w rosole (z chlebem pszennym); przest. garnek na rosół. Etym. - fr. dosł. 'garnek na ogniu; jw
 • Znaczenie Pronunciamiento Słownik deklaracja, wezwanie, manifest, odezwa do narodu, zwł. wezwanie do stworzenia zbrojnego; bunt wojskowy, pucz. Etym. - hiszp. 'jw.' z ?Xac
 • Znaczenie Pryncypalny Znaczenie pryncypał przest. szef, zwierzchnik. pryncypialny zasadniczy, trzymający się zasad. pryncypat forma ustrojowa cesarstwa w Rzymie od Augusta
 • Znaczenie Jaskinia Platona Czym jest wiedzy ludzkiej, perspektyw poznania. Etym. - Platon w Republice (7, sekcja 514): "Wyobraź sobie ludzi żyjących w... jaskini... od
 • Znaczenie Pestalozzianizm Co oznacza sposób elementarna" nauczania, oparta na wynikach analizy psychologicznej mechanizmów poznawczych, przechodząca od rzeczy znanych do
 • Znaczenie Poligynia Krzyżówka poligynia zobacz poligamia. Etym. - zobacz poli-; -gin(e
 • Znaczenie Capitis Poena Najlepszy poena capitis ?Xac., [wym. pö:na ka...] kara Zgonu, kara kluczowa
 • Znaczenie Permanentny Przykłady ciągły, ustawiczny. Etym. - ?Xac. permanens dpn. permanentis p.pr. od permanēre 'trwać'; zobacz per-; manēre, zobacz immanentny
 • Znaczenie Poker Encyklopedia wygranej decyduje wyższość waloru zestawu 5 kart w ręku, wg kolejności: 1) poker - sekwens 5 kart w jednym kolorze, 2) czwórka - 4
 • Znaczenie Partner Jak działa tym podobne); towarzysz, wspólnik; aktor współgrający z innym. Etym. - z angielskiego: 'jw.' ze st.fr. parçon 'udział; część' od ?Xac
 • Znaczenie Pajuk Czy jest straży magnata, towarzyszący mu w okresie jazdy powozem; pokojowiec sułtana tur., żołnierz sułtańskiej gwardii przybocznej. Etym. - pers
 • Znaczenie Proklityka Pojęcie tworzący z kolejnym wyrazem (akcentownym) całość akcentowaną (np "do izby"); por. enklityka. Etym. - zobacz pro- 1; enklityka
 • Znaczenie Perfidia Wyjaśnienie przebiegłość, obłuda, podstępna nieszczerość (por. Albion, Graeca fides). Etym. - ?Xac. 'wiarołomstwo; niewierność' od perfidus 'nieuczciwy
 • Znaczenie Perry Opis regularnie po poddaniu fermentacji, niskoprocentowy napój alkoholowy, gruszecznik, podobny do cydru, niekiedy musujący (po nasyceniu kwasem
 • Znaczenie Fathers Pilgrim Informacje Ojcowie Pielgrzymi, ekipa prześladowanych w Anglii purytanów, która w liczbie 102 osób pożeglowała w r. 1620 do Ameryki Płn. na statku
 • Znaczenie Passiflora Co to jest passiflora bot. męczennica. Etym. - n.z łaciny; passi- z późn.z łaciny passio, zobacz pasja; flora
 • Znaczenie Peniuar Definicja przy czesaniu; przest. szlafroczek, negliż. Etym. - fr. peignoir 'jw.' od peigner 'czesać, gładzić' z ?Xac. pectinare 'czesać' od pecten
 • Znaczenie Prebenda Co znaczy kośc. przypadająca ustalonym osobom duchownym. Etym. - śrdw.z łaciny praebenda 'jw.' z późn.z łaciny 'zaopatrzenie ze strony państwa' z
 • Znaczenie Puka Słownik jakich sporo na hawajskich plażach; nawleczone na sznurek a. drut służą jako naszyjnik a. bransoletki. Etym. - hawaj., dosł. 'otwór', skr
 • Znaczenie Prefekt Znaczenie hist. w Księstwie Warszawskim) adm. naczelnik departamentu, prowincji, okręgu, policji miejskiej; katecheta; duchowny rz.kat. sprawujący
 • Znaczenie Prohibicja Czym jest zwł. sprzedaży a. niekiedy i produkcji napojów alkoholowych); por. bootlegger. prohibicjonizm ochrona produkcji krajowej przed konkurencją
 • Znaczenie Promesa Co oznacza instytucję, zawierający przyrzeczenie jakiegoś świadczenia. Etym. - fr. promesse 'obietnica; oblig' z ?Xac. promissum 'obietnica' od
 • Znaczenie Phallus Krzyżówka phallus zobacz falliczny
 • Znaczenie Paranoik Najlepszy chorobę psychiczną, cechującą się urojeniami prześladowczymi, manią wielkości i tym podobne, przy zachowaniu umiejętności log. myślenia i
 • Znaczenie Parenteza Przykłady wzmacniające a. uzupełniające kontekst, wydzielone z niego znakami przestankowymi, regularnie nie powiązane z nim gramatycznie. Etym. - gr
 • Znaczenie Pentimento Encyklopedia się na obrazie pierwotnego (zamalowanego potem poprzez autora) ujęcia (części) dzieła, w wyniku zwiększającej się przejrzystości
 • Znaczenie Piva Jak działa piva wł., muz. dudy
 • Znaczenie Mora In Periculum Czy jest periculum in mora ?Xac., niebezpieczeństwo w zwłoce. Etym. - wg Liwiusza (38, 25, 13
 • Znaczenie Parcjalny Pojęcie jedynie części, nie obejmujący całości; dawn. stronniczy, jednostronny. Etym. - śrdw.z łaciny partialis z późn.z łaciny 'niepełny' od ?Xac
 • Znaczenie Prolegomena Wyjaśnienie wprowadzające; esej, rozprawa krytyczna będąca wstępem, wprowadzeniem, komentarzem do większego dzieła; por. propedeutyka. Etym. - gr
 • Znaczenie Pueblo Opis Xac. a. w płd.-zach. USA; miasto założone poprzez hiszp. osadników meksykańskich w płd.-zach. USA, zwł. w Kalifornii; ekipa plemion
 • Znaczenie Pinas Informacje rejowiec handlowy, trójmasztowy, stosowany na M. Śródziemnym w XVII-XVIII w. 2. pinkje, hol. statek rybacki o jednym maszcie gaflowym. Etym
 • Znaczenie Cru Premier Co to jest premier cru [wym. premie krü] fr., pierwszy (i idealny) zestaw wina; wino z takiego zbioru; zobacz grand cru
 • Znaczenie Prokreacja Definicja płodzenie, rodzenie; dawn. (zrodzone) pokolenie. Etym. - ?Xac. procreatio 'płodzenie' od procreatus p.p. od procreare 'płodzić'; pro- 'w
 • Znaczenie Pilot Co znaczy powietrznym (samolotem, szybowcem i tym podobne); marynarz zajmujący się przeprowadzaniem statków poprzez niebezpieczne a. trudne do
 • Znaczenie Sąd Parysa Słownik rozstrzygnięcie sporu o to, która ze współzawodniczących z sobą pod względem urody kobiet jest najpiękniejsza. Etym. - mit. gr. Parys (gr
 • Znaczenie Pasqua Znaczenie Pasqua wł., zobacz Pâques
 • Znaczenie Pretaporter Czym jest noszenia'; (ubiór) gotowy, kupowany w sklepie, w przeciwieństwie od szytego na zamówienie (u krawca); (z angielskiego: ready-to-wear
 • Znaczenie Sudiat Nie Pobieditiela Co oznacza się nie sądzi. Etym. - caryca ros. Katarzyna II o generale Aleksandrze Suworowie, któremu grozić miał sąd wojenny za samowolne zdobycie w
 • Znaczenie Perhydrol Krzyżówka utleniającego 30-procentowego roztworu wodnego nadtlenku wodoru. Etym. - nm. 'jw.'; zobacz per-; hydr-; ol(e
 • Znaczenie These A Piece Najlepszy teatr. sztuka z tezą; zobacz roman à thèse. pièce touchée, pièce jouée fr., [wym. pjes tusze, pjes żue] figurą dotkniętą musi się grać
 • Znaczenie Anno Pro Przykłady pro anno ?Xac., rocznie
 • Znaczenie Ostranienija Prijom Encyklopedia prijom ostranienija ros., chwyt uniezwyklenia (w sztuce). Etym. - z Wiktora Szkłowskiego (Sztuka jako chwyt), 1917 r
 • Znaczenie Piraja Jak działa wielu gatunków płd.amerykańskich ryb słodkowodnych zlewiska atlantyckiego z podrzędu kąsaczy, drapieżnych i żarłocznych, mimo małych
 • Znaczenie Pale Czy jest się do dawnych form a. warunków; starożytny; ancestralny; zajmujący się gatunkami dawnymi a. kopalnymi; inicjalny; prymitywny; archaiczny
 • Znaczenie Printed Pojęcie printed wydrukowany. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od print 'drukować, tłoczyć; odbijać'; por. reprint; rotaprint
 • Znaczenie Puryfikaterz Wyjaśnienie puryfikaterz Kośc. rz.kat. ręczniczek, którym we mszy obciera się kielich i puszkę i palce kapłana
 • Znaczenie Passiepied Opis XVIII-wieczny taniec pochodzący z Bretanii, w metrum 3/8 a. 6/8; w formie stylizowanej występuje w barokowych suitach i operach fr. Etym
 • Znaczenie Paramnezja Informacje wywołujące złudzenie przeżywania po raz wtóry obecnych wydarzeń a. sytuacji; por. déjà vu(e). Etym. - zobacz para-; por. mnem(o
 • Znaczenie Pesarium Co to jest pesarium zobacz pessarium pochwowe
 • Znaczenie Pepsyna Definicja żołądkowym, rozkładający białko na albumozy i peptony. peptyzacja zobacz koagulacja. Etym. - gr. pépton (r.nij. od péptos 'gotowany') i
 • Znaczenie Pepesza Co znaczy strzelania z bliska. Etym. - ros. skrót od pistolét-pulemiót Szpagina 'pistolet maszynowy Szpagina'; pulemiót 'karabin maszynowy' púlja
 • Znaczenie Owce Panurga Słownik Panurga owce zobacz les moutons de Panurge
 • Znaczenie Protraktor Znaczenie nawigacyjny do szybkiego wykreślania na mapie pozycji statku, po dokonaniu namiarów 2 kątów poziomych o wspólnym ramieniu. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Policentryzm Czym jest tendencja do) mnożenia ośrodków, skupiania czego w licznych ośrodkach, centrach. Etym. - zobacz poli-; centrum
 • Znaczenie Plebiscyt Co oznacza ujawnić wolę ludności w kwestii będącej obiektem głosowania, zwł. przynależności państwowej jakiegoś terytorium a. formy rządów; por
 • Znaczenie Potpourri Krzyżówka instrumentalna różnych pop. melodii z oper(etek), pieśni lud. i tym podobne utworów; por. parafraza. Etym. - fr. pot-pourri 'potrawka z
 • Znaczenie Pilum Najlepszy pilum staroż. wojsk. ciężki oszczep rzymskiego piechura. Etym. - ?Xac. 'tłuczek; jw
 • Znaczenie Pylony Przykłady Egiptu, budowle w kształcie wysmukłej piramidy o ściętym wierzchołku, ujmujące gł. wejście do świątyni (portal). Etym. - gr. pylōn (l.poj
 • Znaczenie Paramour Encyklopedia kochanka w związku nieusankcjonowanym żadnymi legalnymi czy moralnymi normami, jakie w danym środowisku obowiązują; kochanek a. kochanka
 • Znaczenie Poli Jak działa rozmaity; wiele; multi-; nadmierny; anormalny; hiper-; chem. zawierający więcej niż jedną (a zwł. niż dwie, trzy) jednostki określonej
 • Znaczenie Peperment Czy jest angielskiego: peppermint 'bot. mięta pieprzowa: olejek miętowy; drażetka miętowa'; pepper 'pieprz'; mint 'bot. mięta
 • Znaczenie Puszta Pojęcie puszta [wym. pusta] trawiasty step Ogromnej Niziny Węgierskiej. Etym. - węg. 'pustynny, ogołocony
 • Znaczenie Psi Wyjaśnienie materii trzy i pół raza cięższa od protonu, o czasie życia 1000 razy dłuższym niż wynikałoby to teoretycznie z jej ciężaru; zjawiska psi
 • Znaczenie Prawo Pascala Opis hydrostatyki: ciśnienie w każdym punkcie cieczy jest jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu (jeżeli nie uwzględniamy siły ciężkości
 • Znaczenie Pelisa Informacje pelisa zimowy płaszcz damski na futrze. Etym. - fr. pelisse 'jw.; kożuch' od ?Xac. pellis 'skóra; futro
 • Znaczenie Punkcja Co to jest dla wydobycia płynu z jam ciała. pkt. kropka; część tekstu, paragraf, artykuł (w umowie, ustawie i tak dalej); miejsce, stanowisko, pozycja
 • Znaczenie Criminis Particeps Definicja particeps criminis ?Xac., prawn. współwinny (współsprawca) przestępstwa (zbrodni
 • Znaczenie Poliklinika Co znaczy poliklinika przest. gabinet, poradnia lekarska, ambulatorium. Etym. - zobacz poli-; klinika
 • Znaczenie Germaniae Praeceptor Słownik praeceptor Germaniae ?Xac., nauczyciel Niemiec (przydomek humanisty nm. Philippa Melanchtona, właśc. Ph. Schwarzerda, 1497-1560
 • Znaczenie Pommard Znaczenie pommard fr., czerwone wino burgundzkie
 • Znaczenie Colada Pina Czym jest piña colada [wym. pinia] hiszp., dosł. 'przecedzony ananas'; rum z sokiem ananasowym, z syropem, mlekiem a. miąższem orzecha kokosowego
 • Znaczenie Popelina Co oznacza pół)jedwabna o splocie płóciennym, przypominająca ryps, stosowana gł. na koszule i bluzki. Etym. - fr. popeline od Poperinghe, miasta we
 • Znaczenie Plater Krzyżówka pokryty cienką warstwą metalu cenniejszego (dla ozdoby a. ochrony przed korozją). Etym. - nm. plattieren 'platerować' z fr. plaquer, zobacz
 • Znaczenie Planka Najlepszy której układa się większą liczba drobnicy, by jednokrotnie przeładować ją na statek a. ze statku na ląd; klepka poszycia kadłuba a. pokładu
 • Znaczenie Parda Przykłady muzułmanów gł. w Indiach i przyjęta poprzez różne ekipy hinduskie, polegająca na osłanianiu kobiet przed oczami obcych dzięki szczególnych
 • Znaczenie Pistou Encyklopedia roztartym czosnku i bazylii; sos prowansalski z pokruszonych liści bazylii, pomidorów, parmezanu, czosnku i oliwy
 • Znaczenie Pecksniff Jak działa peksnif] obleśny, pompatyczny hipokryta, samolub z pełną gębą wzniosłych słów o miłości bliźniego i dobroczynności. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Bag Punching Czy jest panczing bäg (ponieważ:l)] nadęty a. wypchany worek skórzany, zawieszony a. wsparty na elastycznych prętach, stosowany w treningu
 • Znaczenie Plaque Pojęcie warstwą szlachetniejszego (por. plater); drewno oklejone cennym fornirem. Etym. - fr. 'jw.' z p.p. od plaquer 'platerować, powlec metalem
 • Znaczenie Mal Petit Wyjaśnienie padaczki, chwilowe zamroczenie świadomości (fr. absence [wym. apsãs] dosł. 'nieobecność'); por. grand mal. Etym. - fr. dosł. 'mała
 • Znaczenie Premonstranci Opis premonstranci zobacz norbertanin
 • Znaczenie Percutant Informacje percutant [wym. perkütā] fr., dosł. 'uderzeniowy', wywołujący szok psychologiczny; wywołujący sensację
 • Znaczenie Pean Co to jest pochwalna; hymn. Etym. - ?Xac. paean z gr. paián 'chorał śpiewany z akompaniamentem fletu ku czci Apollina (potem również innych bogów a
 • Znaczenie Puszka Pandory Definicja mnóstwo nieprzewidzianych trudności; źródło nie kończących się smutków, kłopotów, nieszczęść. Etym. - gr. Pandōra 'mit. gr. pierwsza
 • Znaczenie probitas laudatur et alget Co znaczy probitas laudatur et alget ?Xac., uczciwość bywa chwalona i marznie przy tym. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 74
 • Znaczenie Popule meus quid feci tibi Słownik Ludu mój, (ludu,) cóżem ci uczynił? Etym. - start polskiej pieśni wielkopostnej z XVI w., tł. ?Xac. udramatyzowanej improperii
 • Znaczenie Poligraf Znaczenie przemyśle druk.; (p. Keelera) aparat do badania prawdomówności (stosowany, za zgodą oskarżonego, gł. w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Patois Czym jest gwara, żargon; idiom regionalny, ludowy, narzecze prowincjonalne. Etym. - fr. od patte 'łapa'; nazwa wskazująca na prostactwo
 • Znaczenie Leveque Pont Co oznacza wnętrzu, wytwarzany z pełnego mleka krowiego, regularnie z dodatkiem śmietany i sztucznego barwnika żółtego. Etym. - od nazwy miasta w płn
 • Znaczenie Parkandridesystem Krzyżówka sposób ulżenia zatłoczonym jezdniom śródmieścia; kierowcy parkują swe wozy na peryferiach miast i dojeżdżają do centrum miejskimi
 • Znaczenie Odruchy Pawłowowskie Najlepszy wrodzone, których struktura jest odziedziczona) i warunkowe (kupione w życiu osobniczym, reakcje wyuczone). Etym. - od nazwiska fizjologa
 • Znaczenie Parmentier Przykłady opracowana a. podana z ziemniakami. Etym. - fr. od nazwiska ogrodnika fr. Antoine A. Parmentiera (1737-1813), który spopularyzował we
 • Znaczenie Pistol Encyklopedia escudo) bita w XVI w.; podobnej wartości monety innych państw romańskich, stosowane do końca XVIII w. Etym. - fr. pistole 'jw
 • Znaczenie Plexiglas Jak działa plexiglas zobacz pleksiglas
 • Znaczenie procul o procul este profani Czy jest procul, o procul este, profani! ?Xac., precz, precz, niewtajemniczeni! Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 314); słowa Sybilli
 • Znaczenie Post Pojęcie POST- w złożeniach: po; kolejny; późniejszy; za; tylny; następujący (po). Etym. - ?Xac. post 'po; za
 • Znaczenie Paris is a moveable feast Wyjaśnienie angielskiego:, Paryż to święto ruchome. Etym. - poeta amer. Ernest Hemingway (1899-1961) w rozmowie z przyjacielem w 1950 r.: "Jeśliś
 • Znaczenie Girl Pinup Opis której uroda, atrakcyjna osobowość i inne zalety (por. glamor girl) czynią z niej odpowiedni temat do fotografii (w pismach ilustr. i tym
 • Znaczenie Pretor Informacje urzędnik, sprawujący władzę w sądownictwie cywilnym i karnym. pretorianin członek straży przybocznej wodzów, późn. cesarzy rz. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Północy Palmira Co to jest Petersburg. Etym. - Palmira (Palmyra) staroż. miasto w oazie na Pustyni Syryjskiej, sławne z monumentalnych budowli, zburzone w r. 744
 • Znaczenie Predykant Definicja predykcyjny w odniesieniu przewidywania przyszłości; futurologiczny. predykcja przewidywanie przyszłych realizacji (a. cech statystycznych
 • Znaczenie Pika Co znaczy kłująca, stosowana poprzez piechotę (pikinierów) europ. od XV do pocz. XVIII w. 2. dwuwarstwowa trwała tkanina bawełniana, płócienna a
 • Znaczenie Portwajn Słownik portwajn zobacz porto 1
 • Znaczenie Penicylina Znaczenie antybiotyków. penis męski organ płciowy. Etym. - n.z łaciny Penicillium (notatum) 'nazwa jednego z gatunków grzyba wytwarzającego
 • Znaczenie pulsate et aperietur vobis Czym jest pulsate, et aperietur vobis ?Xac., kołaczcie, a będzie wam otworzone. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 7
 • Znaczenie Ponton Co oznacza pontonowego; statek pomocniczy do robót portowych a. stoczniowych; zbiornik stalowy do wydobywania (po napełnieniu go powietrzem) wraków z
 • Znaczenie Porfira Krzyżówka plesze czerwonej, przyczepiony do podłoża, narastający w morzach u wybrzeży wsch. Azji; kilka gatunków hodowanych w Japonii na jarzynę
 • Znaczenie Partenogeneza Najlepszy powstawanie nowego organizmu z nie zapłodnionej komórki rozrodcznej żeńskiej. partenokarpia bot. wytwarzanie owoców bez nasion, nie
 • Znaczenie Canamus Maiora Paulo Przykłady paulo maiora canamus ?Xac., śpiewajmy o rzeczach wznioślejszych; przejdźmy na ważniejszy temat. Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 4, 1
 • Znaczenie Poler Encyklopedia poler zobacz knecht (żegl.). Etym. - nm. Poller 'jw., pal cumowniczy
 • Znaczenie Pacyfik Jak działa rz.kat. ozdobny relikwiarz w kształcie krzyża a. medalionu, podawany do pocałowania w trakcie tak zwany pocałunku pokoju a. przy powitaniu
 • Znaczenie Deux De Pas Czy jest pas de deux fr., duet taneczny. pas de quatre fr., taniec dwu par
 • Znaczenie Pasamon Pojęcie obszywania sukien, liberii i tym podobne, również: liberia, barwa. pasamonictwo szmuklerstwo, zajęcie pasamonika, rzemieślnika
 • Znaczenie Jour Du Plat Wyjaśnienie plat du jour fr., (w restauracji) specjalność dnia, szczególne danie dnia
 • Znaczenie Patera Opis podstawce, wykorzystywany do podawania ciast, owoców. Etym. - ?Xac. 'gliniane a. metalowe naczynie stosowane poprzez staroż. Rzymian do
 • Znaczenie Polipragmazja Informacje szkodzące zdrowiu); (p. gleby) nadmierne a. nieumiejętne wykorzystywanie związków chem. dla powiększenia plonów. Etym. - gr. polypragmátein
 • Znaczenie Pastasciutta Co to jest z sosem pomidorowym i parmezanem (wł. potrawa narodowa). Etym. - wł. 'jw.'; pasta 'ciasto; makaron'; asciutta 'sucha
 • Znaczenie Prakriti Definicja indyjskiej filoz. klasycznej - prasubstancja, nieujawniona energia kosmiczna, materia potencjalna, pierwotna materialna podstawa
 • Znaczenie Pretekst Co znaczy zmyślony dla ukrycia prawdziwej powody, przen. płaszczyk, pokrywka. Etym. - ?Xac. praetextus p.p. od praetexere 'obszywać (z przodu
 • Znaczenie Pizang Słownik pizang malaj., banan
 • Znaczenie Portolany Znaczenie nawigacji ilustrowane mapami morskimi (kompasowymi) z zarysami lądów, portami i miastami nadbrzeżnymi i siatką linii róży wiatrów o 32
 • Znaczenie Protaktyn Czym jest protaktyn chem. pierwIASTEK, Tabl.1 ; zobacz aktynowce. Etym. - zobacz prot-; aktyn
 • Znaczenie Patefon Co oznacza patefon przest. gramofon. Etym. - nazwa handl. (spółki fr. Pathé; od nazwiska założyciela: Charles Pathé, 1863-1957
 • Znaczenie Palla Krzyżówka kawał materiału wełnianego, w który kobiety rz. owijały się i drapowały, tworząc bogato pofałdowaną szatę wierzchnią (niekiedy osłaniając
 • Znaczenie Pergola Najlepszy rząd a. dwu rzędów kolumn, słupków i tym podobne, przykrytych kratownicą, oplecionych roślinami pnącymi. Etym. - wł. 'altana obrośnięta
 • Znaczenie Paremiografia Przykłady zajmujący się zbieraniem i objaśnianiem przysłów. paremiologia edukacja o przysłowiach. Etym. - późn.z łaciny paroemia 'przysłowie' z gr
 • Znaczenie Precjoza Encyklopedia precjoza zobacz précieuses
 • Znaczenie Pejoratywny Jak działa mający odcień niekorzystny; nadający znaczenie ujemne, przedstawiający (kogo a. co) w świetle niekorzystnym. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Lama Panczen Czy jest Lama, tytuł najwyższego po Dalaj Lamie lamaickiego dostojnika duchownego w Tybecie, uważanego za wcielenie Buddy Amitabhy. Etym. - tybet
 • Znaczenie Progenitura Pojęcie Etym. - ?Xac. 'mająca się urodzić' od progignere 'płodzić'; pro- 'przed; do przodu; wy-'; por. pro- 2; gignere 'wytwarzać; rodzić
 • Znaczenie Pejotl Wyjaśnienie otrzymywany z soku meskalu i stosowany w ceremoniach relig. poprzez pewne plemiona indiańskie Meksyku; por. meskalina. Etym. - meks.hiszp
 • Znaczenie Prymityw Opis inicjalnym okresie jakiejś kultury albo jego naśladowcy a. twórcy-samouka; dzieło sztuki odznaczające się bezpośredniością i naiwnością
 • Znaczenie Postulat Informacje bez dowodu; to, czego się z góry wymaga przy uzasadnieniu pewnego mechanizmu prawd; pot. wymaganie, żądanie, życzenie, dezyderat
 • Znaczenie Potlacz Co to jest biesiada Indian płn.-zach. wybrzeży Ameryki Płn. wydawana dla popisywania się zamożnością, dla utwierdzenia a. wzmocnienia indywidualnej
 • Znaczenie Profundal Definicja strefa jezior; por. abisalny. Etym. - ?Xac. profundus 'głęboki'; zobacz pro-; fundus, zobacz fundacja
 • Znaczenie Piktografia Co znaczy jedna z postaci prapisma niepiśmiennych ludów pierwotnych; mechanizm piktogramów, rysunkowych symboli, znaków umownych. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Prakseologia Słownik zasadach skutecznego i sprawnego działania. praksja psych. umiejętność wykonywania ruchów celowych. praktycyzm ocena zjawisk i działań wg
 • Znaczenie Pirydoksyna Znaczenie odgrywająca fundamentalną rolę w białkowej przemianie materii. Etym. - piryd(yna) chem. 'związek organiczny, pochodna benzenu' z gr. pyr
 • Znaczenie Pentra Czym jest w okresie posiłków przygotowuje się nakrycie i potrawy z kuchni do podania na stół w mesie statku. Etym. - z angielskiego: pantry 'jw
 • Znaczenie Pares Inter Primus Co oznacza primus inter pares ?Xac., pierwszy pośród równych sobie
 • Znaczenie Pedeut Krzyżówka kształcenie (nauczycieli). pedeutologia edukacja o działalności i (samo)kształceniu nauczycieli. Etym. - gr. paideutēs 'wychowawca
 • Znaczenie Obsta Principiis Najlepszy początkom, jest to niszcz zło w zarodku. Etym. - z Owidiusza (Remedia amoris, 91 - "leki na miłość"
 • Znaczenie Perm Przykłady perm geol. ostatni moment ery paleozoICZNEJ, Tabl. 7. Etym. - Perm, miasto nad Kamą na Uralu w Rosji (w latach 1940-57 - Mołotow
 • Znaczenie Pingpong Encyklopedia ping-pong sport. tenis stołowy. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; nazwa handl
 • Znaczenie Plandeka Jak działa ochrony towarów, ciężarówek, wozów (od deszczu, śniegu i tym podobne). Etym. - nm. Plandecke 'jw.'; Plane 'płachta; jw.'; Decke 'przykrycie
 • Znaczenie Prostracja Czy jest nerwowo-psychicznego; upadek sił; zobojętnienie; niechęć do życia, przygnębienie. Etym. - późn.z łaciny prostratio 'obalenie; klęska' od
 • Znaczenie Claudo Poena Pede Pojęcie pede poena claudo ?Xac., kara o kulawej nodze, jest to nierychliwa, lecz niechybna. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 2, 32
 • Znaczenie Perswadować Wyjaśnienie przekonywać kogo o czym, korzystać perswazji. Etym. - ?Xac. persuasio 'przekonanie; wiara; recenzja; przesąd' od persuadēre 'namówić
 • Znaczenie Pileus Opis przylegająca filcowa czapka noszona poprzez staroż. Rzymian (zwł. w teatrze, na uroczystościach; również poprzez wyzwoleńców). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Pasza Informacje dostojników wojsk. i cywilnych w nie wszystkich państwach muzułmańskich (w Turcji zdelegalizowany w 1934 r., w Egipcie zniesiony w 1952 r
 • Znaczenie Party Co to jest party zobacz cocktail party
 • Znaczenie Prywacje Definicja wyrzeczenia, niedostatki, dokuczliwe braki; niemożność zaspokojenia potrzeb. Etym. - ?Xac. privatio 'pozbawienie' od privatus, zobacz
 • Znaczenie Merite Le Pour Co znaczy pour le mérite fr., za zasługę (najwyższy pruski order wojenny od 1740 r., od 1842 r. także cywilny
 • Znaczenie Parabaza Słownik dramatycznym, gdzie autor sztuki zwraca się (na przykład w didaskaliach) do czytelnika a. (na przykład ustami którejś z postaci scenicznych
 • Znaczenie Pyrronizm Znaczenie pyrronizm zobacz pirronizm
 • Znaczenie Dinitiative Panne Czym jest skutek (nadmiaru) inicjatywy', strajk opierający na nadgorliwym trzymaniu się litery prawa i regulaminów w sposób uniemożliwiający sprawne
 • Znaczenie Plajta Co oznacza plajta pop. upadłość, bankructwo (zwł. podstępne); klapa, krach, fiasko. Etym. - nm. Pleite 'jw.' z hebr. pělētā 'ucieczka; ratunek
 • Znaczenie Pralaja Krzyżówka pralaja sanskr., koniec świata
 • Znaczenie Pawilon Najlepszy zabudowań na zamkniętym terenie (fabryki, szpitala, wystawy, parku i tak dalej); środkowa część a. boczne skrzydło budynku, przykryte
 • Znaczenie Prestacje Przykłady poddańcze chłopów. Etym. - późn.z łaciny praestatio 'świadczenie obligatoryjne' z ?Xac. 'rękojmia' od praestare 'ręczyć; wykonywać; płacić
 • Znaczenie Parasympatyczny Encyklopedia parasympatyczny anat. przywspółczulny (o części autonomicznego układu nerwowego). Etym. - zobacz para-; sympatyczny
 • Znaczenie Paradygmat Jak działa deklinacyjny a. koniugacyjny; zespół form odmiany jakiegoś wyrazu, paradygmatyczny; por. syntagmatyczny. Etym. - późn.z łaciny paradigma
 • Znaczenie Charmant Prince Czy jest narzeczony; czarujący książę, królewicz z bajki; uroczy, szarmancki, czarujący młodzieniec. Prince of Wales z angielskiego:, [wym. prinsow
 • Znaczenie Rata Pro Pojęcie wyznaczyć) proporcjonalnie (do), należycie (do), adekwatnie (do udziału, stopnia odpowiedzialności, czasu i tym podobne
 • Znaczenie Plejstocen Wyjaśnienie czwartorzędu (dawn. zwana dylUWIUM), Tabl. 7. Etym. - gr. pleístos 'najliczniejszy' (por. pleo-); -cen, zobacz keno
 • Znaczenie Parcelacja Opis ziemi a. lasów na parcele, mniejsze części a. działki, w drodze sprzedaży a. nadania. Etym. - fr. parcelle 'cząstka; działka gruntu' z ?Xac
 • Znaczenie Pozer Informacje człowiek lubiący udawać, przybierać pozy. Etym. - fr. poseur 'jw.' od poser 'stawiać; kłaść' z późn.z łaciny pausare 'zatrzymywać
 • Znaczenie pourvu que ca duro Co to jest pourvu que ça duro fr., byle aby to tylko (tak dalej) trwało
 • Znaczenie potior est conditio possidentis Definicja potior est conditio possidentis ?Xac., prawn. lepsze jest położenie posiadającego
 • Znaczenie Patrymonium Co znaczy patrymonium dziedziczny, rodowy dorobek; zobacz paternalizm. Etym. - ?Xac. patrimonium 'ojcowizna' od pater, zobacz patron
 • Znaczenie pour encourager les autres Słownik dodać ducha pozostałym. Etym. - z powieści Kandyd, 23 (1759) Woltera: il est bon de tuer de temps en temps un amiral p.e.l.a. 'dobrze jest
 • Znaczenie Pelemele Znaczenie pêle-mêle fr., [wym. pe:l-me:l] mieszanina różnych rzeczy; groch z kapustą
 • Znaczenie Pleksiglas Czym jest bardzo twarda odmiana polimetakrylanu (zwana także: pleksigum, lucite i perspeks), z którego wytwarza się powszechnie stosowane (w
 • Znaczenie Soleil Au Place Co oznacza place au soleil fr., miejsce pod słońcem; por. Platz an der Sonne. Etym. - z Blaise Pascala (Myśli 9, 53), 1669 r
 • Znaczenie Paladyn Krzyżówka adherent, obrońca śrdw. księcia; nazwa nadawana 12 rycerzom orszaku Karola Wielkiego i legendarnym rycerzom króla Artura (Artusa
 • Znaczenie Prot Najlepszy najdawniejszy; główny, kluczowy; startowy, wstępny; powodujący co; chem. pierwszy a. najniższy z serii; substancja pierwotna; biol
 • Znaczenie Prosektorium Przykłady szpitalach i tym podobne), gdzie dokonywane są sekcje zwłok, sala sekcyjna. Etym. - późn.z łaciny prosector 'anatom' z ?Xac. prosecare
 • Znaczenie Paris vaut bien une messe Encyklopedia wart jest mszy; gra warta świeczki. Etym. - przypisywne królowi fr. Henrykowi IV (gdy przyjmował katolicyzm dla zdobycia Paryża i tronu
 • Znaczenie Parlament Jak działa ustawodawczy i kontrolny, składający się z jednej a. dwóch izb (wyższej i niższej; por. senat); gmach parlamentu. parlamentariusz
 • Znaczenie Pruderia Czy jest pruderia przesadna, udana, fałszywa wstydliwość, skromność. Etym. - fr. pruderie 'jw.' od prude '(osoba) udanej skromności
 • Znaczenie Patria o muerte Venceremos Pojęcie Patria o muerte! Venceremos! hiszp., Ojczyzna lub Zgon! Zwyciężymy! (hasło rewolucji kubańskiej
 • Znaczenie Pelargonia Wyjaśnienie z łaciny pelargonium 'jw.' z gr. pelargós 'bocian', od podobieństwa torebek nasiennych do bocianiego dzioba
 • Znaczenie Praemunitus Praemonitus Opis praemonitus praemunitus ?Xac., zawczasu ostrzeżony (jest) na czas uzbrojony
 • Znaczenie Pop Informacje pop nazwa duchownego w Kośc. prawosławnym i gr.kat. popadia żona popa. Etym. - ros., ukr. 'jw.' z gr. páppas, zobacz papista
 • Znaczenie Asinorum Pons Co to jest zobacz bryk. Etym. - ?Xac. 'ośli most'; pons, zobacz ponton; asinus, zobacz bryk. Nazywają tak także 5. tezę 1. księgi Przedmiotów
 • Znaczenie Pacht Definicja dzierżawne, czynsz. Etym. - nm. 'dzierżawa' z lud. ?Xac. pacta 'umowa; podatek' z l.mn. od ?Xac. pactum, zobacz pakt; por. pacta conventa
 • Znaczenie Lost Paradise Co znaczy Paradise Lost z angielskiego:, Raj utracony. Etym. - poemat epicki w 12 księgach (1667 r.) Johna Miltona
 • Znaczenie Pp Słownik powiedziawszy najpierw, co powiedzieć należało; z uwzględnieniem należnego szacunku (nagłówek okólników handl.); por. pleno titulo. p.p.c
 • Znaczenie Plafon Znaczenie płaskorzeźbą. Etym. - fr. 'sufit; malowidło sufitowe; pułap'; plat, zobacz plateau; fond 'dno, spód; tło' z ?Xac. fundus, zobacz fundusz
 • Znaczenie Piklingi Czym jest solonych i wędzonych w gorącym dymie. Etym. - nm. Bückling l.poj. 'śledź wędzony' od dawn. Bücking 'jp.' z hol. boks(haring) 'jp.'; bok
 • Znaczenie Pesymista Co oznacza pesymizmem, niewiarą w świat i ludzi, w lepszą przyszłość, skłonnością do czarnowidztwa, beznadziei, dostrzegania złych stron życia; por
 • Znaczenie Poinsettia Krzyżówka wilczomlecz piękny a. nadobny. Etym. - n.z łaciny 'jw.' od nazwiska polityka amer.: Joel R. Poinsett (1779-1851
 • Znaczenie Kwas Pantotenowy Najlepszy pantotenowy kwas wit. z gatunku B, rozpowszechniona w całym świecie ożywionym. Etym. - gr. pántothen 'z każdej strony'; zobacz pant(a
 • Znaczenie Polisemia Przykłady związku wyrazowego, przyrostka i tym podobne, na przykład letnia w połączeniach letnia rezydencja i letnia woda; por. homonimy. Etym. - n.z
 • Znaczenie Pigment Encyklopedia substancja barwiąca a. barwna. Etym. - ?Xac. pigmentum 'barwnik; farba' od pingere, zobacz piktografia; por. piment
 • Znaczenie Paramenty Jak działa liturgiczne (sakralne); dawn. wszelakie sprzęty kośc. Etym. - śrdw.z łaciny paramenta l.mn. od paramentum 'przybór kośc.; ozdoba ołtarza' z
 • Znaczenie Poliszynel Czy jest kukiełkowego, garbaty z przodu i z tyłu, gbur o komicznym zachowaniu się i głosie; fr. odmiana Pulcinelli; tajemnica poliszynela
 • Znaczenie Peltasta Pojęcie w wojskach Grecji i Macedonii, którego osłoną była mała tarcza w kształcie półksiężyca, a bronią - włócznia. Etym. - gr. peltastēs 'jw.' od
 • Znaczenie Pyton Wyjaśnienie sporych węży dusicieli, który obejmuje sporo gatunków występujących w Indiach, zach. Afryce i Australii. Etym. - gr. Pýthōn 'w mit. gr
 • Znaczenie Prosperity Opis dużej ogólnej aktywności ekon., pełnego zatrudnienia, wysokiego poziomu dochodów i inwestycji, boom; por. depresja. prosperować rozwijać
 • Znaczenie Pudding Plum Informacje gotowany pudding z mąki a. kruszonego chleba, rodzynków i in. owoców, łoju, jaj i korzeni; pudding śliwkowy. Etym. - z angielskiego: plum
 • Znaczenie Społeczeństwo Postindustrialne Co to jest postęp przemysłu ustąpił pierwszeństwa postępowi informatyki, miniaturyzacji, robotyzacji i tak dalej Etym. - zobacz post-; industrialny
 • Znaczenie Pawiment Definicja mozaikowa, intarsjowana). Etym. - ?Xac. pavimentum 'klepisko; bruk; posadzka kamienna' od pavire 'bić; ubijać; równać
 • Znaczenie Projekcja Co znaczy przedmiotu na płaszczyźnie; geogr. rzut, odwzorowanie powierzchni wypukłej na płaszczyźnie; wyświetlanie (przezroczy, filmu); psychol
 • Znaczenie Pointa Słownik kulminacyjny pkt., końcowy, zaskakujący sukces dowcipu, opowiadania. pointe fr. [wym. puęt] w balecie - czubki palców u nogi; pozycja, krok
 • Znaczenie Protoplazma Znaczenie substancja, fundamentalny składnik każdej żywej komórki, gdzie zachodzą zjawiska życiowe, składający się z cytoplazmy i karioplazmy
 • Znaczenie Prezbiopia Czym jest niezdolność dokładnego widzenia z bliska, wywołana zmniejszeniem się elastyczności, a przeto i nastawności soczewek ocznych. prezbiterium
 • Znaczenie Perkal Co oznacza bawełniane na bieliznę osobistą i pościelową i do użytku przemysłowego; por. zefir. Etym. - fr. percale z tur.-pers. pärgālä
 • Znaczenie Preegzystencja Krzyżówka duszy ludzkiej przed zaistnieniem ciała (religie Indii; Pitagoras, Platon; Orygenes). Etym. - zobacz pre-; egzystencja
 • Znaczenie Parafernalia Najlepszy przynależności; akcesoria, wyposażenie; dawn. dorobek osobisty mężatki. Etym. - śrdw.z łaciny paraphernalia (bona) 'jw. dawn.' z l.m. r.nij
 • Znaczenie Period Przykłady czasu; mowy). periodyczny okresowy; rytmiczny, często się powtarzający; trwający pewien czas. periodyzacja podział na okresy (czasu), etapy
 • Znaczenie Diluvium Post Encyklopedia post diluvium ?Xac., po potopie; por. a Deucalione; portans ramum olivae
 • Znaczenie Pandora Jak działa lutni o małym, wypukłym korpusie rezonansowym i trzech strunach szarpanych plektronem. Etym. - wł. 'jw.' z późn.z łaciny, z gr. pandoúra
 • Znaczenie Pirs Czy jest zaopatrzony w urządzenia przeładunkowe i cumownicze; por. molo. Etym. - z angielskiego: piers l.mn. od pier 'przystań; molo; filar
 • Znaczenie Pat Pojęcie pat fr., remisowa pozycja szachowa, gdzie strona mająca następny ruch, nie może wykonać żadnego prawidłowego posunięcia
 • Znaczenie Pointer Wyjaśnienie gładkiej sierści, z angielskiego: wyżeł myśliwski pochodzenia hiszp.; por. seter. pointylizm [wym. puentylizm] puentylizm, plast
 • Znaczenie Parler Opis kamieniarski; zastępca mistrza budowniczego w śrdw. strzesze budowlanej (pozacechowym, wędrownym zespole kamieniarzy, murarzy i cieśli, nm
 • Znaczenie Praktykabel Informacje podwyższenie w dekoracji video. a. pod kamerę video.; przystawka sceniczna (na przykład schody, ganki) w teatrze; straponten. Etym. - nm
 • Znaczenie Magna Componere Parvis Co to jest parvis componere magna ?Xac., porównywać ogromne rzeczy z małymi; por. si parva licet... Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 1, 23
 • Znaczenie plus ca change plus cest la meme chose Definicja chose fr., im bardziej rzeczy się zmieniają, tym bardziej pozostają takie same (jak były). Etym. - powieściopisarz i publicysta fr
 • Znaczenie Priczitanija Co znaczy pieśni-lamenty powiązane gł. z obrzędami pogrzebowymi, weselnymi, pójściem w rekruty i tak dalej, realizowane poprzez kobiety (odmiennie
 • Znaczenie Professorenroman Słownik profesorska'; w historii lit. nm. termin określający powieści wypchane mnóstwem nienagannych szczegółów hist., lecz kompletnie pozbawione
 • Znaczenie Pseudos Proton Znaczenie oszustwo fundamentalne; błąd w założeniu (z łaciny error fundamentalis), kierujący do fałszywych wniosków. Etym. - z Arystotelesa (Analyt
 • Znaczenie Pali Czym jest średnioindyjskich, stosowany dziś jako język liturgiczny mniejszego, konserwatywnego odłamu buddyzmu (hinajana) przeważającego na Cejlonie
 • Znaczenie Prerafaelici Co oznacza angielskiego:, zał. 1848 r., pragnące przywrócić w malarstwie i propagować w krytyce założenia i praktykę art. (jak na przykład wierność
 • Znaczenie primus in orbe deos fecit timor Krzyżówka bogów na świecie stworzył do przodu strach! Etym. - z epopei (Tebaida, 3, 661) poety rzymskiego Stacjusza (około 45-96
 • Znaczenie Parweniusz Najlepszy karierę otrzymał się do wyższego środowiska i naśladuje jego obyczaje w sposób przesadny i natrętny; nuworysz, dorobkiewicz, nowobogacki
 • Znaczenie Paludament Przykłady nad sceną, tworząca jej sklepienie, sufit. Etym. - ?Xac. paludamentum 'płaszcz rz. ze sztuki materii spiętej na jednym ramieniu, noszony
 • Znaczenie Proliferacja Encyklopedia pączkowanie; bujny rozkwit, krzewienie się, obradzanie; polit. rozprzestrzenianie (broni jądrowej). prolifikacja wypuszczanie latorośli
 • Znaczenie Primabalerina Jak działa zespole baletowym, solistka. Etym. - wł. prima ballerina 'pierwsza baletnica'; zobacz prima; ballare, zobacz balet
 • Znaczenie Poncho Czy jest przypominający koc z przecięciem w środku (na głowę), noszony poprzez Indian Ameryki Płd. Etym. - amer.hiszp. 'jw.' z arauk. pontho
 • Znaczenie Profuzja Pojęcie profuzja obfitość, mnogość, nadmiar. Etym. - ?Xac. profusio 'wylewanie; rozrzutność'; pro- 'wy-', por. pro- 2; fuzja 2
 • Znaczenie Doble Paso Wyjaśnienie metrum parzystym, tempie szybkim, o ruchach mających kojarzyć się z walką byków, modny w Europie około r. 1925. Etym. - hiszp. dosł
 • Znaczenie Pomologia Opis sadownictwie. Pomony i Flory dary - przest. owoce i kwiaty. Etym. - ?Xac. Pomona 'italska bogini owoców rosnących na drzewach' od pomum
 • Znaczenie pas trop de zele Informacje pas trop de zèle! fr., (tylko) nie za sporo gorliwości! - słowa przypisywane zazw. Talleyrandowi
 • Znaczenie Copia Pro Co to jest pro copia śrdw.z łaciny, za zgodność kopii (dosł. za kopię
 • Znaczenie Paradyz Definicja kondygnacja z najtańszymi miejscami, "jaskółka"; galeria. Etym. - fr. paradis 'raj; paradyz; galeria' z gr. parádeisos 'ogród
 • Znaczenie Żalet Nie Patronow Co znaczy nabojów! Etym. - skrót wezwania z obwieszczenia rozplakatowanego w Petersburgu 27 X 1905 r. na rozkaz generał-gubernatora Dmitrija Trepowa
 • Znaczenie Pikle Słownik warzyw (ogórki, cebula, zielone pomidory, marchew, dynia, korniszony i tak dalej) z przyprawami. Etym. - z angielskiego: pickle l.poj
 • Znaczenie Pool Znaczenie wspólny fundusz, wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie kupna a. sprzedaży, zwł. dla spekulacji giełdowej a. spowodowania ruchu cen na rynku
 • Znaczenie Panty Czym jest jeszcze nie stwardniałe, stosowane od dawna poprzez medycynę wsch., zwł. chińską, do wyrobu leków wzmacniających, tonizujących
 • Znaczenie Pickup Co oznacza do rozwożenia towarów, obudowany zazw. na podwoziu samochodu osobowego. Etym. - z angielskiego: 'przygodna, romansowa znajomość
 • Znaczenie Proof Krzyżówka próba; stopień zawartości alkoholu w trunkach (100°-100 degrees proof = około 57% alkoholu objętościowo). Etym. - z angielskiego: 'próba' z
 • Znaczenie Nocturnus Pavor Najlepszy pavor nocturnus ?Xac., med. lęk nocny (u dzieci
 • Znaczenie Panda Przykłady szopów, o długim ogonie, pokryty długowłosym futrem brązowym, z białymi i czarnymi cętkami na pysku i uszach: (p. olbrzymi) spory ssak
 • Znaczenie Poussecafe Encyklopedia złożony z likierów o różnych barwach i ciężarach właściwych, nalewanych tak, by tworzyły oddzielne warstwy; kieliszek wódki przepalanki a
 • Znaczenie Pitagoreizm Jak działa pitagorejczyków (którzy dokonali wielu istotnych odkryć mat. i astr.), głoszące między innymi wiarę w wędrówkę dusz, mistykę liczb, kult
 • Znaczenie Doces Natare Piscem Czy jest piscem natare doces ?Xac., rybę uczysz pływać
 • Znaczenie Precel Pojęcie obarzanek w kształcie ósemki. Etym. - nm. Brezel 'obarzanek; jw.' ze śrdw.z łaciny brachitum 'pieczywo w kształcie złożonych (na piersi
 • Znaczenie Pulsar Wyjaśnienie wszechświecie, będących źródłem (często) pulsującego promieniowania radiowego; pulsujące radioźródło; por. quasar. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Precyzja Opis precyzować precyzyjnie, ściśle określać, ustalać, formułować. Etym. - ?Xac. praecisio 'obcinanie, przycinanie' i praecisus p.p. od
 • Znaczenie Passivum Informacje passivum gram. strona bierna w odmianie czasownika. Etym. - ?Xac. r.nij. od passivus ;'bierny' z passus, zobacz pasja; por. pasywa
 • Znaczenie Porteepee Co to jest chwast na taśmie przyczepionej do rękojeści broni białej. Etym. - fr. 'rapcie'; porter, zobacz portatywny; épée 'szpada; miecz' z ?Xac
 • Znaczenie Panoplia Definicja złożony z przedmiotów uzbrojenia (hełmy, lance, tarcze, miecze) i trofeów wojennych (chorągwie, buńczuki). Etym. - gr. 'kompletny
 • Znaczenie Pong Co znaczy pong z angielskiego:, (1973) jedna z wielu gier rozgrywanych na ekranie TV, imitująca takie sporty, jak tenis a. hokej
 • Znaczenie Prehistoria Słownik poprzedzający pojawienie się dokumentów pisanych; edukacja zajmująca się badaniem tego okresu; por. archeologia. Etym. - zobacz pre
 • Znaczenie Pelota Znaczenie tenisa, gdzie piłkę ciska się dłonią a. rodzajem bijaka (chistera) tak, by odbiła się od muru w sposób utrudniający przeciwnikowi jej
 • Znaczenie Pinakoteka Czym jest Etym. - gr. pinakothēkē 'magazyn obrazów-wotów ofiarowanych Atenie (w Propylejach na Akropolu ateńskim)'; pínaks dpn. pínakos 'obraz
 • Znaczenie Prezes Co oznacza instytucji; organizacji i tak dalej). prezydium ekipa ludzi stanowiąca (honorowe) przewodnictwo zjazdu, (uroczystego) zgromadzenia i tym
 • Znaczenie Pantokrator Krzyżówka Chrystusa jako władcy Wszechświata, tronującego na potrójnej tęczy (zazw. z otwartą Biblią w ręku). Etym. - gr. pantokrátor 'wszechmocny
 • Znaczenie Piombi Najlepszy połączone z Pałacem Dożów Mostem Westchnień; zobacz Ponte dei Sospiri; nazwa od ołowianego dachu więzienia. Etym. - wł. 'jw.' z l.mn. od
 • Znaczenie Plegia Przykłady określonego rodzaju. Etym. - n.z łaciny od gr. plēgē 'cios; rana; bijatyka; katastrofa, nieszczęście' od pnia plēssein, zobacz plektron
 • Znaczenie Panneau Encyklopedia dekoracyjnie obramowana płaszczyzna (ścienna) wypełniona malowidłem a. płaskorzeźbą (XVII-XVIII w.); płaszczyzna dekoracyjna wykorzystywana
 • Znaczenie Pyjamas Jak działa pyjamas zobacz piżama
 • Znaczenie Peleton Czy jest ekipa zawodników. Etym. - fr. peloton 'kłębek; gromada, kupka; jw.; pluton' od pelote 'kłębek; kulka; piłeczka' od ?Xac. pila 'piłka'; por
 • Znaczenie Patriae Pater Pojęcie pater patriae ?Xac., tata ojczyzny. Etym. - tytuł nadany Cyceronowi poprzez senat rz.; także cesarzowi Augustowi i wielu jego następcom
 • Znaczenie Prawo Priestleya Wyjaśnienie wynaleziono coś szczególnie dobrego, to przestanie ono wkrótce istnieć z tej albo owej powody. Etym. - poeta z angielskiego: John B
 • Znaczenie Postludium Opis wieloczęściowego utworu muz. a. pieśni; improwizacja organowa grywana w Kościele rz.kat. przy końcu nabożeństwa (por. interludium
 • Znaczenie Presupozycja Informacje przypuszczenie, powzięte z góry; założenie; postulat, wymaganie czegoś jako warunku. Etym. - zobacz pre-; supozycja
 • Znaczenie Prominent Co to jest prestiżu w danym środowisku, należąca w jakiejś dziedzinie do elity. prominentny znakomity, przodujący, wyróżniający się. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Dzoon Politikon Definicja politikon (d)zoon zobacz zoon politikon
 • Znaczenie Pullman Co znaczy pociągu pospiesznego, długi, na 2 a. 3 wózkach, z urządzeniami do komfortowej jazdy w dzień (i w nocy). Etym. - od nazwiska amer. wynalazcy
 • Znaczenie Verso Pollice Słownik pollice verso zobacz verso pollice
 • Znaczenie Prodrom Znaczenie dolegliwości; prodromalny, wstępny moment dolegliwości. Etym. - gr. pródromos 'prekursor; zwiastun' od 'biegnący na przedzie'; zobacz pro
 • Znaczenie Paseizm Czym jest paseizm art. tradycjonalizm. Etym. - fr. passéisme 'jw.' od passé, zobacz passé
 • Znaczenie Portyk Co oznacza wejściem gł., z kolumnadą, zazw. arkadową. Etym. - ?Xac. porticus 'hala; kolumnada; (kruż)ganek; szkoła stoików' od porta, zobacz portal
 • Znaczenie Peleng Krzyżówka pewnym kierunkiem stałym i kierunkiem na przedmiot, którego położenie ustala się sposobem namierzania (pelengacji) dzięki przyrządu zwanego
 • Znaczenie Mobile Perpetuum Najlepszy poruszający się wiecznie (i samoczynnie); niemożliwa do zbudowania maszyna, która aby wykonywała pracę nie pobierając z zewnątrz energii a
 • Znaczenie Panzoocja Przykłady dolegliwość zakaźna zwierząt obejmująca ogromny region, na przykład państwo, kontynent. Etym. - zobacz pan-; zoo
 • Znaczenie Linie Papilarne Encyklopedia skórne tworzące swoiste wzory na dolnych (wewnętrznych) powierzchniach dłoni, stóp; zobacz daktyloskopia. Etym. - fr. papillaire
 • Znaczenie Paradoks Jak działa oryginalnej formie twierdzenie a. rozumowanie sprzeczne (czasem tylko z pozoru) z tym, co jest ogólnie uznane za prawdę; rozumowanie, gdzie
 • Znaczenie Saldo Per Czy jest per saldo wł. (jako reszta) do wyrównania (na koncie rachunkowym
 • Znaczenie Plouc Pojęcie gbur, nieokrzesaniec, osoba pogardzana poprzez snobów. Etym. - początkowo w Bretanii XIX w., rozpowszechnione około 1960
 • Znaczenie Pejzanka Wyjaśnienie dawn. chłopka, sukienka o obcisłym staniku i szerokiej, marszczonej spódnicy. pejzażysta rysownik malujący krajobrazy. pejzaż krajobraz
 • Znaczenie Peon Opis czterosylabowa stopa, z jedną sylabą długą i trzema krótkimi. 2. w Ameryce ?Xac.: wyrobnik, (bezrolny) chłop-robotnik, dawn. dłużnik
 • Znaczenie Preteen Informacje pre-teen [wym. pri:ti:n] przednastolatek, dziecko w wieku od 10 do 12 lat. Etym. - amer.z angielskiego:, zobacz pre-; teenager
 • Znaczenie Palim Co to jest powtórnie, odwrotnie. palingeneza biol. występowanie pośrodku indywidualnego rozwoju organizmu cech zanikłych już w procesie ewolucji danej
 • Znaczenie Pachy Definicja pachydermia med. nienormalne zgrubienie tkanki skóry a. błony śluzowej. Etym. - gr. pachys 'gruby'; zobacz -derma
 • Znaczenie Portatywny Co znaczy przest. papierośnica. Etym. - fr. portatif 'przenośny; kieszonkowy' i porte-cigares 'cygarniczka' od porter 'nosić' z ?Xac. portare
 • Znaczenie Porto Słownik port. 2. zapłata za przesyłki pocztowe. Etym. - 1. Porto a. Oporto, miasto i port w Portugalii. 2. wł. 'noszenie; zapłata; fracht' z ?Xac
 • Znaczenie Población Znaczenie población hiszp. dosł. 'miasteczko, osada'; iberoamer., dzielnice ruder i nędzy w Chile. poblador iberoamer., mieszkaniec población w Chile
 • Znaczenie Paramythia Czym jest umoralniający, który ma nieść pocieszenie, otuchę, dzięki budujących przykładów. Etym. - gr. 'perswazja; pociecha; ukojenie'; zobacz para
 • Znaczenie Prostaglandyny Co oznacza zawarte gł. w nasieniu męskim (lecz również, w stężeniach śladowych, we wszystkich niemal tkankach i narządach ssaków), mające naturę
 • Znaczenie Pareneza Krzyżówka zdanie, opowiadanie, przemówienie parenetyczne, moralizatorskie, dydaktyczne, pouczające, mentorskie. parenetyka poezja moralizatorska
 • Znaczenie Pidżak Najlepszy jw.' z angielskiego pea jacket 'dwurzędowa ciężka kurtka marynarska z grubego sukna; dosł. (etymologia ludowa!): kurtka grochowa' z hol
 • Znaczenie Plichta Przykłady plichta żegl. budka w części rufowej małego statku a. barki. Etym. - nm. Plicht 'miejsce do siedzenia w tylnej części żaglówki
 • Znaczenie Primadonna Encyklopedia role w operze a. operetce; żart. osoba nie potrafiąca pracować pod czyimś kierownictwem a. w zespole. Etym. - wł. prima donna 'pierwsza
 • Znaczenie Pinardier Jak działa pinardier statek-cysterna do przewozu wina. Etym. - fr. od pinard gwar. 'wino
 • Znaczenie Poliwalentny Czy jest sporo różnych wartości, znaczeń, zastosowań, zalet. Etym. - zobacz poli-; ?Xac. valens dpn. valentis p.pr. od valēre, zobacz walor
 • Znaczenie Facie Prima Pojęcie pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę. prima volta zobacz volta. primum vivere deinde philosophari ?Xac., na początku (móc) żyć
 • Znaczenie Pent Wyjaśnienie zawierający 5 atomów, grup i tak dalej Pentateuch 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu; Pięcioksiąg; Tora; por. Genesis. pentametr w
 • Znaczenie Plejada Opis jakiejś dziedzinie, związanych wspólnymi celami, poglądami i tym podobne; p. aleksandryjska - 7-osobowa ekipa tragików okresu hellenizmu
 • Znaczenie Łoże Prokrusta Informacje polityka i tym podobne, które (w sposób gwałtowny) zmuszają do dostosowania się do czegoś a. do ulegania czemuś bezwzględnie na
 • Znaczenie pour le roi de Prusse Co to jest pruskiego, jest to za darmo, dla cudzej korzyści; dla głupstw, błahostek; por. laterem lavas. Etym. - por. Lwa Tołstoja Wojna i pokój, 2, 2
 • Znaczenie perditissima re publica plurime leges Definicja perditissima re publica plurime leges zobacz corruptissima republica
 • Znaczenie Proces Co znaczy następnych stadiach rozwoju; chem., biol. zmiany powodujące przeobrażenie się materii (na przykład p. asymilacji, chemiczny, metaboliczny
 • Znaczenie Protaza Słownik wprowadzenie, pierwsza część dramatu staroż., wprowadzająca postaci i temat sztuki; incipit poematu narracyjnego a. dramatu; część
 • Znaczenie Premia Znaczenie przewyższenie ustalonych norm, warunków, zadań; ruchoma część uposażenia, zależna od ilości i jakości wykonanej pracy a. ich
 • Znaczenie Pilaster Czym jest przyścienny z bazą i głowicą, wystający z lica ściany na 1/6 część swojej szerokości, wykorzystywany do dekoracji, a niekiedy do
 • Znaczenie Psychro Co oznacza psychrometr przybór laboratoryjny do pomiaru wilgotności gazów, zwł. powietrza. Etym. - gr. psychrós 'zimny'; zobacz -metr
 • Znaczenie Prelegent Krzyżówka odczyt publ., wykład. Etym. - ?Xac. praelectio 'odczytanie' i praelegens dpn. praelegentis (p.pr.) od praelegere 'poprzedzać odczytanie
 • Znaczenie Francais Petit Najlepszy francuszczyzna uboga i zniekształcona, wykorzystywana w byłych koloniach Afryki jako obiegowy, wehikularny język międzyplemienny (por
 • Znaczenie Prorektor Przykłady prorektor zastępca rektora. Etym. - zobacz pro- 2; rektor
 • Znaczenie Francaise Presence Encyklopedia z] fr., 'obecność francuska', termin z lat. 50. XX w. na oznaczenie trwającego jeszcze wpływu kultury fr. na dawne państwa mandatowe
 • Znaczenie Pompadour Jak działa karmazynowy; dawn. fryzura damska podniesiona nad czołem (zwł. na podkładzie); drobny deseń kwiatowy w kolorze karmazynowym, różowym a
 • Znaczenie Procesverbal Czy jest protokół. Etym. - fr. 'protokół (zgromadzenia; policyjny)'; procés 'mechanizm (sąd.)' od śrdw.z łaciny processus 'jp.' z ?Xac. zobacz
 • Znaczenie Nonsense Pure Pojęcie purnonsens, dowcip nielogiczny, gatunek humoru niedorzecznego, stworzony w XIX w. poprzez pisarzy z angielskiego: (Edward Lear, Lewis
 • Znaczenie Promenada Wyjaśnienie poświęcone do spaceru, deptak; por. korso. Etym. - fr. promenade 'jw.' od promener 'oprowadzać' z ?Xac. prominare 'poganiać'; pro- 'do
 • Znaczenie Passim Opis książki a. dzieł wymienionego autora). Etym. - ?Xac. 'wszędzie; tam i ówdzie; bez wyboru, różnicy' od passus 'rozpostarty' p.p. od pandere
 • Znaczenie Pasaty Informacje wiejące na półkuli płn. z płn. wschodu, a na półkuli płd. z płd. wschodu, oddzielone od siebie pasem ciszy równikowej. Etym. - hol. l.poj
 • Znaczenie Prepozycja Co to jest prepozyt Kośc. rz.kat. przewodniczący kapituły katedralnej; tytuł proboszcza kolegiaty; tytuł zastępcy przełożonego (na przykład opata
 • Znaczenie Pliocen Definicja pliocen geol. młodszy neogen, najmłodsza epoka trzeciorzędu. Etym. - zobacz pleo-; -cen, zobacz keno
 • Znaczenie pas dennemis a gauche Co znaczy pas d'ennemis à gauche fr., nie ma wrogów na lewicy. Etym. - hasło ugrupowań radyklanych we Francji
 • Znaczenie Pelagial Słownik otwartego morza ograniczona od brzegu litoralem, a od dołu strefą abisalną, denną. Etym. - gr. pelagikós 'morski' od pélagos '(otwarte
 • Znaczenie Pieta Znaczenie zwłokami Chrystusa na kolanach. pietyzm poszanowanie połączone z uwielbieniem; cześć; Kośc. protest. kierunek dążący do uczuciowego
 • Znaczenie Prosit Czym jest zdrowie! (mówione przed wypiciem trunku). Etym. - nm. z ?Xac. 'jw.' od prodesse 'być pożytecznym, dobroczynnym'; prod- zobacz pro-; esse
 • Znaczenie Polymoog Co oznacza łącząca możliwości barwy i dźwięku syntezatora, organów elektr. i akustycznego instrumentu klawiszowego. Etym. - zobacz poli-; Moog
 • Znaczenie Winylu Polichlorek Krzyżówka tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez polimeryzację emulsyjną a. perełkową chlorku winylu (na przykład igelit, koreseal, mipolam, winidur
 • Znaczenie Pirrusowe Najlepszy Pirrusowe zobacz Pyrrusowe zwycięstwo
 • Znaczenie Padrone Przykłady pryncypał, gospodarz; właściciel restauracji, gospody, szynku. Etym. - wł. 'pan; jw.' z ?Xac. patronus, zobacz patron
 • Znaczenie Pumpernikiel Encyklopedia melasą, lekko zakwaszony, pieczony w formie, zazw. cienko krajany i paczkowany. Etym. - nm. Pumpernickel 'jw.'; pierw. (XVII w
 • Znaczenie Plusquamperfectum Jak działa gram. czas zaprzeszły. Etym. - ?Xac. 'więcej niż perfectum'; plus 'więcej'; quam 'jak; niż'; zobacz perfectum
 • Znaczenie pour leurs beaux yeux Czy jest pour leurs beaux yeux fr., dla ich pięknych oczu, jest to bezinteresownie. Etym. - z Moliera (Pocieszne wykwintnisie, 16
 • Znaczenie Fraus Pia Pojęcie pia fraus ?Xac., pobożne oszustwo. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 9, 711
 • Znaczenie Parodia Wyjaśnienie naśladujący język i styl jakiegoś autora a. dzieła albo kierunku lit. w sposób mniej albo bardziej karykaturalny (por. pastisz
 • Znaczenie Pijar Opis szkoły i konwikty), założ. w 1597 r. w Rzymie poprzez św. Józefa Kalasantego (w Polsce od 1642 r.). Etym. - ?Xac. (ordo scholarum) piarum
 • Znaczenie procul a Iove procul a fulmine Informacje procul a Iove, procul a fulmine ?Xac., przysł. daleko od Jowisza, daleko od (jego) piorunów
 • Znaczenie Parang Co to jest parang malaj., maczeta malajska; zobacz machete
 • Znaczenie Prazeodym Definicja metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - gr. prásios 'żółtozielony' od préson 'por; czosnek'; n.z łaciny (di)dymium, zobacz dydym
 • Znaczenie Participium Co znaczy participium gram. imiesłów. Etym. - ?Xac. 'jw.' od participare, zobacz partycypować
 • Znaczenie Persona Słownik osobistość, figura, dygnitarz; w psychol. Junga - postać osobowości, jaką ukazujemy otoczeniu, różniąca się zasadniczo od autentycznego
 • Znaczenie Papillon Znaczenie piesek eleganckiego świata, faworyt pani de Pompadour i królowej fr. Marii Antoniny, pojawiający się na wielu obrazach dawnych mistrzów
 • Znaczenie Panchreston Czym jest tak, by służyć równie dobrze we wszelkich możliwych sytuacjach, by pasować do każdej sytuacji; tłumaczenie uniwersalne, dobre na wszystkie
 • Znaczenie Perizonium Co oznacza perizonium plast. przepaska udrapowana na biodrach ukrzyżowanego Chrystusa. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; zobacz peri-; gr. dzōnē, zobacz zona
 • Znaczenie Circenses Et Panem Krzyżówka igrzysk; por. feste, farina e forza. Etym. - w tym, już uprzednio powszechnie znanym haśle, streszcza Juwenalis (10, 81) żądania ludu rz
 • Znaczenie Parabola Najlepszy nie zamknięta, miejsce geometryczne punktów, których odległość od danego punktu (ogniska) i od danej prostej (kierownicy) są sobie równe
 • Znaczenie Vide A Passage Przykłady passage à vide fr., wyczerpanie umysłowe, nerwowe, fizyczne, regularnie krótkotrwałe. Etym. - fr. passage 'przejście'; à vide 'w próżnię
 • Znaczenie partum otii non omnino otiosi Encyklopedia partum otii non omnino otiosi ?Xac., dosł. 'płód wczasów niezupełnie bezczynnych'; wynik niepróżnującego próżnowania
 • Znaczenie Nakazanije I Priestuplenije Jak działa Priestuplenije i nakazanije ros., Zbrodnia i kara. Etym. - tytuł powieści (1866 r.) Dostojewskiego
 • Znaczenie Postmodernizm Czy jest transawangarda (la transavanguardia - wg krytyka wł. Achille Bonito Oliva), styl w sztuce, archit., lit. i tak dalej charakteryzujący się
 • Znaczenie praesente medico nihil nocet Pojęcie praesente medico nihil nocet ?Xac., żart. w obecności lekarza nic zaszkodzić nie może (zazw. o potrawach, napojach i tak dalej
 • Znaczenie Pirronizm Wyjaśnienie sceptycyzm, zwł. całkowity, radykalny. Etym. - gr. Pýrrhōn z Elidy (około 365-około 275 przed naszą erą), filozof, założyciel szkoły
 • Znaczenie Ucalegon Ardet Proximus Opis proximus ardet Ucalegon zobacz iam proximus
 • Znaczenie Priorytet Informacje prerogatywa. Etym. - nm. Priorität 'jw.' z śrdw.z łaciny prioritas dpn. prioritatis 'jw.' od ?Xac. prior '(po)przedni; poprzedni
 • Znaczenie Prolog Co to jest dram. a. powieści, zawierająca wprowadzenie do akcji, komentarz, przedsłowie; introdukcja. Etym. - gr. prólogos 'prolog sztuki teatr
 • Znaczenie Pragmatyczny Definicja związku rzeczy; rzeczowy, praktyczny; badający powody i konsekwencje wydarzeń hist., w odniesieniu pragmatyzmu; (sankcja p-a) dawn
 • Znaczenie Peszarim Co znaczy peszarim komentarze do Biblii znalezione pośród zwojów Morza Martwego wokół Qumran. Etym. - hebr. l.mn. od peszer 'komentarz
 • Znaczenie pro aris et focis Słownik pro aris et focis (certamen) ?Xac., (bój) za ołtarze i ogniska domowe. Etym. - z Cycerona (O naturze bogów, 3, 40, 94
 • Znaczenie Puma Znaczenie puma kuguar, amer. drapieżnik z rodz. kotów, o sierści jednobarwnej, cynamonowej. Etym. - hiszp. z jęz. keczua
 • Znaczenie Barajar Y Paciencia Czym jest cierpliwości! tasujmy karty! (jeszcze karta się odwróci i szczęście zabłyśnie!). Etym. - z Cervantesa (Don Kichote, 1, 23
 • Znaczenie Powwow Co oznacza angielskiego: z jęz. Indian Algonkinów, czarownik indiański; porada plemienia indiańskiego połączona z ucztowaniem i tańcami; hałaśliwe
 • Znaczenie Puaz Krzyżówka więc tarcia wewnętrznego cieczy i gazów. Etym. - fr. poise 'jw.', na cześć fr. lekarza i anatoma: Jean L. M. Poiseuille (1799-1869
 • Znaczenie Perturbacja Najlepszy normalnego biegu zjawisk, ustalonego porządku rzeczy; zamęt, zamieszanie; zakłócenie ruchu komety, planety a. jej satelity o orbicie
 • Znaczenie Pamflecista Przykłady utwór (wiersz, artykuł i tym podobne) złośliwie satyryczny, ostry, szyderczy, demaskujący osobę a. zdarzenie życia społ. czy polit. Etym
 • Znaczenie Pecorino Encyklopedia ser owczy o silnym zapachu, w wielu odmianach, z których w najwyższym stopniu ceniony rzymski (p. romano). Etym. - wł. dosł. owczy; 'jw
 • Znaczenie Proteidy Jak działa zawierające prócz aminokwasów składniki (ekipy) chem. niebiałkowe. proteiny biol. chem. białka łatwe składające się z aminokwasów
 • Znaczenie Program Czy jest projekt (działań, prac, zadań, celów i tym podobne); zarys treści i metod określonej dziedziny edukacji; wyszczególnienie utworów i
 • Znaczenie Pasja Pojęcie zamiłowanie do czego; element czyjejś namiętności.; mocny gniew, furia; wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego; nabożeństwo wielkopostne; utwór
 • Znaczenie Puls Wyjaśnienie uderzenie; wrażenie' z p.p. od pellere 'pędzić; bić; pchać'; por. apel; buksowanie; ekspulsja; bodziec; interpelacja; propeller; repulsja
 • Znaczenie Pepperoni Opis wołowo-wieprzowe; papryka w konserwie. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z wł. peperone (l.mn. peperoni) 'pieprz tu.; papryka; chile' zgrub. od
 • Znaczenie Premier Informacje rządu. premiera pierwsze przedstawienie sztuki (w danej inscenizacji a. w danym teatrze); video. pierwszy seans w danym mieście a. państwie
 • Znaczenie Pat Co to jest dolegliwość; emocja. -PATA w złożeniach: doktor stosujący określony mechanizm leczenia, uwzględniający szczególnie jakieś przejawy
 • Znaczenie Portret Definicja rzadziej: rzeźba) przedstawiająca ustaloną osobę; podobizna. Etym. - fr. portrait 'jw.' ze śrdw.fr. p.p. od portraire 'rysować
 • Znaczenie Pattala Co znaczy pattala birm., birmański ksylofon z ozdobnym rezonatorem kształtu czółna i płytkami bambusowymi, w które uderza się dwiema pałeczkami
 • Znaczenie Puli Słownik błyskotliwy, mocny, średniej wielkości, z długą, obfitą sierścią, stosowany do pilnowania stad owiec; por. komondor
 • Znaczenie Papusze Znaczenie papusze, kluczki, wiązki wysuszonych liści tytoniowych. Etym. - rumuń. papuşa 'wiązka
 • Znaczenie Puzon Czym jest niskiej skali, gdzie suwak (część rury ręcznie wysuwana) zastępuje wentyle; (wł. trombone). Etym. - nm. Posaune 'jw.' ze st.fr. boisine
 • Znaczenie Parias Co oznacza kasty najniższej, z której rekrutuje się wielu robotników rolnych i służby domowej; przen. wyrzutek, człowiek wzgardzony, uciśniony
 • Znaczenie Purim Krzyżówka miesiąca Adar (przełom lutego i marca) na pamiątkę udaremnienia (dzięki interwencji Estery) knowań Hamana, najwyższego dostojnika pers
 • Znaczenie Romana Pax Najlepszy narzucony (jak na przykład poprzez cesarstwo rzymskie) ludom podbitym i utrzymywany przy użyciu siły zbrojnej
 • Znaczenie Partouze Przykłady partouze [wym. partu:z] fr., zabawa o charakterze mniej albo bardziej rozwiązłym, orgiastycznym
 • Znaczenie Vin De Pot Encyklopedia pot de vin [wym. podwę] (l.mn. pots de vin) fr., dosł. 'garnek wina'; napiwek; łapówka
 • Znaczenie Merentium Bene Panis Jak działa dobrze zasłużonych; majątki ziemskie, starostwa i tym podobne, nadawane w dawnej Polsce za zasługi publiczne
 • Znaczenie Paralipomena Czy jest potem dodane jako suplement; późniejsze bonusy do jakiegoś tekstu. paralipsa chwyt retoryczny, opierający na pobieżnym tylko napomknieniu o
 • Znaczenie Pulcinella Pojęcie Pulcinella wł., [wym. ...czin...] komiczny sługa, błazen, pajac neapolitańskiej commedia dell'arte (por. poliszynel; Zanni
 • Znaczenie Palotyn Wyjaśnienie kat. (z łaciny Societas Apostolatus Catholici, skr. Spółka akcyjnaC.), zał. w r. 1835 we Włoszech poprzez Wincentego Pallotti (1795-1850
 • Znaczenie Parafraza Opis tekstu, ustępu, dzieła, oddająca jego treść, sedno w innej formie, zazw. rozwiniętej, jaśniejszej; muz. utwór instrumentalny, będący
 • Znaczenie Pilgrim Passionate Informacje Namiętny pielgrzym. Etym. - nieautoryzowana antologia wierszy z angielskiego: różnych autorów wyd. poprzez Williama Jaggarda w 1599 r. i
 • Znaczenie Prapremiera Co to jest danym państwie) publiczne przedstawienie utworu scenicznego a. wyświetlenie filmu. Etym. - zobacz premiera
 • Znaczenie Pf Definicja złożenia życzeń, gratulacji, powinszowań (na biletach wizytowych). p.f.v. skr. od pour faire visite fr., na odwiedziny (na biletach
 • Znaczenie Noirs Pieds Co znaczy pieds noirs fr., [wym. pie nuar] dosł. 'czarne stopy'; nazwa europejskich, zwł. francuskich mieszkańców Algierii w czasach kolonialnych
 • Znaczenie Parataksa Słownik parataksa językozn. układ zdań złożonych współrzędnie; por. hipotaksa. Etym. - zobacz para-; taksja
 • Znaczenie Prymicje Znaczenie poprzez nowo wyświęconego księdza. Etym. - ?Xac. primitiae l.mn. 'pierwszy przychówek; pierwociny' od primus, zobacz prym
 • Znaczenie Perkusja Czym jest muzyczne, z których dźwięk wydobywa się poprzez uderzenie, na przykład kotły, ksylofon, dzwonki, wibrafon, czelesta, bębny, talerze
 • Znaczenie Patrimonium Co oznacza patrimonium zobacz paternalizm; patrymonium
 • Znaczenie Polistyren Krzyżówka styron, styrofleks) bezbarwny, przezroczysty, najlżejszy termoplastyk, tworzywo sztuczne niewrażliwe na działanie wody, zasad, kwasów
 • Znaczenie pour epater le bourgeois Najlepszy pour épater le bourgeois fr., by zadziwić mieszczucha; por. epatować. pour faire visite zobacz p.f.v. pour félciter zobacz p.f
 • Znaczenie Permisywny Przykłady pobłażliwy; fakultatywny, dający możność wyboru, swobodę decyzji. Etym. - fr. permissif 'zezwalający' od ?Xac. permittere 'pozwalać
 • Znaczenie Pawana Encyklopedia uroczysty, powolny, w takcie 4/4 (XVI-XVII w.); zobacz gaillarde, padwan. Etym. - wł. pavana 'jw.' od (?) padovana 'padewska" z
 • Znaczenie Picaro Jak działa picaro hiszp., [wym. pikaro] łotr, szelma, włóczęga, nicpoń (postać typowa dla hiszp. powieści łotrzykowskiej XVI-XVII w
 • Znaczenie Poliptyk Czy jest ołtarz(yk), złożone z czterech a. więcej części dających się składać (por. dyptych; tryptyk; penta-). Etym. - gr. polýptychos 'wielokrotnie
 • Znaczenie Pimpernel Pojęcie pomysłowy organizator brawurowych, a przy tym niebezpiecznych ucieczek skazańców polit. Etym. - od tytułu romantycznej powieści Scarlet P
 • Znaczenie Paragon Wyjaśnienie dowód zapłaty za nabyty wyrób. 2. dawn. współzawodnictwo, emulacja; porównanie z kim. Etym. - 1. nm. nazwa handl., z 2. wł. paragone
 • Znaczenie Pareu Opis zakładana spódnica a. przepaska na biodra, noszona w całej Polinezji, zrobiona zazw. z dekoracyjnie drukowanego materiału bawełnianego
 • Znaczenie Pirogeniczny Informacje ognistopłynnej magmy (o skałach). pirotechnika metoda wyrobu mieszanin wybuchowych, ogni sztucznych, sygnałowych, fajerwerków, rakiet i tym
 • Znaczenie Pegaz Co to jest natchnienia, polotu poetyckiego. Etym. - gr. Pēgasos '(skrzydlaty) koń, który uderzeniem kopyta sprawił, Iż wytrysły źródła; Hippokrene
 • Znaczenie Psalterium Definicja cymbałów o strunach szarpanych a. uderzanych pałeczkami. psałterz zestaw 150 psalmów Starego Testamentu wydany oddzielnie, niekiedy
 • Znaczenie Partytura Co znaczy wszystkich partii instrumentalnych a. głosowych zespołowego utworu muz. Etym. - wł. partitura 'jw.' z ?Xac. partiri, zobacz partia
 • Znaczenie Prysiudy Słownik prysiudy ukr., przysiady w tańcach lud. ukr. i ros
 • Znaczenie Preszpan Znaczenie o b. gładkiej powierzchni, odznaczający się sporą wytrzymałością mechaniczną i elektryczną, stosowany jako materiał elektroizolacyjny (gł
 • Znaczenie Palmeta Czym jest rozchodzących się promieniście stylizowanych płatków, przypominający kielich kwiatu (lotosu, wiciokrzewu i tak dalej). Etym. - fr. palmette
 • Znaczenie Pretendent Co oznacza roszcząca sobie prawo (do stanowiska, urzędu, tronu), ubiegająca się (o coś), domagająca się (czegoś); konkurent. pretensjonalny
 • Znaczenie Pandurzy Krzyżówka bezpieczeństwa urzędów gminnych w Chorwacji, Serbii i Slawonii; w XVIII w. na Węgrzech i w Austrii oddziały nieregularnej piechoty. Etym
 • Znaczenie Pikanteria Najlepszy pieprzny smak (dowcipu; urody kobiecej); nieprzyzwoitość, dwuznaczność (żartu; sytuacji). pikantny ostry w smaku; korzenny, szczypiący
 • Znaczenie Piractwo Przykłady zatrzymania a. grabieży, dokonany przeciwko statkowi morskiemu a. powietrznemu, na osobach a. mieniu na pokładzie, popełniony na morzu
 • Znaczenie Pedes Per Encyklopedia per pedes (apostolorum) ?Xac., żart. pieszo (na wzór apostołów
 • Znaczenie Stirpes Per Jak działa podzielony w równych częściach pomiędzy odgałęzienia rodziny, nie mniej jednak udział każdej gałęzi dzieli się równo między jej członków
 • Znaczenie Potwal Czy jest potwal zobacz kaszalot. Etym. - nm. Pottwal 'jw.'; Pott 'garnek'; Wal(fisch) 'wieloryb'; posiadający łeb jak olbrzymi garnek
 • Znaczenie pir na wies mir Pojęcie świat; Uczta nad ucztami (tytuł ostatniej części poematu poety ros. Mikołaja Niekrasowa, 1821-78, pt. Komu się na Rusi dobrze dzieje, 1863
 • Znaczenie Perdu Profil Wyjaśnienie profil', plast. poza portretowa, gdzie głowa modela jest niemal odwrócona od widza, tak Iż z twarzy dostrzegalny jest tylko kontur policzka
 • Znaczenie Patent Opis wyłącznego korzystania z wynalazku na określony czas, w sposób przemysłowy i handl.; przest. dokument uprawniający do prowadzenia zakładu
 • Znaczenie Perspiracja Informacje parowanie; pocenie się. Etym. - ?Xac. perspirare 'przewiewać; oddychać poprzez co'; zobacz per-; spirare, zobacz -spir- 2
 • Znaczenie Pieriestrojka Co to jest pieriestrojka ros., przebudowa; polit. gruntowne, rewolucyjne reformy gosp., społ., kulturowe
 • Znaczenie Pryz Definicja skonfiskowany na statku mor.; kontrabanda woj. Etym. - fr. prise 'zdobycie; jw.' od prendre 'brać' z ?Xac. pre(he)ndere, zobacz repryza
 • Znaczenie princeps maior singulis minor universitati Co znaczy universitati ?Xac., panujący jest nadrzędnym w relacji do poszczególnych obywateli, lecz podporządkowany całej zbiorowości (zasada rz
 • Znaczenie Placenta Słownik ścianki zalążni, na której osadzone są zalążki; dawn. dyscyplina szkolna do bicia po dłoniach. Etym. - ?Xac. 'placek' z gr. plakoús 'jp
 • Znaczenie Pappenheimer Znaczenie Pappenheimer zobacz ich kenne meine
 • Znaczenie Pifometre Czym jest pifomètre fr., żart. (od pif 'nos') pop. (poł. XX w.) intuicja, instynkt, wyczucie, "węch", "nos"
 • Znaczenie Putto Co oznacza chłopczyka (amorka, aniołka), występująca w dekoracyjnym mal. i rzeźbie, zwł. okresu odrodzenia. Etym. - wł. 'chłopiec' z ?Xac. putus 'jp
 • Znaczenie Poligamia Krzyżówka osobami; wielomęstwo (poliandria), małżeństwo kobiety z mężczyznami; wielożeństwo (poligynia), małżeństwo mężczyzny z kobietami (u zwierząt
 • Znaczenie Olet Non Pecunia Najlepszy cuchnie. Etym. - wg anegdoty, słowa cesarza Wespazjana (do syna, Tytusa, który mu uczynił zarzut z opodatkowania latryn publicznych) o
 • Znaczenie Paralaksa Przykłady jest z centrum ciała niebieskiego promień Ziemi (p. dobowa, dzienna) a. promień orbity Ziemi (p. roczna); fiz. błąd w odczytywaniu wskazań
 • Znaczenie Pampa Encyklopedia trawą równina, step Płd. Ameryki; preria. pampero mocny, zimny wiatr zachodni, a. płd.-zach., wiejący od Andów poprzez pampy. Etym. - amer
 • Znaczenie Parestezja Jak działa mrowienia, drętwienia, cierpnięcia, palenia skóry, powiązane zazw. z uszkodzeniem albo podrażnieniem nerwów czuciowych a. obwodowych, albo
 • Znaczenie Palawer Czy jest rozmowa, zwł. pomiędzy uczestnikami o różnych stopniach a. rodzajach kultury i inteligencji (na przykład pomiędzy kupcami europ. i
 • Znaczenie Papista Pojęcie polit.) papieża; dawn., iron. (u protestantów:) katolik; por. plus catholique que le pape. papizm władza (mechanizm rządów) papieża; dawn
 • Znaczenie Perora Wyjaśnienie przemowa; rozwlekłe, nudne pouczenie, napominanie, reprymenda. perorować. Etym. - ?Xac. perorare 'konkludować; mówić na końcu; wykładać
 • Znaczenie Puseyizm Opis puseyizm zobacz oksfordzki ruch
 • Znaczenie Prekambr Informacje prekambr najdawniejszy moment dziejów Ziemi, obejmujący ery: archaiczną i proterozoICZNą, Tabl. 7. Etym. - zobacz pre-; kambr
 • Znaczenie Yorick Poor Co to jest poor Yorick! z angielskiego:, (ach,) biedny Jorik! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 5, 1
 • Znaczenie Papatacz Definicja rodzynkami i cynamonem. Etym. - wł. pappataci 'jedzący milczkiem; mustyk'; pappare 'jeść'; -taci od tacere 'milczeć
 • Znaczenie Percepcja Co znaczy reakcja narządu zmysłowego na impuls zewn.; sposób reagowania, odbierania wrażeń. perceptron tech. (p. wzrokowy) cybernetyczny układ uczący
 • Znaczenie Preselekcja Słownik zapewniający klientom swobodny dostęp do towarów w celu dokonania wyboru samodzielnie. Etym. - zobacz pre-; selekcja
 • Znaczenie Pluviose Znaczenie republikańskiego. pluwiometr przyrząd do mierzenia ilości opadów atmosferycznych. PLUWI(O)- w złożeniach: deszcz. pluwial, kapa, Kośc. rz
 • Znaczenie Prugelknabe Czym jest kozioł ofiarny. Etym. - nm. 'jw.'; Prügel 'kij; bat; baty, cięgi, chłosta'; Knabe 'chłopiec'; na nm. dworach książęcych trzymano "
 • Znaczenie Tennis Paddle Co oznacza paddle tennis zobacz platform tennis
 • Znaczenie Pre Krzyżówka wcześniejszy; przygotowawczy, wstępny; w stadium startowym, rozwojowym; uprzednio, z góry; przed, naprzeciw; przedni, stanowiący przednią
 • Znaczenie Petanque Najlepszy żwirowym boisku dł. 12-15 m, szerokości około 4 m, zwanym piste a. terrain, pochodząca z płd. Francji, rozpowszechniona również w Anglii
 • Znaczenie Bargain Plea Przykłady ugoda obrończa', układ pomiędzy prokuratorem a oskarżonym albo jego adwokatem, w przekonaniu którego oskarżony przyznaje się do winy a
 • Znaczenie Piruet Encyklopedia obrót (w tańcu - na palcach jednej nogi; na lodzie - na czubie łyżwy; konia - na tylnych nogach). Etym. - fr. pirouette 'fryga; bąk
 • Znaczenie Protagonista Jak działa walczący o co; teatr. przest. najwybitniejszy aktor w zespole a. sztuce. Etym. - gr. prōtagōnistēs 'pierwszy aktor, wykonawca głównej roli
 • Znaczenie Pelamida Czy jest pelamida zobacz bonito. Etym. - ?Xac. pelamis dpn. pelamidis 'tuńczyk
 • Znaczenie Pappataci Pojęcie krótkotrwała wirusowa dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez ukąszenie komara Phlebotomus papatasii. Etym. - wł. dosł. 'jedzący
 • Znaczenie Hominum Piscatores Wyjaśnienie ludzi'; krzewiciele, szerzyciele idei, propagatorzy, apostołowie, misjonarze, werbownicy. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 4, 19); Jezus do
 • Znaczenie Papacha Opis papacha ros., (kaukaska, dońska, mandżurska i tak dalej) wysoka czapka futrzana
 • Znaczenie Protokolant Informacje rozprawy, posiedzenia. protokół sprawozdanie z obrad, sesji, posiedzenia; pisemne streszczenie przemówień, wniosków i uchwał zgromadzenia
 • Znaczenie Patriot Co to jest patriota', XMIM-104, amer. pocisk przeciwrakietowy wprowadzony w 1984 r. do Europy (RFN), użyty po raz pierwszy w wojnie 1991 r. o Kuwejt
 • Znaczenie Pudża Definicja oddawania czci (w domu a. w świątyni) bóstwu objawionemu w swej podobiźnie, której przysługują honory należne gościowi królewskiemu; rano
 • Znaczenie Deluge Au Passons Co znaczy Potopu', skracaj się! na miłość boską, zwięźlej! Etym. - w komedii Les Plaideurs (fr. 'Pieniacze', 1669) Racine'a okrzyk sędziego
 • Znaczenie Cives Plaudite Słownik obywatele!; por. finita la commedia. Etym. - wezwanie aktorów rzymskich, po odegraniu komedii, skierowane do publiczności
 • Znaczenie Puf Znaczenie puf tapicerski miękki taboret kryty tkaniną a. skórą. Etym. - fr. pouf 'jw
 • Znaczenie Para Czym jest para moneta turecka wartości 1/4000 funta tur.; moneta jug. wartości 1/100 dinara. Etym. - serb. z osm.tur
 • Znaczenie Pontifex Co oznacza kolegium pontyfików (liczącego początkowo 6, potem 9 i 16 kapłanów) w staroż. Rzymie. pontyfikał (rzymski) Kośc. kat. księga liturgiczna
 • Znaczenie Prekluzyjny Krzyżówka termin p.) zawity, po którego upływie nie można dochodzić roszczeń, dokonywać ustalonych czynności (sąd., adm., arbitrażowych), stanowiący
 • Znaczenie Puenta Najlepszy puenta zobacz pointa. puentylizm zobacz pointylizm
 • Znaczenie Pietruszka Przykłady pietruszka ros., teatr. kukiełka, marionetka. Etym. - ros. zdrobnienie imienia Piotr
 • Znaczenie Pielmieni Encyklopedia pielmieni ros., l.mn., drobne pierożki (uszka) nadziewane mięsem (rzadziej rybą a. jarzynami), gotowane w rosole, potrawa ros
 • Znaczenie Pter Jak działa pterodaktyl kopalny gad mezozoiczny, który fruwał dzięki błon skórnych rozpiętych pomiędzy bokami ciała i wydłużonym czwartym palcem
 • Znaczenie Panegiryk Czy jest pochlebczo) wysławiający osoby a. wydarzenia. Etym. - gr. panēgyrikós 'uroczysty' od panēgyris 'święto, zgromadzenie lud.'; zobacz pan
 • Znaczenie Propinacja Pojęcie sprzedaż(y) napojów alkoholowych; szynk, karczma. Etym. - ?Xac. propinatio 'przepijanie do kogoś' od propinare 'częstować trunkiem; pić
 • Znaczenie Psych Wyjaśnienie duch; umysł; myśl; sposoby psychologiczne; mózgowy. psychika całokształt właściwości i mechanizmów psychicznych (umysłowych, uczuciowych
 • Znaczenie Patrycjat Opis uprzywilejowana klasa socjalna w republikańskim Rzymie, pełnoprawni członkowie gminy rz., zjednoczeni w rodach (zobacz kuria; tribus; por
 • Znaczenie Piment Informacje angielski, przyprawa kuchenna i lek z suszonych owoców drzewa pimentowego. Etym. - fr. 'pieprz hiszp.; uszczypliwość' z ?Xac. pigmentum
 • Znaczenie Pochwowe Pessarium Co to jest maciczny, środek zapobiegający zapłodnieniu. Etym. - późn.z łaciny 'krążek do utrzymywania macicy w prawidłowym położeniu' z gr. pessós
 • Znaczenie Ptialina Definicja ptialina enzym trawienny występujący w ślinie, rozkładający cukry złożone (na przykład skrobię). Etym. - gr. ptýalon 'ślina
 • Znaczenie Purysta Co znaczy dbająca o czystość i nieskazitelność języka. purytanin członek ekipy protestantów z angielskiego: (w XVI i XVII w.), przeciwstawiającej
 • Znaczenie Prozodia Słownik się badaniem akcentu, iloczasu i intonacji i ich zastosowaniem w literaturze. Etym. - gr. prosōidía 'pieśń z akompaniamentem muzyki
 • Znaczenie Pingwin Znaczenie pingwin zool. bezlotek. Etym. - nm., fr. pinguin, z angielskiego: penguin 'jw
 • Znaczenie Prairial Czym jest miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' od prairie, pré 'łąka' z ?Xac. pratum 'jp.'; por. preria
 • Znaczenie Choroba Parkinsona Co oznacza drżączka porażenna (poraźna). 2. prawo - żart. określające zasady automatycznego rozrastania się biur, instytucji i urzędów: a) liczba
 • Znaczenie Plazja Krzyżówka PLAZJA w złożeniach: postęp, formacja. Etym. - n.z łaciny -plasia 'jw.' z gr. plásis, plásma, zobacz plazma; por. hiperplazja
 • Znaczenie Pm Najlepszy p.m. zobacz post meridiem
 • Znaczenie Pierrot Przykłady ubielonej mąką, ubrany w charakterystyczny biały strój, postać komiczna dawn. pantomimy fr., zapożyczona z komedii wł. (por. Poliszynel
 • Znaczenie Patafizyka Encyklopedia wykorzystywana wykpiwaniu naukowego metody myślenia i uczonych rozpraw. Etym. - wymyślona poprzez fr. pisarza nadrealistę Alfreda Jarry
 • Znaczenie Prałat Jak działa zwyczajną jurysdykcję kośc. (biskup, wyższy przełożony zakonu, wikariusz generalny); tytuł honorowy wielu innych wyższych duchownych. Etym
 • Znaczenie Prekonizacja Czy jest poprzez papieża nominacji biskupa. Etym. - śrdw.z łaciny praeconizatio 'dosł. ogłoszenie poprzez herolda; jw.' z ?Xac. praeco dpn
 • Znaczenie Paleta Pojęcie wcięciem brzegu na 4 palce, na której twórca rysownik rozrabia i miesza farby w okresie malowania; dobór kolorów charakterystyczny dla
 • Znaczenie Pallad Wyjaśnienie metal z gatunku platynowców. palladium chem. pallad; przest. przen. świętość, talizman chroniący od złego. Etym. - ?Xac. Palladium z gr
 • Znaczenie Pacjent Opis pacjent chory, zwł. pod opieką (a. zgłaszający się do) lekarza. Etym. - ?Xac. patiens dpn. patientis p.pr. od pati, zobacz pasja
 • Znaczenie Polihymnia Informacje pieśni chóralnej, bez atrybutów, przedstawiana w głębokim zamyśleniu. Etym. - ?Xac. Polyhymnia 'jw.; dosł. bogata w pieśni', gr. Polýmnia
 • Znaczenie Postdatowanie Co to jest postdatowanie opatrywanie dokumentu, pisma, datą późniejszą od faktycznej; por. antydatowanie. Etym. - zobacz post
 • Znaczenie Porteparole Definicja porte-parole [wym. portparol] przemawiający w imieniu innych, upełnomocniony mówca. Etym. - fr. 'jw.'; zobacz port-épée; parol
 • Znaczenie Pul Co znaczy pul zobacz pool
 • Znaczenie Portsalut Słownik port-salut fr., [wym. porsalü] zobacz trapistów ser. Etym. - od Port-du-Salut, opactwa trapistów w Normandii (Francja płn
 • Znaczenie Polenta Znaczenie mąki kasztanowej, aktualnie gł. z kukurydzianej (niekiedy z serem), rodzaj mamałygi. Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. pollenta 'kasza perłowa
 • Znaczenie Prasadam Czym jest pożywienie, zazw. owoc, ofiarowany do przodu bogu a. świątobliwej osobie, która w zamian udziela błogosławieństwa i oczyszczenia
 • Znaczenie Precesja Co oznacza przesuwanie się wzdłuż ekliptyki punktu równonocy, obiegającego całą ekliptykę pośrodku 25 800 lat (tak zwany rok platoński). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Purpurat Krzyżówka purpuratus 'odziany w purpurę' od purpura 'purpura; szkarłat, barwnik fioletowoczerwony (z mięczaków morskich)' z gr. porphýra 'purpura
 • Znaczenie Dolet Non Paete Najlepszy nie boli! Etym. - słowa Arrii, żony konsula rz. Caeciny Paetusa (skazanego w r. 42 na Zgon samobójczą za rzekomy udział w spisku przeciw
 • Znaczenie Tennis Platform Przykłady angielskiego:, 'tenis na platformie, tenis łopatkowy', rodzaj tenisa rozgrywanego łopatkami i ciężką piłką kauczukową na drewnianej
 • Znaczenie Palilogia Encyklopedia palilogia zobacz anadiploza
 • Znaczenie Mortem Post Jak działa post mortem ?Xac., po Zgonu
 • Znaczenie Parapent Czy jest parapent z angielskiego:, sport. najazd na skalne urwisko skończony skokiem na nartach i szybowaniem na lotni
 • Znaczenie Papagajo Pojęcie charakterze tornada, wiejący wzdłuż wybrzeża Pacyfiku Ameryki Środkowej, zwł. w zatoce Papagayo. Etym. - hiszp. papagayo 'papuga
 • Znaczenie Pressing Wyjaśnienie ścisłe krycie przeciwnika, gdy piłkę a. krążek mają rywale. Etym. - z angielskiego: 'nacisk' od press 'naciskać, napierać
 • Znaczenie Order Pecking Opis pek...] dosł. 'porządek dziobania'; porządek ustalający w gromadzie ptasiej, kto kogo dziobie, a kto się daje dziobać; przen. o hierarchii
 • Znaczenie Pepita Informacje dwukolorową kratkę; tkanina o takim deseniu; bryłka złota rodzimego. Etym. - hiszp. 'pestka; pypeć (u ptaków); bryłka złota
 • Znaczenie Prolongacja Co to jest terminu (umowy, weksla i tym podobne, wykonania czegoś). prolongować. Etym. - późn.z łaciny prolongatio 'przedłużenie' z prolongatus
 • Znaczenie Poema Piedagogiczeskaja Definicja pedagogiczny; por. Putiowka w żyzń. Etym. - tytuł książki (1933-35, wyd. pol. 1949) pedagoga i pisarza radzieckiego Antona S. Makarenki
 • Znaczenie Paperback Co znaczy pejperbäk] podręcznik niedroga, wydana estetycznie w miękkiej okładce; por. pocket book. papier-mâché fr., [wym. papje masze] plastyczna
 • Znaczenie Prostyl Słownik z kolumnami tylko w fasadzie głównej. Etym. - gr. próstylos 'mający kolumny z frontu; jw.'; zobacz pro- 1; stýlos, zobacz stylici
 • Znaczenie Prostata Znaczenie gr. prostátēs 'stojący na przedzie' od proïstánai 'stać, stawać na przedzie'; zobacz pro- 1; histánai, zobacz statyczny
 • Znaczenie Pozycja Czym jest stan(owisko); miejsce (w spisie, rejestrze); układ (figur w grze). pozytywizm kierunek filoz. XIX w., który pojmował naukę jako badanie
 • Znaczenie Toto Pro Pars Co oznacza pars pro toto ?Xac., przyjmowanie części za całość; wyrażanie całości poprzez jej część; por. synekdocha
 • Znaczenie Papagallo Krzyżówka żart. chuligan natrętnie, natarczywie zaczepiający kobiety. Etym. - wł. 'jaskrawo ubarwiona amer. ryba morska; jw.' z hiszp. papagayo
 • Znaczenie Narodowy Panczajat Najlepszy Panczajat Narodowy nepali, parlament Nepalu
 • Znaczenie Pantarka Przykłady pantarka zool. perlica, perliczka. Etym. - fr. pintade 'jw.' z port. pintada 'plamista' od pintar 'malować
 • Znaczenie Saliens Punctum Encyklopedia skaczący, pulsujący'; pkt. kluczowy, zasadniczy. Etym. - wersja ?Xac. Arystotelesa (Historia naturalna zwierząt 6, 3); ustalenie plamki w
 • Znaczenie Propozycja Jak działa propozycja zobacz proponować
 • Znaczenie Pipeta Czy jest podziałką i) gumową nasadką, wykorzystywana do nabierania, dozowania, kroplowania cieczy. Etym. - fr. pipette 'fajeczka; jw.' zdrobn. od
 • Znaczenie Pedant Pojęcie przesadnie precyzyjny; nudziarz bez wyrazu, małostkowy; formalista; odznaczający się pedanterią, pedantyzmem, skrupulatnością, nadmierną
 • Znaczenie pate de foie gras Wyjaśnienie pâté de foie gras fr., pasztet strasburski z gęsich a. kaczych wątróbek, z truflami, niekiedy także z dodatkiem smalcu wieprzowego
 • Znaczenie Pederasta Opis mężczyzna uprawiający pederastię, relacje płciowe z mężczyznami. Etym. - gr. paiderastía dosł. 'miłość do chłopców' od paiderastēs 'dosł
 • Znaczenie Aprilis Prima Informacje prima aprilis ?Xac., pierwszy kwietnia, tradycyjny dzień wzajemnego oszukiwania się dla żartu, wyprowadzania w pole, nabierania
 • Znaczenie Propeller Co to jest angielskiego: 'jw.' z ?Xac. propellere 'pchać, ciągnąć do przodu'; pro 'przed', por. pro- 2; pellere, zobacz puls
 • Znaczenie Propagacja Definicja rozchodzenie się, rozprzestrzenianie się; biol. rozród. propaganda rozpowszechnianie, szerzenie, wyjaśnianie (idei, poglądów i tak dalej
 • Znaczenie Prenatalny Co znaczy urodzenie się, w odniesieniu życia płodowego. Etym. - zobacz pre-; ?Xac. natalis 'w odniesieniu narodzin; przyrodzony'; z natus, zobacz
 • Znaczenie prolem sine matre creatam Słownik dziecko zrodzone bez matki. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 2, 553); cytat użyty jako motto książki Monteskiusza O duchu praw (1748 r
 • Znaczenie Prospekt Znaczenie nowe wydawnictwo, przedsięwzięcie, wyrób i tym podobne; mal. widok miasta a. zespołu budowli; por. weduta. Etym. - ?Xac. prospectus 'widok
 • Znaczenie Piknik Czym jest piknik przest. wycieczka, majówka, na której zabrane z sobą (składkowe) zapasy żywności i napojów spożywa się na świeżym powietrzu; por
 • Znaczenie Piżmo Co oznacza trwałej woni pozyskiwana z podskórnego woreczka brzusznego (zawierającego gruczoł piżmowy) samca piżmowca, stosowana gł. w formie tynktury
 • Znaczenie patere quam ipse fecisti legem Krzyżówka poddaj się prawu, któreś sam ustanowił. Etym. - z gr.; myśl przypisywana Pittakosowi, jednemu z 7 mędrców, prawodawcy Mityleny na Lesbos
 • Znaczenie Par Najlepszy poza (czym); mimo; równoległy; dodatkowy, podrzędny; pasożytniczy; niedorozwinięty; wadliwy; nienormalny; prawie, niemal; bardzo
 • Znaczenie Peace Of Pipe Przykłady pipe of peace z angielskiego:, fajka pokoju, zobacz kalumet
 • Znaczenie point de nouvelles bonne nouvelle Encyklopedia point de nouvelles, bonne(s) nouvelle(s) fr., brak informacje (to) dobra informacja (dobre informacje
 • Znaczenie Penetracja Jak działa przenikanie (na przykład wpływów); docieranie dokąd w celach badawczych; zagłębianie się, wnikanie w co. penetrować. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Papaweryna Czy jest występujący w opium, otrzymywany także syntetycznie, użytkowany w medycynie jako środek przeciwskurczowy. Etym. - n.z łaciny papaverinum od
 • Znaczenie Porohy Pojęcie porohy ukr., progi poprzeczne, bariery skalne w dolnym biegu Dniepru; por. katarakta
 • Znaczenie Palad Wyjaśnienie palad zobacz pallad. paladium zobacz palladium
 • Znaczenie Profit Opis okrągła osłonka dla ochrony lichtarza przed spływającą ze świecy stearyną. Etym. - nm. Profitchen 'drobny zysk, obrywka; profitka' z fr
 • Znaczenie Pajsa Informacje pajsa jednostka monetarna w Birmie, 1/100 kiata; moneta afgańska. Etym. - hindi paisā
 • Znaczenie Prv Co to jest p.r.v. skr. od pour rendre visite fr., na rewizytę (na biletach wizytowych
 • Znaczenie Polihistor Definicja wszechstronne informacje, encyklopedyczną wiedzę. Etym. - gr. polyisōr 'bardzo uczony'; zobacz poli-; histōr, zobacz historiografia
 • Znaczenie Proletariat Co znaczy kapitalistycznym - klasa proletariuszy, robotników najemnych pozbawionych własnych środków produkcji; klasa robotnicza. Proletarier aller
 • Znaczenie Padyszach Słownik Afganistanu i dawnych sułtanów tur. Etym. - tur. pādiszāh 'jw.' z pers. pad-szāh dosł. 'opiekun-władca'; zobacz szach
 • Znaczenie Perszeron Znaczenie perszeron ciężki koń roboczy rasy fr. Etym. - fr. percheron '(koń) pochodzący z Perche, rejonu płn. Francji
 • Znaczenie Pint Czym jest angielskiego: miara cieczy i ciał sypkich (0, 568 l); amer. - miara cieczy (0,473 l). Etym. - z angielskiego: 'jw.' z ?Xac. pictus, zobacz
 • Znaczenie Puklerz Co oznacza i wypukła; przest. przen. osłona. Etym. - fr. bouclier 'jw.' od boucle 'pierścień; zapinka' z ?Xac. buccula 'usteczka; wypukłość; guz
 • Znaczenie Parcours Krzyżówka wyznaczona do przebycia poprzez zawodnika na konkursie hippicznym. Etym. - fr. 'droga przebyta; przejazd, jazda' od parcourir 'przebiec
 • Znaczenie Penni Najlepszy penni fiń., drobna moneta fińska równa 1/100 marki
 • Znaczenie Pensja Przykłady roczna); dawn. renta, emerytura; przest. szkoła dla dziewcząt. pensjonat (prywatny) dom wczasowy z utrzymaniem; przest. szkoła dla
 • Znaczenie Wkusu Obszcziestwiennomu Poszczioczina Encyklopedia Poszczioczina obszcziestwiennomu wkusu ros., Policzek powszechnemu smakowi. Etym. - tytuł manifestu (1912 r.) futurystów ros
 • Znaczenie Pikada Jak działa tyczkami; przesieka, przesiecz w lesie, w dżungli, ścieżka wyrąbana w miejscu trudnym do przebycia. Etym. - fr. piquet, zobacz pikieta
 • Znaczenie Paparazzo Czy jest paparazzo wł., [wym. ...acco] zawodowy fotograf skandali; fotoreporter sensacji; fotograf-chuligan
 • Znaczenie Protopop Pojęcie protopop zobacz protojerej
 • Znaczenie Affectionis Pretium Wyjaśnienie pretium affectionis ?Xac., cena amatorska (jest to wyższa; dla amatora, który poszukuje przedmiotu); upominek przyjaźni, dar miłości
 • Znaczenie Paruzja Opis paruzja powrót, ponowne zjawienie się; przyjście Zbawiciela na sąd ostateczny. Etym. - gr. parusia 'jw.'; pará 'przy'; einai 'być
 • Znaczenie Parapsychologia Informacje badanie (bez uprzedzeń i sposobami naukowymi) takich umiejętności psych. człowieka (tak zwany nadzmysłowych, jak telepatia, jasnowidztwo
 • Znaczenie plus catholique que le pape Co to jest bardziej katolicki niż sam papież. plus minus ?Xac., mniej więcej, ok.. plus de confidence que de connaissance fr., więcej poufałości niż
 • Znaczenie Pronomen Definicja pronominacja lit. rodzaj zamienni (metonimii), gdzie nazwę a. imię zastępuje się określeniem charakteryzującym (na przykład "tata
 • Znaczenie Paternalizm Co znaczy relacja do podwładnych; zasady a. taktyka działania rządów (a. pracodawców) zajmujących się zaspokajaniem osobistych potrzeb obywateli a
 • Znaczenie pula dura sztyk mołodiec Słownik kula - kiep, bagnet - zuch! Etym. - ulubiona sentencja ros. feldmarszałka Aleksandra Suworowa, 1729-1800
 • Znaczenie Prolepsis Znaczenie antycypacja, wyprzedzanie wypadków (na przykład inwersja czasowa fabuły; zobacz hysteron proteron), uprzedzanie przewidywanych argumentów
 • Znaczenie Purgatorium Czym jest purgatorium rz.kat. Czyściec. Etym. - śr.z łaciny z r.nij. późn.z łaciny purgatorius 'oczyszczający' od ?Xac. purgare 'oczyścić
 • Znaczenie Play Co oznacza słowo wypowiedziany jako sygnał rozpoczęcia (a. podjęcia na nowo) gry, serwowania. playback [wym. plejbek] ujęcie filmowe a. produkcja TV
 • Znaczenie Pickwickowski Krzyżówka powiedziane w sensie pickwickowskim) żart. w znaczeniu odmiennym od obraźliwego, w jakim rozumieją dany słowo (wyrażenie), profani
 • Znaczenie Zasada Petera Najlepszy urzędnik wspina się po drabinie służbowej zwykle tak długo, aż osiągnie swój szczebel niekompetencji; jeśli ktoś pełni własne funkcje
 • Znaczenie Palestra Przykłady dawn. również notariusze, rejenci, aplikanci); kij do podbijania piłki w nie wszystkich grach. palestrant dawn. prawnik, członek palestry
 • Znaczenie Portefenetre Encyklopedia sięgające do podłogi (charakterystyczne dla archit. pałacowej XVII-XIX w.). Etym. - fr. 'jw.; drzwi balkonowe, tarasowe'; porte 'drzwi
 • Znaczenie Pascha Jak działa obchodzone w 1. pełnię wiosenną na pamiątkę wyjścia z Egiptu; Wielkanoc. pascha posiłek związany ze świętem wielkanocnym, spożywany poprzez
 • Znaczenie Prebiotyczny Czy jest prebiotyczny, protobiotyczny, biol. istniejący przed powstaniem życia. Etym. - zobacz pre-; proto-; -bio
 • Znaczenie Leonina Pars Pojęcie pars leonina ?Xac., lwia część (por. quia nominor leo; societas leonina
 • Znaczenie Piston Wyjaśnienie otwory w dętych instrumentach muz.; dawn. kapiszon, spłonka. Etym. - fr. mech. 'tłok; jw.' z ?Xac. pistus p.p. od pinsere 'tłuc; bić
 • Znaczenie Postscriptum Opis dopisek do listu, artykułu i tym podobne Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. r.nij. od postscriptus p.p. od postscribere 'podpisać pod, przy
 • Znaczenie Paragraf Informacje następnym numerem najpierw ustępu tekstu; (tak oznaczony) ustęp artykułu ustawy, tekstu statutu, umowy, podręcznika, dyrektyw i tym podobne
 • Znaczenie Protonotariusz Co to jest członków osobnego kolegium kurii rz., notariuszy kanonizacyjnych i konsystorskich, podpisujących również bulle papieskie. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Prerogatywa Definicja powiązane ze stanowiskiem, urzędem, rangą; przywilej dziedziczny, królewski i tym podobne; por. priorytet. Etym. - ?Xac. praerogativa
 • Znaczenie Proterozoik Co znaczy eozoik, algonk - druga era w dziejach ZIEMI, Tabl. 7. Etym. - gr. próteros 'pierwszy; poprzedni'; zobacz -zoik
 • Znaczenie Polio Słownik dziecięce nagminne, paraliż dziecięcy, dolegliwość Heinego-Medina, ostra, zakaźna, wywoływana poprzez wirusy. Etym. - zobacz poli-; gr
 • Znaczenie Penetralium Znaczenie najtajniejsza, w najwyższym stopniu ukryta, skryta. Etym. - ?Xac. od penetralis 'wewnętrzny, skryty, tajny
 • Znaczenie Perta Czym jest perta żegl. rozciągnięta pod reją lina, na której opierają stopy marynarze pracujący przy żaglach. Etym. - d.nm. perd od perden 'stąpać
 • Znaczenie Prezenter Co oznacza prowadzi a. organizuje program a. transmisję RTV. Etym. - bryt.z angielskiego: presenter (1966) 'jw.' od present 'przedstawiać; wprowadzać
 • Znaczenie Pesewa Krzyżówka pesewa jednostka monetarna Ghany, równa 1/100 cedi
 • Znaczenie propriete cest le vol Najlepszy propriété c'est le vol zobacz la propriété
 • Znaczenie Pumpy Przykłady bufiaste, zapinane pod kolanami; por. pludry. Etym. - nm. Pumphose 'pludry, szarawary'; d.nm. pump 'przepych, pompa' z ?Xac. pompa 'poczet
 • Znaczenie Prochronizm Encyklopedia opatrzeniu jakiegoś wydarzenia datą wcześniejszą od prawdziwej; zobacz antydatownie; parachronizm. Etym. - gr. próchronos 'poprzedzający w
 • Znaczenie Paternoster Jak działa napomnienie, nagana, reprymenda; winda perełkowa, różańcowa, otwarty dźwig wielokabinowy, znajdujący się stale w powolnym ruchu. Etym
 • Znaczenie Posesja Czy jest posiadłość; dawn. dzierżawa. posesjonat przest. obszarnik, ziemianin. posesor dawn. posiadacz; dzierżawca. Etym. - ?Xac. possessio dpn
 • Znaczenie Plani Pojęcie równy; płaszczyzna. planimetria dział geometrii elementarnej, gdzie rozważa się figury płaskie (leżące na płaszczyźnie); por. stereometria
 • Znaczenie Palisander Wyjaśnienie cabiuna, brazylijskie drzewo różane, bot. różne gatunki drzew tropikalnych Ameryki ?Xac. (również Azji Płd. i Madagaskaru), z których
 • Znaczenie Piuska Opis okrągła czapeczka noszona poprzez duchownych, przykrywająca tonsurę. Etym. - ?Xac. Pius, imię wielu papieży; zobacz pijar
 • Znaczenie Oddziały Paramilitarne Informacje mające charakter (zorganizowane na sposób) wojskowy, lecz nie wchodzące w skład wojska regularnego. Etym. - zobacz para-; militarny
 • Znaczenie Padovana Co to jest tempie powolnym, takcie dwudzielnym, niekiedy trójdzielnym, czasem mylnie utożsamiany z pawaną; dawn. pieśń miłosna. Etym. - wł. padovano
 • Znaczenie Danseur Premier Definicja premier danseur a. danseur noble fr., solista w balecie, idealny tancerz w zespole baletowym
 • Znaczenie Perryana Puella Co znaczy dziewczyna Perry'ego' bot. drzewo narastające przy drodze, w pobliżu miasta Suvy na wyspie Fidżi, ostatni na świecie egzemplarz tego
 • Znaczenie Peri Słownik czego); przy; otaczający, okalający; med. tkanka otaczająca określone miejsce ciała; por. -itis. Etym. - ?Xac. peri- z gr. peri 'wokół
 • Znaczenie Pakt Znaczenie międzynarodowy. paktować prowadzić rokowania, pertraktować, porozumiewać się w kwestii paktu, warunków rozejmu, pokoju i tym podobne Etym
 • Znaczenie Pleo Czym jest więcej; plioceński. pleonazm wyrażenie składające się z dwu a. więcej wyrazów (prawie) to samo znacznych (na przykład w tym samym rodzaju i
 • Znaczenie Polder Co oznacza dna morza (a. jeziora) otoczony tamami, groblami, osuszony ( i odsolony), zwł. na wybrzeżach Morza Płn
 • Znaczenie Parsek Krzyżówka odległości, z której widać średni promień orbity Ziemi pod kątem 1 sek.; 3,26 roku świetlnego; 3,08 • 1013 km. Etym. - zobacz par(alaksa
 • Znaczenie Perseweracja Najlepszy utrzymywanie się a. powtarzanie uprzytomnień, słów, zdań, skojarzeń, uczuć i tym podobne tej samej treści, fragmentów melodii, wypowiedzi
 • Znaczenie Patrystyka Przykłady 1. okresu filozofii chrześc. (do XII w.). Etym. - n.z łaciny patristica 'jw.' od gr. patēr, zobacz patriarcha
 • Znaczenie Predeterminizm Encyklopedia determinizmu, doktryna zakładająca, Iż wola Boga wyznaczyła z góry bieg wszelkich wydarzeń (por. kismet); pogląd, Iż postęp jednostki jest
 • Znaczenie Polichromia Jak działa dekoracyjne na ścianie, sklepieniu i tym podobne; barwy zdobiące rzeźby a. towary rzemiosła art. Etym. - gr. polýchrōmos 'wielobarwny
 • Znaczenie Pugwash Czy jest rzecz pokoju, rozbrojenia i osłabienia napięć w relacjach pomiędzy narodami (zapoczątkowany poprzez Bertranda Russella w r. 1954). Etym
 • Znaczenie Familias Pater Pojęcie Etym. - ?Xac. 'jw.' w prawie rz. wolny obywatel sprawujący władzę nad rodziną' (por. patria potestas; sui iuris homo); pater, zobacz
 • Znaczenie Portal Wyjaśnienie do budynku; brama; drzwi; kompozycja archit.-rzeźbiarska, otaczająca (a. stanowiąca) wejście, drzwi do kościoła. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Periegeta Opis krajoznawczego (zwł. staroż. gr., jak Pauzaniasz, Polemon i tak dalej), ze specjalnym uwzględnieniem pomników sztuki. perigeum najbliższy
 • Znaczenie Pasmanteria Informacje sznury, wstążki, nici i tym podobne artykuły wykorzystywane do obszywania ubrań, mebli i tak dalej; sklep z tymi artykułami. Etym. - fr
 • Znaczenie Pantomima Co to jest przedstawienie sceniczne, którego treść wyrażają aktorzy dzięki gry twarzy i gestów. Etym. - zobacz pant-; mim
 • Znaczenie Deal Package Definicja angielskiego:, 'transakcja pakietowa', ekon. polit. układ załatwiający sporo spraw ryczałtem, umowa zawierająca różnorodne postanowienia
 • Znaczenie Penthouse Co znaczy zjednoczonych ameryki: elegancki apartament mieszkalny a. biurowy wybudowany na płaskim dachu wysokościowca. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Pantagruelizm Słownik cyniczny humor, wypływający z żywiołowej, renesansowej radości życia. Etym. - od imienia Pantagruela (zobacz panta-; arab. gruel
 • Znaczenie Plano Znaczenie nie składanego, kompletnie rozpostartego (por. folio; octavo; quarto). Etym. - skrót ?Xac. in plano 'w stanie gładkim' z r.nij. od planus
 • Znaczenie Palatyn Czym jest cesarskiego; w Polsce - namiestnik, zastępca księcia, wojewoda (z łaciny comes palatinus); na Węgrzech - najwyższy dygnitarz państwa
 • Znaczenie Padi Co oznacza padi malaj., ryż (zwł. nie łuszczony
 • Znaczenie Pediatra Krzyżówka dziedzinie pediatrii, edukacji o chorobach dziecięcych i metodach ich leczenia. Etym. - zobacz -ped-; -iatr(i)a
 • Znaczenie Pulque Najlepszy różnych gatunków agawy poddany fermentacji, narodowy napój meksykański, źródło meskalu. Etym. - meks. hiszp. 'jw.' z (?) nahuatl puliuhqui
 • Znaczenie Pan Przykłady wszystek; kompletnie; wszystkie przedmioty, jednostki określonej ekipy; ogólny, pełny. panaceum środek uniwersalny, przeciw wszystkim
 • Znaczenie Prefabrykacja Encyklopedia prefabrykacja wykonywanie przedmiotów składowych budowlii (prefabrykatów) metodą przemysłowym. Etym. - zobacz pre-; fabrykat
 • Znaczenie Chaumieres Aux Paix Jak działa paix aux chaumières! zobacz guerre aux châteaux
 • Znaczenie Panatenaje Czy jest święto lud. ku czci Ateny (zobacz pallad). panchromatyczny fot. (materiał barwoczuły) wrażliwy na wszystkie barwy widzialne, o obniżonej
 • Znaczenie Pletysmografia Pojęcie zachodzących w objętości organu a. kończyny i ilości obecnej w nich a. przepływającej poprzez nie krwi. Etym. - gr. plēthysmós 'pomnożenie
 • Znaczenie Promocja Wyjaśnienie przejścia do następnej klasy; akt nadania tytułu nauk. (zwł. doktorskiego) a. wojsk.; szeroko zakrojone działanie popierania handlu
 • Znaczenie Praemia Proelia Post Opis post proelia praemia ?Xac., po bitwach łupy
 • Znaczenie Architektury Styl Palladiański Informacje humanistyczny, klasycznie monumentalny, konstrukcyjnie logiczny i funkcjonalny, wzorowany na antycznych porządkach archit., lecz z
 • Znaczenie Pond Co to jest techn., gram-siła (G). ponderabilia rzeczy uchwytne, dające się zważyć, zmierzyć, precyzyjnie określić; por. imponderabilia. Etym. - późn
 • Znaczenie Panslawizm Definicja powstały w Czechach na pocz. XIX w., dążący do wyzwolenia, a w dalszym ciągu zjednoczenia polit., gosp. i kult. Słowian (potem wyzyskiwany
 • Znaczenie Passacaglia Co znaczy starowłoski taniec w powolnym tempie, w takcie 3/4; forma muz. pokrewna wariacjom, pochodząca od tego tańca, oparta na stale powtarzającym
 • Znaczenie Paragram Słownik zmianę litery (zwł. początkowej) w wyrazie. Etym. - gr. (skōmma) pará grámma '(żart) poprzez literę'; zobacz para-; -gram
 • Znaczenie Proswieszczenija Płody Znaczenie Płody proswieszczenija ros., Płody nauki; Owoce oświaty. Etym. - tytuł komedii (1891 r.) Lwa Tołstoja
 • Znaczenie Progres Czym jest progresja stopniowe wzrastanie, rozwój; stopniowe podwyższanie (odsetka stawek podatków od wyższych dochodów; kwoty wynagrodzenia
 • Znaczenie Pluton Co oznacza wojsk. 2. chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. plutoniczne skały - głębinowe, powstające w głębi skorupy
 • Znaczenie Ponente Krzyżówka zachód, państwa zach.; jw.' ze śr.z łaciny ponens dpn. ponentis z ?Xac. 'zachodzący' p.p. od ponere, zobacz pozycja
 • Znaczenie Profetyczny Najlepszy wróżebny. profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych
 • Znaczenie Partes Przykłady prawić, mówić jak z partesu) jak z nut, jak z książki; (spoglądać z partesu) z góry, dumnie; (stąpać jak z partesów) uroczyście, dostojnie
 • Znaczenie Preliminaria Encyklopedia czynności (rozmowy, układu) przygotowawcze, wprowadzające. preliminarz kolekcja planowanych dochodów i (a.) kosztów jednostki budżetowej
 • Znaczenie Palatalizacja Jak działa spółgłoski. palatalna (spół)głoska - zmiękczona dzięki podniesieniu środkowej części języka ku podniebieniu twardemu. Etym. - ?Xac. palatum
 • Znaczenie Perintegracja Czy jest budowy wyrazu, wtórny, odmienny rozkład wyrazu na cząstki słowotwórcze; przewartościowanie morfologiczne (na przykład dawne ob-uć, dziś
 • Znaczenie Politonalność Pojęcie wykorzystywanie dwu a. więcej tonacji w tymże utworze muz. (na przykład bitonalność w Pietruszce Strawińskiego). Etym. - zobacz poli
 • Znaczenie Paratyfus Wyjaśnienie paratyfus med. dur rzekomy. Etym. - zobacz para-; tyfus
 • Znaczenie Pestycydy Opis ochrony roślin hodowlanych (uprawnych) przed szkodnikami. Etym. - z angielskiego pesticide l.poj. 'jw.'; ?Xac. pestis 'zaraza; pomór
 • Znaczenie Profilaktyczny Informacje prewencyjny, związany z profilaktyką, ogółem środków zapobiegających powstawaniu chorób. Etym. - gr. prophylaktikós 'zapobiegawczy' od
 • Znaczenie Fides Punica Co to jest Punica fides, zobacz fides Punica
 • Znaczenie plus ratio quam vis Definicja wyższy niż siła; niech przewodzi nie siła, ale słuszność', dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Etym. - od Plus ratio quam vis caeca valere
 • Znaczenie Wsie Potemkinowskie Co znaczy potemkinowskie wsie - zobacz potiomkinowskie wsie
 • Znaczenie pro captu lectoris habent sua fata libelli Słownik libelli ?Xac., los książek zależy od pojętności czytelnika; trudno przewidzieć, która podręcznik przemówi do wyobraźni czytelnika; por
 • Znaczenie Parmezan Znaczenie utarciu dodawany do makaronu, flaków, zup i tym podobne jako przyprawa. Etym. - fr. parmesan 'jw.' od miasta Parma w płn. Włoszech, ośrodka
 • Znaczenie Puree Czym jest owoców przetartych poprzez sito. Etym. - fr. 'kartofle (jarzyny) przetarte' z późn.z łaciny purare 'czyścić' od ?Xac. purus, zobacz purysta
 • Znaczenie Parkway Co oznacza dla ruchu kołowego (zazw. z wyłączeniem ciężarówek) biegnąca poprzez okolicę interesującą krajobrazowo, poprzez park, las, podgórze i tym
 • Znaczenie Dor Palme Krzyżówka palme d'or fr., 'złota palma', nagroda filmowa przyznawana dorocznie na festiwalu filmowym w Cannes (płd. Francja
 • Znaczenie Pidgin Najlepszy gwara o uproszczonej gramatyce i ograniczonym słowniku (pochodzącym regularnie z różnych języków), stosowana jako środek porozumiewania się
 • Znaczenie Penolog Przykłady penolog prawnik, specjalista w dziedzinie penalizacji. Etym. - ?Xac. poena, zobacz penalizacja zobacz -log
 • Znaczenie Mouche De Pattes Encyklopedia pattes de mouche fr., dosł. 'musze łapki'; gryzmoły, bazgroły, bazgranina
 • Znaczenie Profil Jak działa boku; zarys, kontur; sylweta; przen. przekrój, zakres; techn. przekrój poprzeczny, obrys. Etym. - fr. 'jw.' z wł. profilo 'jw.' od
 • Znaczenie Panopticum Czy jest muzeum osobliwości (na przykład anormalnych okazów anatomicznych); przychodnia figur woskowych. Etym. - n.z łaciny; zobacz pan-; opto
 • Znaczenie Patynki Pojęcie tkanin, na wysokich, drewnianych podstawkach, noszone poprzez kobiety w XV-XVIII w.; trepy chroniące obuwie przed zabłoceniem, noszone w XI
 • Znaczenie Paraklet Wyjaśnienie pocieszyciel; teol.kat. Duch Św., Chrystus. Etym. - gr. Paráklētos 'obrońca; pocieszyciel; pomocnik' od parakaleín 'przywoływać; napominać
 • Znaczenie potior est qui prior est Opis potior est, qui prior est ?Xac., kto pierwszy, ten lepszy. Etym. - z Terencjusza (Phormio 2, 3), 161 p.n.e
 • Znaczenie Palinurus Informacje od imienia sternika statku Eneasza (w Eneidzie Wergiliusza), pierwszego Trojańczyka zabitego w Italii: zmorzony snem przy sterze wpadł
 • Znaczenie Polarny Co to jest a płd.) biegunem Ziemi a. firmamentu; zimny, mroźny. polaroid samowywołujący aparat fot. do fotografii momentalnej (czarno-białej a
 • Znaczenie Propileje Definicja portyk, monumentalna brama (zwł. na Akropolu w Atenach, z V w. przed naszą erą). Etym. - gr. propýlaia 'jw.' z l.mn. r.nij. od propýlaios
 • Znaczenie Partykularyzm Co znaczy od całości, uniezależnienia się od centrum państwie; prowincjonalizm, zaściankowość, parafiańszczyzna, zamykanie się w partykularzu
 • Znaczenie Promiscue Słownik bez rozróżnienia, wymiennie. promiskui(ty)zm bezładne, przypadkowe relacje płciowe; małżeństwa zbiorowe u nie wszystkich ludów pierwotnych
 • Znaczenie Piko Znaczenie 10-12) część jednostki podstawowej. Etym. - hiszp. pico 'dziób; szpic; szczyt; odrobina; liczba nieparzysta' od picar 'kłuć'; por. pikador
 • Znaczenie Pehlewi Czym jest pehlewi język średnioperski, lit. język Iranu epoki Sasanidów (III-VII w.). Etym. - pers. pähläwi 'partyjski
 • Znaczenie Penaty Co oznacza penaty zobacz lary i penaty
 • Znaczenie Partyzana Krzyżówka szerokim grocie (obosiecznym), stosowana w zach. Europie XVI i XVII w. partyzant ochotnik oddziałów nieregularnych, walczących i
 • Znaczenie Pseudopodia Najlepszy plastyczne wypustki ciała pierwotniaków i nie wszystkich komórek (na przykład fagocytów) zwierząt wielokomórkowych, wykorzystywane do
 • Znaczenie Peritus Przykłady nazwa specjalistów teologicznych, którzy byli konsultantami, doradcami na 2. soborze watykańskim (1962-65
 • Znaczenie Pub Encyklopedia knajpa, bar, piwiarnia, karczma; por. bistro. publikacja dzieło ogłoszone drukiem; wydanie drukiem, ogłoszenie, podanie do informacje publ
 • Znaczenie Panache Jak działa buńczuczność, werwa junacka; świetność, okazałość, splendor, blask, wystawność. Etym. - fr., 'pióropusz; jw.' z wł. pennaccio 'pióropusz
 • Znaczenie Ship Phantom Czy jest The) Phantom Ship z angielskiego: Okręt-widmo. Etym. - tytuł powieści (1839 r.) Fredericka Marryata, pisarza ang
 • Znaczenie Peleryna Pojęcie kloszowe, bez rękawów, zarzucone na ramiona i spięte na piersiach a. na ramieniu, noszone od czasów antycznych poprzez obie płcie; w
 • Znaczenie pro rege saepe pro patria semper Wyjaśnienie dla króla - regularnie, dla ojczyzny - zawsze. Etym. - dewiza Jean-Baptiste Colberta (1619-83), fr. męża stanu, ministra Ludwika XIV
 • Znaczenie Factum Post Opis post factum ?Xac., [wym. ...faktum] po fakcie, po wydarzeniu; retrospektywnie; ex post
 • Znaczenie Prahu Informacje żegł. nazwa wielu rodzajów łodzi indonezyjskich, zazw. bezpokładowych, poruszanych żaglami a. wiosłami; sport. błyskawiczny, lekki statek
 • Znaczenie Plateresk Co to jest architektury hiszp. XVI w. będący przykładem wczesnego Renesansu, odznaczający się bogactwem i obfitością dekoracji zbliżonej w charakterze
 • Znaczenie Pinang Definicja pinang malaj., zobacz areka
 • Znaczenie Exemple Par Co znaczy par exemple fr., np
 • Znaczenie Piazza Słownik piazzale spory, otwarty plac przed jakimś gmachem. Etym. - wł. z ?Xac., platea 'aleja; dziedziniec' od gr. plateía (hodós) 'szeroka (droga
 • Znaczenie Parapet Znaczenie przedpiersie (fortu). Etym. - wł. parapetto 'jw.; poręcz'; para- od parare 'zapobiec; odparować' z ?Xac. 'przygotować'; wł. petto 'pierś
 • Znaczenie Pudermantel Czym jest Etym. - nm. 'dawn. serweta fryzjerska'; Puder 'puder' z fr. poudre 'jp.' od ?Xac. pulvis, zobacz pulweryzacja; nm. Mantel 'płaszcz
 • Znaczenie Poltergeist Co oznacza objawiający swą obecność i swój choleryczny temperament hałasami a. przesuwaniem elementów w domu. Etym. - nm. 'duch, kobold domowy
 • Znaczenie Memoria Pro Krzyżówka pro memoria ?Xac., dla pamięci; na pamiątkę; protokół rozmowy dypl.; por. memorandum
 • Znaczenie Passe Najlepszy niemodny. Etym. - fr. 'przeszły, ubiegły; przeszłość' od passer 'przejść; mijać' z ?Xac. passus, zobacz passus
 • Znaczenie Perlustracja Przykłady perlustracja przest. przeglądanie, badanie, przepatrywanie czego, zwł. cudzej korespondencji. Etym. - zobacz per-; lustracja
 • Znaczenie Plezjozaur Encyklopedia długiej szyi i kończynach w kształcie płetw, który żył w morzach w momencie jurajskim i kredowym. Etym. - gr. plēsíos 'bliski; sąsiedni' od
 • Znaczenie Paralela Jak działa podobnych, analogicznych). paralelizm równoległość; współrzędność; jednoczesność; ekon. (p. walutowy) występowanie w jednym państwie dwóch
 • Znaczenie Prognostyk Czy jest przepowiednia, wróżba, omen. prognostyka gałąź futurologii, zajmująca się ukazywaniem prawdopodobnych kierunków rozwoju społ.-ekon. w
 • Znaczenie Politolog Pojęcie politolog człowiek uprawiający politologię, naukę o polityce, zajmujący się teorią polityki. Etym. - zobacz polityka; -logia
 • Znaczenie Prowokacja Wyjaśnienie podstępne judzenie, podpuszczanie kogoś do szkodliwych dla niego (albo dla osób trzecich) działań a. decyzji. prowokator podżegacz; agent
 • Znaczenie Parasanga Opis parasanga staroperska miara długości, mila perska. Etym. - ?Xac. 'jw.; 30 staj drogi' z gr. parásangēs 'jw.; godzina drogi', pochodz. irań
 • Znaczenie poisson sans boisson est poison Informacje poisson sans boisson est poison fr., żart. ryba bez napoju (wina) jest trucizną; ryba lubi pływać
 • Znaczenie Propolis Co to jest propolis kit pszczeli. Etym. - ?Xac. z gr., zobacz pro-; pólis, zobacz polityka
 • Znaczenie Palant Definicja po 12 graczy, na boisku wymiarów 25 x 60 m, podbijają kijami twardą, małą piłkę (palantową); kij do tej gry. Etym. - wł. palla 'piłka
 • Znaczenie Paraszyt Co znaczy paraszyt w staroż. Egipcie - członek najniższej kasty zajmujący się balsamowaniem zwłok. Etym. - gr. paraschistēs 'nacinający; krajacz
 • Znaczenie Caballorum Praeda Słownik poprzez konie, jest to zrujnowany poprzez wydatki utrzymania stajni, stadniny. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 11, 193
 • Znaczenie Force Par Znaczenie przemocą, bezceremonialnie; parfors polowanie konno ze sforą psów na zwierzynę, którą ściga się, aż padnie zmęczona. Etym. - fr. 'przemocą
 • Znaczenie Patron Czym jest orędownik, opiekun, protektor osób, stanów, rzemiosł i tym podobne; dawn. adwokat, obrońca sądowy; szablon z wyciętym deseniem-wzorem do
 • Znaczenie Natae Pati Co oznacza pati natae ?Xac., (kobiety są) zrodzone, by cierpieć. Etym. - z Seneki Mł. (Epistulae morales; 'Listy moralne', 95
 • Znaczenie Protest Krzyżówka stwierdzenie niewykonania zobowiązania wynikającego z weksla, czeku i tak dalej protestant ewangelik. protestantyzm nazwa różnych kierunków
 • Znaczenie Plastyczny Najlepszy i dzieł art. w dziedzinie plastyki; mający wyraźnie zarysowane kształty; wypukły, bryłowaty; obrazowy, żywy, barwny; dający się formować w
 • Znaczenie Punk Przykłady młody opryszek, chuligan'; skr. od punk rock; styl ubierania się wykonawców punk rocka; osoba ubierająca się w stylu punk, jest to w
 • Znaczenie partir cest mourir un peu Encyklopedia partir c'est mourir un peu fr., odjechać to trochę (jakby) umrzeć. Etym. - z Edmonda Haraucourt (Seul), 1891 r
 • Znaczenie Wsie Potiomkinowskie Jak działa pozory, przysłaniające przykrą rzeczywistość; (un) empire de façades; por. fasadowość. Etym. - od dekoracji (przedstawiających kwitnące
 • Znaczenie Strzała Partyjska Czy jest trafne, dotkliwe słowa powiedziane na odchodnem, tuż przed odejściem, na pożegnanie; por. in cauda venenum. Etym. - starożytni Partowie
 • Znaczenie Pianino Pojęcie domowego, ze strunami ustawionymi pionowo. Etym. - wł. pianino 'cichutko; jw.' zdrobn. od piano 'cicho; płaski; powolny; piętro' z późn.z
 • Znaczenie Plasować Wyjaśnienie precyzyjnie w oznaczone miejsce; handl. umieszczać, lokować. Etym. - fr. placer 'umieszczać' od place 'miejsce; posada; plac(ówka)' z gr
 • Znaczenie Predella Opis nastawy (retabulum) ołtarza oparta na mensie, nieraz bogato rzeźbiona a. malowana, mieszcząca regularnie (w kościołach gotyckich) relikwie
 • Znaczenie Petites miseres de la vie conjugale Informacje Petites misères de la vie conjugale fr., Małe niedole pożycia małżeńskiego. Etym. - tytuł powieści (1845 r.) Balzaka
 • Znaczenie Pasteryzacja Co to jest płynów organicznych (na przykład mleka) do temperatur niszczących drobnoustroje, lecz zachowujących witaminy i skład chem. płynu
 • Znaczenie Prymka Definicja prymka przest. tytoń (porcyjka tytoniu) do żucia. Etym. - nm. Priem(chen) 'jw.' z hol. pruim 'śliwka; żegl. jw.' od ?Xac. prunum 'śliwka
 • Znaczenie Poriomania Co znaczy niecelowy, niepohamowany popęd do wędrowania; por. fuga 2. Etym. - gr. poreía 'marsz; podróż; wędrówka; droga'; zobacz -mania
 • Znaczenie Piro Słownik gorąco; pirogeniczny; powstały poprzez działanie gorąca a. ognia; mający ognistą barwę; gorączka; powodujący gorączkę. piroelektryczność
 • Znaczenie Prezentyzm Znaczenie historii zgodnie ze współczesnymi poglądami, doświadczeniami, ze współczesnej perspektywy, wg dzisiejszych ocen i przekonań narodowych
 • Znaczenie Pomba Czym jest pomba suah., piwo z prosa afrykańskiego wyrabiane w domu, rozpowszechnione zwł. w płd. Afryce
 • Znaczenie Proseminarium Co oznacza wyższych uczelniach, przygotowujące studentów do samodzielnej pracy w seminariach. Etym. - zobacz pro- 1; seminarium
 • Znaczenie Penclub Krzyżówka międzynarodowa organizacja pisarzy, zał. w r. 1922 w Londynie w celu szerzenia idei zbliżenia kulturalnego narodów, obrony pokoju, wolności
 • Znaczenie Plastron Najlepszy skórzany, miękki napierśnik chroniący przed ciosami przy nauce szermierki; szeroki krawat jedwabny noszony dawn. poprzez mężczyzn na
 • Znaczenie Parietals Przykłady zjednoczonych ameryki - regulaminy regulujące odwiedziny osób płci przeciwnej w pomieszczeniach mieszkalnych college'ów i uniwersytetów
 • Znaczenie Prymula Encyklopedia pierwszy, idealny uczeń; (handl.) nazwa przenośnej kuchenki naftowej. Etym. - śrdw.z łaciny primula (veris) 'pierwiosnek' z ?Xac. r.ż. od
 • Znaczenie Preceptor Jak działa Etym. - ?Xac. praeceptor 'jw.' od praecipere 'uprzedzać; uczyć; radzić'; zobacz pre-; capere, zobacz antycypacja
 • Znaczenie Pistacja Czy jest nanerczowatych, występujące w około 8 gatunkach, gł. w płd. Europie i Azji Mniejszej; jego owoc wielkości orzecha laskowego; (orzeszek
 • Znaczenie Pita Pojęcie pita z arab. chleb syryjski, okrągły placek z mąki jęczmiennej a. pszennej, pop. na Bliskim Wschodzie
 • Znaczenie Predystynacja Wyjaśnienie wyznaczony z góry (por. kismet); filoz. doktryna relig. głosząca, Iż los człowieka, jego zbawienie a. potępienie przesądzone są w momencie
 • Znaczenie Patarafka Opis świecę a. lichtarz, na którą kapie stearyna, parafina, cerezyna a. wosk. Etym. - fr. patarafe 'bazgroła
 • Znaczenie Prowincja Informacje wszystkich krajach; Kośc. rz.kat. region kilku diecezji podległych metropolicie a. kilku klasztorów podległych prowincjałowi; pop. część
 • Znaczenie Petycja Co to jest zbiorowe, skierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Etym. - ?Xac. petitio 'atak; prośba; roszczenie' od petere, zobacz petent
 • Znaczenie Pugilares Definicja pu(gi)lares przest. portfel. Etym. - ?Xac. pugillares 'tabliczki do pisania
 • Znaczenie Platoniczny Co znaczy wyłącznie duchowej, pozbawiony pierwiastka zmysłowego; nieobowiązujący, pozbawiony realnych skutków; nie mający się zrealizować. platońska
 • Znaczenie Pluszkinstwo Słownik pluszkinstwo ros., chorobliwe skąpstwo, sknerstwo. Etym. - od nazwiska Pluszkina, jednego z bohaterów powieści Gogola Martwe dusze (1842 r
 • Znaczenie Piedaterre Znaczenie pied-à-terre fr., [wym. pietater] dosł. 'noga na ziemi'; mieszkanie, z którego korzysta się dorywczo
 • Znaczenie poetry is what gets lost in translation Czym jest z angielskiego:, literatura jest tym, co przepada w tłumaczeniu. Etym. - powiedzenie poety amer. Roberta Frosta, 1874-1963
 • Znaczenie probatio incumbit ei qui dicit non ei qui negat Co oznacza qui negat ?Xac., prawn. dowieść winien ten, kto twierdzi, nie ten, kto przeczy. Etym. - z prawnika rz. z II-III w., Iuliusa Paulusa
 • Znaczenie Polor Krzyżówka zdolność właściwego zachowania się w towarzystwie, dobre maniery; przest. połysk. Etym. - ?Xac. polire 'polerować, wygładzać; bielić
 • Znaczenie Persyflaż Najlepszy żartobliwie kpiący, zawierający przytyki, przymówki ukryte w komplementach. Etym. - fr. persiflage 'przemówienie ironiczne i kpiące
 • Znaczenie Polifiletyczność Przykłady polifiletyczność biol. postęp w odrębnych liniach filogenetycznych. Etym. - zobacz poli-; gr. phylē 'ród
 • Znaczenie Parandża Encyklopedia noszony poprzez kobiety z ludu w Afganistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Etym. - ros. z arab. farandżija
 • Znaczenie Pekińczyk Jak działa staroż. Chinach dla członków rodziny cesarskiej, uważany za zwierzę święte; wprowadzony na Zachód po 1860 r., zwany na Wschodzie i
 • Znaczenie Experiri Placet Czy jest spróbować. Etym. - Francesco Petrarca: dewiza życiowa; także u Thomasa Manna (Czarodziejska góra 1, 4), 1924 r
 • Znaczenie Pikieta Pojęcie żołnierz, oddziałek wojska (zazw. kawalerii) na czatach (zwiad; ubezpieczenie); dwuosobowa fr. gra 32 kartami; ekipa robotników obnosząca
 • Znaczenie Pedel Wyjaśnienie pedel bedel przest. woźny w zakładzie naukowym. Etym. - nm. Pedell 'jw.' ze śrdw.z łaciny bedellus 'jp.', pochodzenia germ
 • Znaczenie Polon Opis promieniotwórczy, odkryty poprzez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie, w r. 1898; Tabl. 1. poloneska, poloneza lekka suknia pojawiająca
 • Znaczenie Play Power Informacje hokeju a. piłce nożnej - zmasowany atak na przeciwnika w jakimś punkcie a. jakiejś strefie lodowiska a. boiska. power slide [wym. pauer
 • Znaczenie Pace Co to jest całym szacunkiem dla (recenzji niedawno wygłoszonej); zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń a. poglądu przeciwnego. Etym. - ?Xac. ablat. od pax
 • Znaczenie Patriarcha Definicja głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik
 • Znaczenie War Phony Co znaczy phony war [wym. founy uo:] zobacz drôle de guerre. Etym. - agn. phony 'fałszywy; udawany; zmyślony'; war 'wojna
 • Znaczenie Peregrynacja Słownik wędrówka, włóczęga; pielgrzymka. Etym. - ?Xac. peregrinatio 'podróż (pobyt) za granicą; pielgrzymka' od peregrinus 'cudzoziemiec
 • Znaczenie Polemarch Znaczenie wojsk., zwł. trzeci archont staroż. Aten, przewodniczący sądu, sprawujący jurysdykcję nad metojkami. Etym. - gr. polémarchos; pólemos
 • Znaczenie Patria Pro Czym jest pro patria ?Xac., za ojczyznę, dla ojczyzny
 • Znaczenie Pemmikan Co oznacza i w moździerzach tłuczone mięso z tłuszczem, wykorzystywane dawn. jako zakonserwowany koncentrat żywnościowy przechowywany w skórzanych
 • Znaczenie Pc Krzyżówka p.c. skr. od pour condoléance fr., dla wyrażenia współczucia, złożenia kondolencji (na biletach wizytowych
 • Znaczenie Pert Najlepszy użytkowana na przykład przy budowie sporych obiektów), której idea bazuje na "liczeniu od końca" etapów (odcinków) zamierzonego
 • Znaczenie Kyriaki Tin Pote Przykłady Pote tin kyriaki n.gr., Nigdy w niedzielę. Etym. - video (1959 r.) Julesa Dassin wg własnego scenariusza
 • Znaczenie Pastor Encyklopedia utwór dramatyczno-muz. o tematyce wiejskiej, dostępny zwł. we Francji XVI i XVII w.; utwór wokalny a. instrumentalny, zazw. programowy, o
 • Znaczenie Pula Jak działa złożonych do banku (w grze hazardowej), bank. 2. (jęz. tswana, dosł. 'deszcz') waluta Botswany, równa 100 thebe. Etym. - 1. fr. poule 'kura
 • Znaczenie Prefiguracja Czy jest zwiastuje, sugeruje późniejsze wydarzenie, stanowi jego antycypację. Etym. - późn.z łaciny praefiguratio 'wizerunek' od praefigurare
 • Znaczenie Presja Pojęcie przymus. Etym. - ?Xac. pressio 'tłoczenie; podkładka, podpora' od premere 'tłoczyć; deptać'; por. depresja; ekspres; immunosupresja
 • Znaczenie Prezerwatywa Wyjaśnienie mężczyzn) środek ochronny, zwł. przeciw zarażeniu chorobami wenerycznymi a. AIDS albo antykoncepcyjny; kondom. Etym. - fr. préservatif 'jw
 • Znaczenie Pantograf Opis powiększania a. zmniejszania rysunków; nożycowy odbierak prądu na tramwajach i lokomotywach elektr., ślizgający się po przewodach sieci
 • Znaczenie Piernacz Informacje piernacz rodzaj buławy zakończonej piórami, niegdyś godło władzy starszyzny zaporoskiej. Etym. - ukr. pernácz 'buława
 • Znaczenie Plant Co to jest tylko w l.mn.:) ulica, teren spacerowy obsadzony drzewami, krzewami i tym podobne plantacja spory region zajęty pod uprawę jednej
 • Znaczenie Payola Definicja angielskiego:, potajemne przekupstwo dla korzyści handlowej, w szczególności suma wpłacona disc jockeyowi po to, by zareklamował jakąś
 • Znaczenie Pradżma Co znaczy najwyższe oświecenie (w buddyzmie) osiągane poprzez kontemplację i intuicyjne wniknięcie w siebie. Etym. - sanskr. od pradżānāti 'on wie
 • Znaczenie Wysoka Ottomańska Porta Słownik dworu, rządu a. państwa tur. za panowania sułtanów. Etym. - od nazwy pałacu, siedziby rządu w Stambule; ?Xac. porta, zobacz portal
 • Znaczenie Prozop Znaczenie prozopagnozja med. strata umiejętności rozpoznawania twarzy (w trakcie, gdy inne funkcje wzroku pozostają nietknięte), będąca skutkiem
 • Znaczenie Polisacharydy Czym jest polisacharydy poliozy, glikany, chem. wielocukry wielocząsteczkowe, cukry złożone. Etym. - zobacz poli-; sachar(o
 • Znaczenie parcere subiectis et debellare superbos Co oznacza Xac., oszczędzać poddających się i poskramiać pysznych. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 853); tak Anchises ustala synowi swemu
 • Znaczenie Poputczik Krzyżówka sputnik); okolicznościowy, przygodny sprzymierzeniec (zwł. o członkach ekipy pisarzy radzieckich, niekomunistów, popierających w zasadzie
 • Znaczenie Żona Putyfara Najlepszy Putyfara żona - uwodzicielka cnotliwych mężczyzn. Etym. - - z Biblii (Gen., 39) i Koranu; Zulejka z poematów arab., pers. i tur
 • Znaczenie Plectrum Przykłady piórko, kostka, (zazw. trójkątna) płytka elastyczna (z szylkretu a. kości słoniowej) do gry na instrumentach strunowych szarpanych. Etym
 • Znaczenie Palcat Encyklopedia palcat dawn. kij stosowany do szermierki; gruby kij, pałka. Etym. - węg. pálcát, biern. l.poj. od pálca 'kij
 • Znaczenie Kappa Beta Phi Jak działa z (oznaczonych gr. literami) stowarzyszeń na amer. wyższych uczelniach, mające sporo oddziałów (niegdyś sekretne), o którego członkostwo
 • Znaczenie Proswieszcziennik Czy jest proswieszcziennik działacz oświatowy. Etym. - ros. od proswieszcziát 'oświecać
 • Znaczenie Preformacja Pojęcie przeciwny teorii epigenezy), wg którego w jaju (a. plemniku) zawarty jest gotowy miniaturowy organizm ze wszystkimi właściwościami (XVII
 • Znaczenie Polimeryzacja Wyjaśnienie większej liczby jednakowych cząsteczek w jedną bardziej złożoną jednostkę (polimer), która wykazuje inne własności niż prosta cząsteczka
 • Znaczenie Pneumat Opis powietrze; para wodna; gaz; oddychanie; pneumatyczny. PNEUM(O)- w złożeniach: powietrze; gaz; oddychanie; płuco; zapalenie płuc (pneumonia
 • Znaczenie Politruk Informacje osoba kierująca robotą polit.-wychowawczą w (pod)oddziałach jednostek wojsk.; zobacz zampolit. Etym. - ros. skrót od: politíczeskij
 • Znaczenie Patena Co to jest wewnątrz pozłacany, na którym kładzie się hostię w okresie mszy. Etym. - ?Xac. patena, patina 'miska; patelnia' z gr. patánē 'jp.'; por
 • Znaczenie Polo Definicja rozgrywana konno (a. na rowerach) poprzez dwie drużyny po trzech a. czterech graczy, usiłujących wbić drewnianą piłkę pomiędzy słupy
 • Znaczenie Pendragon Co znaczy Brytów (zwł. czasu wojny). Etym. - śr.z angielskiego: 'wódz wodzów'; pen 'wódz'; dragon 'lider' z ?Xac. deaco, zobacz dragon
 • Znaczenie Judy I Punch Słownik pancz; dżu:dy] para małżeńska kłócąca się ze sobą, przeżywająca gwałtowne i tragikomiczne przygody, bohaterzy z angielskiego: tradycyjnego
 • Znaczenie Petent Znaczenie składający własną prośbę, podanie w urzędzie, sądzie i tym podobne Etym. - ?Xac. petens dpn. petentis p.pr. od petere 'prosić; żądać
 • Znaczenie Premisa Czym jest urlop, zwolnienie. Etym. - śrdw.z łaciny praemissa 'przesłanka' od ?Xac. praemittere 'posłać, wyprawić do przodu'; zobacz pre-; mittere
 • Znaczenie Petitmaitre Co oznacza elegant o pretensjonalnych manierach, sposobie bycia pełnym afektacji i przesady; fircyk; modniś. Etym. - fr. 'panek; jw.'; zobacz petit
 • Znaczenie Pludry Krzyżówka szerokie spodnie sięgające ponad kolan; por. pumpy. Etym. - nm. Pluderhosen 'bufiaste spodnie sukienne do połowy ud a. do kolan, rozcinane
 • Znaczenie Paulini Najlepszy św. Pawła pustelnika, założony około 1250 na Węgrzech (zatwierdzony w r. 1308, w Polsce od 1382). Etym. - ?Xac. Ordo Fratrum Sancti Pauli
 • Znaczenie Pan Przykłady pān hindi, liść pieprzu betelowego; używka betelowa do żucia
 • Znaczenie Parantela Encyklopedia pokrewieństwa, powinowactwa, zwł. ze znanym rodem; ogół krewnych i powinowatych; ród. Etym. - ?Xac. parantēla 'pokrewieństwo; pochodzenie
 • Znaczenie Poliglota Jak działa poliglota człowiek władający różnymi językami. Etym. - gr. polýglōttos, polýglōssos 'jw.; wielojęzyczny'; zobacz poli-; -glota
 • Znaczenie Pauper Czy jest ulicznik; dawn. ubogi uczeń, utrzymujący się z posług a. jałmużny. pauperyzacja (z)ubożenie (ludności). Etym. - ?Xac. pauper 'biedny
 • Znaczenie Populacja Pojęcie statyst. zestaw; (p. generalna) zestaw elementów (niekiedy rezultatów działania), których dotyczy dane wnioskowanie; (p. statystyczna
 • Znaczenie Plusz Wyjaśnienie dłuższą i rzadszą niż w aksamicie osnowowym, wytwarzaną z (ba)wełnianej, lnianej, płóciennej, nylonowej, moherowej osnowy runowej
 • Znaczenie Pesto Opis czosnku i oliwy, stosowany do zielonego spaghetti. Etym. - wł. 'utłuczony' od pestare '(u)tłuc; tłoczyć' z późn.z łaciny pistare częstotl
 • Znaczenie Iuris Praesumptio Informacje praesumptio iuris ?Xac., domniemanie prawne; zobacz presumpcja
 • Znaczenie Plast Co to jest plastyk (tworzywo); zorganizowana cząsteczka a. granulka; komórka. PLAST-, PLASTO- w złożeniach: formacja; postęp; plastyczność; plastyk
 • Znaczenie Pepiniera Definicja przest., przen. miejsce, środowisko, gdzie szkolą się, kształtują przyszłe kadry zawodowe, artystyczne i tym podobne Etym. - fr. pépinière
 • Znaczenie Partita Co znaczy partita muz. suita, zwł. XVIII w. Etym. - wł. 'jw.', r.ż. od partito p.p. od partire 'dzielić; odjeżdżać' z ?Xac. partiri, zobacz partia
 • Znaczenie Panierowanie Słownik jajku i tartej bułce przed smażeniem. panierować. Etym. - nm. panieren 'panierować' z fr. paner 'jp.' od ?Xac. panis, zobacz kompan
 • Znaczenie Peremptoryczny Znaczenie nieodwołalny, ostateczny (na przykład termin). Etym. - późn.z łaciny peremptorius 'jw.' z ?Xac. 'niszczący' od perimere 'zagarnąć
 • Znaczenie Servanda Sunt Pacta Czym jest pacta sunt servanda ?Xac., umowy zobowiązują, umów należy dotrzymywać
 • Znaczenie Paliatyw Co oznacza lecz nie usuwający przyczyn (dolegliwości; kłopotów, trudnej sytuacji). Etym. - późn.z łaciny palliatus 'okryty (greckim płaszczem)' od
 • Znaczenie post equitem sedet atra cura Krzyżówka post equitem sedet atra cura ?Xac., za plecami jeźdźca siedzi czarna Troska. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 1, 40
 • Znaczenie Poemat Najlepszy utwór lit. pisany wierszem; (p. symfoniczny) instrumentalny programowy utwór muz., sugerujący pewne określone treści lit. wskazane w
 • Znaczenie Proza Przykłady odróżnieniu do literaturze); utwory lit. pisane mową niewiązaną (na przykład powieści, nowele, współczesne sztuki teatr.); przen
 • Znaczenie Dappui Point Encyklopedia point d'appui fr., zobacz fulcrum
 • Znaczenie Pelagra Jak działa schorzenie wywołane długotrwałym brakiem witaminy PP (niacyny) w organizmie. Etym. - wł. pellagra 'jw.'; pelle 'skóra' od ?Xac. pellis 'jp
 • Znaczenie Domo Pro Czy jest pro domo (sua) ?Xac., dla (własnego) domu, we własnej sprawie; dla własnej korzyści, dla siebie
 • Znaczenie Prana Pojęcie gł. koncepcja wczesnej filozofii ind., wyrażona zwł. w Upaniszadach, która uważa oddech za zasadę żywotności, trwającą jako "ostatnie
 • Znaczenie Pasjonały Wyjaśnienie Zgonu męczenników; były one materiałem do sporządzenia za czasów papieża Grzegorza XIII (1572-85) spisu męczenników chrześc. (Martyrologium
 • Znaczenie Pi Opis niewymierna wyrażająca relacja długości obwodu koła do długości jego średnicy, wynosząca w przybliżeniu: 3,1415926535... Etym. - gr. pi
 • Znaczenie Pigwa Informacje różowatych o sporych kwiatach i owocach gruszkowatych, owłosionych, o miłej woni (niejadalnych na surowo, stosowanych na konfitury
 • Znaczenie Prokura Co to jest handl. a. bankowe o szerokim zakresie; por. per procura. prokurent pełnomocnik handl. a. bankowy. prokurator prawn. oskarżyciel publ
 • Znaczenie Pickelhering Definicja pajac. Etym. - nm. 'śledź wędzony, pikling; jw.'; Pickel od Pökel 'solona woda'; Hering 'śledź' od Heer 'armia; ławica (śledzi
 • Znaczenie Poliandria Co znaczy poliandria zobacz poligamia. Etym. - gr. polyandría 'obfitość mężczyzn, ludności; grób masowy (na polu bitwy)'; zobacz poli-; -andria
 • Znaczenie Pajok Słownik pajok ros., racja żywnościowa wydawana w ustalonych ilościach i terminach, zwł. w wojsku
 • Znaczenie Paanga Znaczenie pa'anga waluta królewska Tonga (Wyspy Przyjacielskie w płd.-zach. Polinezji), równa dolarowi australijskiemu
 • Znaczenie Privatdozent Czym jest Niemczech - nieetatowy wykładowca wyższej uczelni a. nauczyciel wynagradzany bezpośrednio z czesnego uczniów. Etym. - nm. 'jw.'; privat
 • Znaczenie Nihilo Pro Co oznacza pro nihilo ?Xac., za nic, bez powodu
 • Znaczenie Psaligrafia Krzyżówka psaligrafia sztuka robienia wycinanek papierowych (dosł. rysowanie nożyczkami). Etym. - gr. psalis 'nożyczki'; zobacz -graf
 • Znaczenie Politbiuro Najlepszy Politbiuro ros., 'biuro polityczne', organ wykonawczy władz naczelnych Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR
 • Znaczenie portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo Przykłady in ore suo ?Xac., (gołębica przyleciała) niosąc w swym dzióbku gałązkę oliwną z zielonym liściem (emblemat pokoju). Etym. - z Wulgaty (Gen
 • Znaczenie Pikador Encyklopedia w walce byków, który kłuje byka lancą, by osłabić mięśnie jego karku i łopatek; por. Corrida. Etym. - hiszp. picador 'ujeżdżacz; jw.' od
 • Znaczenie Penitencjariusz Jak działa kat. duchowny upoważniony poprzez biskupa do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach podlegających jurysdykcji ordynariusza. penitent(ka) Kośc
 • Znaczenie Preludium Czy jest nie wszystkich form (na przykład do fugi, suity); samodzielna forma instrumentalna, oparta regularnie na jednolitym materiale motywowym
 • Znaczenie Platfus Pojęcie płaskostopie, przy którym kość skokowa ustawiona jest pionowo, stopa jest sztywna, kształtu kołyski, chód męczący; pop. człowiek mający
 • Znaczenie Populizm Wyjaśnienie tendencja radykalizmu ros. lat 70.-90. XIX w., doktryna rozwinięta do przodu poprzez Aleksandra Hercena, upatrująca w chłopskich
 • Znaczenie Fratrum Nobile Par Opis szlachetna para braci (jest to sławetna, osławiona); por. ambo meliores. Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 3, 243); o dwóch synach bogacza
 • Znaczenie Potencja Informacje umiejętność do działań, zwł. do relacji płciowego; przest. potęga, siła; mocarstwo. potencjał sprawność, wydajność, możliwości (zwł
 • Znaczenie Pastel Co to jest uformowana w pałeczkę (kredkę); obraz wykonany takimi kredkami. pastelowy (kolor) nieintensywny, stonowany, łagodny; malowany pastelami
 • Znaczenie Ultimo Per Definicja per ultimo wł., handl. (do uiszczenia) w ostatnim (dniu miesiąca
 • Znaczenie Book Pocket Co znaczy kieszeniowiec, podręcznik kieszonkowa w miękkiej okładce, wydana niedrogo, estetycznie, w masowym nakładzie (fr. livre de poche); por
 • Znaczenie Pieriedyszka Słownik pieriedyszka ros., wytchnienie, chwila odprężenia, przerwa
 • Znaczenie Patronimik Znaczenie imię, przydomek, nazwisko a. nazwa syna, utworzone od imnienia, nazwiska a. urzędu ojca (na przykład od Atreus - Atryda, od Piast
 • Znaczenie Paddy Czym jest białego człowieka, zwł. w nie wszystkich sferach murzyńskich i pośród osób mówiących po hiszp. w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - z
 • Znaczenie Arabia Of Perfumes Co oznacza the) perfumes of Arabia z angielskiego:, wonności arabskie. Etym. - z Szekspira (Makbet 5, 1), 1606 r
 • Znaczenie Piwonia Krzyżówka piwonia bot. peonia. Etym. - fr. pivoine 'jw.' z ?Xac. paeonia, zobacz peonia
 • Znaczenie Pinot Najlepszy burgundzka, nazwa wielu gatunków winogron czerwonych i białych, najczęściej kalifornijskich, stosowanych do produkcji win. Pinot Noir fr
 • Znaczenie per fas et nefas Przykłady per fas et nefas ?Xac., godziwymi (a jak trzeba, to) i niegodziwymi metodami; nie przebierając w środkach
 • Znaczenie Privatim Encyklopedia privatim ?Xac., prywatnie, nieurzędowo
 • Znaczenie Provolone Jak działa włoski, z mleka krowiego a. bawolic, o cienkiej, błyszczącej, żółtej skórce, formowany w oryginalne kształty (kiełbas, gruszek, melonów
 • Znaczenie parturiunt montes nascetur ridiculus mus Czy jest mus ?Xac., trudzą się góry i porodzą śmieszną mysz. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 139); o poecie, który sporo zapowiada i niewiele
 • Znaczenie Politechniczny Pojęcie nauk techn.; związany z politechniką, wyższą, wielowydziałową uczelnią techn., dającą absolwentom tytuł inżyniera (magistra inżynier
 • Znaczenie Pytia Wyjaśnienie wypowiadająca się w sposób wieloznaczny, niejasny, zagmatwany ("pytyjska odpowiedź"); por. delficki. Etym. - gr. Pythía
 • Znaczenie Paella Opis mięsem, kurą, rybą, wieloma skorupiakami morskimi i jarzynami (potrawa hiszp., zwł. w prowincji Walencja). Etym. - hiszp. kataloński dosł
 • Znaczenie Portier Informacje urzędnik hotelowy zajmujący się recepcją, zawiadujący pokojami. portiernia pomieszczenie dla odźwiernego. portiera przest. ciężka zasłona
 • Znaczenie Provencale Co to jest przyrządzona) z czosnkiem, pomidorami, cebulą, oliwą, grzybami i ziołami. Etym. - fr. r.ż. od provençal 'prowansalski' od Provence
 • Znaczenie Przeor Definicja przykład augustianów, dominikanów, karmelitów, paulinów) przełożony prowincji, w innych (na przykład u benedyktynów) - przełożony klasztoru
 • Znaczenie Manu Propria Co znaczy propria manu ?Xac., własnoręcznie
 • Znaczenie Perforacja Słownik pęknięcie jakiegoś narządu wewn.; przebijanie, wycinanie otworków, dziurkowanie; szereg(i) dziurek przebitych (mechanicznie) w blokach
 • Znaczenie Paskal Znaczenie międzynarod. układzie jednostek miar. Etym. - od nazwiska fr. matematyka, fizyka, filozofa i pisarza Blaise Pascala, 1623-62; por. Pascala
 • Znaczenie Paniczny Czym jest konsekwencji) paniki; szerzący panikę. panika nagły, niepohamowany, regularnie nieuzasadniony strach, przerażenie, popłoch (zazw
 • Znaczenie Plinta Co oznacza fundamencie, bezpośrednio pod okrągłą bazą kolumny w archit. klasYCZNEJ, Tabl. 27. Etym. - gr. plínthos 'jw.; cegła
 • Znaczenie Parsyzm Krzyżówka parsyzm mazdaizm, religia Parsów, wyznawców Zaratustry. Etym. - pers. pārsi od Pārs 'Persja
 • Znaczenie Pincenez Najlepszy utrzymujące się na nosie dzięki sprężynki; por. binokle. pinceta, pęseta szczypczyki. Etym. - fr. pince-nez 'jw.'; pincette 'szczypczyki
 • Znaczenie Avion Par Przykłady lotniczą. Etym. - fr. 'samolotem'; par 'poprzez; za (pomocą)' z ?Xac. per 'jp.' (zobacz per-); avion, zobacz awiacja
 • Znaczenie Perfundować Encyklopedia sztucznego obiegu płynu (na przykład krwi) w naczyniach, organie, tkance. Etym. - ?Xac. perfusio 'polewanie' od perfusus p.p. od perfundere
 • Znaczenie Perkolacja Jak działa urządzenie do maceracji. Etym. - ?Xac. percolatio 'przecedzanie' od percolatus p.p. od percolare 'przecedzać'; zobacz per-; colare
 • Znaczenie Pakamera Czy jest Etym. - nm. Packkammer 'skład paczek, bagaży'; Pack 'pakunek; paka'; Kammer 'komórka; alkowa; kamera; izba' z późn.z łaciny camera
 • Znaczenie Paques Pojęcie Pâques fr., Wielkanoc, Święto Zmartwychwstania (wł. Pasqua, z angielskiego: Easter, nm. Ostern); por. Pascha
 • Znaczenie Prognatyzm Wyjaśnienie przodowi obu szczęk przed płaszczyznę górnej części twarzy (jak u kopalnych form człowiekowatych) a. tylko górnej szczęki, z cofnięciem
 • Znaczenie Pryzmat Opis przezroczystego materiału o podstawie trójkątnej, rozszczepiający światło na widmo a. zmieniający kierunek wiązki światła bez
 • Znaczenie Praesens Informacje praesens [wym. presens] ?Xac., gram. czas teraźniejszy
 • Znaczenie Restante Poste Co to jest okienko na poczcie, gdzie przechowuje się) opatrzone takim napisem listy i przesyłki, które adresaci odbierają osobiście w urzędzie
 • Znaczenie Pizza Definicja neapolitański, spory, płaski placek z ciasta, pieczonego z dodatkiem pomidorów, sera, mielonego mięsa a. ryb, czosnku, oliwy, korzeni i tym
 • Znaczenie Poikile Co znaczy poikilotermiczne zwierzęta - zmiennocieplne zwierzęta, zmieniające temperaturę ciała w zależności od temp. otoczenia (bezkręgowce, ryby
 • Znaczenie Palpacja Słownik przykład dla zbadania tętna pacjenta). palpitacja przest. zbyt szybkie a. silne kołatanie (serca). Etym. - ?Xac. palpitatio 'szybkie
 • Znaczenie Pikno Znaczenie ścisły; skondensowany; masywny; gruby. piknometr przyrząd do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych. pyknik człowiek o pyknicznej budowie
 • Znaczenie Posset Czym jest posset [wym. posit] z angielskiego:, gorący napój ze słodzonego mleka, z korzeniami, z piwem a. winem
 • Znaczenie Preambula Co oznacza do aktu prawnego); preludium w muzyce organowej a. lutniowej (XV i XVI w.). Etym. - śrdw.z łaciny praeambulum 'wstęp' z późn.z łaciny r
 • Znaczenie Paseo Krzyżówka ulica, bulwar; uroczyste wkroczenie zawodników na arenę walki byków; por. Corrida. Etym. - hiszp. 'jw.' od pasear 'przechodzić
 • Znaczenie Piramidalny Najlepszy ostrosłupa o podstawie kwadratowej; olbrzymi, kolosalny, wyjątkowy, nadzwyczajny. Etym. - gr. pyramis dpn. pyramídos 'piramida' z egipsk
 • Znaczenie Porridge Przykłady porridge [wym. poridż] owsianka, kasza owsiana. Etym. - z angielskiego: z ?Xac. porrum bot. 'pory
 • Znaczenie post hoc ergo propter hoc Encyklopedia tym, czyli w wyniku tego (przykład błędnego wyprowadzania relacji powody i skutku ze zwykłego następstwa w okresie
 • Znaczenie Perl Jak działa drukarskiej (5 punktów). perlon nm. nazwa handl. włókien syntetycznych typu poliamidów, użytkowanych do wyrobów tkanych i dzianych. Etym
 • Znaczenie Proteza Czy jest brakującej części (a. całości) narządu (zębów, szczęk, oka, kończyn i tak dalej). protetyka med. teoria i praktyka wykonywania protez (zwł
 • Znaczenie Parodysta Pojęcie parodysta zobacz parodia
 • Znaczenie Prozopopeja Wyjaśnienie przedstawiający osobę nieobecną jako przemawiającą a. osobę nieżyjącą jako żywą i obecną; retor. personifikacja. Etym. - gr. prosōpopoiía
 • Znaczenie Legem Praeter Opis prawa', prawn. o działaniu nie będącym w sprzeczności z obowiązującym prawem, lecz nie przewidzianym poprzez nie
 • Znaczenie Pushball Informacje gdzie obie drużyny starają się wepchnąć skórzaną, nadętą piłkę (o średnicy około 1,85 metra) do bramki przeciwnika; piłka stosowana do tej
 • Znaczenie Piba Co to jest pi-ba zobacz pi-pa
 • Znaczenie Preparacje Definicja obcego, zawierająca objaśnienia tekstu. preparatyka otrzymywanie w skali laboratoryjnej pierwiastków a. związków chem. preparować
 • Znaczenie Preria Co znaczy płaski a. falisty, w dolinie Mississipi (USA), o głębokiej, urodzajnej glebie, pokryty wysoką trawą w miejscach nie uprawianych (por
 • Znaczenie Pensum Słownik godz. zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk
 • Znaczenie Parka Znaczenie wiatrówka z kapturem, sięgająca do ud a. do kolan, noszona na Arktyce, między innymi poprzez Eskimosów; sport. wojsk. wiatrówka w stylu
 • Znaczenie Mortale Peccatum Czym jest śmiertelny. peccatum originale ?Xac., grzech pierworodny. peccatum omissionis ?Xac., grzech z opuszczenia. peccatum veniale ?Xac., grzech
 • Znaczenie Analogiam Per Co oznacza per anum ?Xac., med. poprzez odbytnicę. per capita ?Xac., [wym. ka...] na głowę ludności, na osobę. per annum ?Xac., rocznie. per aspera ad
 • Znaczenie Patronat Krzyżówka roztoczenie opieki nad kim a. czym; protektorat; Kośc. rz.kat. prawa i wymagania fundatorów kościoła a. beneficjum; dawn. organizacja
 • Znaczenie Podesta Najlepszy wł. XII i XIII w. - naczelnik administracji, pierw. mianowany poprzez cesarza, późn. obieralny, burmistrz. Etym. - wł. podestà, potestà
 • Znaczenie Patrontasz Przykłady nm. Patronentasche 'jw.'; Patrone 'nabój, szablon', zobacz patron; Tasche 'kieszeń; torba (podróżna i tym podobne
 • Znaczenie Pikulina Encyklopedia pikulina pikolo, mały flet. Etym. - wł. piccolo, zobacz pikolak
 • Znaczenie Prototyp Jak działa doświadczalny egzemplarz maszyny nowego typu; wzorzec. Etym. - gr. prōtótypon 'prawzór'; zobacz prot-; týpos, zobacz -typ
 • Znaczenie Pro Czy jest wcześniejszy; szczątkowy; prot(o)-; umieszczony przed, na przedzie. 2. zamiast; zastępująco; dla; będący po czyjejś stronie, za (kim, czym
 • Znaczenie Pagoda Pojęcie kształcie wielopiętrowej wieży zazw. ozdobna, o piętrach przedzielonych wygiętymi ku górze, ostro zakończonymi daszkami, wznoszona
 • Znaczenie Permutacja Wyjaśnienie układanie przedmiotów (pewnego ciągu, serii) w różnej kolejności; każdy z różnych możliwych układów danych przedmiotów (por. metateza
 • Znaczenie Prosumpcja Opis przeznaczenie, wytwórczość samoobsługowa w przekonaniu hasła: "Zrób to sam!". Etym. - pro(dukcja) z ?Xac. productio, zobacz
 • Znaczenie Plik Informacje dokumentów, banknotów i tak dalej); klipa, pliszki, drewienko podbijane kijkiem w grze w klipę. plikata Kośc. rz.kat. szata liturgiczna w
 • Znaczenie Pasywa Co to jest przedsiębiorstwa; stan bierny, księgowany po prawej stronie bilansu; por. aktywa. pasywny pozbawiony inicjatywy, bierny, bezwolny, bez
 • Znaczenie Pitaval Definicja mechanizmów kryminalnych; por. cause célèbre. Etym. - od nazwiska prawnika fr., autora pierwszego zbioru kronik kryminalnych: François
 • Znaczenie Plateau Co znaczy wyżynna równina. Etym. - fr. 'tac(k)a; szala (u wagi); jw.' od plat 'płaski: równy' z gr. platýs 'jp.'; por. plafon; plasować; platfus
 • Znaczenie pour passer le temps Słownik przepędzenia czasu, dla rozrywki. pour remercier zobacz p.r. pour prendre congé zobacz p.p.c. pour rendre visite zobacz p.r.v
 • Znaczenie Pinkerton Znaczenie detektyw; por. Sherlock Holmes. Etym. - od nazwiska Allana Pinkertona (1819-84), Szkota, który przybył w 1842 r. do Chicago, założył
 • Znaczenie Popart Czym jest w., ?Xączący z elementami malarskimi wytwory współczesnej techniki, rzemiosła i tym podobne, przedmioty reklamy, dekoracji, sygnalizacji
 • Znaczenie pisces salsos et foetentes apportabant alii Co oznacza alii, palpitantes et recentes nunc apportant filii! ?Xac., naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, my po świeże przychodzimy, w
 • Znaczenie Posada Krzyżówka hispanoamer.: gospoda, oberża; hotel; pensjonat. Etym. - hiszp. od posar 'zakwaterować; przenocować' z ?Xac. pausare 'zatrzymać się
 • Znaczenie Pitier Najlepszy Pitier ros., (do Pitra, w Pitrze) dawn. żart. Petersburg
 • Znaczenie Proponować Przykłady wnioskiem, projektem, ofertą. Etym. - ?Xac. propositio 'przedłożenie' od proponere 'przedkładać; oferować'; pro 'przed', por. pro- 2
 • Znaczenie Prosfora Encyklopedia w Kościele wschodnim. Etym. - gr. prosphorá 'ofiara' od prosphérein 'dawać, ofiarować'; pros- w złożeniach 'blisko, ku; przed-'; phérein
 • Znaczenie Pannus Purpureus Jak działa szkarłatna łata', ustęp dzieła lit., gdzie autor chce olśnić czytelnika wspaniałością i bogactwem stylu. Etym. - ze Sztuki poetyckiej, 15
 • Znaczenie Pisuar Czy jest pisuar męski ustęp publiczny z urządzeniem do spłukiwania moczu. Etym. - fr. pissoir 'jw.' od pisser 'oddawać mocz
 • Znaczenie Panzerfaust Pojęcie pancerna - ręczna bezodrzutowa broń przeciwpancerna, strzelająca pociskami rakietowymi, stosowana poprzez Niemców w 2. wojnie świat.; por
 • Znaczenie Proporcja Wyjaśnienie części do drugiej a. do całości; harmonijność takiego relacji, równowaga, symetria; mat. równość dwu stosunków. Etym. - ?Xac. proportio
 • Znaczenie Prorgol Opis chem. środek antyseptyczny do odkażania błon śluzowych (użytkowany jako roztwór a. maść). Etym. - nm. nazwa handl.; zobacz prot-; ?Xac. arg
 • Znaczenie Potestas Patria Informacje ojca, głowy rodziny (u staroż. Rzymian) nad żoną, dziećmi, niewolnikami i wyzwoleńcami, obejmująca pierwotnie również prawo karania
 • Znaczenie Postponować Co to jest wzgardliwie, z lekceważeniem, mieć za nic. Etym. - ?Xac. postponere 'kłaść co po czym, jw.'; zobacz post-; ponere, zobacz pozycja
 • Znaczenie Polietylen Definicja polietylen termoplastyczne tworzywo pozyskiwane poprzez polimeryzację etylenu. Etym. - zobacz poli-; etyl
 • Znaczenie Motu Proprio Co znaczy proprio motu ?Xac., pod wpływem popędu, natchnienia, z własnej ochoty, nieprzymuszonej woli
 • Znaczenie Protoplast Słownik cytoplazma, traktowane jako jednostka funkcjonalna. protoplasta założyciel rodu, praojciec. Etym. - zobacz prot-; gr. plastós 'uformowany
 • Znaczenie Pitekantropy Znaczenie form praczłowieka z 1. poł. plejstocenu, rozprzestrzenionych w Starym Świecie (pierwsze szczątki odkryto w r. 1891 na Jawie); zobacz homo
 • Znaczenie Pandekta Czym jest Pandemos gr., pospolita, wspólna, wulgarna, należąca do wszystkich; jeden z przydomków AfRODYTY (Tabl. 30), jako opiekunki kobiet upadłych
 • Znaczenie Paenula Co oznacza gruby, wełniany a. skórzany płaszcz podróżny w rodzaju poncha, z kapturem, wkładany poprzez głowę a. w formie półkloszowej peleryny do
 • Znaczenie Probabilistyka Krzyżówka prawdopodobieństwa. probacja Kośc. rz.kat. nowicjat zakonny; moment poprzedzający nowicjat; prawn. dozór kuratorski, sposób poprawcza
 • Znaczenie Papaja Najlepszy drzewo tropikalne pochodzenia amer., o sporych, podłużnych, melonowatych owocach pokrytych grubą, żółtą skórką. Etym. - hiszp. papaya 'jw
 • Znaczenie Petercyment Przykłady petercyment dawn. wyborny gatunek malagi sprowadzany do dawnej Polski. Etym. - nm. Petersimes od hiszp. imienia i nazwiska Pedro Jiménez
 • Znaczenie Plereza Encyklopedia zwieszające się z ronda kapelusza damskiego; dawn. biała obwódka naszyta na żałobną suknię; żart., pot. uczesanie męskie, przy którym
 • Znaczenie Paroksyzm Jak działa nasilenie się objawów chorobowych (na przykład bólu, kaszlu) a. uczuciowych (na przykład gniewu, zazdrosci). Etym. - gr. paroksysmós
 • Znaczenie Pir wo wriemia czumy Czy jest okresie dżumy. Etym. - tytuł fragmentu dramatycznego (1832 r.) Aleksandra Puszkina, "urywek z tragedii Wilsona: The City of the Plague
 • Znaczenie Prejudykat Pojęcie precedens prawny; por. jurysprudencja. Etym. - ?Xac. praeiudicatus p.p. praeiudicare 'przesądzać'; zobacz pre-; iudicare, zobacz
 • Znaczenie Partycypować Wyjaśnienie Etym. - ?Xac. participare 'jw.' (por. participium) od particeps 'uczestnik'; parti- od pars, zobacz partia; -cip-, -ceps od capere, zobacz
 • Znaczenie Ploke Opis ploke gr. dosł. 'splot', splot kilku powtórzeń wyrazów na przestrzeni pewnego odcinka wypowiedzi
 • Znaczenie Arte Pro Informacje pro arte ?Xac., dla sztuki
 • Znaczenie Pseudo Co to jest rzekomy; symulowany; zmyślony; podrobiony; szarlatan; fikcyjny; złudny, nierzeczywisty; łudząco podobny (do); nienormalny; forma zastępcza
 • Znaczenie Pigmej Definicja małoduszny, lichy; karzeł. Pigmeje półosiadłe, niskorosłe murzyńskie plemiona myśliwskie Afryki Równikowej. Etym. - gr. Pygmaíoi 'Pigmeje
 • Znaczenie Pudding Co znaczy potrawa z mąki (jaj, masła), gotowana (na parze) a. pieczona, o konsystencji budyniu, podawana jako danie kluczowe (z łojem, nerką i tak
 • Znaczenie pax hominibus bonae voluntatis Słownik pax hominibus bonae voluntatis ?Xac. pokój ludziom dobrej woli. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 2, 14
 • Znaczenie 2 Pershing Znaczenie balistyczny dwuczłonowy o b. stromym torze wznoszenia się powyżej atmosferę i opadania, odpalany z wyrzutni stałych; zasięg około 1800 km w
 • Znaczenie Muzyczny Utwór Polifoniczny Czym jest wielogłosowy, gdzie każdy głos (w chórze a. orkiestrze) jest samodzielny i równouprawniony względem pozostałych (linearyzm); (por
 • Znaczenie Pas Co oznacza oświadczenie, Iż się chwilowo pasuje, rezygnuje z dalszej licytacji a. gry; [wym. pa] krok teneczny. pasować w grze w karty - mówić "
 • Znaczenie Papamobile Krzyżówka formie pudła ze szkła kuloodpornego; samochody takie służą do lokalnych przejazdów papieża Jana Pawła II w okresie jego podróży. Etym. - wł
 • Znaczenie Żyzń W Putiowka Najlepszy quot; na (normalne) życie; "skierowanie" na życie (porządnego człowieka, dobrego obywatela); por. Piedagogiczeskaja poema. Etym
 • Znaczenie Pill Przykłady the) pill z angielskiego:, pigułka; pigułka antykoncepcyjna, przyjmowana doustnie poprzez kobietę
 • Znaczenie Parametry Encyklopedia liczbowe wyznaczające stan układu fizycznego (na przykład gazu); mech. pot. charakterystyczne wielkości różnych urządzeń a. mechanizmów
 • Znaczenie Rhei Panta Jak działa panta rhei gr., wszystko płynie; wszystko na świecie jest zmienne, płynne, nietrwałe. Etym. - przypisywane Heraklitowi
 • Znaczenie Futuro Pro Czy jest pro futuro ?Xac., na przyszłość
 • Znaczenie Posol Pojęcie wieprzowiny, kukurydzy, czosnku i chile, jadana gł. w Ameryce ?Xac.; napój sporządzony z mąki kukurydzianej, wody i cukru, pity gł. w
 • Znaczenie pereant qui ante nos nostra dixerunt Wyjaśnienie Xac., niech przepadną ci, którzy uwagi nasze wypowiedzieli już przed nami. Etym. - św. Hieronim ze Strydonu (około 347-420), cytując
 • Znaczenie Potas Opis srebrzystobiały, miękki. potaż chem. węglan potasowy. potasowce chem. metale alkaliczne; cez, frans, lit, potas, rubid, sód. Etym. - fr
 • Znaczenie Peri Informacje istota płci męskiej a. żeńskiej, w rodzaju wróżki a. elfa, lecz utworzona z ognia, pochodząca od upadłych aniołów, pierw. groźna, późn
 • Znaczenie Proklamacja Co to jest oświadczenie publ. w kwestiach ogromnej wagi (na przykład p. niepodległości, republiki); przest. druk agitacyjny, ulotka. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Parol Definicja sekretne hasło dnia; przest. wyraz honoru; przest. podwojenie kwoty po wygranej, oznaczane poprzez załamanie a. zgięcie rogu karty; (zagiąć
 • Znaczenie Muzyka Programowa Co znaczy związana bezpośrednio z treściami pozamuzycznymi, takimi jak idee lit., legendy, zjawiska przyrody, dramatyczne przeżycia, dzieła
 • Znaczenie Cocagne De Pays Słownik pays de Cocagne fr., bajeczna kraina obfitości, pasibrzuchów; por. Schlaraffenland
 • Znaczenie Peccadillo Znaczenie peccadillo [wym. pekkadiljo] grzeszek, małe przewinienie. Etym. - hiszp. zdrobn. od peccado, z peccare 'grzeszyć
 • Znaczenie Tantum Plurale Czym jest występujący tylko w l.mn. pluralizm teoria, w przekonaniu której rzeczywistość złożona jest z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do
 • Znaczenie Pifferaro Co oznacza grający na piffero, fujarce, piszczałce. Etym. - wł. pifferaro 'grajek na piszczałce' od piffero 'piszczałka; jp.; głuptas' ze śr.g.nm
 • Znaczenie pourvu que larriere tienne Krzyżówka aby tylko tyły wytrzymały. Etym. - powiedzenie popularne pośród żołnierzy fr. (por. poilu) w okopach Verdun w okresie 1. wojny świat
 • Znaczenie Periojkowie Najlepszy wolna ludność pochodzenia doryckiego, pozbawiona praw obywatelskich, lecz gospodarczo niezależna; por. helota. Etym. - gr. perioikoli dosł
 • Znaczenie Psefologia Przykłady systemach głosowania, prawie wyborczym aktywnym i biernym, ordynacjach wyborczych i tak dalej Etym. - gr. psēphos 'kamyk (wyborczy
 • Znaczenie Postylla Encyklopedia Biblii, Ewangelii; objaśnienie perykopy. Etym. - śrdw.z łaciny postilla 'jw.' od (?) post illa (verba textus) 'po tych (wyrazach tekstu
 • Znaczenie Prekursor Jak działa Xac. praecursor 'jw.; chorąży; straż przednia; szpieg' od praecurrere 'biec przodem; wyprzedzać; przewyższać'; zobacz pre-; currere
 • Znaczenie Pertraktacje Czy jest negocjacje, rozmowy przygotowujące zawarcie układów, umów i tym podobne pertraktować. Etym. - ?Xac. pertractatio 'zajmowanie się czym' od
 • Znaczenie Prestafon Pojęcie połączenie nie poprzez nakręcenie tarczy, lecz poprzez naciskanie guzików z cyframi od 0 do 9. Etym. - z angielskiego: nazwa handl.; wł
 • Znaczenie Pithos Wyjaśnienie egejskiej - beczka gliniana do przechowywania żywności (zboża, owoców, oliwy) a. wina, wykorzystywana niekiedy jako trumna
 • Znaczenie Devant Pas Opis enfants) fr., 'nie przy (służbie, dzieciach)' stosowany w domach mieszczańskich przed 1. wojną świat., by ostrzec rozmówcę, Iż byłoby
 • Znaczenie Premedytacja Informacje przygotowanie do przodu jakiegoś działania, postępku o charakterze ujemnym a. zaskakującym. Etym. - ?Xac. praemeditatio 'obmyślanie' z
 • Znaczenie Piure Co to jest piure zobacz purée
 • Znaczenie Excellence Par Definicja całym tego słowa znaczeniu; najbardziej. Etym. - fr. 'jw.'; par, zobacz par avion; excellence 'doskonałość' z ?Xac. excellentia, zobacz
 • Znaczenie Progimnazjum Co znaczy progimnazjum dawny typ szkoły z programem obejmującym zakres nauczania niższych klas gimnazjum. Etym. - zobacz pro-; gimnazjum
 • Znaczenie Vobiscum Pax Słownik pax vobiscum ?Xac., [wym. ...kum] pokój z wami. Etym. - z Wulgaty (Gen., 43, 23 i in
 • Znaczenie Piastr Znaczenie Bliskiego Wschodu (1/100 funta w Turcji, Egipcie, Syrii, Libanie, Libii; 1/22 riala w Arabii Saudyjskiej; 1/180 funta na Cyprze); waluta fr
 • Znaczenie Prezencja Czym jest mężczyzny i zwł. z oceną korzystną). prezentacja przedstawienie (kogo komu); zapoznanie (kogo z kim). Etym. - późn.z łaciny praesentatio
 • Znaczenie Pitia Co oznacza Pitia zobacz Pytia
 • Znaczenie Pandit Krzyżówka uczony (regularnie jako tytuł honorowy przed imieniem); bramiński znawca sanskrytu, hind. religii i prawa; nauczyciel. Etym. - hindi z
 • Znaczenie Porter Najlepszy lżejsze, słodsze, jaśniejsze, z zawartością około 4% alkoholu. Etym. - z angielskiego: skr. od porter beer 'piwo dla tragarzy', bo takie
 • Znaczenie Prokonsul Przykłady konsul, sprawujący, jako dowódca wojsk. a. namiestnik, władzę konsularną jakiejś prowincji. Etym. - ?Xac. proconsul 'jw.'; pro 'za', por
 • Znaczenie Predyspozycja Encyklopedia czego; inklinacja, tendencja, dążność; skłonność (na przykład do chorób), podatność. Etym. - zobacz pre-; dyspozycja
 • Znaczenie Pljuszkinstwo Jak działa pljuszkinstwo zobacz pluszkinstwo
 • Znaczenie Sospiri Dei Ponte Czy jest poprzez który skazani przechodzili dawn. z sali sądu w weneckim Pałacu Dożów do przerażającego więzienia Piombi
 • Znaczenie Polucja Pojęcie nasienia w okresie snu, któremu regularnie towarzyszą marzenia erotyczne. Etym. - późn.z łaciny pollutio 'skalanie; nieczystość' z ?Xac
 • Znaczenie Pilzner Wyjaśnienie niskiej zawartości alkoholu, chmielowe, wytwarzane w Pilznie. Etym. - nm. Pilsener 'pilzeńskie' od nazwy miasta Pilzno (Plzeň) w zach
 • Znaczenie Piezo Opis ściskanie; ściśliwość. piezometr przyrząd do mierzenia ściśliwości cieczy. piezoelektryczność powstawanie ładunków elektr. na krysztale pod
 • Znaczenie Proszczaj niemytaja Rossija strana rabow strana gospod Informacje rabow, strana gospod ros., Żegnaj mi, Rosjo niemyta, państwie niewolnych, państwie panów. Etym. - start wiersza (1841 r.) Michaiła
 • Znaczenie Pieriedwiżnik Co to jest realistyczno-demokratycznego w malarstwie ros. II poł. XIX w., członek Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych (jak I. J. Riepin, W. I
 • Znaczenie Plankt Definicja tren, pieśń żałobna. Etym. - ?Xac. planctus 'bicie, trzepotanie; bicie się w piersi na symbol żalu, żałoby; narzekanie, zawodzenie' od
 • Znaczenie Proskrypcje Co znaczy staroż. Rzymie wobec przeciwników polit., opierające na ogłoszeniu listy (proskrypcyjnej) nazwisk obywateli wyjętych spod prawa
 • Znaczenie Pinakiel Słownik archit. gotyckiej; wysmukła kamienna wieżyczka (sterczyna) o czworobocznym trzonie, z szeregami żabek wzdłuż krawędzi i kwiatonem na
 • Znaczenie Prodiż Znaczenie na kuchence gazowej a. przy zastosowaniu prądu elektr. Etym. - nazwa handl. z fr. prodig 'cud; fenomen' od ?Xac. prodigium 'omen; cud
 • Znaczenie Pankha Czym jest wachlarz poruszany poprzez pociąganie za sznur; wszelakie urządzenie wentylacyjne, mechanizm wentylacji (z angielskiego: punkah
 • Znaczenie Prima Co oznacza pryma, odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami, notowanymi na tej samej wysokości (por. sekunda; tercja; kwarta; kwinta; seksta
 • Znaczenie Par Krzyżówka angielskiego: peer of the realm); hist. tytuł Wielkiego Wasala króla fr. i nie wszystkich panów lennych; członek fr. Izby Wyższej w latach
 • Znaczenie Procesor Najlepszy jednostka centralna, zawierająca arytmometr, blok sterowania i pamięć operacyjną; por. mikroprocesor. Etym. - ?Xac. processus, zobacz
 • Znaczenie Parytet Przykłady jednostkami monetarnymi różnych państw wg ich wagowej zawartości kruszcu; por. al pari; społ. zrównanie dochodów a. poziomu życia
 • Znaczenie Passus Encyklopedia zjawisko. Etym. - ?Xac. 'krok; rz. miara długości: podwójny krok, sążeń = 1,48 m'; por. impas; kompas; mila; pas; passacaglia; passé
 • Znaczenie Parfait Jak działa bitej śmietany z syropem owocowym; mrożony deser w wysokim kielichu (zwanym również parfait), złożony z warstw owoców, syropu, lodów i
 • Znaczenie Pinx Czy jest pinx(it) malował (słowo stawiany przed nazwiskiem malarza, na obrazie). Etym. - ?Xac. 'jw.' od pingere, zobacz piktografia
 • Znaczenie Penny Pojęcie penny, pens moneta bryt., setna część funta sterlinga. Etym. - z angielskiego: penny (l.mn. pence a. pennies) 'jw
 • Znaczenie Paradentoza Wyjaśnienie pokrytej dziąsłem kości wyrostka zębodołowego obejmującej ząb, w wyniku czego zęby rozluźniają się i wypadają. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Placebo Opis dany dla osiągnięcia skutku psychologicznego, zwł. by zaspokoić żądanie pacjenta; por. ut aliquid fecisse... placet zezwolenie, zgoda (na
 • Znaczenie Protekcja Informacje wpływowej; por. faworytyzm. protekcjonizm gospodarczy - polityka ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez wysokie
 • Znaczenie Woprosy Proklatyje Co to jest pytania. Etym. - z tł. Michaiła Michajłowa (1865 r.) wiersza Heinricha Heinego Do Lazarusa, 1853 r., nm. die verdammten Fragen
 • Znaczenie Angusta Porta Definicja brama do prawdy, do życia godnego, prawego, do zbawienia. Etym. - wg Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 13-14; Łuk., 13, 24); porta lata ?Xac
 • Znaczenie Poncz Co znaczy mieszaniną różnych składników, zazw. wina, napojów spirytusowych (na przykład araku) albo mocnego piwa a. ich kombinacji, i soku owoców
 • Znaczenie Prostytuować Słownik prostytutka kobieta uprawiająca prostytucję, nierząd, w celach zarobkowych. Etym. - późn.z łaciny prostitutio 'nierząd' z ?Xac. prostitutus
 • Znaczenie Poster Znaczenie poster z angielskiego:, [wym. pouster] plakat reklamowy, afisz (zwł. o plakatach jako przedmiotach kolekcjonerstwa miłośników pop-artu
 • Znaczenie Planet Czym jest wypielacza (opielacza), jedno- a. dwukołowego, do podcinania chwastów, spulchniania a. grabienia gleby i tak dalej zwł. w ogrodnictwie
 • Znaczenie Polinukleotydy Co oznacza polinukleotydy nukleinowe kwasy; zobacz dezoksyrybonukleinowy kwas; rybonukleinowy kwas. Etym. - zobacz poli-; nukleo
 • Znaczenie Prosciutto Krzyżówka wędzona, przyprawiona ziołami szynka wieprzowa. Etym. - wł. 'jw.' z dawn. wł. presciutto; zobacz pre-; -sciutto od ?Xac. exsuctus
 • Znaczenie Line Plimsoll Najlepszy angielskiego:, jedna z serii linii naznaczonych na kadłubie parowca a. motorowca, wskazująca prawną granicę zanurzenia w danych
 • Znaczenie Polisyndeton Przykłady gdzie współrzędne człony (niekiedy zdania) połączone są jednakowym spójnikiem, na przykład: "I stuka, i puka, i we dnie, i w nocy, i
 • Znaczenie Pastiche Encyklopedia muz., plast. dzieło sztuki świadomie naśladujące styl, manierę innego dzieła a. artysty; rodzaj opery popularnej w XVIII w., złożonej ze
 • Znaczenie Piroga Jak działa wydrążone w pniu drzewnym; por. kanu. Etym. - fr. pirogue 'jw.' z hiszp. piragua 'jp.'; pochodzenia karaibskiego
 • Znaczenie Harbor Pearl Czy jest ustalenie ataku jap. sił powietrznych na bazę floty woj. USA w Pearl Harbor na Hawajach 7 XII 1941 bez wypowiedzenia wojny; rozszerz. nagłe
 • Znaczenie Profan Pojęcie znawcą, laik; dyletant; ignorant; nieuk. profanum relig. świeckość, tematyka spraw świeckich; por. sacrum. profanum vulgus zobacz odi
 • Znaczenie Partia Wyjaśnienie ludzi opierając się na wspólnego programu, reprezentujące interesy swoich członków; (w 1948-89) skrótowo o Polskiej Zjednoczonej Partii
 • Znaczenie Picadillo Opis hiszp., potrawa hiszp. i iberoamer. z mielonego mięsa z pomidorami, czosnkiem, cebulą, oliwkami i kaparami
 • Znaczenie Protojerej Informacje przełożony kleru katedralnego w Kośc. prawosławnym. Etym. - ros. 'jw.'; zobacz prot-; gr. hiereús, zobacz hier
 • Znaczenie Pleuston Co to jest roślinność pływająca, która tworzy zwarte warstwy zielonych kożuchów, kobierców, na powierzchni a. pod powierzchnią mniejszych zbiorników
 • Znaczenie Pendant Definicja rzecz a. definicja uzupełniające, tworzące wspólnie z innym(i) symetryczną a. harmonijną całość. pendent pas zakładany poprzez ramię i
 • Znaczenie Proceder Co znaczy podejrzany, niecny) sposób zarobkowania. Etym. - fr. procédure 'postępowanie (sąd.); akta sąd.' z procéder 'przystąpić do czego
 • Znaczenie Petroleuse Słownik dzięki nafty', kobieta mocna, niezależna, wojownicza; jędza budząca postrach, mściwa furia. Etym. - pierw. o kobietach, które po klęsce
 • Znaczenie Patieriki Znaczenie quot;świętych ojców", związanych z ustalonym klasztorem a. miejscowością. Etym. - ros. lmn. od patierík 'księga jw.' z późn.gr
 • Znaczenie Mundus Pereat Czym jest pereat mundus zobacz fiat ius(titia
 • Znaczenie Padre Co oznacza sposób zwracania się do) kapłana chrześc., pastora, księdza, zakonnika. Etym. - z angielskiego: z wł., hiszp. a. port. 'tata' z późn.z
 • Znaczenie Pompierski Krzyżówka zwł. w malarstwie) banalnie, mdło akademicki, konwencjonalny; pompatyczny, pretensjonalny, stereotypowy w ujęciu a. tematyce. pompierstwo
 • Znaczenie periuria ridet amantum Iuppiter Najlepszy Jowisz śmieje się z krzywoprzysięstw kochanków (Jowisz jako Dius Fidius strzegł dotrzymywania przysięgi). Etym. - z Tybullusa 4, 7, 17
 • Znaczenie Panichida Przykłady żałobne. Etym. - ros. z gr. pannychís '(uroczystość) całonocna (zwł. ku czci Demetry)'; zobacz pan-; nýks 'noc
 • Znaczenie plenus venter non studet libenter Encyklopedia plenus venter non studet libenter ?Xac., pełny brzuch niechętnie studiuje; najedzonemu edukacja nie idzie
 • Znaczenie Pandan Jak działa pandan bot. pochutnik (drzewo, pnący się krzew). Etym. - n.z łaciny Pandanus 'jw.' z malaj. pandan 'jw
 • Znaczenie Poilu Czy jest armii fr. (w okresie 1. wojny świat.). Etym. - fr. 'kosmaty, włochaty; jw.; siłacz, zuch' od poil 'włos(y); sierść; zarost' z ?Xac. pilus
 • Znaczenie Padun Pojęcie burtownica, więź tylna, żegl. linia biegnąca od szczytu steng do burt statku ku rufie, za wantami. Etym. - hol. pardven
 • Znaczenie Protobionty Wyjaśnienie elementarne praorganizmy. Etym. - termin wprowadzony poprzez biochemika rosyjskiego A. I. Oparina; zobacz prot(o)-; -bio
 • Znaczenie Progesteron Opis lutocyklin, ?Xeński hormon płciowy ciałka żółtego, produkowany także poprzez korę nadnerczy i łożysko (w momencie ciąży) i wytwarzany
 • Znaczenie Damour Postillon Informacje postillon d'amour fr., wysłannik (zwiastun, dosł. pocztylion) miłości; przest. przen. pocałunek
 • Znaczenie Pardon Co to jest winy, obrazy, życia; oszczędzenie przeciwnika; [wym. pardą] fr., przepraszam. Etym. - fr. 'przepraszam; (proszę o) przebaczenie
 • Znaczenie Pronatalistyczny Definicja działający na rzecz) wzrostu stopy urodzeń. Etym. - zobacz pro-; ?Xac. natalis 'w odniesieniu narodzin' od natus 'urodzony' p.p. od nasci
 • Znaczenie Promil Co znaczy promil (‰) tysiączna część; dziesiąta część procentu. Etym. - ?Xac. pro mille 'na tys.'; zobacz pro- 2; mille, zobacz mili
 • Znaczenie Pony Słownik pony z angielskiego: [właśc. wym. pouny] kuc(yk), mały koń ras prymitywnych, ?Xagodny i wytrzymały, na przykład szetlandzki, islandzki
 • Znaczenie Paliusz Znaczenie taśma z wyszytymi sześcioma krzyżami, noszona jako naszyjnik na ornacie poprzez papieża, patriarchów, prymasów, metropolitów i nie
 • Znaczenie Pektoralik Czym jest łańcuszku, noszony w kieszonce na piersi, modny od poł. XVII do końca XVIII w. pektorał hist. ozdobny napierśnik noszony poprzez faraonów i
 • Znaczenie Poliuretany Co oznacza termoplastycznych a. utwardzalnych, użytkowanych jako kauczuki, pianki, włókna i kleje do metali i szkła, i tworzywa konstrukcyjne. Etym
 • Znaczenie Pasaż Krzyżówka regularnie ze sklepami, wystawami i tym podobne) łącząca ulice, budynki i tym podobne; muz. efektowny, wirtuozowski biegnik, oparty
 • Znaczenie Pasjans Najlepszy rozkładaniu kart wg pewnych zasad, mająca doprowadzić do z góry określonego układu kart, niekiedy łączonego z wróżbą; por. kabała. Etym
 • Znaczenie Pot Przykłady pot z angielskiego: 'garnek'; zobacz cannabis
 • Znaczenie Peklowina Encyklopedia konserwowane w solance z saletrą i przyprawami. Etym. - nm. Pökelfleisch 'peklowina'; Pökel 'solanka'; Fleisch 'mięso
 • Znaczenie Desideria Pia Jak działa nie dające się spełnić) życzenia. Etym. - tytuł pracy, wydanej w r. 1627 w Antwerpii poprzez jezuitę Hermanna Hugo (1588-1639); l.poj. pium
 • Znaczenie Preopinant Czy jest wcześniejszy, pierwszy wnioskodawca. Etym. - ?Xac. praeopinans dpn. praeopinantis 'przedmówca'; zobacz pre-; opinari 'rozumieć; mniemać
 • Znaczenie Paser Pojęcie paserstwa, nabywania a. przechowywania rzeczy skradzionych. Etym. - nm. Pascher 'przemytnik; paser' od paschen 'handlować wyrobem
 • Znaczenie Prowiant Wyjaśnienie prowiant żywność; zapas żywności. Etym. - nm. Proviant 'jw.' ze śrdw.z łaciny provenda, praebenda, zobacz prebenda
 • Znaczenie Poliamidy Opis produkty kondensacji organicznej kwasów dwuzasadowych z dwuaminami (nylon) a. kondensacji aminokwasów (perlon, kapron, stylon). Etym
 • Znaczenie Conventa Pacta Informacje warunki uzgodnione; hist. układ zawierany między przedstawicielstwem narodu i elektem, określający warunki, pod jakimi ten otrzymywał
 • Znaczenie Kontra I Pro Co to jest pro i kontra za i przeciw. Etym. - ?Xac. pro 'za', por. pro-; contra, zobacz kontr(a
 • Znaczenie Purusza Definicja indyjskiej filoz. klasycznej - dusza stanowiąca, wspólnie z prakriti, praprzyczynę istnienia poznawalnego zmysłami; wieczna, niezmienna
 • Znaczenie Komputera Programowanie Co znaczy sporządzania dokładnego zestawu dyrektyw potrzebnych na to, by komputer mógł spełnić określone zadanie; zbiór ten obejmuje wybór (a
 • Znaczenie Planeta Słownik od planetoid, komet, meteorów i satelitów), krążące dookoła Słońca w systemie słonecznym a. dookoła jakiejś innej gwiazdy w jej systemie
 • Znaczenie Accessit Proxime Znaczenie accessereunt) ?Xac., dosł. 'doszedł bardzo blisko', (ktoś, kto) dostał najbliższe miejsce po osobie, która zyskała nagrodę, stypendium itp
 • Znaczenie Pupil Czym jest wychowanek, podopieczny. pupilarny odnoszący się do sierot, nieletnich a. niewłasnowolnych. Etym. - ?Xac. pupillaris 'sierocy' z pupillus
 • Znaczenie Pankration Co oznacza połączenie zapasów z boksem, gdzie wszystkie chwyty były dozwolone; por. catch as catch can. Etym. - gr. 'jw.'; zobacz pan-; krátos, zobacz
 • Znaczenie Predylekcja Krzyżówka skłonność, słabość (do kogoś, czegoś); zamiłowanie. Etym. - śrdw.z łaciny praedilectus p.p. od praediligere 'woleć; przekładać (co nad co
 • Znaczenie Paronomazja Najlepszy kontrasty znaczeniowe podobnie brzmiących wyrazów a. homonimów; kalambur; por. annominacja. Etym. - gr. paronomasía 'lekko zmieniona nazwa
 • Znaczenie Jazz Progressive Przykłady jazz lat pięćdziesiątych (XX w.) charakteryzujący się eksperymentowaniem harmonicznym, kontrapunktowym i rytmicznym pod wpływem
 • Znaczenie Passa Encyklopedia a. działalności; (w l.mn.) jednostajne ruchy rąk hipnotyzera nad osobą hipnotyzowaną. Etym. - fr. passe 'przelot; przepustka; jw.' od
 • Znaczenie Poniter Jak działa hazardowej (na przykład bakarata), grający przeciw bankowi; zobacz bank 2. Etym. - fr. pointer 'punktować; sprawdzać; celować'; od point
 • Znaczenie Panama Czy jest plecionych nie barwionych włókien młodych liści palm środk. i płd. amer. (a jego fabryczna imitacja); tkanina o osnowie bawełnianej i wątku
 • Znaczenie Panier Pojęcie wieczna sposób poszerzania sukien damskich w kształcie spódnicy rozpiętej na kilku (od 2 do 8) kręgach fiszbinowych. Etym. - fr. 'kosz(yk
 • Znaczenie Song Protest Wyjaśnienie angielskiego:, zobacz protest; song przeciw ujemnym zjawiskom społ., polityce państwa i tak dalej (Bob Dylan i in
 • Znaczenie Noble Pere Opis père noble fr., dosł. 'szlachetny tata'; teatr. dawn. wytworny, starszy pan, zazw. w rolach ojców (jako emploi aktorskie
 • Znaczenie Patio Informacje wewnętrzny, otwarty dziedziniec, ozdobiony kolumnami, balkonami, fontanną, kwiatami. Etym. - hiszp. 'dziedziniec wewn.; teatr, parter' ze
 • Znaczenie Perpendykularny Co to jest prostopadły. perpendykuł dawn. wahadło zegara, zegar wahadłowy; linia pionowa, pion. Etym. - ?Xac. perpendicularis 'pionowy' od
 • Znaczenie Pekari Definicja Ameryce od Teksasu do Paragwaju w wielkich, wędrownych stadach, mający jadalne mięso i cenną skórę, stosowaną gł. na rękawiczki; rękawiczki
 • Znaczenie Parodos Co znaczy pieśń chóru przy wejściu na orchestrę (por. stasimon); przejście pomiędzy audytorium i sceną, poprzez które wchodzili widzowie na własne
 • Znaczenie Postglacjał Słownik postglacjał geol. moment polodowcowy, zwł. po ostatnim zlodowaceniu w czwartorzędzie. Etym. - zobacz post-; glacjał
 • Znaczenie Plankton Znaczenie organizmów roślinnych i zwierzęcych (jak pierwotniaki, drobne skorupiaki, glony), unoszący się biernie w toni wodnej (mórz, rzek, jezior) w
 • Znaczenie Prewencja Czym jest profilaktyka. prewencyjny zapobiegawczy, nie dopuszczający do stworzenia zjawiska uważanego za niepożądane. prewentorium med. sanatorium
 • Znaczenie Prefacja Co oznacza odmawiany (a. śpiewany) w każdej mszy po ofiarowaniu, jako wstęp do kanonu mszalnego. Etym. - ?Xac. praefatio 'przedmowa' od praefari
 • Znaczenie punitis ingeniis gliscit auctoritas Krzyżówka punitis ingeniis gliscit auctoritas ?Xac., autorytet gnębionych geniuszów rośnie. Etym. - z Tacyta (Roczniki, 4, 35) około r. 116
 • Znaczenie Pris Parti Najlepszy parti pris, fr. uprzedzenie, z góry powzięte zdanie (recenzja, pogląd), którego nie chce się zmienić
 • Znaczenie Proksenos Przykłady państwa, który przyjął na siebie wymóg dbania o przybyszów innego gr. miasta-państwa i o ich interesy. Etym. - gr. próksenos 'jw
 • Znaczenie Negotiis Procul Encyklopedia procul negotiis zobacz beatus ille, qui
 • Znaczenie Postimpresjonizm Jak działa kierunki w plastyce fr. w ostatniej ćwierci XIX w. (i potem), nawiązujące do impresjonizmu a. przeobrażające go w sposób mniej albo więcej
 • Znaczenie Pasyjny Czy jest pasyjny zobacz pasja
 • Znaczenie Polityka Pojęcie krajem; kwestie państwowe; organizacja, zarządzanie i administracja sprawami wewn. i zagr. państwa, narodu, państwie; działalność mająca na
 • Znaczenie Plansza Wyjaśnienie wykresami, fotografiami dotyczącymi określonego tematu; płyta drewniana a. metalowa do rytowania; odbitka rytownicza, rycina; sport. pole
 • Znaczenie Politeizm Opis politeizm wielobóstwo; religia uznająca kult wielu bogów; por. monoteizm. Etym. - zobacz poli-; teizm
 • Znaczenie Pagina Informacje numer stronicy. paginacja numeracja stron książki, czasopisma i tym podobne Etym. - ?Xac. pagina 'kolumna pisma; stronica książki'; por
 • Znaczenie Pieriedonowszczina Co to jest wulgarne, płaskie mieszczaństwo, pełne małostkowości, zawiści i brudów, a również serwilizmu w relacji do władz. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Mignon Peche Definicja péché mignon fr., miły, niewinny grzeszek (na przykład łakomstwo
 • Znaczenie Pralina Co znaczy pomadkową. Etym. - fr. praline 'towar cukierniczy: migdał smażony w cukrze' od nazwiska Plessis-Praslina, którego kucharz wynalazł pralinkę
 • Znaczenie Porn Słownik pornoshop z angielskiego:, sklep, gdzie sprzedaje się lit. i pisma pornograficzne i różne przybory z dziedziny techniki seksualnej
 • Znaczenie Paradebauer Znaczenie władzach, w prezydium zgromadzenia i tak dalej - chłop (rolnik) od parady, na pokaz, wprowadzony dla zachowania pozorów, uniknięcia
 • Znaczenie Promet Czym jest promieniotwórczy metal ziem rzadkich (por. lantanowce). prometejski przypominający Prometeusza, jego gesty i dzieła; śmiały, autorski
 • Znaczenie Parerga Co oznacza niewiele znane; twórczość uboczna. Etym. - gr. l.mn. od párergon 'dzieło poboczne'; zobacz par(a)-; erg
 • Znaczenie perisse lUnivers pourvu que je me venge Krzyżówka venge fr., niech świat zginie, bylebym się tylko pomścił. Etym. - z tragedii La mort de l'Agrippine, 4, 3 (1653 r.) pisarza fr. Cyrano de
 • Znaczenie Proweniencja Najlepszy prowent dawn. dochód, zysk, intrata, przychód. prowentowy dawn. w odniesieniu (rejestracji, kontroli) prowentu, zwł. z majątku ziemskiego
 • Znaczenie Prefiks Przykłady numer kierunkowy, pierwsza część numeru telefonu (włączonego do automatycznej sieci międzymiastowej), po której nakręceniu uzyskuje się
 • Znaczenie Paszkwil Encyklopedia jakąś osobę, ideę i tym podobne w sposób paszkwilancki, oszczerczy, spotwarzający, szkalujący, obelżywy. paszkwilant, paszkwilista człowiek
 • Znaczenie Pud Jak działa pud rosyjska jednostka ciężaru (zwł. zboża) = 40 funtów = 16,38 kg. Etym. - ros. z nm. Pfund, zobacz funt
 • Znaczenie Puerylizm Czy jest infantylne zachowanie się dorosłego, zwł. jako symptom zaburzenia psychicznego. Etym. - ?Xac. puerilis od puer 'chłopiec; dziewczynka
 • Znaczenie Pod Pojęcie kopyto; szypułka, łodyga; odnóże; mający określony rodzaj a. ustaloną liczbę nóg (-PODIUM, -PODIA). podest spocznik, płaszczyzna, pomost
 • Znaczenie Pesach Wyjaśnienie Pesach zobacz Pascha
 • Znaczenie Pengo Opis pengö węg. waluta węg. w latach 1925-46; zobacz forint
 • Znaczenie Protozoa Informacje protozoa zool. pierwotniaki; por. metazoa. protozoologia edukacja o pierwotniakach. Etym. - zobacz prot-; -zoa; zoologia
 • Znaczenie Precedens Co to jest podobny; moc wiążąca, którą posiada decyzja organu państwa (na przykład orzeczenie sądu) dla stosowania prawa w podobnych sytuacjach; por
 • Znaczenie Passepartout Definicja bilet wolnego wstępu (na przykład do kina, na koncerty) karton tworzący (regularnie dość szerokie) obramienie rysunku, drzeworytu
 • Znaczenie Papabili Co znaczy rachubę jako kandydaci na papieża; rozszerz. ewentualni kandydaci na jakieś stanowisko. Etym. - wł. l.mn. od papabile 'kandydat jw.' od
 • Znaczenie Problem Słownik kwestia do rozwiązania; socjol. zagadnienie stwarzające trudności, kłopot. problematyka ogół zagadnień określonej dziedziny społ., nauk
 • Znaczenie Paddock Znaczenie ogrodzona, na której odbywają się parady koni wyścigowych przed biegami. Etym. - z angielskiego: 'pólko, pastwisko (przy stajni); jw
 • Znaczenie Plutokracja Czym jest panowanie, władza bogaczy; warstwa ludzi bogatych, finansistów. Etym. - gr. plutokratía 'władza bogaczy'; ploútos 'bogactwo'; zobacz
 • Znaczenie Pantizokracja Co oznacza pantizokracja utopijne społeczeństwo, gdzie wszyscy rządzą po równo. Etym. - zobacz pant(a)-; -izo-; -kracja
 • Znaczenie Petr Krzyżówka skała; w złożeniach również: olej skalny, ropa naftowa; nafta. petrodolary nadwyżki dolarowe nagromadzone poprzez państwa eksportujące ropę
 • Znaczenie Palankin Najlepszy pojedynczych osób) rozpowszechniony dawniej w Azji Wsch.: zamknięta lektyka w kształcie skrzyni z drewnianymi żaluzjami i wystającymi
 • Znaczenie Pompela Przykłady pompela zobacz grejpfrut. Etym. - hol. pompelmoes 'jw.'; pompel 'spory'; malaj. limoes 'cytryna
 • Znaczenie Pro fide rege et lege Encyklopedia króla i prawo. Etym. - dewiza Orderu Orła Białego ustanowionego poprzez króla Augusta II Sasa w 1705 r
 • Znaczenie Laureatus Poeta Jak działa pisarz uwieńczony (wieńcem wawrzynowym, laurem), wyróżnienie użytkowane w kulturze antycznej i renesansowej; w Anglii - oficjalny pisarz
 • Znaczenie Paramo Czy jest páramo wietrzny, bezdrzewny płaskowyż w tropikalnej strefie Ameryki Płd. Etym. - hiszp. 'ugór; płaskowyż stepowy; zimna okolica; jw
 • Znaczenie Preponderancja Pojęcie przewaga, pierwszeństwo. Etym. - ?Xac. praeponderans p.pr. od praeponderare 'przewyższać wagą a. wpływem'; zobacz pre-; ponderare 'ważyć
 • Znaczenie Polirytmia Wyjaśnienie występowanie w różnych głosach tegoż utworu przebiegów o kontrastującej budowie rytmicznej. Etym. - zobacz poli-; rytmika
 • Znaczenie Polemika Opis kontrowersja w słowie a. w piśmie, na temat polit., nauk., społ., art. i tym podobne polemista. polemizować. Etym. - gr. polemikós 'wojenny
 • Znaczenie Prenonim Informacje imion osoby nie chcącej wystąpić pod swoim nazwiskiem, na przykład Jan Adam (zamiast J. A. Krzewski). Etym. - zobacz pre-; anonim
 • Znaczenie Poptop Co to jest metalowym języczkiem w wieczku, który otwiera się poprzez pociągnięcie za przymocowane doń kółko; por. ring-pull; zip-top
 • Znaczenie Plenarny Definicja plenerzysta rysownik (zwł. pejzażysta) malujący w plenerze. plenipotencja pełnomocnictwo. pleno titulo (P.T.) ?Xac., z zachowaniem
 • Znaczenie Polemologia Co znaczy polemologia studium konfliktów, zwł. wojen. Etym. - gr. pólemos, zobacz polemika; -logia
 • Znaczenie Paroch Słownik pleban. parochia przest. gr.kat. parafia. Etym. - późn.z łaciny parochia od późn.gr. paroikia z pároikos 'chrześcijański' z gr. 'obcy
 • Znaczenie Preferans Znaczenie odmiana winta grywana w 3 (rzadziej 2 a. 4) osoby. preferencja pierwszeństwo (udzielone komuś); uprzywilejowanie; przekładanie czegoś nad
 • Znaczenie Psammon Czym jest przykład bakterie, glony) i zwierzęcych (pierwotniaki, robaki, stawonogi) bytujących w wilgotnym a. podwodnym piasku. psamofity rośliny
 • Znaczenie Porfirogeneta Co oznacza purpurze'; syn urodzony po wstąpieniu ojca na tron. Etym. - śr.gr. porphyrogénnētos 'jw.'; porphýra 'purpura'; gennētós 'urodzony
 • Znaczenie Pucz Krzyżówka podjęta poprzez grupę spiskowców. Etym. - nm. Putsch 'niecelny zamach polit.' z dial. szwajc. 'uderzenie' (dźwiękonaśladowcze
 • Znaczenie prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae Najlepszy sicut columbae ?Xac., (bądźcie) mądrzy jak węże, a prości jak gołębie. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 10, 16
 • Znaczenie Psalm Przykłady biblijnego zbioru (Księgi Psalmów); lit. utwór liryczny wzorowany na psalmach biblijnych. psalmodia melodia śpiewanego psalmu; intonowanie
 • Znaczenie Prorogacja Encyklopedia parlamentu); przedłużenie terminu; prawn. (p. sądu) klauzula umowy, oddająca duży, jakie mogą z niej wyniknąć, do rozstrzygnięcia innemu
 • Znaczenie Protuberencje Jak działa powierzchni Słońca. Etym. - późn.z łaciny protuberare 'wzdymać się, wybrzuszać'; zobacz pro- 1; ?Xac. tuber, zobacz tuberkuloza
 • Znaczenie Penalizacja Czy jest kodeksie karnym, przepisach i tym podobne). Etym. - ?Xac. poenalis 'w odniesieniu kary; bolący' od poena 'kara; pokuta' z gr. poinē 'kara
 • Znaczenie Prowizja Pojęcie obrotu za pośrednictwo, komis, kupno, sprzedaż i tym podobne; dawn. zapasy żywności, opału i tym podobne prowizorium stan, budżet
 • Znaczenie Prynuka Wyjaśnienie prynuka przest. natarczywe zachęcanie, przymuszanie gości do jedzenia i picia. Etym. - ukr. 'przymuszanie
 • Znaczenie Peccavi Opis peccavi ?Xac., [wym. pekkawi] zgrzeszyłem. Etym. - z Wulgaty (2 Ks. Władca., 12, 13
 • Znaczenie Plebs Informacje plebs zobacz plebejusz
 • Znaczenie Peage Co to jest przejazd nie wszystkimi autostradami (autoroutes de liaison, autoroutes de péage); stanowisko kontrolne na autostradzie inkasujące tę
 • Znaczenie Pidżama Definicja spania a. odpoczynku, złożony zazw. z kurtki i spodni. Etym. - z angielskiego: pyjamas, pajamas 'jw.' z hindi pā(j)dżāma 'luźne spodnie
 • Znaczenie Peonia Co znaczy peonia bot. piwonia. Etym. - ?Xac. paeonia z gr. paiōnía 'jw.; kwiat Apollina Uzdrowiciela (Paiōn)' zobacz pean
 • Znaczenie Panenteizm Słownik którego Wszechświat jest częścią Boga, tzn., Iż Bóg, będąc większym od Wszechświata (a nie identycznym z nim, jak twierdzi panteizm
 • Znaczenie Parwowiroza Znaczenie zapalenie jelit atakujące koty i psy. Etym. - parwo- z ?Xac. parvus 'mały'; -wiroza z ?Xac. virosus 'trujący' od virus zobacz wirulencja
 • Znaczenie Citta Alla Processo Czym jest Processo alla città wł., Mechanizm przeciw miastu. Etym. - video (1952 r.) Luigi Zampy wg noweli filmowej Ettore Gianniniego i Franka Rossi
 • Znaczenie Bono Publico Pro Co oznacza pro publico bono ?Xac., [wym. ... lìko] dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
 • Znaczenie Pamfil Krzyżówka dama w kartach (w mariaszu - atutowa); rodzaj gry w karty. Etym. - fr. pamphile 'dawna gra w karty' z (?) gr. pámphilos 'ulubiony
 • Znaczenie Platz an der Sonne Najlepszy słońcem; por. place au soleil. Etym. - z przemówienia nm. ministra spraw zagran. Bernharda Bülowa w Reichstagu 6 XII 1897 r. w kontrekście
 • Znaczenie Condoleance Pour Przykłady pour condoléance zobacz p.c
 • Znaczenie posłuszaj wri da znaj że mieru Encyklopedia posłuchaj: łżyj, ale znajże miarę! Etym. - z Aleksandra Gribojedowa (Mądremu biada, 4, 4), 1824 r., tł. Juliana Tuwima; Czacki do
 • Znaczenie Patologia Jak działa chorobowych; anatomiczne i fizjologiczne odchylenia od stanu normalnego w tkankach zwierząt i roślin pod wpływem chorób; por. teratologia
 • Znaczenie Pelur Czy jest satynowany, stosowany gł. jako przebitkowy. Etym. - fr. pelure dosł. 'skórka, łupina; bibułka' ze st.fr. peler 'obierać; oczyścić z włosów
 • Znaczenie Pant Pojęcie PANT(A)-, PANTO- w złożeniach: zobacz pan-. Etym. - gr. pant(o)- 'wszech-' od pas dpn. pantós 'wszystek; każdy'; por. pan
 • Znaczenie Promulgacja Wyjaśnienie ogłoszenie prawa a. ustawy. Etym. - ?Xac. promulgatio 'obwieszczenie' od promulgare 'obwieszczać'; zobacz pro- 2; (?) vulgare, zobacz
 • Znaczenie Peyotl Opis peyotl zobacz pejotl
 • Znaczenie Pajlu Informacje wzniesiona dla uczczenia kogoś, składająca się zazw. z 4 potężnych, graniastych słupów przykrytych belkami poprzecznymi z tablicą
 • Znaczenie Pulpit Co to jest podstawę do ksiąg, rycin, nut, papieru piśmiennego w okresie czytania, pisania, gry na instrumencie muz., przenośna, zamocowana na nóżce a
 • Znaczenie Festum Post Definicja post festum po święcie, jest to za późno, gdy już jest po wszystkim. Etym. - ?Xac. z gr. (katópin heortēs); por. Platona Gorgiasz, 1
 • Znaczenie Pikielhauba Co znaczy skończony na szczycie sterczyną (ostrym grotem), noszony poprzez wojsko pruskie i nm. do 1918 r. Etym. - nm. Pickelhaube 'jw.'; Pickel
 • Znaczenie Purga Słownik purga gwałtowny płn.-wsch. wicher syberyjski z zamiecią śnieżną. Etym. - ros. 'wicher; zadymka' z fiń. purku 'jp
 • Znaczenie Parka Znaczenie Parka zobacz mojra
 • Znaczenie Petit Czym jest 8 punktów). petit-beurre [wym. ptibör] rodzaj herbatnika. Etym. - fr. petit 'mały; drobny; malec'; beurre 'masło' z gr. boútyron, zobacz
 • Znaczenie Pantos Hemisu Pleon Co oznacza większa od całości; por. aurea mediocritas. Etym. - epigram z Pracy i dni (VIII-VII w. przed naszą erą) Hezjoda; prawdop. w sensie: lepszy
 • Znaczenie Fixe Prix Krzyżówka prix fixe fr., [wym. prifiks] cena stała
 • Znaczenie Priapeja Najlepszy obsceniczne, sprośne. Etym. - ?Xac. priapeia (carmina) 'priapowe (wiersze); jw.' od imienia Priapa, syna Bachusa i Wenery, boga płodności
 • Znaczenie Resistentiae Minoris Punctum Przykłady punctum minoris resistentiae ?Xac., miejsce najmniej odporne
 • Znaczenie Punitywny Encyklopedia karalny, w odniesieniu kar a. karalności, wykorzystywany jako kara. Etym. - fr. punitif 'karny (na przykład ekspedycja)' ze śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Prozelita Jak działa zwł. gorliwy) wyznawca jakiejś wiary, idei. prozelityzm dążenie do nawracania innych na własną wiarę, do pozyskania zwolenników jakiejś
 • Znaczenie Polisa Czy jest zawarcie umowy ubezpieczenia, asekuracji (na życie; od kradzieży; ognia i tym podobne). Etym. - fr. police 'jw.; kontrakt, certyfikat
 • Znaczenie Psoriasis Pojęcie psoriasis med. łuszczyca. Etym. - n.z łaciny od gr. psōríasis 'świerzb
 • Znaczenie Peccavi Pater Wyjaśnienie zgrzeszyłem. Etym. - oparte na różnych wersetach Wulgaty (jak Num., 21, 7; Deut., 9, 16; 1. Władca., 7, 6 i tak dalej
 • Znaczenie Plebejusz Opis człowiek nie posiadający przywilejów stanu szlacheckiego; człowiek pochodzenia plebejskiego, wywodzący się z plebsu, ludu, mas, pospólstwa
 • Znaczenie Pantalone Informacje włoskiej commedia dell'arte: chudy, stary, kochliwy ramol w okularach, noszący ciżmy i obcisłe spodnie (trykoty). pantalony żart. spodnie
 • Znaczenie Passu Pari Co to jest pari passu ?Xac., równym krokiem; posuwając się równocześnie i w tym samym tempie
 • Znaczenie Prywata Definicja w kwestiach publicznych. prywatyzacja odsprzedaż poprzez kraj osobom prywatnym mienia uprzednio upaństwowionego a. wziętego poprzez kraj w
 • Znaczenie Pigmalion Co znaczy na wyższy poziom duchowy a. moralny, okrzesać, wykształcić, uszlachetnić ukochaną kobietę. Etym. - gr. Pygmalíōn 'mit. gr. władca Cypru
 • Znaczenie Panorama Słownik wysoka); spore malowidło (zazw. batalistyczne) rozpięte na wewn. ścianie okrągłego, z góry oświetlonego budynku, dające otoczonemu poprzez
 • Znaczenie Penelopa Znaczenie stałości uczuć małżeńskich; robota Penelopy - robota nie mająca kresu, nie dająca ?Xadnych rezultatów; por. Danaid robota. Etym. - gr
 • Znaczenie Pylades Czym jest Pylades zobacz Orestes i Pylades
 • Znaczenie Pekuniarny Co oznacza pekuniarny pieniężny. Etym. - ?Xac. pecuniarius 'jw.' od pecunia 'własność; dorobek; kapitał
 • Znaczenie Paraplegia Krzyżówka występujące symetrycznie, zwł. w dolnej połowie ciała. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z gr. paraplēglē 'paraliż połowy ciała'; zobacz para
 • Znaczenie Papirologia Najlepszy badaniem i odczytywaniem rękopisów (zwł. egipskich, na papirusie). papirus stosowany w starożytności materiał pisarski otrzymywany z
 • Znaczenie Pangloss Przykłady optymista, którego optymizm przynosi nie kończące się nieszczęścia. Etym. - postać z powieści Woltera Kandyd (1759 r.); satyra na optymizm
 • Znaczenie Necisque Vitae Potestas Encyklopedia potestas vitae necisque ?Xac., prawn. władza życia i Zgonu
 • Znaczenie Pionier Jak działa jakiejś dziedzinie; krzewiciel kultury, postępu i tak dalej; osadnik amer., wycinający puszczę; członek organizacji dziecięcej w byłym ZSRR
 • Znaczenie par ma foi il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que jen suisse rien Czy jest je dis de la prose, sans que j'en suisse rien fr., u licha! już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc. Etym. - z Moliera
 • Znaczenie Pedofilia Pojęcie pedogeneza zdarzenie rozmnażania się młodych, niezupełnie rozwiniętych zwierząt (na przykład larw nie wszystkich muchówek); por. neotenia
 • Znaczenie Postsynchron Wyjaśnienie zsynchronizowanie z akcją) mowy a. efektów dźwiękowych do wykonanych już zdjęć filmowych. Etym. - zobacz post-; synchro
 • Znaczenie Profesja Opis specjalność, rzemiosło; Kośc. rz.kat. publiczne złożenie ślubów zakonnych. profesura stanowisko profesora wyższej uczelni; grono
 • Znaczenie Zwycięstwo Pyrrusowe Informacje nadmiernym kosztem; por. Kadmejskie zwycięstwo. Etym. - od imienia Pyrrusa (gr. Pýrrhos), władcy Epiru, który zwyciężając Rzymian pod
 • Znaczenie Parafa Co to jest parafować stawiać parafę, by stwierdzić zgodność kopii z oryginałem a. by na pewien czas, doraźnie, prowizorycznie zatwierdzić projekt, akt
 • Znaczenie Procura Per Definicja per procura wł., w zastępstwie; opierając się na pełnomocnictwa. Etym. - zobacz per-; prokura
 • Znaczenie Music Party Co znaczy party music zobacz happy music
 • Znaczenie Postument Słownik pomnika, rzeźby, kolumny. Etym. - śrdw.z łaciny postamentum 'podstawa' i ?Xac. positūra 'postawa; położenie' od positus, zobacz pozycja
 • Znaczenie Prozasjedawszyjesja Znaczenie trawią życie na zebraniach, posiedzeniach. Etym. - z wiersza Nasz byt. Prozasjedáwszymsja ("Nasze życie. Posiedzeniarzom") poety
 • Znaczenie Pierydy Czym jest Pierídes 'Pierydy; w mit. gr. 9 córek króla Pierosa w Pierii (Macedonia), którym nadał imiona dziewięciu Muz; rywalizowały z Muzami i za
 • Znaczenie Group Pressure Co oznacza nacisku; zobacz lobby. Etym. - z Arthura F. Bentleya (The Process of Government: A Study of Social Pressures), 1908 r
 • Znaczenie Propedeutyka Krzyżówka jakiejś dziedziny wiedzy (por. isagoga; prolegomena). Etym. - gr. propaideúein 'uczyć początków jakiejś wiedzy'; zobacz pro- 1; -pedeut
 • Znaczenie Pak Najlepszy antarktyczny), nawarstwiony latami lód morski, tworzący chaotyczne masy zbitych, zmiażdżonych brył, kry i łomu lodowego. 2. smoła twarda
 • Znaczenie Perfectum Przykłady przeszły dokonany. perfekt pop. przest. biegle, celująco, idealnie (coś znać, zwł. język obcy). perfekcjonizm dążenie do doskonałości w
 • Znaczenie Procent Encyklopedia proc. (%) odsetki; od sta; setna część. Etym. - ?Xac. pro centum 'wg stu'; zobacz pro- 2; centum, zobacz centy
 • Znaczenie Presumpcja Jak działa dawn. zarozumiałość. Etym. - ?Xac. praesumptio 'przypuszczenie; uroszczenie' od praesumere 'oczekiwać; przypuszczać'; zobacz pre-; sumere
 • Znaczenie Patyna Czy jest zasadowych węglanów miedzi, tworzący się na powierzchni miedzi a. jej stopów pod wpływem wilgoci i powietrza, niekiedy produkowany
 • Znaczenie plures crapula quam gladius Pojęcie plures crapula quam gladius ?Xac., więcej (ludzi ginie) od obżarstwa niż od miecza; por. les gourmands font
 • Znaczenie Mathos Pathe Wyjaśnienie pathe mathos gr., cierpnie (jest) nauczycielem. Etym. - z Ajschylosa (Agamemnon, 176
 • Znaczenie Se Per Opis per se ?Xac., samo poprzez się, samo z siebie
 • Znaczenie Plazma Informacje składnik krwi nie skrzepniętej; minerał, odmiana chalcedonu; fiz. silnie zjonizowany gaz, gdzie liczba elektronów w jednostce objętości
 • Znaczenie Żyzń Jest Priekrasnoje Co to jest życie. Etym. - ros. filozof i krytyk lit. Nikołaj G. Czernyszewski (1828-89) w dysertacji Estetyczny relacja sztuki do rzeczywistości
 • Znaczenie Peseta Definicja peso waluta Chile, Republiki Dominikańskiej, Filipin, Kolumbii, Kuby, Meksyku i Urugwaju (=100 centavos). Etym. - hiszp. peseta zdrobn. od
 • Znaczenie Pikolak Co znaczy pikolak, pikolo przest. chłopiec usługujący w restauracji. Etym. - wł. piccolo 'mały'; por. pikulina
 • Znaczenie point dargent point de Suisse Słownik kto) nie ma pieniędzy, nie ma Szwajcarów, jest to szwajc. żołnierzy najemnych (którzy walczyli w różnych armiach europ. od XV do XIX w
 • Znaczenie Pasygrafia Znaczenie proponowanych międzynarodowych języków pisanych, używających znaków (symboli) mających reprezentować raczej definicje niż wyrazy; sztuczny
 • Znaczenie Parewe Czym jest potrawy właściwe z żyd. przepisami żywienia, które można jeść zarówno z daniami mięsnymi jak i produktami mlecznymi - dwiema ogólnymi
 • Znaczenie Reveries De Point Co oznacza Xadnych mrzonek (panowie)! Etym. - odpowiedź cara Aleksandra II, udzielona polskiej delegacji (wyrażającej nadzieję, Iż car przywróci
 • Znaczenie Pleur Krzyżówka PLEUR(O)-, -PLEUREA w złożeniach: opłucna; wyściółka; bok; pierścień (barkowy, miednicowy); żebro. Etym. - gr. pleurá 'bok; żebro; flanka
 • Znaczenie Panel Najlepszy z różnych dziedzin, prowadząca dyskusję publiczną (zazw. w RTV) na jakiś temat (polit., ekon., społ. i tym podobne), by obudzić
 • Znaczenie Perspektywa Przykłady widok otwierający się na co; widoki na przyszłość; odległość w okresie, pozwalająca na właściwą ocenę zdarzeń; plast. metoda przedstawiania
 • Znaczenie Polimorfizm Encyklopedia zwierząt tego samego gatunku, jak na przykład pszczoły, mrówki; w kryształach substancji o tym samym składzie chem.); por. dymorfizm. Etym
 • Znaczenie Pery Jak działa owocnia. peryhelium zobacz perihelium. perykopa ustęp z Ew. czytany i objaśniany w okresie nabożeństwa. perygeum zobacz perigeum. peryferia
 • Znaczenie Parazytologia Czy jest parazytologia biol. edukacja zajmująca się badaniem pasożytów i ogólnymi zagadnieniami parazytyzmu (pasożytnictwa); por
 • Znaczenie Proparoksyton Pojęcie proparoksyton słowo z akcentem na trzeciej sylabie od końca. Etym. - gr. proparoksýtonon 'jw.'; zobacz pro- 1; paroksytoniczny
 • Znaczenie Puzdro Wyjaśnienie skrzynka, futerał a. pudło z przegródkami (na flakony, butelki, kieliszki, serwisy, srebra), okuciami, uchwytami i zamkami. Etym. - czes
 • Znaczenie Chemiczne Pierwiastki Opis pierwiastki chemiczne Zobacz Tabl. 1
 • Znaczenie Pentekost Informacje nazwa święta Zesłania Ducha Św. (por. Dzieje Ap. 2, 1-13), transformacji żyd. Zielonych Świąt, święta związanego z nadaniem praw na górze
 • Znaczenie Widerstand Passiver Co to jest passiver Widerstand nm., bierny opór. Etym. - Hans Viktor von Unruh, prezydent Zebrania Narodowego w Berlinie, 9/10 XI 1848 r
 • Znaczenie Pulower Definicja Etym. - z angielskiego: pullover 'sweter, koszula, bluza wkładana poprzez głowę'; pull '(na)ciągnąć'; over '(po)poprzez; (po)nad
 • Znaczenie Prenumerata Co znaczy poprzez prenumeratora) na pismo periodyczne a. serię książek (za określony czas dostawy) albo na dzieło wydawane w zeszytach a. tomach; por
 • Znaczenie Pourparlers Słownik rokowania, pertraktacje, zwł. poprzedzające sformułowanie treści układu dypl., traktatu. Etym. - fr. l.mn. 'jw.' od st.fr. pourparler
 • Znaczenie Plagiat Znaczenie przywłaszczenie cudzego pomysłu, dzieła, utworu, podanie ich (w całości albo części) za swoje, opublikowanie ich pod własnym nazwiskiem
 • Znaczenie Perwersja Czym jest zaspokajanie popędu płciowego w sposób nienaturalny, nadzwyczajny. Etym. - ?Xac. perversio 'obrócenie w niewłaściwym kierunku; przekręcenie
 • Znaczenie Prym Co oznacza prymas tytuł i godność powiązane z pewnymi stolicami biskupimi, w Polsce z Gnieznem; pierwszy skrzypek w kapeli, zwł. cygańskiej. prymaria
 • Znaczenie Parabellum Krzyżówka parabellum rodzaj pistoletu samoczynnego, zazw. 8-strzałowego. Etym. - nm. nazwa handl., zobacz si vis pacem
 • Znaczenie Prestidigitator Najlepszy magik, żongler. prestiż autorytet, wpływ, znaczenie; mir, poważanie (u ludzi). Etym. - fr. prestidigitateur 'sztukmistrz' (pod wpływem
 • Znaczenie Panteizm Przykłady Bogiem jest wszechświat pojęty jako całość; ubóstwienie (sił i praw) natury (por. teizm); kult bogów rozmaitych wyznań, ludów, miast
 • Znaczenie Pulweryzacja Encyklopedia proszku dzięki pulweryzatora, rozpylacza, rozpryskiwacza. Etym. - fr. pulvérisation 'rozpylanie' i pulvérisateur 'rozpylacz' od pulvériser
 • Znaczenie Proton Jak działa cząstka materii, część składowa jąder atomowych (jądro atomu wodoru). Etym. - gr. r.nij. od prōtos, zobacz prot
 • Znaczenie Pipa Czy jest chiński instrument muz. szarpany, o sporym, płaskim korpusie przypominającym lutnię, z dwunastoma (a. więcej) wysokimi progami na szyjce i

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie DEFINICJA Pipa, Proton, Pulweryzacja, Panteizm, Prestidigitator, Parabellum, Prym, Perwersja, Plagiat, Pourparlers, Prenumerata, Pulower, Passiver Widerstand, Pentekost co to jest.

Słownik Encyklopedia Pipa, Proton, Pulweryzacja, Panteizm, Prestidigitator co to znaczy.