patriarcha co to jest
Co to znaczy patriarcha? Definicja patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju.

Czy przydatne?

Definicja patriarcha

Definicja z ang. patriarch, z niem. Patriarch.

Co to znaczy PATRIARCHA patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik kośc.; tytuł nie wszystkich zwierzchników Kośc. wschodniego; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki.patriarchalny sędziwy, poważany; oparty na poszanowaniu starszeństwa, rodziny, tradycji; ojcowski; odnoszący się do patriarchy a. patriarchatu, ostatniego okresu wspólnoty pierwotnej, gdzie dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu.Etym. - gr. patriárchēs 'praojciec'; patría 'rodowód; klan; rodzina; ojczyzna' z patēr 'tata'; zobacz -archa-; por. apatryda; eupatrydzi; patriotyzm; patrystyka

Czym jest patriarcha znaczenie w Znaczenie P .