pensja co to jest
Co to znaczy pensja? Definicja pensja stała wynagrodzenie (miesięczna, roczna); dawn. renta.

Czy przydatne?

Definicja pensja

Definicja z ang. salary, z niem. Gehalt.

Co to znaczy PENSJA pensja stała wynagrodzenie (miesięczna, roczna); dawn. renta, emerytura; przest. szkoła dla dziewcząt.pensjonat (prywatny) dom wczasowy z utrzymaniem; przest. szkoła dla dziewcząt.pensjonować przest. przenosić na emeryturę; wyznaczać komu stałą rentę, emeryturę.pensjonariusz mieszkaniec pensjonatu.pensjonarka przest. uczennica.Etym. - fr. pensionner 'pensjonować' i pensionnat 'pensjonat, zakład wychowawczy' od pension 'pensja; pensjonat' z ?Xac. pensio 'odważenie; opłata; rata; czynsz' od pendere 'ważyć; rozważać (w myśli); płacić'; por. pensum

Czym jest pensja znaczenie w Znaczenie P .