pent co to jest
Co to znaczy PENT? Definicja PENT(A)- w złożeniach: pięć; zawierający 5 atomów, grup i tak dalej.

Czy przydatne?

Definicja PENT

Definicja z ang. PENT, z niem. PENT.

Co to znaczy PENT PENT(A)- w złożeniach: pięć; zawierający 5 atomów, grup i tak dalejPentateuch 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu; Pięcioksiąg; Tora; por. Genesis.pentametr w literaturze antycznej: wiersz pięciostopowy złożony z 2 części, występujący zazw. w połączeniu z heksametrem w dystychu elegijnym.pentagon pięciokąt, pięciobok; departament (jest to ministerstwo) wojny USA (mieszczący się w pięciobocznym budynku w Arlington).pentatonika archaiczny typ skali muz. złożonej z 5 dźwięków w obrębie oktawy, do dziś mechanizm tonalny muzyki chiń., jap., malajskiej.pentatlon sport. pięciobój (w staroż. Grecji: skok w dal, bieg krótki, oszczep, dysk i zapasy).pentada moment złożony z pięciu jednostek czasu (na przykład dni, lat); zbiór pięciu elementów.pentagram gwiazda pięcioramienna, dająca się narysować pięcioma równymi liniami bez odrywania ołówka, w staroż. i śrdw. figura magiczna, stosowana przeciw niedobrym mocom.Etym. - gr. pentás dpn. pentádos 'piątka' od pénte 'pięć'; zobacz -gon- 1; -gram-: metr-; teúchos 'narzędzie; naczynie; rulon papieru do pisania'; áthlon 'zapasy; nagroda sport.; opłata'; zobacz tonika

Czym jest PENT znaczenie w Znaczenie P .