perfectum co to jest
Co to znaczy perfectum? Definicja perfectum [wym. ...fek...] gram. czas przeszły dokonany. perfekt.

Czy przydatne?

Definicja perfectum

Co to znaczy PERFECTUM perfectum [wym. ...fek...] gram. czas przeszły dokonany.perfekt pop. przest. biegle, celująco, idealnie (coś znać, zwł. język obcy).perfekcjonizm dążenie do doskonałości w pracy, twórczości (zwł. utrudniające osiągnięcie rezultatu), w życiu osobistym, moralnym (p. etyczny).perfekcja doskonałość, najlepsza biegłość, sprawność absolutna.Etym. - nm. perfekt 'biegły; doskonały; dokonany', n.z łaciny perfectum 'jw.' i ?Xac. perfectio 'doskonałość' z perfectus p.p. od perficere 'uskutecznić; spełnić'; zobacz per-; -ficere z facere, zobacz fakcja

Czym jest perfectum znaczenie w Znaczenie P .