persona co to jest
Co to znaczy persona? Definicja persona przest. a. żart. istotna osobistość, figura, dygnitarz; w.

Czy przydatne?

Definicja persona

Definicja z ang. persona, z niem. persona.

Co to znaczy PERSONA persona przest. a. żart. istotna osobistość, figura, dygnitarz; w psychol. Junga - postać osobowości, jaką ukazujemy otoczeniu, różniąca się zasadniczo od autentycznego "ja"; maska publiczna; prezentacja własnej osobowości w kształcie możliwym do przyjęcia (a. mile widzianym) poprzez środowisko społ.personalizm kierunek filoz. oparty na metafizycznym a. relig. założeniu, Iż postęp osobowości człowieka jest źródłem i celem życia jednostkowego i społ.personalia dane biograficzne, szczegóły życiorysu.persona non grata ?Xac., osoba niepożądana (jako przedstawiciel dypl. innego państwa); por. agrément.personel zespół pracowników w biurze, sklepie i tym podobnepersonalny osobowy; osobisty; pop. kierownik biura kadr, personalnik.personifikacja uosobienie, przypisywanie przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym cech właściwych tylko ludziom; antropomorfizm.persona grata ?Xac., osoba ceniona, istotna, mile widziana.personat zobacz persona.Etym. - fr. personnel 'osobisty; personel' i późn.z łaciny personalia 'rzeczy osobiste' od personalis 'osobisty' z ?Xac. persona 'maska; rola; godność; osoba'; -fikacja od facere, zobacz fakcja

Czym jest persona znaczenie w Znaczenie P .