piractwo co to jest
Co to znaczy piractwo? Definicja piractwo rozbój, akt gwałtu, zatrzymania a. grabieży, dokonany.

Czy przydatne?

Definicja piractwo

Co to znaczy PIRACTWO piractwo rozbój, akt gwałtu, zatrzymania a. grabieży, dokonany przeciwko statkowi morskiemu a. powietrznemu, na osobach a. mieniu na pokładzie, popełniony na morzu otwartym a. w miejscu nie podlegającym jurysdykcji żadnego państwa; (p. powietrzne) terrorystyczne porywanie samolotów pod groźbą użycia broni a. materiałów wybuchowych w relacji do załogi a. pasażerów; (p. drogowe) chuligaństwo drogowe, uprawianie niebezpiecznej jazdy; lit., art. plagiat; por. korsarstwo.pirat.Etym. - ?Xac. pirata 'pirat' z gr. peiratēs 'jp.' od peirán 'próbować; przedsiębrać'

Czym jest piractwo znaczenie w Znaczenie P .