poemat co to jest
Co to znaczy poemat? Definicja poemat dłuższy (epicki; liryczno-epicki) utwór lit. pisany wierszem.

Czy przydatne?

Definicja poemat

Definicja z ang. poem, z niem. Gedicht.

Co to znaczy POEMAT poemat dłuższy (epicki; liryczno-epicki) utwór lit. pisany wierszem; (p. symfoniczny) instrumentalny programowy utwór muz., sugerujący pewne określone treści lit. wskazane w tytule.poetycki mający związek z literaturą a. pisarzem.poetyka edukacja opisująca, badająca formy lit.; zespół sposobów lit. (zabiegów pisarskich) charakteryzujących twórczość autora i stanowiących jego wyróżnik (J. Iwaszkiewicz); dawn. klasa szkolna, gdzie uczono poetyki.poetyczny przeniknięty literaturą; nastrojowy, natchniony, wzniosły.Etym. - gr. poiētikós 'autorski; poetyczny' z poiētēs 'artysta; kompozytor; pisarz' i poíēma 'utwór' od poieín 'robić; tworzyć; układać'; por. epopeja; melopeja; onomatopeja; prozopopeja

Czym jest poemat znaczenie w Znaczenie P .