pozycja co to jest
Co to znaczy pozycja? Definicja pozycja postawa; położenie; przypadek; stan(owisko); miejsce (w.

Czy przydatne?

Definicja pozycja

Co to znaczy POZYCJA pozycja postawa; położenie; przypadek; stan(owisko); miejsce (w spisie, rejestrze); układ (figur w grze).pozytywizm kierunek filoz. XIX w., który pojmował naukę jako badanie faktów ścisłych, oparte na metodach nauk przyrodniczych; (p. polski) ruch ideowy i lit. o tendencjach społ.-narodowych, który rozwinął się po stworzeniu 1863 r. jako reakcja przeciw idealizmowi romantycznemu, pod hasłami "pracy organicznej", "pracy od podstaw" dla gosp. i kult. podniesienia państwie.pozytywny nieujemny; korzystny; konstruktywny; (bohater p.) przykładny, wzorowy, najlepszy.pozytyw otrzymany z negatywu obraz fot. zgodny z rzeczywistością pod względem wartości tonalnych (a. barw) i względem osi pionowej; strona dodatnia, korzystna (jakiejś kwestie).pozytywka mały system muz. samogrający po nakręceniu, umieszczany w skrzynkach, zegarach i tym podobnepozyton elektron o ładunku dodatnim, antycząstka negatonu.Etym. - śrdw.z łaciny (organum) positivum '(organy) dające się położyć; pozytywka' (z ?Xac. positivus 'oparty; uzasadniony') i positio 'położenie' od ponere 'ustawić; położyć'; por. depozyt; diapozytyw; dysponent; eksponat; forpoczta; komponent; kontrapost; opozycja; postponować; postument; prepozycja; propozycja; repozytorium; supozycja; transpozycja

Czym jest pozycja znaczenie w Znaczenie P .