pretendent co to jest
Co to znaczy pretendent? Definicja pretendent kandydat, osoba pretendująca, roszcząca sobie prawo.

Czy przydatne?

Definicja pretendent

Definicja z ang. pretender, z niem. Anwärter.

Co to znaczy PRETENDENT pretendent kandydat, osoba pretendująca, roszcząca sobie prawo (do stanowiska, urzędu, tronu), ubiegająca się (o coś), domagająca się (czegoś); konkurent.pretensjonalny nienaturalny, sztuczny, przesadny, napuszony, emfatyczny; pełen pretensji.pretensja prawn. roszczenie; uroszczenie; żądanie; uraza, żal do kogo.Etym. - śrdw.z łaciny praetensio 'pretensja' i ?Xac. praetendens (p.pr.) od praetendere 'wysuwać; roztaczać; pozorować'; zobacz pre-; tendere, zobacz tendencja

Czym jest pretendent znaczenie w Znaczenie P .