prewencja co to jest
Co to znaczy prewencja? Definicja prewencja zapobieganie; por. profilaktyka. prewencyjny.

Czy przydatne?

Definicja prewencja

Definicja z ang. prevention, z niem. Vorbeugung.

Co to znaczy PREWENCJA prewencja zapobieganie; por. profilaktyka.prewencyjny zapobiegawczy, nie dopuszczający do stworzenia zjawiska uważanego za niepożądane.prewentorium med. sanatorium zapobiegawcze dla osób (na przykład dzieci) zagrożonych chorobą (na przykład gruźlicą).Etym. - późn.z łaciny praeventio 'zapobieganie' z ?Xac. praevenire 'wyprzedzić; zapobiec'; zobacz pre-; venire, zobacz adwent; -orium

Czym jest prewencja znaczenie w Znaczenie P .