facie prima co to jest
Co to znaczy prima facie? Definicja prima facie ?Xac., [wym. facje] na pierwszy rzut oka, bez.

Czy przydatne?

Definicja prima facie

Definicja z ang. prima facie, z niem. Anscheins.

Co to znaczy PRIMA FACIE prima facie ?Xac., [wym. facje] na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę.prima volta zobacz volta.primum vivere deinde philosophari ?Xac., na początku (móc) żyć, później filozofować.primum mobile ?Xac., pierwsza powód, kluczowa pobudka ruchu; śrdw. najdalsza sfera niebios dodana do mechanizmu Ptolemeusza, mająca posuwać sfery gwiazd i planet w ich dziennym obrocie.primum non nocere ?Xac., zasada med.: w pierwszej kolejności nie szkodzić.primo ?Xac., (po) pierwsze (por. secundo; tertio; quarto).prima vista zobacz a vista.primo voto ?Xac., z pierwszego małżeństwa; (zwana) po pierwszym mężu (stawiane przed jego nazwiskiem).primogenitura późn.z łaciny, pierworództwo; wyłączne prawo dziedziczenia (przypadające hist. i w nie wszystkich państwach pierworodnym).primipara ?Xac. med. pierwiastka, (kobieta, samica) rodząca po raz pierwszy.primo loco ?Xac., na pierwszym miejscu

Czym jest prima facie znaczenie w Znaczenie P .