profesja co to jest
Co to znaczy profesja? Definicja profesja zawód, zajęcie zawodowe, fach, specjalność, rzemiosło.

Czy przydatne?

Definicja profesja

Definicja z ang. occupation, z niem. Besetzung.

Co to znaczy PROFESJA profesja zawód, zajęcie zawodowe, fach, specjalność, rzemiosło; Kośc. rz.kat. publiczne złożenie ślubów zakonnych.profesura stanowisko profesora wyższej uczelni; grono profesorskie.profesjonalny zawodowy.Etym. - nm. Professur 'profesorstwo; katedra uniwersytecka' (z ?Xac. professor 'nauczyciel; retor') i późn.z łaciny professio 'wyznanie relig.' (z ?Xac. 'oświadczenie publ.') od ?Xac. professus p.p. od profiteri 'zeznawać publicznie; wyznawać'; pro 'przed', por. pro-; fateri, zobacz konfesata

Czym jest profesja znaczenie w Znaczenie P .