protokolant co to jest
Co to znaczy protokolant? Definicja protokolant osoba zapisująca przebieg rozprawy, posiedzenia.

Czy przydatne?

Definicja protokolant

Co to znaczy PROTOKOLANT protokolant osoba zapisująca przebieg rozprawy, posiedzenia.protokół sprawozdanie z obrad, sesji, posiedzenia; pisemne streszczenie przemówień, wniosków i uchwał zgromadzenia; akt sporządzony poprzez urzędnika, z opisem dokonanych poprzez niego czynności a. stwierdzonych faktów; (p. dyplomatyczny) ogół prawideł i zasad postępowania w relacjach dypl.Etym. - późn.z łaciny prōtókollon 'arkusz wklejony najpierw zwoju papirusowego, zawierający opis jego treści'; zobacz prot-; gr. kólla, zobacz kolodium

Czym jest protokolant znaczenie w Znaczenie P .