prozelita co to jest
Co to znaczy prozelita? Definicja prozelita nowo nawrócony, neofita, nowy (zwł. gorliwy) wyznawca.

Czy przydatne?

Definicja prozelita

Definicja z ang. proselyte, z niem. Proselyt.

Co to znaczy PROZELITA prozelita nowo nawrócony, neofita, nowy (zwł. gorliwy) wyznawca jakiejś wiary, idei.prozelityzm dążenie do nawracania innych na własną wiarę, do pozyskania zwolenników jakiejś idei.Etym. - gr. prosēlytos 'prozelita; osiadły cudzoziemiec'; por. Biblia (Ew. wg Mat., 23, 15)

Czym jest prozelita znaczenie w Znaczenie P .