pseudo co to jest
Co to znaczy PSEUDO? Definicja PSEUDO- w złożeniach: fałszywy; udany; rzekomy; symulowany; zmyślony.

Czy przydatne?

Definicja PSEUDO

Definicja z ang. PSEUDO, z niem. PSEUDO.

Co to znaczy PSEUDO PSEUDO- w złożeniach: fałszywy; udany; rzekomy; symulowany; zmyślony; podrobiony; szarlatan; fikcyjny; złudny, nierzeczywisty; łudząco podobny (do); nienormalny; forma zastępcza, podobna (do).pseudologia med. chorobliwa skłonność do kłamstwa, blagi, zmyślania, koloryzowania, przeinaczania faktów w konsekwencji nieodróżniania ich od swoich życzeń, właściwa psychopatom, niekiedy także dzieciom; por. mitomania; por. konfabulacja.pseudoepigrafy pisma zbliżone stylistyczne i tematycznie do autentycznych pism Starego Testamentu, które jednak nie zostały uznane za święte pisma kanoniczne; zalicza się do nich: List Arysteasza, III i IV Ks. Machabejską, Żywoty proroków, apokalipsy Izajasza, Mojżesza i Barucha, Paralipomena Jeremiasza, Testament Hioba, Żywot Adama i Ewy, III Ks. Barucha, Księga Tajemnic Enocha, Psalmy Salomona, Wyrocznie Sybilińskie, II (a. IV) Ks. Ezdrasza, Ks. Jubileuszów, Ks. Henocha, Testament 12 patriarchów i niekt. "rękopisy Morza Martwego" z Qumran, jak Genesis Apocryphon, Zwój Świątyni, Peszarim, Wojna Synów Światła z Synami Ciemności, Hodajot i in.; rozszerz. utwory o fałszywie przypisanym autorstwie, rozopowszechnione pod imieniem jakiejś znanej postaci, współczesnej, historycznej a. legendarnej.pseud. zmyślone imię i (lub) nazwisko, stosowane z różnych powodów zamiast właściwego (na przykład poprzez pisarzy, autorów; również poprzez konspiratorów); por. alias.Etym. - gr. pseudōnymos 'fałszywie nazwany'; pseudēs 'kłamliwy; zmyślony' z pseúdein 'kłamać; oszukiwać'; zobacz -onim; pseudología 'kłamstwo; blaga' od pseudologos 'uczący fałszów'; zobacz epigraf; -logia

Czym jest PSEUDO znaczenie w Znaczenie P .