redakcja co to jest
Co to znaczy redakcja? Definicja redakcja przygotowanie, opracowanie, układ tekstu; wariant tekstu.

Czy przydatne?

Definicja redakcja

Definicja z ang. editorial office, z niem. Redaktion.

Co to znaczy REDAKCJA redakcja przygotowanie, opracowanie, układ tekstu; wariant tekstu, powstały w jakimś stadium pracy autora; lokal czasopisma a. wydawnictwa książkowego; zespół redaktorów, dziennikarzy wydających pismo a. pracowników edytorskich w wydawnictwie.Etym. - późn.z łaciny redactio 'odnoszenie; gromadzenie' z ?Xac. redactus p.p. od redigere 'odnosić; pędzić z powrotem; zbierać; układać'; red- zobacz re-; -igere od agere, zobacz agencja; Sitzredakteur

Czym jest redakcja znaczenie w Znaczenie R .