cena emyjna akcji co to jest
Co oznacza Cena emisyjna akcji: oferuje je nabywcom na rynku pierwotnym. Może być równa albo wyższa.

Czy przydatne?

Definicja Cena emisyjna akcji

Definicja z ang. The issue price, z niem. Der Ausgabepreis.

Co to znaczy: Cena, po której firma emitująca akcje oferuje je nabywcom na rynku pierwotnym. Może być równa albo wyższa od wartości nominalnej akcji. W razie pierwszej emisji akcji poprzez spółkę, która ma miejsce w momencie zawierania firmy, z reguły wartość nominalna akcji i cena emisyjna akcji są sobie równe. Z kolei w razie kolejnych emisji akcji (podwyższenia kapitału poprzez spółkę już działającą na rynku) cena emisyjna jest zwykle wyższa od wartości nominalnej akcji, bo wartość firmy, przypadająca na jedną akcję, przewyższa z reguły wartość nominalną akcji. Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji firma powinna wziąć pod uwagę bieżącą sytuację na rynku kapitałowym (giełdzie papierów wartościowych albo innym regulowanym rynku) i określić szanse powodzenia emisji przy danej cenie. Regularnie ostateczna cena emisyjna uzależniona jest od ilości złożonych zleceń na zakup danych akcji

Czym jest Cena emisyjna akcji znaczenie w Słownik na C .