dług zobowiązanie co to jest
Co oznacza Dług, zobowiązanie: dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie.

Czy przydatne?

Definicja Dług, zobowiązanie

Definicja z ang. Debt obligation, z niem. Debt Obligation.

Co to znaczy: pieniężne albo rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w okresie między momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania przeciwieństwem zobowiązania jest należność

Czym jest Dług, zobowiązanie znaczenie w Słownik na D .