Czy przydatne?

Co znaczy adekwatny

Tłumaczenie:   adekwatny odpowiedni, zgodny, przystosowany, ściśle dopasowany.   Etym. - łac. addaequatus p.p. od adaequare 'zrównać'; zobacz ad-; aequare 'równać' od aequus, zobacz ekwi-.

Czym jest adekwatny znaczenie w Słownik na A .