Czy przydatne?

Co znaczy adekwatny

Tłumaczenie: adekwatny odpowiedni, zgodny, przystosowany, ściśle dopasowany.Etym. - ?Xac. addaequatus p.p. od adaequare 'zrównać'; zobacz ad-; aequare 'równać' od aequus, zobacz ekwi

Czym jest adekwatny znaczenie w Znaczenie A .