Czy przydatne?

Co znaczy adekwatny

Tłumaczenie:  adekwatny odpowiedni, zgodny, przystosowany, ściśle dopasowany. Etym. - łac. addaequatus p.p. od adaequare 'zrównać'; zobacz ad-; aequare 'równać' od aequus, zobacz ekwi-.

Czym jest adekwatny znaczenie w Słownik na A .