opricznina co to jest
Co to znaczy opricznina? Definicja opricznina mechanizm wyjątkowych środków polit., wprowadzonych.

Czy przydatne?

Definicja opricznina

Definicja z ang. oprichnina, z niem. Opritschnina.

Co to znaczy OPRICZNINA opricznina mechanizm wyjątkowych środków polit., wprowadzonych poprzez cara Iwana IV (Groźnego) w latach 1565-72 w celu ostatecznego scentralizowania aparatu państwa moskiewskiego i wzmocnienia władzy monarchy; korpus opriczników, zbrojnych wykonawców tej polityki.Etym. - ros. 'jw.' od opricz 'prócz, ponadto'

Czym jest opricznina znaczenie w Znaczenie O .