krzyżówka omn cellula cellula co to jest
KRZYŻÓWKA Omnis Cellula E Cellula, Old England, Ochlokracja, Ocelot, Oblig, Omissis Iocis, Oba.

Znaczenie słowa, wyrazu na O

 • Znaczenie Orficy Co to jest kultu Dionizosa, kultu (powstałego w Grecji, około VII w. przed naszą erą), którego fundamentalne idee miały zostać sformułowane poprzez
 • Znaczenie Omega Definicja omega zobacz alfa
 • Znaczenie Onomastyka Co znaczy imionach (nazwach) własnych, w przeciwieństwie od imion (wyrazów) pospolitych; por. toponomastyka. onomatopeja tworzenie (a. dobieranie
 • Znaczenie omnia Romae cum pretio Słownik wszystko ma własną cenę, wszystko jest do kupienia. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 3, 183); por. Salustiusz Wojny z Jugurtą, 8, 1
 • Znaczenie Ofensywa Znaczenie natarcie w skali operacyjnej a. strategicznej. Etym. - fr. offensive 'jw.' od ?Xac. offensa 'uderzenie; obraza' z offendere 'uderzyć
 • Znaczenie Of Mice and Men Czym jest ludzie. Etym. - tytuł tragicznej opowieści Johna Steinbecka (1937, wyd. pol. 1948) o dwu bezdomnych robotnikach rolnych; z wiersza Do
 • Znaczenie Olstro Co oznacza olstro od XVI w. - skórzany futerał na pistolet, przytroczony do przedniego łęku siodła. Etym. - nm. gwar. holster
 • Znaczenie Amor Vincit Omnia Krzyżówka omnia vincit Amor ?Xac., miłość wszystko zwycięża; por. labor omnia... Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 10, 69
 • Znaczenie Ostpolitik Najlepszy polityka rządu RFN, zwł. w latach 70. XX w., normalizacji stosunków polit. i handl. z państwami socjalistycznymi śr. i wsch. Europy
 • Znaczenie Obserwant Przykłady pierwotne, surowe reguły (por. bernardyn); przest. człowiek przestrzegający gorliwie regulaminów, ustaw, zwyczajów, zwł. kościelnych
 • Znaczenie Jaskinia Odollam Encyklopedia malkontentów. Etym. - z Biblii (1. ks. Samuel., 22, 1); "Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam. I zeszli się do niego wszyscy utrapieni
 • Znaczenie Ozon Jak działa woni, o cząsteczkach złożonych z trzech atomów tlenu, silnie utleniający, bielący. Etym. - gr. ódzōn p.pr. od ódzein 'wąchać, pachnieć
 • Znaczenie o tempora o mores Czy jest o tempora! o mores! ?Xac., o czasy! o obyczaje! Etym. - z Cycerona (Przeciw Katylinie, 1, 1
 • Znaczenie Oriflama Pojęcie budzące zapał bojowy, oddanie sprawie, entuzjazm, uniesienie. Etym. - fr. oriflamme ze śrdw.z łaciny aurea flamma dosł. 'złoty płomień
 • Znaczenie Opal Wyjaśnienie krzemionka; nie wszystkie odmiany szlachetne o pięknym tęczowym zabarwieniu stosowane jako kamienie ozdobne. opalescencja rozpraszanie
 • Znaczenie odi profanum vulgus et arceo Opis odi profanum vulgus et arceo ?Xac., nienawidzę nieoświeconego tłumu i unikam go. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 1, 1
 • Znaczenie Obłomowszczina Informacje bezczynność, senna bierność, czcze marzycielstwo. Etym. - od nazwiska tytułowego bohatera powieści pisarza ros. I. Gonczarowa (1812-91
 • Znaczenie Ow Co to jest oo-. owoskop przyrząd do prześwietlania jaj ptactwa domowego dla ustalenia świeżości jaj a. kontroli rozwoju zarodka. owolaktarianin
 • Znaczenie Olim Definicja olim hebr., dosł. 'wznoszący się'; l.mn. żydowscy imigranci przybywający do Izraela; por. alija
 • Znaczenie Oaza Co znaczy gleby, otoczony ogromnymi przestrzeniami ziemi jałowej, bezwodnej, pustynnej, porosły drzewami a. inną roślinnością, wyposażony w wodę
 • Znaczenie Adam Old Słownik the) old Adam z angielskiego:, stary (praojciec) Adam, jest to natura ludzka, nie dająca się zmienić (poprawić
 • Znaczenie Offset Znaczenie druku płaskiego, polegająca na przenoszeniu farby druk. z formy drukarskiej na papier przy udziale cylindra pokrytego warstwą gumy. Etym
 • Znaczenie Ordynacja Czym jest święceń; ustawa, regulamin, zestaw regulaminów, zarządzeń prawn., dotyczących jakiejś dziedziny (na przykład o. wyborcza); dawn. ogromny
 • Znaczenie Omerta Co oznacza omertà dyskrecja zawodowa w szajkach przestępczych, gangach, mafii i tym podobne Etym. - wł. 'jw.' z dial. sycylijskiego
 • Znaczenie Opunim Krzyżówka pominięciem jego imienia i nazwiska) jako artysty innego dzieła, na przykład: "Promethidion... poprzez autora Pieśni socjalnej
 • Znaczenie Offbroadway Najlepszy zawodowych spoza Broadwayu (tradycyjnego ośrodka teatralnego) cenionych za wystawianie sztuk eksperymentalnych, pisanych nieraz poprzez
 • Znaczenie Onager Przykłady Azji, o wyglądzie pośrednim pomiędzy koniem a osłem; machina do miotania pocisków kamiennych, udoskonalona katapulta (od IV w. n.e.). Etym
 • Znaczenie Obladry Encyklopedia przechodzące poprzez grzbiet koński, podtrzymujące postronki; pochewki, poprzez które przeciąga się postronki a. pasy, by nie obcierały
 • Znaczenie Fide Optima Jak działa Optimus, Maximus ?Xac., Idealny, Największy (przydomek JOWISZA, Tabl. 30); por. D.O.M. optimum ?Xac., zespół w najwyższym stopniu
 • Znaczenie Ok Czy jest w porządku!; dobrze!; zgoda!; por. all right. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.'; najpopularniejszy na świecie amerykanizm, prawdop. z
 • Znaczenie Olbora Pojęcie dziesięcina w naturze a. zapłata na rzecz króla albo rządu za prawo eksploatowania kopalni kruszcu. olbornik hist. poborca dochodów z
 • Znaczenie Osyfikacja Wyjaśnienie osyfikacja fizj. kostnienie, mechanizm powstawania kości w rozwoju osobniczym. Etym. - ?Xac. os dpn. ossis 'kość
 • Znaczenie o quae mutatio rerum Opis o quae mutatio rerum! zobacz o Jerum
 • Znaczenie Ochmistrz Informacje w dawn. Polsce - zarządzający dworem króla a. magnata i opiekun dzieci; dawn. piastun, wychowawca, guwerner. ochmistrzyni przełożona nad
 • Znaczenie Oscylacja Co to jest się, ruch wahadłowy. oscylować. Etym. - ?Xac. oscillatio 'kołysanie; wahanie' od oscillare 'kołysać (się); wahać się
 • Znaczenie Okluzja Definicja atmosferycznych w układzie niżowym; chem. pochłanianie gazów poprzez substancje stałe, zwł. metale. okluzor przesłona otworu; med
 • Znaczenie Consensu Omnium Co znaczy omnium consensu ?Xac., za powszechną zgodą
 • Znaczenie Owenizm Słownik walijskiego socjalisty utopijnego, pisarza i działacza Roberta Owena (1771-1858). Etym. - od nazwiska Owen [wym. ouen
 • Znaczenie Ofi Znaczenie OFI(O)- w złożeniach: wąż; wężowy. Etym. - gr. óphis 'wąż'; por. ofiklejda
 • Znaczenie on revient toujours a ses premiers amours Czym jest amours fr., powraca się zawsze do pierwszej miłości. Etym. - z opery Isouarda Joconde (r. 1814); libretto Ch. G. Étienne
 • Znaczenie Offoffbroadway Co oznacza teatrów zawodowych wystawiających niskobudżetowe, a regularnie nowatorskie sztuki, jakie nie miałyby szans wejścia na sceny Broadwayu a
 • Znaczenie Posthume Oeuvre Krzyżówka muz. dzieło wydane po Zgonu kompozytora; por. inedita. oeuvres choisies fr. [wym. ö:wr szuaz-i] lit. dzieła wybrane
 • Znaczenie Dit On Najlepszy on dit fr., [wym. ą di] (tak) powiadają; podobno (tak jest); takie chodzą wieści, pogłoski, plotki
 • Znaczenie Odaliska Przykłady Turcji, gł. w haremach sułtańskich. Etym. - fr. odalisque 'jw.' z tur. odalik 'pokojówka; nałożnica' od oda 'izba
 • Znaczenie Out Encyklopedia autsajder] człowiek postronny, nie wtajemniczony a. izolujący się od otoczenia; osoba (organizacja) nie uznawana za członka jakiejś ekipy
 • Znaczenie Ruch Oksfordzki Jak działa puseyizm, ruch relig. zainicjowany około 1830 poprzez grupę oksfordzkich duchownych, usiłujący zbliżyć anglikanizm do tradycji pierwotnego
 • Znaczenie Obskurant Czy jest przeciwnik oświaty i postępu. obskurny nieładny, paskudny; lichy; nędzny. obskurantyzm ciemnota umysłowa, wstecznictwo, zacofanie
 • Znaczenie Orium Pojęcie miejsce na co; rzecz stosowana do. Etym. - przyrostek ?Xac. 'jw.' od r.nij. przymiotników na -orius; por. audytorium; dormitorium
 • Znaczenie Ostentacja Wyjaśnienie obliczony na pokaz, mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi, demonstracyjny, manifestacyjny. Etym. - ?Xac. ostentatio 'pokazanie, ujawnienie
 • Znaczenie Obediencja Opis zobowiązanie do wierności i posłuszeństwa składane w okresie święceń, konsekracji, benedykcji, otrzymywania paliusza a. godności
 • Znaczenie Oszlifowany Informacje oszlifowany zobacz szlif
 • Znaczenie Owacja Co to jest uznania (oklaski, okrzyki i tym podobne). Etym. - ?Xac. ovatio 'mniejszy triumf, przy którym dowódca wojsk. wkraczał do miasta nie na
 • Znaczenie Ousia Definicja ousia [wym. us-ia] gr., filoz. prawdziwe istnienie, byt; esencja; substancja; hipostaza
 • Znaczenie omnia serviliter pro dominatione Co znaczy pełen służalczości, by dojść do władzy. Etym. - z Tacyta (Dzieje, 1, 37), o cesarzu rz. Othonie, schlebiającym tłumowi
 • Znaczenie Orator Słownik epicka, wokalno-instrumentalna forma muz., zbliżona do opery, lecz pozbawiona akcji scenicznej, dawniej o treści relig., potem mit., hist
 • Znaczenie O Tannenbaum o Tannenbaum wie treu sind deine Blatter Znaczenie sind deine Blätter nm., o jodełko, o jodełko, jak wierne są twe liście. Etym. - pop. nm. pieśń lud. z XVI w. w przeróbce (wyd. 1820 r
 • Znaczenie Okaryna Czym jest instrument muz. gliniany, porcelanowy a. metalowy, jajowaty, wydłużony, z 7-10 otworami. Etym. - wł. ocarina zdrobn. od oca 'gęś' z późn.z
 • Znaczenie Boys Old Co oznacza sportowa złożona z dawnych graczy, nie zajmujących się już często sportem. Etym. - z angielskiego: l.mn. od old boy 'dosł. stary chłopiec
 • Znaczenie Oikumene Krzyżówka oikumene zobacz ekumena
 • Znaczenie Ombudsman Najlepszy ombadzmen] pełnomocnik, mandatariusz ludności; rzecznik praw obywatelskich; strażnik ogólnych i szczególnych interesów wszystkich obywateli
 • Znaczenie Onto Przykłady żywa istota; żyjący organizm. ontologia dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości; por
 • Znaczenie Orfa Encyklopedia słodkowodna z rodz. karpiowatych, hodowana także w akwariach jako "złota rybka". Etym. - ?Xac. orphus 'jw.' z gr. orphós 'jw
 • Znaczenie Obscuranto Jak działa język wykorzystywany ukrywaniu, maskowaniu, tuszowaniu czegoś. Etym. - z angielskiego: na wzór esperanta, od ?Xac. obscurus, zobacz
 • Znaczenie Orgazm Czy jest szczytowy okres relacji płciowego. Etym. - gr. orgasmós 'napęcznienie' od orgán 'dojrzewać; pęcznieć; pożądać
 • Znaczenie Brzytwa Ockhama Pojęcie brzytwa ockhamowska, zasada, wg której "bytów nie należy mnożyć bez konieczności", odrzucająca wszelakie byty, do których uznania
 • Znaczenie Oczkowtiratielstwo Wyjaśnienie oczkowtiratielstwo ros., mydlenie oczu, oszukańcze wmawianie komuś czegoś, blaga. Etym. - ros. od wtirát' oczki 'mydlić oczy
 • Znaczenie Ojnologia Opis ojnologia winoznawstwo, edukacja o uprawie winorośli i produkcji win. Etym. - gr. onos 'wino'; zobacz -logia
 • Znaczenie Oczeret Informacje oczeret szuwar oczeretowy, sitowie; pot. nazwa zarośli, gł. trzcin, sitowia, szuwarów nadbrzeżnych. Etym. - ukr. 'trzcina
 • Znaczenie Ossobuco Co to jest mediolańska: kolanko cielęce w sosie z wina, z pomidorami. Etym. - wł. 'jw.'; osso 'kość' z ?Xac. os dpn. ossis 'jp.'; buco 'dziura
 • Znaczenie Ork Definicja ork potworny olbrzym mityczny. Etym. - z angielskiego: orc 'jw.' z ?Xac. orca 'wieloryb
 • Znaczenie Office Oval Co znaczy angielskiego:, dosł. 'owalne biuro', ( a. 'owalny pokój'), przychodnia biurowy prezydenta USA, w Białym Domu w Waszyngtonie, D.C.; przen
 • Znaczenie Ogi Słownik ogi, sensu, suehiro, jap., składany wachlarz japoński
 • Znaczenie Oro Znaczenie orogeneza górotwórczość; mechanizmy powodujące powstawanie łańcuchów górskich; ruchy górotwórcze. Etym. - gr. óros 'góra'; por. oready
 • Znaczenie Obłast Czym jest obłast' ros., obwód, dzielnica państwie
 • Znaczenie Labora Et Ora Co oznacza ora et labora ?Xac., módl się i pracuj. Etym. - dewiza św. Benedykta z Nursji; zobacz benedyktyn
 • Znaczenie Oready Krzyżówka oready mit. gr. boginki gór; zobacz nimfy. Etym. - gr. Oreiádes 'jw.' l.mn. od Oreiás z óros, zobacz oro
 • Znaczenie Octavo Najlepszy octavo zobacz in octavo
 • Znaczenie Obstrukcja Przykłady przebiegu jakiejś kwestie; sposób walki parlamentarnej, polegająca na użyciu wszelkich legalnych środków w celu niedopuszczenia do jakiejś
 • Znaczenie Ot Encyklopedia słuch; słuchowy. Etym. - gr. oús dpn. otós 'ucho; słuch'; zobacz ryno-; laryng(o); -log; log-; -iatria; -skop
 • Znaczenie on apprend a hurler avec les loups Jak działa fr., człowiek uczy się wyć... z wilkami. Etym. - wg Racine'a (Les Plaideurs, 1, 1 Pieniacze), 1669, wyd. pol. 1820
 • Znaczenie Ohm Czy jest oporności elektr. omometr, omomierz przyrząd do pomiaru oporności elektr. Etym. - od nazwiska fizyka nm.: Georg Simon Ohm (1787-1854
 • Znaczenie Ornito Pojęcie ORNITO- w złożeniach: ptak. ornitologia dział zoologii: edukacja o ptakach. Etym. - gr. órnis dpn. órnithos 'ptak'; zobacz -log; log
 • Znaczenie os ex ossibus meis et caro de carne mea Wyjaśnienie os ex ossibus meis, et caro de carne mea ?Xac., kość z kości moich i ciało z ciała mego. Etym. - z Wulgaty (Gen., 2, 23); Adam o Ewie
 • Znaczenie Okcydentalista Opis okcydentalny zachodni. Etym. - ?Xac. occidentalis 'zachodni' od occidens dpn. occidentis p.pr. od occidere 'padać; schodzić; zachodzić
 • Znaczenie Oreo Informacje Murzynowi, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w organizacjach i instytucjach ludzi białych. Etym. - od
 • Znaczenie Orchidea Co to jest orchidea bot. storczyk. Etym. - gr. orchestra órchis 'anat. jądro; storczyk (od kształtu bulw
 • Znaczenie Owersztag Definicja owersztag zwrot statku dziobem pod wiatr z lewego halsu na prawy a. odwrotnie. Etym. - hol. overstaag 'jw
 • Znaczenie Otiatria Co znaczy otiatria zobacz ot
 • Znaczenie Orenda Słownik która, wg wierzeń Indian Irokezów, przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w formie energii duchowej, mogącej
 • Znaczenie oh le ruisseau de la rue du Bac Znaczenie o, rynsztoku ulicy du Bac!; przeciwieństwo fanatycznej, zaślepionej nostalgii. Etym. - okrzyk pani de Staël na widok jeziora Lemańskiego (w
 • Znaczenie Campi Ubi O Czym jest o ubi campi! ?Xac., o, gdzież są pola (niwy)! por. o rus, quando... Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 1, 485
 • Znaczenie Oryginalny Co oznacza swoisty, nie będący naśladownictwem, autentyczny; nie oparty na wzorach; tworzący samodzielnie; nadzwyczajny, osobliwy, rzadki; dziwaczny
 • Znaczenie Ocker Krzyżówka angielskiego:, typ robotnika australijskiego, który regularnie reaguje na wydarzenia w życiu społ. w sposób faryzeuszowski i fanatyczny
 • Znaczenie Rima Ottava Najlepszy ottava rima wł., lit. oktawa, strofa ośmiowersowa, stanca
 • Znaczenie Orant Przykłady żeńska w pozie modlitewnej; w sztuce starochrześc. i bizantyjskiej - postać, zazw. żeńska, ze wzniesionymi do modlitwy rękami (widziana od
 • Znaczenie o terque quaterque beati Encyklopedia trzykroć, czterykroć szczęśliwi! Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 94); słowa Eneasza do Trojan padłych w obronie miasta; naśladowanie z
 • Znaczenie oleum et operam perdidi Jak działa nadaremnie oliwę (jest to nocne godziny spędzone przy świetle lampy oliwnej) i trud (por. lucernam olet); na próżno się wysmarowałam
 • Znaczenie Oficyna Czy jest wychodząca na podwórze; (o. drukarska) drukarnia, wydawniczy zakład drukarski (XV-XVIII w.); dawn. budynek wolno stojący w pobliżu pałacu
 • Znaczenie Ofsajd Pojęcie ofsajd zobacz off-side
 • Znaczenie Offbeat Wyjaśnienie rytmika jazzowa, umieszczająca akcenty melodyczne między naturalnymi akcentami rytmicznymi; por. beat; synkopa. Etym. - z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Oflag Opis oficerów (1939-45); por. stalag. Etym. - nm. Offlag skr. od Off(izier)lag(er) 'obóz oficerski'; Offizier 'oficer' od ?Xac. officium, zobacz
 • Znaczenie o liberte que de crimes on commet en ton nom Informacje ton nom! fr., o wolności! ileż zbrodni popełnia się w twoim imieniu. Etym. - słowa pani Roland na szafocie gilotyny, 9 XI 1793, na paryskim
 • Znaczenie Obrepcja Co to jest zmyślonego i fałszywego powodu; por. subrepcja. Etym. - ?Xac. obreptio 'oszukanie' od obrepere 'wkradać się; łudzić, oszukiwać'; ob- 'do
 • Znaczenie Olimpiada Definicja nowożytne (od 1896 r.) międzynarodowe zawody sportowe, odbywające się co 4 lata (z dwiema do chwili obecnej przerwami wojennymi
 • Znaczenie Obliqua Oratio Co znaczy parafraza zamiast cytatu, powtórzenie cudzych słów nie dosłowne, ale w zależności od czasowników: mówić, twierdzić, rzec i tym podobne (na
 • Znaczenie Okultyzm Słownik siłach nadprzyrodzonych, nadzmysłowych, wywołujących zjawiska jasnowidzenia, telepatii i tym podobne, obejmująca w pojęciu szerszym również
 • Znaczenie Oficjalista Znaczenie przy zarządzaniu dorobkiem ziemskim (ekonom, poeta prowentowy i tym podobne); dawn. urzędnik (zwł. sądowy). oficjum urząd kośc. z jego
 • Znaczenie Opt Czym jest optyczny; por. oftalmo(o)-. optoelektronika elektronika, gdzie jako narzędzie do obróbki informacji, obróbki technologicznej tworzyw i tak
 • Znaczenie Omnibus Co oznacza pojazd konny do komunikacji publ. (XVII-XIX w.); przest., żart. człowiek znający się na wielu rzeczach, zajmujący się wielu sprawami
 • Znaczenie Om mani padme hum Krzyżówka religijna formuła mistyczna lamaistycznego buddyzmu, stosowana jako nieustanna modlitwa (na przykład na młynach modlitewnych), zaklęcie i
 • Znaczenie Ofiklejda Najlepszy o długiej, zgiętej w pół rurze, stosowany w XIX w. poprzednik tuby basowej. Etym. - fr. ophicléide 'jw.'; zobacz ofi-; gr. kleís dpn
 • Znaczenie Oralny Przykłady oralny anat., psychol. w odniesieniu ust; dawn. ustny, słowny, nie pisany. Etym. - ?Xac. os dpn. oris 'usta
 • Znaczenie Podrida Olla Encyklopedia przyprawiona narodowa potrawa hiszp. złożona z drobiu, szynki, kiełbasy i jarzyn (por. Eintopfgericht); przen. mieszanina, groch z kapustą
 • Znaczenie Okeanidy Jak działa Okeanís dpn. Okeanídos 'córka Okeana' od Okeanós 'rzeka oblewająca dokoła Ziemię; morze, po którym pływa tarcza Ziemi; mit. gr. najstarszy
 • Znaczenie Rotundo Ore Czy jest ustami'; (mówić) pięknie, z niezłą dykcją; por. curiosa felicitas. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 323
 • Znaczenie Onestep Pojęcie taniec towarzyski w tempie 2/4, w stylu ragtime, szybszy od fokstrota (pop. 1910-20). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; one 'jeden'; step
 • Znaczenie on a saisi la parole comme on avait saisi la Bastille Wyjaśnienie saisi la Bastille fr., 'zdobyliśmy wyraz, tak jak kiedyś zdobyliśmy Bastylię'. Etym. - slogan z okresu wypadków majowych i czerwcowych w
 • Znaczenie Periculosa Definitio Omnis Opis omnis definitio periculosa (est) ?Xac., przysł. wszelka pojęcie jest niebezpieczna
 • Znaczenie Obszczina Informacje carskiej (polegająca na wspólnej własności ziemi i lasów, a indywidualnej - zabudowań i inwentarza i na zbiorowej odpowiedzialności). Etym
 • Znaczenie Ostracyzm Co to jest około 487-417 przed naszą erą), odbywany dorocznie, jeżeli zebranie lud. stwierdziło jego potrzebę: każdy z członków zebrania wypisywał na
 • Znaczenie Oftalm Definicja oczna; oczny; por. opto-. oftalmologia okulistyka, edukacja o chorobach oczu i ich leczeniu. oftalmoskop med. wziernik do badania dna oka
 • Znaczenie Metuant Dum Oderint Co znaczy nienawidzą, byle się tylko bali. Etym. - z tragedii Atreusz Lucjusza Akcjusza (170-104 przed naszą erą), cytowane poprzez Cycerona i Senekę
 • Znaczenie ogni cane e leone a casa sua Słownik ogni cane è leone a casa sua wł., każdy pies jest u siebie w domu lwem; każdy pies szczeka na swoim podwórku
 • Znaczenie Obliteracja Znaczenie wymazanie (napisu); med. zarastanie jam ciała, naczyń krwionośnych a. przewodów tkanką łączną. Etym. - ?Xac. oblitteratio 'zatarcie
 • Znaczenie Opera Czym jest całe libretto jest śpiewane (por. aria; recitativo: duet, tercet, kwartet i tak dalej; uwertura; intermezzo; antrakt); (gmach, gdzie się
 • Znaczenie Onim Co oznacza imię; słowo. Etym. - gr. -ōnymos od ónyma, ónoma 'imię; słowo; tytuł; godność; pozór; osoba'; por. anonim; homonimy; kryptonim; metonimia
 • Znaczenie Iuvabit Meminisse Olim Krzyżówka olim meminisse iuvabit zobacz forsan et haec olim
 • Znaczenie Rocks The On Najlepszy on the rocks (napój alkoholowy) na kostkach lodu. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.'; on 'na'; rock 'skała; kamień
 • Znaczenie Orgazmatron Przykłady orgazmu. Etym. - z angielskiego: orgasmatron 'jw.' na wzór betatronu; z fantastyczno-przyszłościowego filmu Sleeper (1973 r.) Woody Allena
 • Znaczenie Pictus Orbis Encyklopedia zmysłowy) w obrazach. Etym. - tytuł ?Xac. czytanki obrazkowej, ilustrowanej 150 drzeworytami (r. 1658, przekład polski 1667), ułożonej
 • Znaczenie Ormuzd Jak działa Ormuzd w religii staroirańskiej (zobacz mazdaizm) bóg dobra i światła; por. Aryman. Etym. - n.pers. z awest. Ahura Mazdā 'Pan Mądrości
 • Znaczenie Tonsoribus Notum Omnibus Czy jest tym każdy golibroda. Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 7, 3); w starożytnym Rzymie golarnie były kuźnią plotek, zwł. skandalicznych
 • Znaczenie Opodeldok Pojęcie lek przeciwgośćcowy (mazidło mydlano-kamforowe z amoniakiem i olejkami eterycznymi), dawniej dostępny, potem niekiedy użytkowany jako lek
 • Znaczenie Oxford Wyjaśnienie sznurowane na 3 a. więcej par oczek, zazwyczaj w stylu balmoral a. blucher; miękki, silny materiał bawełniany a. ze sztucznego jedwabiu, na
 • Znaczenie on sengage puis on voit Opis przodu trzeba wejść (wdać się, uwikłać się) w sprawę, a później się zobaczy (co dalej robić); por. solvitur ambulando. Etym. - powiedzenie
 • Znaczenie Ossarium Informacje urna, naczynie, krypta, zawierające prochy zmarłego spalonego na stosie; kostnica. Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z ?Xac. r.nij. od ossuarius
 • Znaczenie Opos Co to jest nadrzewny żerujący gł. nocą. oposy (l.mn.) cenne futro ze skórek oposa. Etym. - z angielskiego: opossum 'opos' z algon. âpäsüm 'dosł. białe
 • Znaczenie omnia mea mecum porto Definicja co posiadam, noszę z sobą. Etym. - wg Cycerona (Paradoksy stoickie, 1, 1, 8) cytowane rzekome słowa gr. filozofa Biasa z Prieny (VI-V w
 • Znaczenie Odium Co znaczy odium theologicum ?Xac., zawziętość, zajadłość teologiczna; nienawiść właściwa (zwł. dawn.) rywalizującym ze sobą teologom różnych
 • Znaczenie Bender Ostap Słownik arcysprytny szalbierz. Etym. - gł. bohater satyrycznych powieści pisarzy ros. Ilii Ilfa (1897-1937) i Eugeniusza Pietrowa (1903-42
 • Znaczenie Opec Znaczenie OPEC [wym. opek] inicjały nazwy Organization of Petroleum Exporting Countries 'org. państw eksportujących ropę naftową', zał. w 1960
 • Znaczenie Opcja Czym jest przykład wydania książki poprzez wydawcę; zmiany ładunku a. portu przeznaczenia statku poprzez armatora) albo dokonania wyboru (na przykład
 • Znaczenie Oscar Co oznacza statuetek przyznawanych od 1929 r. corocznie reżyserom, aktorom i tak dalej poprzez amer. Akademię Nauk i Sztuk Filmowych za znakomite
 • Znaczenie Osm Krzyżówka woń; osm. osm chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal z gatunku platynowców, b. twardy, kruchy, trudno topliwy (nazwany od charakterystycznej
 • Znaczenie Obscurius Per Obscurum Najlepszy obscurum per obscurius ?Xac., (wyjaśniać) rzecz niezrozumiałą poprzez jeszcze mniej zrozumiałą
 • Znaczenie Pylades I Orestes Przykłady wypróbowani przyjaciele; por. Kastor i Polluks. Etym. - mit. gr. Orestes, syn Agamemnona, wychowywał się na dworze króla Fokidy, Strofiosa
 • Znaczenie Odyseja Encyklopedia przygody; por. Ulisses. Etym. - gr. Odysseía 'tytuł epickiego poematu Homera, opowieści o trwającej 10 lat tułaczce Odyseusza wracającego z
 • Znaczenie Okul Jak działa wzrokowy. okulizacja ogrod. oczkowanie, przeszczepianie oczka (pączka) z uszlachetnionych drzew a. krzewów na pęd dziczka. okular wziernik
 • Znaczenie Sanitatis Officina Czy jest officina sanitatis ?Xac., apteka. Etym. - zobacz oficyna; sanitariat
 • Znaczenie Obstalunek Pojęcie obstalunek przest. zamówienie (w handlu, rzemiośle i tak dalej). Etym. - nm. Bestellung 'jw
 • Znaczenie obsequium amicos veritas odium parit Wyjaśnienie Xac., schlebianie przysparza przyjaciół, prawda - wrogów. Etym. - z Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 1, 41
 • Znaczenie Opresja Opis kłopot, tarapaty, opały; dawn. ucisk, uciemiężenie. Etym. - ?Xac. oppressio 'ucisk; zaskoczenie'; op- z ob- 'do; przeciw'; zobacz presja
 • Znaczenie ordre regne a Varsovie Informacje ordre règne à Varsovie zobacz l'ordre règne
 • Znaczenie Orchestra Co to jest proscenium, na którym występował chór w staroż. teatrze gr. orchestrion dostępny w XIX w. typ mechanicznej szafy grającej (zazwyczaj w
 • Znaczenie Obscena Definicja nieprzyzwoite, sprośne. obsceniczny nieprzyzwoity. Etym. - ?Xac. obscēna r.nij. l.mn. od obscēnus 'złowróżbny; brudny; nieładny, odrażający
 • Znaczenie Otello Co znaczy Otello chorobliwie zazdrosny mąż. Etym. - z angielskiego: Othello, imię bohatera tytułowego tragedii Szekspira (1604 r
 • Znaczenie Dios De Ojo Słownik dosł. 'boże oko', krzyżyk z gałązek, owinięty kolorową przędzą a. nicią motaną we wzory geometryczne, pop. w Meksyku i płd. zach. USA jako
 • Znaczenie Ordalia Znaczenie ordalia śrdw. sądy boże, poddawanie oskarżonego próbom ognia, wody, pojedynku z oskarżycielem. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' pochodzenia germ
 • Znaczenie Obie Czym jest przyznawana poprzez jedną z gazet amer. za idealne sztuki i przedstawienia nowojorskich teatrów off-Broadway. Etym. - amer.z angielskiego
 • Znaczenie Ounce Co oznacza ounce z angielskiego:, [wym. auns] zobacz uncja
 • Znaczenie Amo Et Odi Krzyżówka odi et amo ?Xac., nienawidzę i kocham; klasyczny słowo syndromu miłości-nienawiści. Etym. - ze zbioru Pieśni (85) Katullusa
 • Znaczenie Ouija Najlepszy tabliczka z literami alfabetu i innymi znakami, dzięki której, w okresie seansu spirytystycznego, "duch" (a. jedna z osób
 • Znaczenie Open Przykłady sport. otwarte tak dla amatorów, jak dla zawodowców. open (ticket) z angielskiego: dosł. 'otwarty (bilet)', sprzedany bilet na podróż
 • Znaczenie Oh East is East and West is West Encyklopedia angielskiego:, Och, Wschód to Wschód, a Zachód to Zachód (i nigdy się nie poznają). Etym. - z Rudyarda Kiplinga (Ballada o Wschodzie i
 • Znaczenie Oryks Jak działa długich (około 1 m), prostych rogach (u obu płci). Etym. - n.z łaciny oryx 'jw.' z ?Xac. 'gatunek gazeli' z gr. 'kilof
 • Znaczenie Okultacja Czy jest ciała niebieskiego poprzez inne ciało niebieskie, jak światła gwiazdy a. planety poprzez Księżyc, albo zaćmienie jednego składnika gwiazd
 • Znaczenie Compotorem Memorem Odi Pojęcie nienawidzę przy piciu kompana o dobrej pamięci; por. aut bibat aut abeat. Etym. - z Erazma (Adagia, 1, 71); por. Marcjalis (Epigramy, 1, 27
 • Znaczenie Oid Wyjaśnienie przypominająca określony element a. posiadająca ustaloną cechę (kształt, postać, wygląd i tak dalej). Etym. - gr. eídos 'kształt; postać
 • Znaczenie Olfakto Opis wrażliwość węchowa. Etym. - ?Xac. olfactus 'węch; woń' od olfacere 'wąchać; zwietrzyć (co)'; olēre 'pachnąć; wonieć'; -facere zobacz
 • Znaczenie Origanum Informacje origanum, oregano bot. lebiodka. Etym. - hiszp. orégano z ?Xac. origanum 'dziki majeranek
 • Znaczenie Ofrankowany Co to jest ofrankowany zobacz franko
 • Znaczenie Nimium Fortunatos O Definicja agricolas)! o, nad miarę szczęśliwi (rolnicy, gdyby tylko wiedzieli o swym szczęściu); szczęściarze nie potrafiący cenić łask losu. Etym
 • Znaczenie Ornament Co znaczy ozdobnik. ornamentacja, ornamentyka całokształt art. składników zdobniczych (dzieła plast., lit., muz.); sposób zdobienia dzięki ornamentów
 • Znaczenie Ochra Słownik ochra zobacz ugier
 • Znaczenie Modo Omni Znaczenie omni modo ?Xac., na wszelaki sposób
 • Znaczenie Orlon Czym jest orlon amer. nazwa handl. włókien z poliakrylonitrylu (zastępujących wełnę); por. anilana
 • Znaczenie Onychofagia Co oznacza obgryzanie paznokci, będące zazw. symptomem napięć emocjonalnych i frustracji. Etym. - n.z łaciny onychophagia; gr. ónyka dpn. ónychos
 • Znaczenie Oo Krzyżówka i)-. oogeneza, owogeneza mechanizm powstawania i dojrzewania komórek jajowych. oocyty komórki płciowe ?Xeńskie wytworzone w jajniku płodu
 • Znaczenie Outre Najlepszy outré fr., ekstrawagancki, nie stosujący się do przyjętych konwencji, zwyczajów, panującej mody, obowiązującego stylu a. postępowania
 • Znaczenie Olbrot Przykłady wydzielająca się z zastygłego na powietrzu spermacetu kaszalota (potwala), stosowana do wyrobu kosmetyków, maści i mydeł; por. ambra. Etym
 • Znaczenie Officii Divini Ordo Encyklopedia ordo divini officii ?Xac., dosł. 'porządek służby bożej', rubrycela
 • Znaczenie Obi Jak działa obi zobacz kimono
 • Znaczenie Orgia Czy jest hulaszcza uczta, pijatyka; symptom(y) nadmiernego ulegania określonej skłonności, folgowania ustalonym upodobaniom; jaskrawa, krzykliwa
 • Znaczenie Other Voices Other Rooms Pojęcie angielskiego: 'inne głosy, inne pokoje', - tytuł pierwszej powieści (1948) pisarza amer. Trumana Capote (1924-84), wyd. w tł. pol. pt. Inne
 • Znaczenie Oblat Wyjaśnienie klasztorze, nie składająca jednak ślubów; zakonnik składający zamiast ślubów przyrzeczenie (z łaciny oblatio 'zaofiarowanie') a. śluby
 • Znaczenie Olig Opis niewielu; nieliczny; med. brak, niedobór, upośledzenie, niedomoga; mały. oligocen geol. trzecia epoka trzecioRZęDU, Tabl. 7. oligofrenia
 • Znaczenie Obój Informacje podwójnym stroikiem) w kształcie lekko stożkowatej piszczałki. Etym. - fr. hautbois 'jw.'; haut, zobacz haut-relief; bois 'drzewo
 • Znaczenie otsjuda chot tri goda skaczi ni do kakowo gosudarstwa nie dojediesz Co to jest kakowo gosudarstwa nie dojediesz ros., stąd choćby trzy lata galopuj, do żadnego państwa nie dojedziesz; żart. o głuchej, głębokiej
 • Znaczenie omne ignotum pro magnifico Definicja wszystko, co nieznane, (wydaje się) wspaniałe; gdzie brak wiedzy, tam rośnie podziw. Etym. - z Tacyta (Żywot Juliusza Agrykoli, 30
 • Znaczenie Ostensja Co znaczy ukazanie (na przykład hostii). ostensywny dający się bezpośrednio, w sposób oczywisty wykazać, dowieść; por. deiktyczny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie ob hoc illae non persuadent quia minantur Słownik minantur ?Xac., (prawa) nie przekonywają dlatego tylko, Iż grożą. Etym. - z Seneki (Ad Lucilium, 44, 37) około r. 64
 • Znaczenie Oda Znaczenie patetycznym, opiewający zazw. ogromne idee, symbole, wybitnych ludzi, istotne wydarzenia i tak dalej Etym. - późn.z łaciny z gr. aoidē
 • Znaczenie Ondulacja Czym jest ondyna undyna, boginka rzek i jezior w mitologiach płn. (por. meluzyna; syrena). Etym. - fr. ondine 'nimfa wodna' (z onde 'fala') i
 • Znaczenie ou sont les neiges Co oznacza où sont les neiges... zobacz mais où sont
 • Znaczenie odnomu bublik drugomu dyrka ot bublika Krzyżówka bublika ros., jednemu obarzanek, drugiemu dziura w obarzanku; o nierówności losów, dochodów i tak dalej Etym. - z Władimira Majakowskiego
 • Znaczenie on ne prete quaux riches Najlepszy on ne prête qu'aux riches fr., pożycza się tylko bogatym. Etym. - por. Biblia (Ew. wg Mat., 13, 12
 • Znaczenie Osteria Przykłady osteria zobacz austeria
 • Znaczenie Opactwo Encyklopedia opat przełożony klasztoru (w zakonach benedyktynów, cystersów, trapistów i in.) posiadającego przynajmniej 12 mnichów i tytuł opactwa (w
 • Znaczenie Ordowik Jak działa ordowik geol. drugi moment paleOZOIKU, Tabl. 7. Etym. - ?Xac. Ordovices 'staroż. lud w płn. Walii
 • Znaczenie o rus quando te aspiciam Czy jest o rus, quando te aspiciam? ?Xac., o wsi, kiedy cię zobaczę?; por. o ubi campi! Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 6, 60
 • Znaczenie Osełedec Pojęcie osełedec ukr., dawn. kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz a. rozpuszczony, noszony poprzez Kozaków Zaporoskich
 • Znaczenie Trouve Objet Wyjaśnienie dosł. 'element znaleziony (o materiałach a. dziełach art.)'; nie ukształtowany poprzez artystę, lecz znaleziony i użyty z uwagi na wartość
 • Znaczenie Okt Opis zawierający 8 (atomów, grup i tak dalej). oktagon geom. ośmiokąt. oktant dawny przyrząd astr. do wyznaczania położeń ciał niebieskich na
 • Znaczenie o imitatores servum pecus Informacje o imitatores, servum pecus! ?Xac., o naśladowcy, trzodo niewolników! Etym. - z Horacego (Listy, 1, 19, 19
 • Znaczenie Probandi Onus Co to jest onus probandi ?Xac., wymóg udowodnienia (winy oskarżonego, ciążący na oskarżycielu
 • Znaczenie Opinia Definicja pogląd, zdanie; (zła a. dobra) sława u ludzi, renoma, reputacja; ocena, zaopiniowanie. opinio communis ?Xac., powszechne mniemanie
 • Znaczenie Okowita Co znaczy wódki a. nie oczyszczonego, surowego spirytusu. Etym. - śrdw.z łaciny aqua vitae 'woda życia'; zobacz akwa-; witalizm
 • Znaczenie Orkiestracja Słownik orkiestracja zobacz instrumentacja. Etym. - gr. orchēstra zobacz orchestra
 • Znaczenie Olifant Znaczenie słoniowej; róg, zdobiony płaskorzeźbami, jakiego używali w bojach rycerze śrdw., zwł. Roland, najsłynniejszy z bohaterów legendarnego cyklu
 • Znaczenie ohe iam satis est Czym jest ohe! iam satis est ?Xac., och, już dosyć
 • Znaczenie Omnipotencja Co oznacza Etym. - późn.z łaciny omnipotentia z ?Xac. omnipotens 'wszechmocny'; omnis 'wszystek'; potens, zobacz potencja
 • Znaczenie Ouzon Krzyżówka ouzon [wym. u:zon] n.gr., bezbarwny, niesłodzony gr. likier anyż(k)owy, który przybiera barwę mlecznobiałą po dodaniu wody i lodu
 • Znaczenie Onomazjologia Najlepszy leksykologii przyjmujący klasyfikację pojęć a. desygnatów za podstawę klasyfikacji nazw (odwrotnie niż to czyni semantyka). Etym. - zobacz
 • Znaczenie o true apothecary thy drugs are quick Przykłady z angielskiego:, o dzielny aptekarzu, twój lek błyskawicznie działa! Etym. - z Szekspira (Romeo i Julia, 5, 3); Romeo o wypitej truciźnie
 • Znaczenie Otologia Encyklopedia otologia zobacz ot
 • Znaczenie Omer Jak działa drugim dniem Paschy a Szawuot, kiedy to, w tradycyjnym mozaizmie, obowiązują różne prawa ograniczające, a każdy dzień wylicza się formalnie
 • Znaczenie o du lieber Augustin Czy jest nm., o, mój miły Augustynie (wszystko przepadło)! Etym. - start (i refren) ballady (śpiewany na melodię pierwszego jakoby w świecie
 • Znaczenie Ottoni Pojęcie ottoni instrumenty muzyczne blaszane. Etym. - wł. 'blacha, instrumenty dęte' z l.mn. od ottone 'mosiądz
 • Znaczenie Organdyna Wyjaśnienie rzadkiego i przejrzystego muślinu, pierw. bawełnianego, dziś naśladowany w innych rodzajach włókna, stosowany na bluzki i lekkie sukienki
 • Znaczenie on ne meurt quune fois et cest pour si longtemps Opis si longtemps! fr., raz tylko się umiera, i to na czas tak długi! Etym. - z Moliera (Zwady miłosne, 5, 4) 1656 r
 • Znaczenie o matre pulchra filia pulchrior Informacje o ty, pięknej matki piękniejsza (jeszcze) córko; por. sicut mater... Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 16, 1
 • Znaczenie Odeon Co to jest koncerty; typ orkiestry rozrywkowej złożonej z kilkunastu instrumentów. Etym. - gr. ōideíon 'niewielki, kryty, zazw. okrągły teatr w
 • Znaczenie O Sancta Piva ora pro eo Definicja święta Piwo, módl się za nim! Etym. - wg anegdoty papież Klemens VIII Aldobrandini (1592-1605), w okresie, gdy był nuncjuszem w Polsce, tak
 • Znaczenie Opricznina Co znaczy środków polit., wprowadzonych poprzez cara Iwana IV (Groźnego) w latach 1565-72 w celu ostatecznego scentralizowania aparatu państwa
 • Znaczenie Okupacja Słownik obcego terytorium przy zastosowaniu siły zbrojnej poprzez okupanta. Etym. - ?Xac. occupatio 'zabór' i occupans dpn. occupantis (p.pr.) od
 • Znaczenie Ozon Znaczenie Ozon nazwa (od inicjałów OZN) Obozu Zjednoczenia Narodowego, sanacyjnej organizacji polit. w latach 1936-39
 • Znaczenie Ole Czym jest oliwa; oleina; kwas oleinowy. oleodruk nadruk chromolitograficzny na płótnie a. innym materiale, mającym naśladować malowidło olejne
 • Znaczenie On ne badine pas avec lamour Co oznacza On ne badine pas avec l'amour fr., Nie igra się z miłością (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - tytuł komedii (1834 r.) A. de Musseta
 • Znaczenie Oponent Krzyżówka ten kto oponuje, przeczy, jest odmiennego zdania. opozycja przeciwstawienie się, przeciwdziałanie, opór; stronnictwo (a. ekipa stronnictw
 • Znaczenie Oranż Najlepszy orangerie 'cieplarnia; sad pomarańczowy' od orange 'pomarańcza; kolor pomarańczowy' z pers. nārang 'jp.' z sanskr., pochodzenia drawid
 • Znaczenie Onyks Przykłady onyks minerał, odmiana agatu o wstęgowaniu czarno- a. brunatno-białym, kamień ozdobny. Etym. - gr. 'paznokieć; pazur; jw
 • Znaczenie Olimp Encyklopedia staroż. Greków - siedziba najwyższych bogów; przen. ekipa wybitnych pisarzy, pisarzy, muzyków. olimpijski (zwł. spokój) boski, natchniony
 • Znaczenie Perfectum Trinum Omne Jak działa omne trinum perfectum ?Xac., wszytko, co złożone z trzech, jest doskonałe; por. tres faciunt collegium
 • Znaczenie Ozma Czy jest próba odbioru sygnałów radiowych nadawanych poprzez hipotetyczne istoty rozumne żyjące na planetach gwiazd innych niż Słońce, obejmująca
 • Znaczenie Simplicitas Sancta O Pojęcie naiwności!; por. dimitte illis... Etym. - okrzyk, jaki miał wydać Jan Hus (zobacz husyci) na widok chłopa w fantastycznym zaślepieniu
 • Znaczenie Osteo Wyjaśnienie OSTEO- w złożeniach: kość; kostny; kościec. osteologia dział anatomii, edukacja o kośćcu. Etym. - gr. ostéon 'kość'; zobacz -log; log
 • Znaczenie Organoleptyka Opis towarów, zwł. żywności i leków, dzięki zmysłów, tzn. poprzez oględziny i degustację. Etym. - fr. organoleptique 'organoleptyczny'; zobacz
 • Znaczenie Otomana Informacje wałkami zamiast poręczy, z poduszkami w oparciu. otomański dawn. turecki, sułtański. Etym. - fr. ottomane 'rodzaj kanapy bez oparcia' r.ż
 • Znaczenie Okapi Co to jest względami przypominający żyrafę, lecz nieco mniejszy od konia, mający w miarę krótką szyję, odkryty w dorzeczu Konga dopiero w r. 1900
 • Znaczenie Obiit Definicja obiit) sine prole, skr. (o.)s.p. ?Xac., '(zmarł) bezpotomnie', uwaga częsta w dziełach genealogicznych i w rodzinnych drzewach
 • Znaczenie Origami Co znaczy kunsztownych składanek (wyginanek) z papieru, wyobrażających ptaki, motyle, kwiaty i tak dalej; taka składanka papierowa
 • Znaczenie Opsis Słownik określonego rodzaju a. w ustalonych uwarunkowaniach; ogląd; pogląd; przegląd. Etym. - gr. ópsis 'widzenie; widok; oko; wzrok'; por
 • Znaczenie Oeildeboeuf Znaczenie quot;wole oko", okrągłe a. owalne okienko, zazw. w ozdobnym obramowaniu. Etym. - fr. 'jw.'; hist. przedpokój (z okrągłym oknem
 • Znaczenie Obwoluta Czym jest nakładana na oprawę dla reklamy i ochrony książki; najprostsza kartonowa teczka do akt. Etym. - ?Xac. obvolutus p.p. od obvolvere 'obwijać
 • Znaczenie Friend Mutual Our Co oznacza Our mutual friend z angielskiego:, Nasz wspólny przyjaciel. Etym. - tytuł powieści (1864 r.) Charlesa Dickensa
 • Znaczenie Ostern Krzyżówka Ostern nm., zobacz Pâques
 • Znaczenie Orwellizm Najlepszy przeinaczanie, zniekształcanie prawdy, przedstawianie jej w fałszywym świetle dla celów propagandy; zobacz newspeak. Etym. - aluzja do
 • Znaczenie Ossę na Pelion stawiać Przykłady stawiać - dokonywać nadzwyczajnie skomplikowanego i potężnego dzieła; iron. zużywać ogrom energii i przedsiębiorczości na coś nikłego
 • Znaczenie Ofir Encyklopedia kruszce (zwł. złoto) i klejnoty. Etym. - z Biblii (3. Ks. Władca., 10, 11); kraina (może płd. Arabia?), skąd pochodzić miały skarby króla
 • Znaczenie Ottiepiel Jak działa charakterystyka okresu po Zgonu cara Mikołaja I (1855 r.) w Rosji i po Zgonu Stalina (1953 r.) w ZSRR; tytuł powieści (1954 r.) Ilii
 • Znaczenie Poeta Laltissimo Onorate Czy jest onorate l'altissimo pisarz wł., uczcijcie największego poetę. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 4, 80
 • Znaczenie Oks Pojęcie tlen, tlenek, atom tlenu związany z dwoma wieloma atomami. 2. zobacz oksydowanie. 2. ostry; spiczasty; bystry; rażący; silny; błyskawiczny
 • Znaczenie Orient Wyjaśnienie orientacja rozpoznanie, określenie położenia wg stron świata (pierw. w relacji do wschodu); zdolność oceny sytuacji, znajomość kwestie
 • Znaczenie Obwersja Opis zdań kategorycznych twierdzących na równoważne przeczące (a. odwrotnie) poprzez zaprzeczenie orzeczenia i orzecznika (a. odwrotnie), na
 • Znaczenie Mio Sole O Informacje O sole mio! wł., O słońce moje! Etym. - tytuł piosenki neapolitańskiej Giovanniego Capurro z muzyką Edoardo di Capua, 1898 r
 • Znaczenie Odwach Co to jest garnizonu (wspólnie z biurami komendy i aresztem); areszt; wartownia; straż; warta. Etym. - nm. Hauptwache 'warta kluczowa'; Haupt
 • Znaczenie Oberluft Definicja oberluft przest. (wy)wietrznik, górna część okna oddzielnie się otwierająca. Etym. - nm. ober 'górny, wyższy'; Luft 'powietrze
 • Znaczenie och tiażeła ty szapka Monomacha Co znaczy o, jakżeś ciężki, kołpaku Monomachów! (jest to korono carów, władzo); także o kłopotach i troskach osoby pełniącej jakąś odpowiedzialną
 • Znaczenie Opart Słownik malarstwie (gł. amer., połowa lat 60. XX w.), stosujący abstrakcyjne kombinacje linii (siatek) dające geometryczne złudzenia optyczne
 • Znaczenie Side Off Znaczenie off side [wym. ofsajd] w piłce nożnej: spalony. Etym. - z angielskiego: 'jw.' off, zobacz offbeat, side 'strona; bok
 • Znaczenie Aura Les On Czym jest się im radę (por. ils ne passeront pas !). Etym. - hasło bojowe w wojsku fr. w czasach 1. wojny świat. (o Niemcach), użyte w rozkazie
 • Znaczenie Ochrana Co oznacza ochrana sekretna policja polit. w carskiej Rosji. Etym. - ros. 'ochrona' od ochraniát' 'ochraniać; strzec
 • Znaczenie Orbita Krzyżówka mieści się gałka oczna; tor, po którym poruszają się pewne ciała (ciała niebieskie, elektrony); przen. krąg, sfera, zasięg (na przykład
 • Znaczenie Oferować Najlepszy składać ofertę, wiążącą propozycję zawarcia umowy na podanych uwarunkowaniach. ofertorium Kośc. rz.kat. ofiarowanie chleba i wina we mszy
 • Znaczenie Ort Przykłady precyzyjny; równoległy; poprawny; prawowity; korygujący; normatywny; geol. pochodzący ze skały magmowej. ortodoncja dział stomatologii
 • Znaczenie Oligopol Encyklopedia rynku, gdzie każdy z ograniczonej liczby producentów jest dość mocny, by na rynek wpływać, lecz niewystarczająco, by się móc nie liczyć z
 • Znaczenie Orda Jak działa wojsko tatarskie; (Złota, Ogromna, Krymska, Kipczacka O.) kraj tatarskie; zjednoczenie różnych plemion mong. i tur. pod wodzą chana. Etym
 • Znaczenie Pacis Osculum Czy jest osculum pacis ?Xac., pocałunek pokoju. Etym. - jeden z obrządków eucharystycznego pierwotnego Kościoła chrześc
 • Znaczenie Odelsting Pojęcie norweskiego; por. storting. Etym. - norw. 'jw.'; odel, odal 'śrdw. alodium indywidualne a. rodzinne'; ting, zobacz storting
 • Znaczenie omne vivum ex ovo Wyjaśnienie omne vivum ex ovo ?Xac., wszystko co żyje, (powstaje) z jaja. omne vivum ex vivo ?Xac., wszystko, co żyje, (powstaje) z istoty żywej
 • Znaczenie Opium Opis niedojrzałych owoców maku lekarskiego (zawierający między innymi morfinę, kodeinę, papawerynę), środek uspokajający, przeciwbólowy, b
 • Znaczenie Obol Informacje 0,73 g) i srebrna moneta ateńska, 1/6 drachmy; śrdw. drobna moneta, pół denara. Etym. - gr. obolós 'gwóźdź, sztabka; obol
 • Znaczenie Oportunizm Co to jest rezygnacja z zasad dla doraźnych korzyści; reformizm, uchylanie się od walki (rewolucyjnej, klasowej). Etym. - ?Xac. oportūnus 'dosł
 • Znaczenie omnis determinatio est negatio Definicja omnis determinatio est negatio ?Xac., każde ustalenie jest negacją. Etym. - z listu Barucha Spinozy do Jariga Jellesa z 2 VII 1674 r
 • Znaczenie Odon Co znaczy posiadający zęby określonego rodzaju; por. -dent-. odontologia edukacja o rozwoju, budowie, fizjo- i patologii zębów; por. stomatologia
 • Znaczenie Brzytwa Occama Słownik Occama brzytwa zobacz Ockhama
 • Znaczenie o Jerum Jerum Jerum o quae mutatio rerum Znaczenie rerum! śrdw. ?Xac., o biada, biada, biada, jak czasy się zmieniły! Etym. - refren z nm. pieśni studenckiej Wspomnienia starego bursza (1825
 • Znaczenie Ortyle Czym jest prawne udzielane poprzez sądy miast większych sądom miast mniejszych, gromadzone i wydawane jako tak zwany układy. Etym. - śr.g.nm. ortel
 • Znaczenie Okseft Co oznacza cieczy. Etym. - nm. Oxhoft 'jw.' z angielskiego hogshead 'dosł. świński łeb; beczka; miara pojemności (= 240 l)'; hog 'świnia'; head
 • Znaczenie oculum pro oculo dentem pro dente Krzyżówka oko za oko, ząb za ząb. Etym. - z Wulgaty (Ex., 21, 24; Lev., 24, 20; Deut., 19, 21; Mat., 5, 38-9
 • Znaczenie Out Men Odd Najlepszy Niepotrzebni mogą odejść. Etym. - video (1947 r.) Carola Reeda, adaptacja powieści (1945 r.) Frederica L. Greena
 • Znaczenie Oryl Przykłady oryl dawn. flisak, człowiek. Etym. - (?) nm. Holer 'holownik
 • Znaczenie Sznur Oknusa Encyklopedia bezowocny trud; żona trwoniąca wszystko, co mąż zarobi; por. Danaid robota. Etym. - z Przewodnika po Helladzie, 10, 29, 2 (około 160 r. n.e
 • Znaczenie Obelisk Jak działa czworoboczny słup zwężający się ku górze i kończący się ostrosłupem. Etym. - gr. obeliskos 'rożen; jw.' zdrobn. od obelós 'rożen
 • Znaczenie omnia relinquit servare Rempublicam Czy jest Xac., wszystko porzucił, aby służyć Republice. Etym. - dewiza orderu Cyncynnata, a właśc. napis na odznace noszonej poprzez członków
 • Znaczenie Eidos Ouden Oida Pojęcie oida ouden eidos gr., wiem, Iż nic nie wiem. Etym. - powiedzenie Sokratesa; por. ironia
 • Znaczenie Ombro Wyjaśnienie OMBRO- w złożeniach: deszcz; deszczo-. Etym. - gr. ómbros 'deszcz
 • Znaczenie Pismo Ogamiczne Opis którym posługiwała się ludność celtycka Wysp Brytyjskich od IV w. do końca średniowiecza. Etym. - irl.-gaelickie ogham ze śr.irl. ogom
 • Znaczenie Liczba Oktanowa Informacje oktanowa liczba - parametr odporności paliwa ciekłego na spalanie detonacyjne
 • Znaczenie Oktrojowanie Co to jest narzucenie poprzez władzę zwierzchnią jakichś praw, przywilejów (zwł. konstytucji) z pominięciem organu przedstawicielskiego (parlamentu
 • Znaczenie Call On Definicja do odwołania, do zwrotu na każde żądanie, bez wypowiedzenia. Etym. - z angielskiego: 'do użytku; do dyspozycji; na zawołanie; jw.'; on
 • Znaczenie Optymalizacja Co znaczy zastosowaniu metod mat. optymalnego (najlepszego, najkorzystniejszego), z racji na wybrane kryteria, rozwiązania danego problemu. optymista
 • Znaczenie Organzyna Słownik jedwabiu utworzona z dwóch a. więcej nitek skręconej greży. Etym. - fr. organsin, wł. organzino, prawdop. od nazwy miasta Urgencz w zach
 • Znaczenie Dieti I Otcy Znaczenie Otcy i dieti ros., Ojcowie i dzieci; znak współżycia a. konfliktów dwóch pokoleń. Etym. - tytuł powieści (1862 r.) Turgieniewa
 • Znaczenie Or Czym jest ör(e) skandynawska jednostka monetarna, setna część korony. Etym. - szw., duń., norw. öre
 • Znaczenie Orszada Co oznacza słodzonego soku migdałów (a również olejków kwiatu pomarańczowego, wody różanej i tym podobne), cukru i wody a. mleka. Etym. - fr. orgeat z
 • Znaczenie o horrible o horrible most horrible Krzyżówka z angielskiego:, o, straszliwe, straszliwe! o, jakie to straszliwe! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 5
 • Znaczenie Obdukcja Najlepszy zazw. z polecenia sądu a. prokuratora) w celu określenia rodzaju uszkodzeń ciała (stworzonych w wyniku wypadku, pobicia i tak dalej
 • Znaczenie Onkogeny Przykłady odpowiedzialne za przekształcenie (transformację) komórek normalnych w nowotworowe. onkologia med. edukacja o nowotworach i ich leczeniu
 • Znaczenie Omfalos Encyklopedia pępek. Etym. - gr. omphalós 'jw.'; półokrągły kamień w świątyni Apollina w Delfach uważany poprzez Greków za środek Ziemi, pępek świata
 • Znaczenie Oniryczny Jak działa oniryczny lit., filoz. w odniesieniu (mający charakter) marzeń sennych, snów. Etym. - gr. óneiros 'pragnienie senne
 • Znaczenie oh quil y a de jolies femmes a Varsovie Czy jest Varsovie! fr., ach, cóż za piękne kobiety są w Warszawie! Etym. - okrzyk Napoleona I na warszawskim balu 7 I 1807, na którym przedstawiono
 • Znaczenie Obiekcja Pojęcie obiektyw soczewka (a. zespół soczewek) w przyrządzie optycznym, zwrócona do obserwowanego (fotografowanego) przedmiotu; por. okular
 • Znaczenie Onania Wyjaśnienie onania, onanizm samogwałt, masturbacja; coitus interruptus. Etym. - od imienia Onana, syna Judy; por. Biblia (Gen., 38, 9
 • Znaczenie Osjaniczny Opis romantyczny, nastrojowy, tajemniczy; zbliżony w charakterze do utworów przypisywanych Osjanowi. Etym. - Osjan, bard celt., postać fikcyjna
 • Znaczenie Mendax Homo Omnis Informacje omnis homo mendax ?Xac., każdy człowiek kłamcą. Etym. - z Wulgaty (Psalm 115 a. 116, 11
 • Znaczenie o si tacuisses philosophus mansisses Co to jest o, si tacuisses! philosophus mansisses ?Xac., o, gdybyś milczał! byłbyś nadal filozofem; por. capax imperii... Etym. - wg Boecjusza 2, 7
 • Znaczenie Dignitate Cum Otium Definicja odpoczynek; dobrze zasłużony, beztroski odpoczynek po wycofaniu się ze służby, połączony z dostojną pozycją. Etym. - wielekroć u Cycerona
 • Znaczenie Principiis Obsta Co znaczy obsta principiis zobacz principiis obsta
 • Znaczenie Od Słownik elektroda. Etym. - gr. hodós, zobacz hodo-; por. anoda; dioda; elektroda; epizod; exodus; katoda; sposób; period; synod
 • Znaczenie Organ Znaczenie pełniąca określone funkcje społ.; pismo reprezentujące poglądy organizacji polit., społ., nauk. i tym podobne; (w l.mn.) instrument muz
 • Znaczenie Overall Czym jest drelichu a. innego mocnego materiału, chroniący odzież przy pracy, złożony ze spodni, osłony piersi i z ramiączek. overkill polit. wojsk
 • Znaczenie Orkus Co oznacza Etym. - ?Xac. Orcus 'mit. rz. italskie bóstwo rządzące światem zmarłych, utożsamiane z gr. Plutonem i Hadesem; jw
 • Znaczenie Oireachtas Krzyżówka Oireachtas irl., parlament irlandzki
 • Znaczenie Oloroso Najlepszy oloroso złociste, półsłodkie wino jerez. Etym. - hiszp. od 'aromatyczny' z olor 'zapach' od ?Xac. z olēre 'pachnąć; wonieć; śmierdzieć
 • Znaczenie Oczerk Przykłady artystyczno-literacki szkic nowelistyczny, swobodny w kompozycji, regularnie z licznymi wtrętami odautorskimi, a. dokumentalno
 • Znaczenie omne tulit punctum qui miscuit utile dulci Encyklopedia dulci ?Xac., ten zyskał uznanie wszystkich, kto połączył przyjemne z pożytecznym. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 343
 • Znaczenie Obsesja Jak działa czynności natrętne, będące symptomem (psycho)nerwicy; myśl prześladująca uporczywie; kompulsja, uraz na jakimś tle; por. fobia. Etym
 • Znaczenie Omen Czy jest omen symbol, zapowiedź, wróżba, przepowiednia, prognostyk. Etym. - ?Xac. 'wróżba, prognostyk; życzenie; wesele, ślub'; por. abominacja
 • Znaczenie Ozeki Pojęcie ozeki jap., mistrz zapaśnictwa sumo, klasyfikujący się tuż za ogromnym mistrzem; por. basio; jokozuna
 • Znaczenie Ogar Wyjaśnienie stosowanych, zwł. dawniej, do tropienia, osaczania a. napędzania zwierzyny na myśliwego (ogary polskie do końca XIX w., z angielskiego
 • Znaczenie Oba Opis oba, obba w jęz. lokalnym, tytuł władcy u wielu plemion zach. Nigerii
 • Znaczenie Iocis Omissis Informacje omissis iocis ?Xac., (wziąwszy) żart na stronę; żarty na bok; bez żartów; doprawdy, serio. Etym. - z Pliniusza Mł. (Listy, 1, 21) około 98 r
 • Znaczenie Oblig Co to jest długu. obligować przest. zobowiązywać; upraszać. obowiązkowy obowiązujący; powinny, należny. obligo handl. zobowiązanie. obligacja
 • Znaczenie Ocelot Definicja ciała do 1 m, sierści żółtobrunatnej a. szarawej w czarne cętki i pręgi, występujący od Teksasu do Patagonii; futro, skóra ocelota. Etym
 • Znaczenie Ochlokracja Co znaczy ochlokracja rządy tłumu, motłochu. Etym. - gr. ochlokratia 'jw.; zwyrodniała forma demokracji'; óchlos 'tłum'; zobacz -kracja
 • Znaczenie England Old Słownik stara (wesoła) Anglia. (the) Old Lady of Threadneedle Street z angielskiego:, Stara Dama z ulicy Threadneedle, jest to Bank Angielski (Bank
 • Znaczenie omnis cellula e cellula Znaczenie żyjąca) komórka (pochodzi) od (innej) komórki. Etym. - formuła (1859 r.) nm. patologa Rudolfa Virchowa (1821-1902

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie KRZYŻÓWKA Omnis Cellula E Cellula, Old England, Ochlokracja, Ocelot, Oblig, Omissis Iocis, Oba, Ogar, Ozeki, Omen, Obsesja, Omne Tulit Punctum Qui Miscuit Utile Dulci co to jest.

Słownik Krzyżówka Omnis Cellula E Cellula, Old England, Ochlokracja, Ocelot co to znaczy.