co to jest
Co to znaczy ORT? Definicja ORT(O)- w złożeniach: prosty; pionowy; precyzyjny; równoległy; poprawny.

Czy przydatne?

Definicja ORT

Definicja z ang. ORT, z niem. ORT.

Co to znaczy ORT ORT(O)- w złożeniach: prosty; pionowy; precyzyjny; równoległy; poprawny; prawowity; korygujący; normatywny; geol. pochodzący ze skały magmowej.ortodoncja dział stomatologii, obejmujący leczenie wadliwego ustawienia zębów i szczęk.ortotanazja med. zaniechanie dalszego sztucznego podtrzymywania życia pacjenta por. eutanazja.ortografia edukacja pisowni; zestaw zasad i regulaminów poprawnej pisowni.ortoptyka med., dział okulistyki, leczenia zaburzeń w ustawieniu i ruchach gałek ocznych (jak zez, niezborność) dzięki ćwiczeń, reedukacji, rehabilitacji i tym podobneortodoksalny sen moment snu bez marzeń sennych; por. paradoksalny sen.ortodoksja ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwł. relig., rygorystyczne przestrzeganie jakiegoś kodeksu zasad; prawowierność; prawosławie.ortopedia med. leczenie zniekształceń kostno-stawowo-mięśniowych i zapobieganie im.ortoepia edukacja poprawnego mówienia; edukacja ustalająca zasady poprawności językowej.ortogonalny mat. prostopadły.ortofonia edukacja poprawnej wymowy.ortodroma najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni zakrzywionej, na przykład na Ziemi.ortoped(yst)a chirurg specjalista w zakresie ortopedii; specjalista wykonujący aparaty ortopedyczne.ortochromatyczny fot. (materiał barwoczuły) o niskiej czułości na barwę czerwoną; por. panchromatyczny.Etym. - gr. orthós 'prosty; słuszny; prawdziwy', zobacz chromatyczna; -doksja zobacz heterodoksja; -odoncja zobacz -odont(o); zobacz -drom(a); -epia od épos, zobacz epopeja; zobacz -fon-; -gon- 1; -graf-; -ped-; -tanato

Czym jest ORT znaczenie w Znaczenie O .