Czy pomogło?

Co znaczy secesja

Tłumaczenie:   secesja oddzielenie się, odłączenie, odseparowanie, zwł. od pewnej grupy, organizacji; styl w sztuce i kulturze art. w okresie 1880-1910 zwrócony przeciw tendencjom akademickim i historycznym sztuki XIX w. (por. modernizm; Jugendstil; style moderne); nazwa nm. i austr. ugrupowań artystów występujących przeciw oficjalnej sztuce akademickiej (Monachium 1892; Wiedeń 1897; Berlin 1899); w hist. USA odłączenie się stanów płd. od Uniii w r. 1861, które doprowadziło do tzw. wojny secesyjnej (1861-65).   Etym. - łac. secessio 'wycofanie się; odstąpienie; odejście; opuszczenie Rzymu przez plebejuszy (w 494, 449 i 289 r. p.n.e.) jako wyraz protestu przeciw uciskowi ze strony patrycjuszy' od secedere 'wycofać się; odejść'; se- 'roz-'; zob. cesja; por. Liwiusz, 2, 32.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Chrustas fugas Tłumaczenie fugas chrustas zrobić - łac. makar., dawn. żart. uciec w krzaki, umknąć
  • Co znaczy Dekompresja Tłumaczenie   dekompresja spadek, obniżka ciśnienia.   Etym. - zob. de-; kompresja
  • Co znaczy Kruchta Tłumaczenie   kruchta przedsionek kościoła (staropolskie: babiniec).   Etym. - łac. crypta 'grota; kryta galeria; grób' z gr
  • Co znaczy Trepan Tłumaczenie   trepan med. przyrząd wiercący, używany wraz z narzędziami tnącymi (piłkami) do trepanacji, operacyjnego otwarcia jamy kostnej, zwł
  • Co znaczy Konkordancja Tłumaczenie   konkordancja zestawienie tekstów (znaków, sygnatur, dat) dotyczących tego samego przedmiotu a. odpowiadających sobie; indeks (zwł

Co oznacza secesja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.