Secesja

Oceń przydatność:

     

  secesja oddzielenie się, odłączenie, odseparowanie, zwł. od pewnej grupy, organizacji; styl w sztuce i kulturze art. w okresie 1880-1910 zwrócony przeciw tendencjom akademickim i historycznym sztuki XIX w. (por. modernizm; Jugendstil; style moderne); nazwa nm. i austr. ugrupowań artystów występujących przeciw oficjalnej sztuce akademickiej (Monachium 1892; Wiedeń 1897; Berlin 1899); w hist. USA odłączenie się stanów płd. od Uniii w r. 1861, które doprowadziło do tzw. wojny secesyjnej (1861-65).   Etym. - łac. secessio 'wycofanie się; odstąpienie; odejście; opuszczenie Rzymu przez plebejuszy (w 494, 449 i 289 r. p.n.e.) jako wyraz protestu przeciw uciskowi ze strony patrycjuszy' od secedere 'wycofać się; odejść'; se- 'roz-'; zob. cesja; por. Liwiusz, 2, 32.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • giardino segreto -> giardino segreto wł., dosł. 'ogród tajemny'; wydzielony z większego
  • reculer pour mieux sauter -> reculer pour mieux sauter fr., cofnąć się, aby (z rozpędu) lepiej (
  • atman ->  atman w hinduizmie - najgłębsza istota osobowości ludzkiej
  • etrog ->  etrog hebr. cytryna, jedna z czterech roślin używanych w
  • imam ->  imam duchowny przy meczecie; uczony duchowny muzułm.; prorok i

Co oznacza secesja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.