stroganow snob swaradż co to jest
ZNACZENIE Stroganow, Snob, Swaradż, Salina, Skrutacyjna Komisja, Sainte Alliance, Solmizacja.

Znaczenie słowa, wyrazu na S

 • Znaczenie Suport Co to jest obrabiarki, na której zamocowane jest narzędzie tnące; system korbowy roweru. Etym. - fr. support 'podpora; wspornik' od supporter
 • Znaczenie si nemo a me quaeret scio Definicja jeżeli mnie nikt o to nie pyta, wiem (czym jest czas, ale gdy mam to wyjaśnić pytającemu, nie wiem). Etym. - ze św. Augustyna (Wyznania 11
 • Znaczenie si les triangles faisaient un dieu ils lui donneraient trois cotes Co znaczy lui donneraient trois côtés fr., gdyby trójkąty wymyśliły boga, uczyniłyby go trójbocznym. Etym. - z Monteskiusza (Listy perskie, 59) 1721
 • Znaczenie Szrapnel Słownik lotkami (kulkami) ołowianymi, rozpryskującymi się szeroko przy wybuchu; użytkowany był do rażenia ludzi od 1784 do 1918 r. Etym. - od
 • Znaczenie Szaman Znaczenie bogów, demonów i duchów przodków kapłan, czarodziej i znachor szamanizmu, formy religii pierwotnej, opartej na animizmie, znanej
 • Znaczenie Szyfkarta Czym jest przejazd statkiem oceanicznym, zwł. emigrantów do Ameryki Płn. i Płd. Etym. - nm. Schiffskarte 'karta okrętowa; mapa morska'; Schiff 'okręt
 • Znaczenie Spekulacja Co oznacza obliczona na (wysoki) zysk ze spodziewanych zmian w cenach, w zaopatrzeniu rynku, metodach produkcji i tym podobne; abstrakcyjne
 • Znaczenie Satyna Krzyżówka satynowym (atłasowym wątkowym) po prawej, a atłasowym osnowowym (błyszczącym) po lewej stronie. satynowa krepa - tkanina z jedwabiu
 • Znaczenie Sauvequipeut Najlepszy sauve-qui-peut! fr. dosł. 'ratuj się kto może!' zamieszanie, popłoch, panika
 • Znaczenie Susceptant Przykłady urzędnik sąd. przyjmujący zeznania. Etym. - ?Xac. susceptans dpn. susceptantis od suscipere 'przyjmować; przedsiębrać coś'; sus- zobacz sub
 • Znaczenie Sasimi Encyklopedia spożywane na zimno w południe a. pomiędzy posiłkami, złożone z małych, surowych kawałków ryb i jarzyn; sasimi to tylko kawałki ryb, a susi
 • Znaczenie Syndyk Jak działa kierowania masą upadłości (dorobkiem niewypłacalnego dłużnika) i zaspokajania roszczeń wierzycieli; kurator; w nie wszystkich państwach
 • Znaczenie senatores boni viri senatus autem mala bestia Czy jest senatores boni viri, senatus autem mala bestia ?Xac., senatorowie to dobrzy mężowie, senat zaś to złe zwierzę
 • Znaczenie Gomora I Sodoma Pojęcie gniazdo rozpusty, niemoralności, grzechu, bezbożności; por. Babilon. Etym. - wg legendy biblijnej - dwa miasta zniszczone poprzez Boga
 • Znaczenie Spurt Wyjaśnienie spurt z angielskiego:, sport. zryw, nagłe wzmożenie tempa, wysiłku
 • Znaczenie Szerpentyna Opis szerpentyna zobacz serpentyna
 • Znaczenie Squatter Informacje zjednoczonych ameryki - osadnik bez tytułu prawnego (a. oczekujący takiego tytułu) na nowej ziemi; w Australii - hodowca owiec dzierżawiący
 • Znaczenie sine ira et studio Co to jest bez upodobania; bezstronnie, obiektywnie. Etym. - z Tacyta (Roczniki, 1, 1); słynne zapewnienie (najpierw dzieła) o obiektywizmie autora
 • Znaczenie Sardana Definicja zespołowy, ściśle związany z katalońskim poczuciem narodowym, tańczony poważnie i godnie poprzez obie płcie trzymające się na przemian za
 • Znaczenie Skull Co znaczy skull zobacz scull
 • Znaczenie Smecz Słownik ścięcie piłki (lotki) sponad głowy gracza na pole przeciwnika. Etym. - z angielskiego: smash 'strzaskanie; zderzenie; trzaśnięcie; jw
 • Znaczenie Stradivari Znaczenie skrzypce i tak dalej) wykonany poprzez najsłynniejszego lutnika wł. Antonio Stradivari (1644-1737) z Kremony (Cremona), którego
 • Znaczenie Szwejk Czym jest tępej machiny wojsk.-biurokratycznej, broniący się przed nią genialną mieszaniną sprytu i z niemądra frant szyderstwa, demaskującego małość
 • Znaczenie Sfragistyka Co oznacza sfragistyka edukacja o pieczęciach, ich historii, typach, funkcjach i tak dalej Etym. - gr. sphragís 'pieczęć
 • Znaczenie Said Krzyżówka tytuł grzecznościowy muzułmanina znakomitego rodu a. znakomitych zasług. Etym. - arab. sejjid 'pan; książę
 • Znaczenie Saflor Najlepszy saflor bot. krokosz; krokosz barwierski, fałszywy szafran. Etym. - nm. z wł. zaffera, prawdop. od ?Xac. sapphirus 'szafir
 • Znaczenie Szyfr Przykłady wielu metod mających na celu zatajenie treści tekstu przed osobami niepowołanymi, zwł. w korespondencji dypl., wojsk. i handl. Etym. - fr
 • Znaczenie Separacja Encyklopedia sądowe rozłączenie małżonków "od stołu i łoża" bez rozwiązania małżeństwa (w prawie kanonicznym i prawodawstwie nie wszystkich
 • Znaczenie Saturator Jak działa nasycania cieczy gazem a. substancją rozpuszczalną. Etym. - późn.z łaciny saturatio 'nasycanie' z ?Xac. saturare 'napełniać; nasycać' od
 • Znaczenie Stupor Czy jest czynności psych. i ograniczenie ruchu, charakterystyczne dla katatonii, histerii i depresji psych. Etym. - ?Xac. 'jw., zdrętwienie' od
 • Znaczenie Sinkansen Pojęcie sinkansen jap., dosł. 'nowy pociąg'; nazwa b. szybkich, ekspresowych pociągów pasażerskich w Japonii
 • Znaczenie Sadhu Wyjaśnienie król mistycznych mocy, odziany w żółty chałat a. obchodzący się całkiem bez odzienia, niekiedy praktykujący krańcowe formy umartwiania się
 • Znaczenie Szlachtuz Opis szlachtuz przest. rzeźnia. Etym. - nm. Schlachthaus 'jw.'; schlachten 'bić (bydło)'; Haus 'dom
 • Znaczenie Nocent Non Superflua Informacje superflua non nocent ?Xac., (jak powiadają prawnicy): nadmiar nie szkodzi. Etym. - z św. Augustyna (O kraju Bożym, 4, 27
 • Znaczenie Sjemieczki Co to jest sjemieczki pestki słonecznika. Etym. - ros. l.mn. od sjémieczko 'pestka; siemię' od sjémia 'siemię; nasienie; ziarno; start
 • Znaczenie Sztorm Definicja stopni skali Beauforta, wiejący na morzu a. oceanie. sztormtrap drabina sznurowa wykorzystywana do wchodzenia na statek a. opuszczania go
 • Znaczenie Spinet Co znaczy klawesynu (XVI w.); por. wirginał. Etym. - nm. Spinett 'jw.' z wł. spinetta 'jw.' od (?) nazwiska wynalazcy wenecjanina Giovanni Spinetti
 • Znaczenie Sakura Słownik sakura jap., wiśnia, której święto kwitnienia obchodzi się w Japonii od wieków; jej kwiat jest częstym motywem malarstwa i ceramiki jap
 • Znaczenie Slowfox Znaczenie towarzyski pochodzenia amer., silnie zrytmizowany, w tempie umiarkowanym, w takcie parzystym (w Europie od około 1927 r.). Etym. - z
 • Znaczenie Shogi Czym jest shogi, shogun, shoji zobacz siogi, siogun, siodzi
 • Znaczenie Sanforyzacja Co oznacza wykańczania tkanin bawełnianych poprzez wyginanie na bębnach, w celu pomniejszenia ich kurczliwości. Etym. - od imienia amer. wynalazcy
 • Znaczenie Szpat Krzyżówka przewlekła dolegliwość kości stawu skokowego konia, objawiająca się guzem szpatowym (naroślą, opuchliną) po wewn. stronie stawu i kulawizną
 • Znaczenie Supernova Najlepszy zmienna, której jasność wzrasta nagle (w maksimum 10 do 100 mln razy większa niż jasność Słońca) przez wzgląd na wyrzucaniem poprzez nią
 • Znaczenie Saturnizm Przykłady ołowiem a. jego związkami. Etym. - fr. saturnisme 'jw.' od saturne 'chem. ołów' z Saturne 'Saturn, zobacz saturnalie; planeta Saturn
 • Znaczenie Skomoroch Encyklopedia oprowadzający tresowane niedźwiedzie; dawn. wędrowny aktor, linoskoczek, lalkarz, kuglarz. Etym. - ros. dawn. 'lud. aktor wędrowny; pop
 • Znaczenie se non e vero e ben trovato Jak działa jeżeli to nie jest prawdziwe, to jednak (bardzo) dobrze wymyślone. Etym. - z Giordana Bruno (Gli eroici furori; 1585 r
 • Znaczenie Skryba Czy jest poeta, sekretarz, staroż. poeta publ., urzędowy, egzegeta Biblii, tłumacz praw, prawnik. skrypt wydane na powielaczu a. drukiem opracowanie
 • Znaczenie Sybiliński Pojęcie odniesieniu Sybilli, prorokini, wieszczki; wróżbiarki. Etym. - gr. Sibylla 'imię wielu (10?) prorokiń w różnych państwach staroż. świata
 • Znaczenie Magno Mari Suave Wyjaśnienie burzliwym morzu (i wichrze wzbijającym fale przyglądać się z brzegu trudom żeglarzy); por. Schadenfreude. Etym. - z Lukrecjusza (O naturze
 • Znaczenie Sukurs Opis śrdw.z łaciny succursus 'poparcie' z ?Xac. p.p. od succurrere 'biec na ratunek; pomagać'; zobacz sub-; kurs
 • Znaczenie Szpachla Informacje mieszania i rozcierania farb, leków, do szpachlowania, zacierania, wygładzania ścian, płótna przed malowaniem. Etym. - nm. Spap(ch)tel
 • Znaczenie Spedycja Co to jest towarów i rzeczy, realizowana poprzez spedytora, przedsiębiorstwo przewozowe a. dział spedycyjny jakiejś instytucji. Etym. - wł. spedizione
 • Znaczenie Woda Selcerska Definicja Nieder Selters w okręgu Wiesbaden (Niemcy), zawierająca wiele wolnego dwutlenku węgla; przest. stołowa woda mineralna. Etym. - nm. Selter
 • Znaczenie Stanica Co znaczy stanica spora osada (warowna) Kozaków. Etym. - ros. 'jw.'; ukr. stanýcia 'jw
 • Znaczenie Sztych Słownik szpady, rapiera i tak dalej); pchnięcie (cios zadany) takim szpicem; obraz wyryty na płycie metalowej; rycina (miedzioryt, staloryt i tak
 • Znaczenie Simplicitas Sancta Znaczenie sancta simplicitas zobacz o, sancta
 • Znaczenie Salve Czym jest salve! ?Xac., witaj!, bądź pozdrowiony
 • Znaczenie Movens Spiritus Co oznacza spiritus movens (a. s. rector) ?Xac., siła sprawcza, kluczowa sprężyna, dusza, motor jakiejś kwestie
 • Znaczenie Sambal Krzyżówka pieprzu, pikli, tartych orzechów kokosowych, solonej ryby, curry i ryżu, stosowana w Indonezji i Malezji
 • Znaczenie Sanhedryn Najlepszy w staroż. Judei najwyższa porada i trybunał, organ władzy relig.-polit. i adm.-sąd. Etym. - (talmud.) hebr. sanhedrin 'jw.' z gr
 • Znaczenie Sir Przykłady zwrot grzecznościowy użytkowany w nagłówkach listów a. wobec osób starszych albo przełożonych; (Sir) z angielskiego: tytuł szlachecki
 • Znaczenie Szkuta Encyklopedia rzeczny do spławiania towarów (w XVI w. - o dwu masztach i 10 wiosłach). Etym. - st.skand. skuta 'błyskawiczny żaglowiec
 • Znaczenie Sekator Jak działa sekator nożyce ogrodnicze do obcinania pędów, cienkich gałęzi, zrazów i tym podobne Etym. - fr. sécateur 'jw.' z ?Xac. secare, zobacz sekcja
 • Znaczenie Sekrecja Czy jest szczególne gruczoły substancji (jak ślina, łzy, mleko, żółć i tak dalej) niezbędnych do funkcjonowania organizmu (por. hormony; ekskrecja
 • Znaczenie Szekel Pojęcie jednostek wagi (na przykład babilońska; żyd.; syryjska) równa 1/50 a. 1/60 części miny; moneta oparta na wartości szekla złota a. srebra
 • Znaczenie Stochastyczny Wyjaśnienie mechanizm) którym rządzi sytuacja; por. aleatoryczny. Etym. - gr. stochastikós 'biegły w celowaniu; domyślny, bystry' od stóchos 'cel
 • Znaczenie Subsydium Opis subsydiować. Etym. - ?Xac. subsidium 'wojsk. rezerwa; tylna straż; poparcie; pomoc' od subsidere 'osiedlać się; osiadać'; zobacz sub
 • Znaczenie Sylogizm Informacje wywnioskowania z dwóch zdań kategorycznych (przesłanek rozumowania), posiadających jeden (tylko) termin wspólny (M), trzeciego zdania
 • Znaczenie Spleen Co to jest spleen zobacz splin
 • Znaczenie Cuique Suum Definicja suum cuique ?Xac., każdemu to, co mu się należy; por. à tout seigneur... Etym. - maksyma Katona St., Fryderyka II Pruskiego i in
 • Znaczenie Sugerować Co znaczy pomysł, ideę; proponować oględnie jako rzecz właściwą, użytkowaną; dawać pod rozwagę; przedstawiać jako przypuszczenie. sugestywny
 • Znaczenie Holmes Sherlock Słownik detektyw-amator, potrafiący wyciągać zdumiewająco trafne wnioski z objawów i śladów, gdzie inni nic dostrzec nie umieją; por. Nick Carter
 • Znaczenie Porcelana Sewrska Znaczenie kształtach, regularnie kunsztownie dekorowane towary Manufaktury Porcelany założonej w 1763 w Sèvres (nad Sekwaną, dziś w zespole miejskim
 • Znaczenie Siemens Czym jest jednostka przewodności przewodnika elektr., mho, odwrotność oma (ohma). Etym. - od nazwiska nm. inżyniera i fizyka: Werner Siemens (1816-92
 • Znaczenie Struwelpeter Co oznacza Rozczochraniec, znak abnegacji fiz. i duchowej z książki dla dzieci nm. pisarza Heinricha Hoffmanna (1847 r
 • Znaczenie Sazan Krzyżówka zlewisk M. Czarnego i Kaspijskiego, przodek form hodowlanych, powtórnie zdziczałych w rzekach i jeziorach Europy
 • Znaczenie Róża Saronu Najlepszy krokus), a. zimowit jesienny, a. dziurawiec zwykły, a. dzwonek (kampanula). Etym. - z Biblii (Pieśń nad pieśniami, 2, 1); kwiat, do którego
 • Znaczenie Slajdy Przykłady plastykowych ramkach do wyświetlania dzięki rzutnika. Etym. - z angielskiego: (lantern) slide 'jw.'; slide 'jp.; fot. kaseta; szkiełko (w
 • Znaczenie Segment Encyklopedia metamery; obiekt, część składowa zespołu maszyn a. budowli. segmentacja zool. metameria. Etym. - ?Xac. segmentum 'odcinek; sekcja' od
 • Znaczenie Sinant Fata Si Jak działa si fata sinant ?Xac., jeżeli aby los pozwolił. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 18), 29-19 p.n.e
 • Znaczenie Suburbia Czy jest peryferiach ogromnych miast, podzielone na działki z domkami jednorodzinnymi, których posiadacze dojeżdżają do pracy w mieście. Etym. - z
 • Znaczenie sans peur et sans reproche Pojęcie sans peur et sans reproche zobacz chevalier sans peur
 • Znaczenie Szantung Wyjaśnienie szantung zobacz czesucza Etym. - od nazwy prowincji w płn.-wsch. Chinach
 • Znaczenie sic volo sic iubeo Opis sic volo, sic iubeo... zobacz hoc volo, sic iubeo
 • Znaczenie Story Short Informacje short story z angielskiego:, dosł. 'krótkie opowiadanie'; nowela, opowiadanie
 • Znaczenie Szarwark Co to jest chłopskie w robociźnie przy naprawie dróg bitych, mostów i tym podobne Etym. - nm. Scharwerk 'dawn. pańszczyzna'; Schar 'gromada; hufiec
 • Znaczenie Spinaker Definicja wypukły żagiel na statkach sport. o ożaglowaniu skośnym, stawiany na burcie nawietrznej przy lekkim wietrze od strony rufy. Etym. - z
 • Znaczenie Stilton Co znaczy angielski o pomarszczonej skórce, zrobiony z pełnego mleka krowiego. Etym. - od nazwy parafii w hrabstwie Huntingdon, gdzie go pierwotnie
 • Znaczenie Sepulkralny Słownik nagrobkowy, cmentarny, pogrzebowy, wykorzystywany kultowi (a. pamięci o) zmarłych, związany z wiarą w życie pozagrobowe. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Szlara Znaczenie niż reszta upierzenia, narastające promieniście wokół oczu sów, nadające im jak gdyby ludzki, a przy tym niesamowity i nieco filozoficzny
 • Znaczenie Scysja Czym jest sprzeczka, zwada, utarczka słowna. Etym. - późn.z łaciny scissio 'rozszczepienie' z ?Xac. scindere 'rozszczepiać
 • Znaczenie Solfatara Co oznacza gorące (o temp. 100-200°C) gazy i pary wulkaniczne (gł. pary siarki); por. fumarola. Etym. - wł. 'jw.' z solfo 'siarka' od ?Xac. sulfur
 • Znaczenie Szykana Krzyżówka przeszkód, prześladowanie, dręczenie biurokratycznymi, oficjalnymi utrudnieniami; (rzecz z szykanami) żart. elegancka, wytworna, na
 • Znaczenie Seppuku Najlepszy seppuku jap., harakiri (zobacz
 • Znaczenie Iove Sub Przykłady sub Iove (frigido) ?Xac., pod (zimnym) Jowiszem, jest to pod gołym niebem. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 1, 25
 • Znaczenie Sarabanda Encyklopedia i XVIII w., podobny do menueta, pochodzący od szybkiego tańca hiszp. o wsch. rodowodzie; muz. trzecia część suity barokowej w takcie
 • Znaczenie Sutener Jak działa prostytutki, osobnik uprawiający sutenerstwo, czerpanie zysku z nierządu uprawianego poprzez inną osobę. Etym. - fr. souteneur 'sutener' od
 • Znaczenie Smalta Czy jest kobaltowe, chem. sproszkowany krzemian kobaltowo-potasowy o barwie szafirowej, wykorzystywany do wyrobu emalii do szkła i porcelany. Etym
 • Znaczenie Skir Pojęcie skir dawn. med. rak. Etym. - n.z łaciny scirrhus 'jw.' z gr. skírrhos, skíros 'twardy guz' od skirós 'twardy
 • Znaczenie spemque metumque inter dubii Wyjaśnienie spemque metumque inter dubii ?Xac., wahając się pomiędzy nadzieją i trwogą. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 218
 • Znaczenie Skop Opis do obserwowania, badania, oglądania jakichś elementów, ciał. -SKOPIA w złożeniach: oglądanie, badanie, obserwowanie. Etym. - gr. -skopion
 • Znaczenie Schipperke Informacje rasa niewielkich, krępych, bezogoniastych psów o gęstej, czarnej sierści, lisim pyszczku, stojących trójkątnych uszach i żywych, czujnych
 • Znaczenie Styl Co to jest charakterystycznych dla kierunku rozwoju sztuki w danym okresie, dla jakiejś dziedziny twórczości a. dla danego artysty; pot. sposób
 • Znaczenie Sesja Definicja gdzie odbywają się często posiedzenia (sejmu, Zebrania Ogólnego ONZ, sądów i tak dalej). Etym. - ?Xac. sessio '(po)siedzenie' od sedēre
 • Znaczenie Slap Co znaczy błazeńska farsa, bufonada w prymitywnym stylu. Etym. - z angielskiego: 'przyrząd z 2 sprężystych desek połączonych w jednym końcu
 • Znaczenie Stella Słownik stella ?Xac., gwiazda. stella matutina ?Xac., gwiazda zaranna, Venus-jutrzenka
 • Znaczenie Meam Animam Salvavi Znaczenie salvavi animam meam zobacz dixi et salvavi
 • Znaczenie skuczno na etom swietie gospoda Czym jest nudno (jest) na tym świecie, proszę państwa! Etym. - z Gogola (Opowieść o tym, jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem
 • Znaczenie Szmugiel Co oznacza szmugiel przemyt; kontrabanda; przemytnictwo. Etym. - nm. Schmuggel 'przemytnictwo
 • Znaczenie Sero Krzyżówka odniesieniu surowicy krwi. serum surowica krwi. serologia edukacja o właściwościach surowicy krwi człowieka i zwierząt, zajmująca się gł
 • Znaczenie Szeik Najlepszy klanu, plemienia a. wsi; tytuł przywódcy arab.; gubernator a. książę u ludów arab., muzułm.; głowa muzułm. gminy relig., zakonu, sekty
 • Znaczenie Sprezzatura Przykłady sprezzatura [wym. ...ecca...] wł., dosł. 'lekceważenie'; nonszalancka i złudnie nie kosztująca wysiłku metoda wielkiego twórcy, wirtuoza
 • Znaczenie Sago Encyklopedia jadalne krupy a. mączkę, pozyskiwana z rdzenia pnia różnych palm tropikalnych (na przykład palmy sagowej), stosowana także do usztywniania
 • Znaczenie Slogan Jak działa zasadę a. reklamujące wyrób; utarty, oklepany zwrot, wyświechtany komunał, szumny frazes. Etym. - z angielskiego: 'okrzyk wojenny klanu
 • Znaczenie Conditione Sub Czy jest sub conditione ?Xac., pod warunkiem
 • Znaczenie Santon Pojęcie derwisz uważany poprzez lud za świętego; pustelnik. 2. w płd. Francji - mała figurka gliniana zazw. przedstawiająca świętego. Etym. - 1. fr
 • Znaczenie Szeng Wyjaśnienie muz. dęty stroikowy, złożony z wiązki piszczałek trzcinowych osadzonych w zbiorniku powietrza zaopatrzonym w boczny kanał ustnikowy
 • Znaczenie Subrogacja Opis praw wierzyciela poprzez osobę, która spłaciła cudzy dług (por. substytucja); zasada włączająca do majątku odrębnego (jak spadek, dorobek
 • Znaczenie Suchowiej Informacje suchowiej ros., płd. i wsch. gorący i suchy wiatr stepów i pustyń Rosji
 • Znaczenie Szery Co to jest granitowe o pow. wygładzonej poprzez lodowiec, rozsiane u wybrzeży Półwyspu Skandynawskiego. Etym. - szw. skär l.poj. 'jw
 • Znaczenie Seraj Definicja seraj na Wschodzie pałac (zwł. dawn. sułtański); harem. Etym. - pers. särāj 'pałac; gmach; zajazd'; por. karawanseraj
 • Znaczenie stultorum infinitus est numerus Co znaczy stultorum infinitus est numerus ?Xac., niemądrych jest poczet nieprzeliczony. Etym. - z Wulgaty (Eklezjasta, 1, 15
 • Znaczenie Skepsis Słownik istnieniu zjawisk; sceptycyzm. Etym. - gr. 'badanie; wątpienie; filoz. sceptyków' od sképtesthai 'rozważać'; por. sceptycyzm
 • Znaczenie Sztajnkelerka Znaczenie przewożący pasażerów i przesyłki. Etym. - od nazwiska przemysłowca, kupca i finansisty polskiego, który w 1845 r. założył spółkę
 • Znaczenie Sekwestr Czym jest rzeczy spornej w tymczasowy zarząd osobie trzeciej; zajęcie poprzez kraj majątku nieprzyjacielskiego na czas wojny; dawn. konfiskata
 • Znaczenie Stuła Co oznacza pas tkaniny z wyhaftowanymi krzyżykami, noszony poprzez kapłanów na szyi, a poprzez diakonów na lewym ramieniu. Etym. - ?Xac. stola 'długa
 • Znaczenie Sjesta Krzyżówka wszystkich ciepłych państwach; drzemka poobiednia. Etym. - hiszp. siesta 'odpoczynek płd.' z ?Xac. sexta (hora) 'szósta (godzina - od
 • Znaczenie Szambelan Najlepszy hist. wysoki urzędnik dworski w służbie osobistej monarchy a. księcia; godność tytularna w monarchiach i na dworze papieskim. Etym. - fr
 • Znaczenie Singlish Przykłady wyjątków forma angielszczyzny stosowana poprzez mieszkańców Singapuru. Etym. - z angielskiego: skr. z Singapore English 'angielszczyzna
 • Znaczenie Similibus Similia Encyklopedia similia similibus (curantur) ?Xac., podobne (leczy się) podobnym (zasada medycyny lud. i homeopatii); por. contraria contrariis
 • Znaczenie Szałtanos Jak działa szałtanos mały pierożek gryczany nadziewany serem. Etym. - białorus. szałtonos
 • Znaczenie Stundenhotel Czy jest pokoje wynajmuje się) na godziny', hotel, który w istocie rzeczy jest domem publicznym (fr. maison de passe, hôtel de passe
 • Znaczenie Sandżak Pojęcie sandżak w dawn. Turcji - okręg, część wilajetu. Etym. - osm.tur. dosł. 'flaga, sztandar
 • Znaczenie Skumbria Wyjaśnienie skumbria makrela. Etym. - ?Xac. scomber 'jw.' od gr. skómbros 'jp
 • Znaczenie Skordatura Opis skordatura zobacz scordatura
 • Znaczenie Sekt Informacje przejrzałych, częściowo wyschniętych gron, pokrewne szampanowi; por. spumante. Etym. - nm. z fr. sec 'suchy' od ?Xac. siccus, zobacz
 • Znaczenie silnieje koszki zwieria niet Co to jest to zwierzę najmocniejsze w świecie. Etym. - w bajce Kryłowa Mysz i szczur (1816), na wieść, Iż kot otrzymał się w pazury lwa, Szczur
 • Znaczenie Safizm Definicja safizm miłość lesbijska. Etym. - od Safo; zobacz lesbijka
 • Znaczenie Sowar Co znaczy sowar [wym. seua:r] w Indiach - kawalerzysta a. policjant konny. Etym. - z angielskiego: z pers. suwā 'jeździec
 • Znaczenie Stalugi Słownik ruchomą poprzeczką i uchwytami, wykorzystywany malarzowi do umieszczania krosna malarskiego (zobacz blejtram) z naciągniętym i przybitym
 • Znaczenie Slump Znaczenie slump z angielskiego: ekon. długookresowy spadek aktywności gosp. a. cen, zastój, depresja; por. boom
 • Znaczenie Calculi Errore Salvo Czym jest wyjątkiem omyłek w rachunku. salvo regressu ?Xac., za wyjątkiem prawa regresu. salvo honore ?Xac., bez ujmy dla czci (a. honoru). salvus
 • Znaczenie salve magna parens frugum Saturnia tellus magna virum Co oznacza tellus magna virum! ?Xac., witaj, ziemio Saturna (Italio), ogromna rodzicielko owoców i ludzi! Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 2, 173
 • Znaczenie Scat Krzyżówka śpiew z użyciem bezsensownych sylab zamiast słów, zwł. w jazzowych improwizacjach wokalnych (por. bebop; riff
 • Znaczenie Aeternitatis Specie Sub Najlepszy sub specie aeternitatis ?Xac., z punktu widzenia wieczności (traktować kwestie, rzeczy). Etym. - wg Spinozy (Etyka, 5, 31
 • Znaczenie Sculpsit Przykłady słowo stawiany przed nazwiskiem artysty na sztychach, drzeworytach i tym podobne). Etym. - ?Xac. 'jw.' od sculpere 'ryć; rzeźbić
 • Znaczenie Sfaleryt Encyklopedia siarczek cynku, główna ruda cynku. Etym. - nm. Sphalerit z gr. sphalerós 'zwodniczy; śliski' od sphállein 'wywołać upadek; wprowadzić w
 • Znaczenie Szajba Jak działa pośrednicząca pomiędzy łącznikiem a obiektem łączonym. szajbka przest. techn. podkładka, płaska płytka metalowa z otworem, wkładana pod
 • Znaczenie Stilb Czy jest luminacji, blasku) źródła światła; 1 kandela (cd) na cm kwadratowy. Etym. - fr. 'jw.' od gr. stilbós 'lśniący
 • Znaczenie Sodomia Pojęcie przest. pederastia, rozpusta. sodomita człowiek oddający się sodomii. Etym. - od Sodomy, gdzie mężczyźni mieli skłonności homoseksualne
 • Znaczenie Szpunt Wyjaśnienie zatykania otworu w beczce; występ na krawędzi deski wykorzystywany do łączenia jej z drugą deską mającą odpowiedni wpust, rowek. Etym. - nm
 • Znaczenie Saimiri Opis saimiri zool. trupia główka, małpka z rodz. kapucynek. Etym. - port. z jęz. guarani cai miri dosł. 'małpka
 • Znaczenie Soave Informacje soave białe wino werońskie. Etym. - wł. 'słodki, miły; ?Xagodny; jw.' z ?Xac. suavis 'słodki
 • Znaczenie Sentencja Co to jest część zasadnicza orzeczenia sąd., wyroku. sentyment uczucie; przywiązanie, skłonność, miłość. sentencjonalny aforystyczny; obfitujący w
 • Znaczenie Sylur Definicja Tabl. 7. Etym. - ?Xac. Silūres 'Sylurowie, staroż. szczep bryt., który, wg Tacyta, zamieszkiwał gł. płd. Walię
 • Znaczenie Sterling Co znaczy sterling z angielskiego:, zobacz funt
 • Znaczenie She Stoops to Conquer Słownik Poniża się, by zwyciężyć. Etym. - tytuł komedii (1773 r.) pisarza z angielskiego: Olivera Goldsmitha (1728-74); dama udaje wykorzystywaną
 • Znaczenie Stetson Znaczenie szerokim rondzie i głębokim denku (mogącym, wg oryginalnych reguł, pomieścić 10 galonów cieczy, jest to 37 litrów). Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Szpagat Czym jest szpagat sznurek; sport. figura gimnastyczna: siad rozkroczny. Etym. - nm. Spagat 'jw.' z wł. spaghetto zdrobn. od spago 'szpagat
 • Znaczenie Serir Co oznacza serir arab., pustynia żwirowa na Saharze libijskiej
 • Znaczenie Skamandryci Krzyżówka ukształtowana po 1918, skupiona wokół studenckiego pisma "Pro Arte et Studio", w dalszym ciągu miesięcznika poetyckiego "
 • Znaczenie sils nont pas de pain quils mangent de la brioche Najlepszy de la brioche fr., jeżeli nie mają chleba, niech jedzą ciastka. Etym. - w Wyznaniach, ks. 6 (około 1768 r.), Rousseau wspomina, jak w
 • Znaczenie G Super Przykłady giant slalom 'slalom extra gigant', dyscyplina narciarska pośrednia pomiędzy biegiem zjazdowym a slalomem-gigantem, rozgrywana na trasie
 • Znaczenie Synereza Encyklopedia się w jedną sylabę dwóch samogłosek zazwyczaj wymawianych oddzielnie, synonim dierezy; wydzielanie się płynu z żelu powodowane kurczeniem
 • Znaczenie Skopcy Jak działa XVIII w. w Rosji pośród raskolników, zał. poprzez Kondratija Sieliwanowa; za warunek zbawienia uważali surową ascezę, wstrzemięźliwość
 • Znaczenie Stanca Czy jest złożona z ośmiu wierszy (jedenastozgłoskowych) o układzie rymów abababcc. stancja przest. pomieszczenie z utrzymaniem dla uczniów
 • Znaczenie Szyber Pojęcie przewodzie kominowym. Etym. - nm. Schieber 'zasuwka; suwak; nieuczciwy pośrednik' od schieben 'suwać; pop. kantować
 • Znaczenie Szarmycel Wyjaśnienie starcie przednich oddziałów wojsk.; dawn. sprzeczka, zatarg; dysputa. Etym. - nm. Scharmützel 'jw.' z g.wł. scaramuza (dziś scaramuccia
 • Znaczenie Slip Opis wciągania małych statków na ląd w stoczniach; (w l.mn.) b. krótkie męskie spodenki kąpielowe. Etym. - z angielskiego: 'poślizg; pochylnia w
 • Znaczenie Soffione Informacje i gazów) wydobywający się z ziemi w okolicach wulkanicznych. Etym. - wł. 'jw.' zgrub. od soffio 'podmuch' od soffiare 'dmuchać; dąć' z
 • Znaczenie Bar Snack Co to jest podaje się dań restauracyjnych, tylko zakąski. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; snack 'zakąska'; bar 'jadłodajnia
 • Znaczenie Listen Look Stop Definicja zatrzymaj się, popatrz, posłuchaj. Etym. - dawne (zał. w 1912 r. poprzez Ralpha Uptona) napisy na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w
 • Znaczenie Suahili Co znaczy afrykańskich rodziny bantu, stosowany pierw. w Zanzibarze i na sąsiednich wybrzeżach, dziś ponadplemienny, ogólny język około 30 mln ludzi
 • Znaczenie Serdar Słownik przykład dowódca, wyższy oficer, arystokrata) w Indiach, Pakistanie, Afganistanie; wódz naczelny w Turcji a. Egipcie; wyższy urzędnik w
 • Znaczenie Sigillo Sub Znaczenie sub sigillo (confessionis) ?Xac., pod pieczęcią (tajemnicy spowiedzi). sub silentio ?Xac., milcząco; w sekrecie
 • Znaczenie Selen Czym jest księżyc; (rzecz) kształtu półksiężyca; selen. selenita przest. (domniemany) mieszkaniec Księżyca. selen(on)auta lunonauta. selenodezja
 • Znaczenie Szczoty Co oznacza szczoty przest. liczydła; por. abakus. Etym. - ros. sczóty 'jw.' od sczitát 'rachować; liczyć (na co
 • Znaczenie Szlafmyca Krzyżówka do spania, w obawie przed przeciągami, do końca XIX w., zwł. w Niemczech. Etym. - nm. Schafmütze 'jw.'; schlafen 'spać'; Mütze 'czapka
 • Znaczenie specialite de la maison Najlepszy specjalność domu (zakładu, lokalu)', dania charakterystyczne dla jakiejś restauracji czy jadłodajni a. specjalnie dobrze w niej
 • Znaczenie Doden Til Sygdommen Przykłady na Zgon. Etym. - chrześc.-psychol. rozważania (1849, wyd. pol. 1966) filozofa duń. Sørena Kierkegaarda (1813-55); wg Biblii (Ew. wg Jana
 • Znaczenie Sachbuch Encyklopedia popularnonaukowa spełniająca wymogi ścisłości nauk. i dostępności dla laików. Etym. - nm. 'jw.' Sach- 'rzeczowy' od Sache 'rzecz'; Buch
 • Znaczenie Scjeny Jak działa drapieżnych ryb umiejących wydawać donośne dźwięki przypominające werbel a. chrapanie (ogromny pęcherz pławny służy jako rezonator). Etym
 • Znaczenie Szlem Czy jest wista a. brydża. Ogromny Szlem sport., w tenisie: zdobycie tytułu mistrzowskiego w czterech ogromnych zawodach międzynar.: Anglii
 • Znaczenie Sfumato Pojęcie malarstwie bez użycia ostrych zarysów, poprzez subtelne stopniowanie przejść od światła do cienia; por. chiarioscuro. Etym. - wł. p.p. od
 • Znaczenie Sinus Wyjaśnienie prostokątnym) - relacja przeciwległej temu kątowi przyprostokątnej do przeciwprostokątnej [wym. s-inus]; por. cosinus. sinusoida mat
 • Znaczenie Verbo Venia Sit Opis sit venia verbo ?Xac., jeżeli się tak wolno wyrazić; jeżeli tak można powiedzieć
 • Znaczenie Skartabellat Informacje rycerstwo, włodycy; od 1669 r. - szlachectwo niepełne (nie uprawniające do piastowania urzędów poprzez 3 pokolenia) dla szlachty świeżo
 • Znaczenie Stechiometria Co to jest podających relacje wagowe i objętościowe, w jakich substancje tworzą związki chem. Etym. - gr. stoicheíon 'litera; pierwiastek; zasada
 • Znaczenie Samizdat Definicja zazw. o charakterze ideologicznie dysydenckim) w byłym ZSRR w momencie państwowego monopolu wydawniczego. Etym. - ros. pop. żart. na wzór
 • Znaczenie Siv Co znaczy immunodeficiency virus, retrowirus podobny do wirusa HIV u człowieka, atakujący układ immunologiczny małp. Etym. - z angielskiego: simian
 • Znaczenie Sterbort Słownik się stoi twarzą ku dziobowi) burta statku; por. bakbort. Etym. - nm. Steuerbord 'prawa burta'; Steuer 'ster'; Bord 'burta'; do XIII w. ster
 • Znaczenie Szynkwas Znaczenie karczmie. Etym. - nm. Schenk 'szynk(arz); podczaszy' od schenken 'nalewać; sprzedawać trunki'; Fass 'beczka
 • Znaczenie Seton Czym jest seton zobacz tamponada. Etym. - śrdw.z łaciny saeta 'jedwab' z ?Xac. 'szczecina; włosie
 • Znaczenie Strepet Co oznacza strepet ros., zool. drop karzeł, drop mniejszy, drop kamionek, pardwa
 • Znaczenie Sucre Krzyżówka 100 centavos). Etym. - ku czci Antonia José de Sucre (1795-1830), który oswobodził Ekwador i Peru od Hiszpanów
 • Znaczenie Shoran Najlepszy ultrakrótkofalowy mechanizm radionawigacyjny, gdzie samolot wysyła sygnały radiowe do (i otrzymuje z powrotem od) stacji naziemnych o
 • Znaczenie Slab Przykłady slab hutn. kęs płaski. slabing hutn. walcownia kęsów płaskich, zgniatacz. Etym. - z angielskiego: slab 'płyt(k)a; obladra (kloca); kromka
 • Znaczenie Socynianie Encyklopedia od nazwiska Leliusza Socyna (1525-62) i jego bratanka Fausta Socyna (1539-1604), którzy sformułowali doktrynę antytrynitarską
 • Znaczenie Samodzierżawie Jak działa samodzierżawie samowładztwo carów ros., autokratyzm, monarchia nieograniczona. Etym. - ros. samodierżáwije 'jw.'; dierżawa 'mocarstwo; kraj
 • Znaczenie Smack Czy jest smack z angielskiego:, statek jednomasztowy; kuter rybacki
 • Znaczenie Curulis Sella Pojęcie sella curulis ?Xac., zobacz kurulne krzesło
 • Znaczenie Skarpa Wyjaśnienie nasypu ziemnego, grobli i tym podobne; archit. przypora. Etym. - wł. scarpa 'jw.' prawdop. pochodz. germ
 • Znaczenie Isolation Splendid Opis wym. ...ajsolejszn] "wspaniałe odosobnienie" Anglii XIX w. od spraw i sojuszów kontynentu europ. Etym. - z przemówienia Wilfrida
 • Znaczenie Szpic Informacje i gęstej sierści; por. chow-chow. szpicel pogard. agent policyjny, tajniak; donosiciel. Etym. - nm. Spitz(el) 'jw.; pies szpic' od spitz
 • Znaczenie Shamrock Co to jest trójlistna) jako godło narodowe Irlandii. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z irl.celt. seamrōg zdrobn. od seamar 'koniczyna', wg legendy
 • Znaczenie Haeret Aliquid Semper Definicja semper aliquid haeret zobacz audacter caluminare... semper et ubique ?Xac., zawsze i wszędzie (motto
 • Znaczenie Schupo Co znaczy Schupo zobacz szupo. Schutzmann [wym. szucman] policjant (w Niemczech). Etym. - nm. 'jw.'; Schutz 'ochrona, opieka'; Mann 'człowiek
 • Znaczenie Soteriologia Słownik zajmująca się zbawieniem jako skutkiem działania bóstwa; część dogmatyki chrześc. traktująca o odkupieniu i Chrystusie jako Odkupicielu
 • Znaczenie sit pro ratione voluntas Znaczenie sit pro ratione voluntas zobacz hoc volo, sic iubeo
 • Znaczenie Księgi Sapiencjalne Czym jest księgi zawierające maksymy, pouczenia, aforyzmy, rozważania o mądrości życiowej, o moralności, sensie życia i Zgonu i tak dalej, jak
 • Znaczenie Sire cest une revolution Co oznacza Sire, c'est une révolution zobacz C'est une révolte
 • Znaczenie Szkorbut Krzyżówka wywoływana niedoborem a. brakiem witaminy C, znana dawn. jako dolegliwość marynarzy, więźniów, mieszkańców oblężonych miast i tak dalej
 • Znaczenie Majority Silent Najlepszy wym. sajlent mdżority] milcząca przewarzająca część (społeczeństwa), która zdaniem (propagandy) rządu, popiera jego politykę i odnosi się
 • Znaczenie Streaking Przykłady opierający na przebieganiu nago poprzez ulicę a. inne miejsce publiczne. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od streak 'poruszać się szybko
 • Znaczenie Spirant Encyklopedia szczelinowa (f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch). Etym. - ?Xac. spirans dpn. spirantis p.pr. od spirare, zobacz spir- 2
 • Znaczenie Steeplechase Jak działa pieszy bieg na przełaj z przeszkodami; por. cross-country. Etym. - z angielskiego:, 'jw.'; steeple 'wysmukła, spiczasta wieża'; chase
 • Znaczenie Guerre Sale Czy jest zwł. wojna Francji z Wietnamem 1946-54. Etym. - fr. 'jw.'; sale 'brudny' pochodzenia germ.; guerre 'wojna' pochodz. germ
 • Znaczenie Screening Pojęcie screening zobacz skryning
 • Znaczenie Sukulenty Wyjaśnienie tłustosze, gromadzące w tkankach wodę pozwalającą na im przetrwanie okresów suszy na obszarach o niewielkich (aczkolwiek regularnych
 • Znaczenie Szwadron Opis odpowiednik kompanii w piechocie (w Europie od XVIII w. do 1945 r.). Etym. - nm. Schwadron 'jw.' z wł. squadrone 'ogromny czworokąt (wojska
 • Znaczenie Diplomacy Shuttle Informacje diploumesy] z angielskiego:, dyplomacja wahadłowa, negocjacje dyplomatyczne pomiędzy wrogimi stronami, prowadzone poprzez pośrednika
 • Znaczenie Szkarlatyna Co to jest szkarlatyna med. płonica. Etym. - fr. scarlatine jw.' od śrdw.z łaciny scarlatum 'szkarłat
 • Znaczenie Sztampa Definicja banalna, utarta, schematyczna, stereotypowa, zwł. w zakresie teatru. Etym. - wł. stampa 'druk(arstwo); prasa' od stampare 'tłoczyć
 • Znaczenie Sporadyczny Co znaczy czasami, nieregularnie, nieczęsto, przypadkowo, trafiający się tu i ówdzie, pojedynczo. Etym. - gr. sporadikós 'rozproszony' od sporás 'jp
 • Znaczenie Stypendium Słownik finansowa dla uczących się, dla pracowników nauk., twórców i tak dalej wypłacana (poprzez określony czas, na pokrycie wydatków utrzymania
 • Znaczenie Sfinks Znaczenie przedstawiany z ciałem lwa, skrzydłami, z głową i piersiami kobiety; osoba przypominająca gr. sfinksa własną tajemniczością, zagadkowym
 • Znaczenie Rerum Lacrimae Sunt Czym jest rzeczy; nawet rzeczy płaczą; oto łzy dla naszych nieszczęść. Etym. - w Eneidzie, 1, 462, Wergiliusza Eneasz na widok obrazów wojny
 • Znaczenie Septuaginta Co oznacza poprzez 70 a. 72 żyd. uczonych) w Aleksandrii, w III i II w. przed naszą erą, przekład gr. Starego Testamentu (wspólnie z apokryfami). Etym
 • Znaczenie Smitsonit Krzyżówka istotna ruda cynku. Etym. - nazwany ku czci znakomitego chemika i mineraloga z angielskiego: Jamesa Smithsona (1765-1829), którego fundacja
 • Znaczenie Seksta Najlepszy pomiędzy dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na szóstym miejscu w relacji do niższego; por. prima; zobacz hora 1; w szermierce
 • Znaczenie something is rotten in the state of Denmark Przykłady something is rotten in the state of Denmark z angielskiego:, coś się psuje w kraju duńskim. Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 4
 • Znaczenie Solarium Encyklopedia słonecznych; dawn. zegar słoneczny. Etym. - ?Xac. 'jw.; nasłoneczniona część domu, taras' od sol, zobacz sol
 • Znaczenie Girl Script Jak działa sekretarka planu, notująca wszystkie szczegóły ujęć filmu w okresie zdjęć. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; script 'pismo; tekst; scenariusz
 • Znaczenie Samba Czy jest afrykańskiego (w szybkim tempie, w takcie parzystym), który pojawił się przed 2. wojną świat. jako jedna z form muzyki jazzowej i
 • Znaczenie Soidisant Pojęcie mniemany; mieniący się (kim). Etym. - fr. 'jw.'; soi 'siebie; się'; dire 'mówić; podawać (uważać) się za' z ?Xac. dicere, zobacz dictum
 • Znaczenie Supersoniczny Wyjaśnienie dźwięk. superstrat językozn. język ludności napływowej, który nawarstwia się na język ludności autochtonicznej, miejscowej; por. substrat
 • Znaczenie Shire Opis shire [wym. szaje, w złożeniach: szee] z angielskiego:, hrabstwo (pow.) w Brytanii
 • Znaczenie Szelf Informacje przedłużenie lądu w morze do głębokości 200 m. szelfowy stok - stromo opadający do szelfu stok kontynentów do głębokości 2500 m. Etym. - z
 • Znaczenie Sitzredakteur Co to jest redaktor (gazety) od odsiadywania (wyroków sąd.), jest to redaktor odpowiedzialny (w istocie rzeczy - figurant
 • Znaczenie Sabir Definicja francuszczyźnie, stosowana w Płn. Afryce; por. lingua franca. Etym. - fr. 'jw.', od wyrazu w wymyślonej gwarze, oznaczającego 'wiedzieć' w
 • Znaczenie Sombra Y Sol Co znaczy walkach byków, miejsca o średniej cenie biletów, wystawione na palące promienie słońca tylko poprzez część popołudnia, a nie poprzez całe
 • Znaczenie Stop Słownik stosowane także w depeszach dla oddzielenia zdań); czerwone światło hamulcowe samochodu. stoper sekundomierz, zegarek do pomiaru krótkich
 • Znaczenie Synapizm Znaczenie okład, plaster z gorczycy na okolicę miejsca bolesnego. Etym. - gr. sinapismós 'przykładanie gorczycy' od sínapi(s) 'gorczyca
 • Znaczenie Surdyna Czym jest surdyn(k)a muz. tłumik. Etym. - fr. sourdine 'jw.' z wł. sordina 'jw.' od sordo 'głuchy' z ?Xac. surdus 'jp.'; por. nielogiczny
 • Znaczenie Szwabacha Co oznacza Schwabacher (Schrift) '(pismo ze) Schwabach (w Bawarii)'; Schrift 'pismo; litery; czcionki; dzieło' od schreiben 'pisać' z ?Xac. scribere
 • Znaczenie Si Krzyżówka obowiązujący w Polsce od 1 I 1967 r. Etym. - znak z inicjałów fr. Système International 'Układ Międzynarodowy'; zobacz mechanizm
 • Znaczenie Soma Najlepszy roślina, której sok był kluczowym obiektem wedyckich ofiar w dawnych Indiach, wylewany na ziemię w charakterze libacji; pozostałość
 • Znaczenie Szlaka Przykłady szlaka hutn. żużel. Etym. - nm. Schlacke 'jw.' od schlagen 'bić; kuć
 • Znaczenie Muzyczny Syntezator Encyklopedia syntetyzator dźwięku, b. skomplikowany skomputeryzowany instrument do komponowania i rejestrowania muzyki elektronowej, wytwarzany od 1955
 • Znaczenie Sufragan Jak działa będącej częścią metropolii; biskup pomocnik ordynariusza diecezji. sufrażystka hist. (w państwach anglos.) bojowniczka o prawo wyborcze
 • Znaczenie Souls Our Save Czy jest Save Our Souls z angielskiego:, ratujcie nasze dusze; pop. błędne odczytanie sygnału SOS jako inicjałów
 • Znaczenie Sznika Pojęcie dwumasztowy, policyjny, pocztowy a. wojenny, stosowany w XV w. na Bałtyku, między innymi poprzez kaprów gdańskich okresu wojny
 • Znaczenie Szyici Wyjaśnienie odłamów islamu, odrzucający Sunnę, nie uznający pierwszych trzech kalifów i uważający Alego, zięcia Mahometa, za prawowitego następcę
 • Znaczenie Szawuot Opis Tygodni', Zielone Święta, w judaizmie pierw. święto rolnicze, start żniw pszenicy, kiedy pierwszy zestaw owoców i pierwsze bochenki chleba
 • Znaczenie Siurpryza Informacje fr. surprise 'zaskoczenie; zdumienie; jw.' od surprendre 'zaskoczyć; przydybać; zdziwić'; sur '(po)na(d)' z ?Xac. extra a. supra, zobacz
 • Znaczenie Sykofant Co to jest pochlebca, podskakiwacz; oszczerca. Etym. - gr. sykophántēs 'oszczerca, donosiciel, plotkarz (ateński); sýkon 'figa' ; -phantēs od phaínein
 • Znaczenie Spaniel Definicja zazw. krótkonogich, o długiej, falistej sierści, kudłatych nogach i ogonie, i sporych, obwisłych uszach, hodowana w licznych odmianach
 • Znaczenie Spodografia Co znaczy histochemiczna sposób badania mineralnych składników tkanek. Etym. - gr. spódion zdrobn. od spodós 'popiół drzewny
 • Znaczenie Life For Struggle Słownik Struggle for life z angielskiego:, Walka o byt. Etym. - tytuł r. 3. pracy O powstawaniu gatunków (1859 r.) Charlesa Darwina
 • Znaczenie Bars And Stars Znaczenie gwiazdy i szerokie pasy'; flaga skonfederowanych stanów Południa w okresie amer. wojny secesyjnej 1861-65 (11 gwiazd reprezentujących
 • Znaczenie Soccer Czym jest zwł. w przeciwieństwie od futbolu amer. i od z angielskiego: rugby). Etym. - z angielskiego:, skr. od association (football) 'gra w piłkę
 • Znaczenie Saling Co oznacza kolumny masztu ze stengą a. stengi z bramstengą; na jachcie - zamocowana do masztu rozpórka naprężająca wanty
 • Znaczenie Subtropikalny Krzyżówka subtropikalny geogr. podzwrotnikowy. Etym. - zobacz sub-; tropikalny
 • Znaczenie Spray Najlepszy strumień pyłu wodnego (z rozpylcza) z rozpuszczoną substancją leczniczą, perfumą i tak dalej, do stosowania na skórę a. ze środkiem
 • Znaczenie Stoicyzm Przykłady szkoły filoz. (stoików), zał. w III w. przed naszą erą poprzez Zenona z Kitionu, oparte na etyce surowej cnoty, polegającej na zachowaniu
 • Znaczenie Suivisme Encyklopedia regularnie ujemnie: skłonność do ślepego, bezkrytycznego przyjmowania poleceń, zadań od zwierzchników, przywódców i tak dalej Etym. - fr
 • Znaczenie Samuraj Jak działa Japonii, rycerz z drużyny wojskowej dajmio, przestrzegający regulaminów kodeksu busido, uprawniony do noszenia dwóch mieczy, mający prawo
 • Znaczenie Sarajewo Czy jest Bośni i Hercegowiny, gdzie na polecenie serbskiej org. terrorystycznej Czarna Ręka młody student bośniacki Gawrilo Princip 28 VI 1914
 • Znaczenie Sampan Pojęcie niekiedy z żaglem) stosowana gł. w ruchu rzecznym i portowym w Chinach. Etym. - chiń. san pan 'dosł. 3 deski; jw.'; san 'trzy'; pan
 • Znaczenie Idem Semper Wyjaśnienie semper idem ?Xac., zawsze ten sam (to samo). semper paratus ?Xac., zawsze gotów
 • Znaczenie Speaker Opis speaker zobacz spiker
 • Znaczenie Stoa Informacje wydłużonego prostokąta. Etym. - słynne były ateńskie: Stoa Poikile gr. 'Pstry Portyk', miejsce spacerów; stoa Basileios, gdzie mieścił się
 • Znaczenie Staniol Co to jest staniol zobacz cynfolia. Etym. - nm. Stanniol 'jw.' z ?Xac. stannum 'cyna
 • Znaczenie Sztroman Definicja sztroman zobacz Strohmann
 • Znaczenie Sygnalizacja Co znaczy odniesieniu urządzeń pozwalających na) przekazywanie sygnałów (znaków porozumiewawczych) na odległość. sygnet pierścień z wyrytym herbem a
 • Znaczenie Shylock Słownik bezwzględny wierzyciel, lichwiarz wymuszający zwrot długu. Etym. - postać ze sztuki Kupiec wenecki (1596 r.) Szekspira
 • Znaczenie Sahib Znaczenie czasach kolonialnych w Indiach w relacji do Europejczyków posiadających jakąś pozycję społ. a. urzędową, albo łączony z nazwiskiem, tytułem
 • Znaczenie Sempiterna Czym jest Etym. - ?Xac. r.ż. od sempiternus 'wiecznie trwały, wiekuisty'; semper 'zawsze' od sem- 'jeden' + per 'poprzez'; żart szkolny, eufemizm
 • Znaczenie Seks Co oznacza seks pop. sex appeal. seksbomba pop. kobieta, zazw. aktorka, posiadająca nadzwyczajny sex appeal
 • Znaczenie Life Strenuous Krzyżówka Życie intensywne (jest to aktywne, czynne). Etym. - tytuł książki autobiograficznej (1900 r.) amer. męża stanu Teodora Roosevelta (1858
 • Znaczenie Sold Najlepszy soldateska żołdactwo. Etym. - wł. soldatesca 'żołdactwo' z soldato 'żołnierz' od soldare 'werbować' z soldo 'sold; miedziak; żołd' z późn
 • Znaczenie Sotnia Przykłady odpowiadający szwadronowi; nazwa od dawnej organizacji dziesiętnej wojsk słowiań. Etym. - ros. 'setka, secina' od sto '100
 • Znaczenie Szmizjerka Encyklopedia skrojona na wzór męskiej koszuli, z długimi rękawami i mankietami. Etym. - fr. chemisier 'jw.' od chemise, zobacz shimmy
 • Znaczenie Sonar Jak działa określania położenia obiektów pod wodą dzięki fal dźwiękowych i ultradźwiękowych. Etym. - z angielskiego: 'jw.' skr. od so(und) na(vigation
 • Znaczenie Tyrannis Semper Sic Czy jest niech) zawsze (przypada w udziale) tyranom! oby koniec taki zawsze spotykał tyranów! Zgon tyranom! Etym. - słowa, które wykrzyknąć miał
 • Znaczenie Szynszyla Pojęcie wiewiórki o cennym, b. miękkim, perłowoszarym futrze, pochodzący z gór Peru i Chile, aktualnie hodowany w fermach dla futra. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Suma Wyjaśnienie suma Kośc. rz.kat. kluczowa, uroczysta msza niedzielna i świąteczna. Etym. - ?Xac. summa, zobacz summa
 • Znaczenie Saturnalie Opis zabawa, hulanka, libacja; orgia. Etym. - ?Xac. Saturnalia 'doroczne święto ku czci Saturna (staroitalskiego boga rolnictwa, utożsamianego
 • Znaczenie Santa Scala Informacje 28 marmurowych stopni w kaplicy S. Lorenzo (zwanej także Sancta Sanctorum 'święte świętych'), znajdującej się w okolicy bazyliki
 • Znaczenie Terrier Scottisch Co to jest terier szkocki', krótkonogi, mały, krępy, brodaty, o szorstkiej, sztywnej sierści, mocny i odważny, uważany za najstarszą szkocką rasę
 • Znaczenie Strychulec Definicja strychowania, wygładzania, wyrównywania z brzegiem naczynia (stanowiącego miarę) zawartych w nim materiałów sypkich, zwł. zboża. Etym. - nm
 • Znaczenie Synapsa Co znaczy pomiędzy dwoma neuronami a. pomiędzy włóknami nerwowymi i in. tkankami organizmu. synaptyczny. Etym. - gr. sýnapsis 'złączenie'; zobacz syn
 • Znaczenie Sankcja Słownik poprzez władzę, nadające mu moc wiążącą a. prawną; prawn. grzywna, kara pozbawienia wolności i tym podobne, użytkowana w sytuacji
 • Znaczenie Symploke Znaczenie anafory i epifory w jednym zdaniu. Etym. - gr. symplokē 'splot; uścisk; walka'; zobacz syn-; plokē 'plecionka; tkanina
 • Znaczenie Sling Czym jest zazw. z whiskey, brandy a. dżinu z wodą (sodową), cukrem, niekiedy "angielską gorzką", regularnie ze skórką cytrynową (jeżeli
 • Znaczenie Ambulando Solvitur Co oznacza rozwiązuje się w drodze'; zwł. o sposobie tworzenia powieści a. sztuk teatr., których konstrukcja, fabuła i postacie powstają dopiero w
 • Znaczenie Skating Krzyżówka na łyżwach; jazda na wrotkach. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; skating od skate 'łyżwa; wrotka' z hol. schaats 'łyżwa
 • Znaczenie Est Potestas Scientia Najlepszy scientia potestas est ?Xac. wiedza to potęga (z angielskiego: knowledge is power). Etym. - z Francisa Bacona (De haeresibus), 1597 r
 • Znaczenie Syzygia Przykłady koniunkcję i opozycję planet. Etym. - późn.z łaciny 'połączenie jarzmem' z gr. 'jp.' od sydzygós 'współwprzęgnięty w jarzmo; połączony
 • Znaczenie Spintaryskop Encyklopedia się z ekranu fluorescencyjnego i soczewek, wykorzystywany do obserwacji promieni alfa. Etym. - gr. spintharís 'iskra'; zobacz -skop
 • Znaczenie Spavento Jak działa Spavento wł., kapitan, typ wojaka samochwała (por. Miles gloriosus) włoskiej commedia dell'arte (postać neapolitańska
 • Znaczenie Skiextreme Czy jest wdrapywanie się po stromych stokach i zjazdy szusem na nartach. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; ski zobacz skibob; extreme zobacz ekstrem
 • Znaczenie Szaweł Pojęcie szybka zmiana poglądów, nagłe przeobrażenie się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę. Etym. - wg Biblii (Dziejów
 • Znaczenie Shaggydog Wyjaśnienie ry)] przewlekła, szczegółowa opowieść o wydarzeniu bez znaczenia, która opowiadającemu wydaje się zabawna, a słuchaczom nudna i pozbawiona
 • Znaczenie Sobriquet Opis sobriquet fr., przezwisko, przydomek
 • Znaczenie Salt Informacje Strategic Arms Limitation Talks 'rokowania na temat ograniczenia zbrojeń strategicznych' określającej negocjacje pomiędzy przedstawicielami
 • Znaczenie Som Co to jest psychol.; posiadający (takie) ciało. somatotropina (STH) hormon wzrostowy, główny hormon przedniego płata przysadki mózgowej. somatyczny w
 • Znaczenie Specyficzny Definicja kategorii, posiadający ważny i stały związek z pewnym obiektem a. zjawiskiem, właściwy mu, znamienny dla niego; swoisty, charakterystyczny
 • Znaczenie Summa Co znaczy scholastyczna; śrdw. kompendium, książka mający obejmować jakąś całą dziedzinę wiedzy a. całokształt myśli teologicznej. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Seter Słownik wyżłów długowłosych; (s. z angielskiego:) lawerak, biały, nakrapiany; (s. irlandzki) rudy, prostowłosy; (s. szkocki) gordon, czarny
 • Znaczenie Snajper Znaczenie strzelający z karabinu z lunetą do pojedynczych żołnierzy nieprzyjacielskich. Etym. - z angielskiego: sniper 'jw.; szperacz' od snipe
 • Znaczenie Substrat Czym jest substancja wyjściowa w reakcji chem a. w procesie chem.; filoz. pozbawiona właściwości substancja rzeczy, będąca nosicielem cech, atrybutów
 • Znaczenie spiritus quidem promptus est caro autem infirma Co oznacza autem infirma ?Xac., duch-ci wprawdzie jest ochotny, lecz ciało mdłe. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 26, 41
 • Znaczenie Appeal Sex Krzyżówka ponęta, które działają kusząco, pociągająco na zmysły osoby płci odmiennej. Etym. - z angielskiego: 'dosł. zew płci'; sex 'płeć' z ?Xac
 • Znaczenie Saignant Najlepszy saignant [wym. seńjã] fr. dosł. 'krwawy', (mięso) krwiste, półsurowe, niedosmażone (niedopieczone); por. au bleu
 • Znaczenie Sanacja Przykłady podobne); pop. nazwa obozu J. Piłsudskiego, który w 1926 dokonał przewrotu majowego i pod hasłem "sanacji moralnej" wprowadził
 • Znaczenie Schongeist Encyklopedia Schöngeist [wym. szöjngajst] szengajst, pięknoduch, zmanierowany esteta. Etym. - nm. 'jw.'; schön 'piękny, ?Xadny'; Geist 'duch
 • Znaczenie Safian Jak działa koźla stosowana dawniej na cholewki lekkiego obuwia i towary kaletnicze, dziś na oprawy książek, obicia mebli i tym podobne Etym. - ros. z
 • Znaczenie Sottie Czy jest błazeńskich fars satyrycznych, grywanych w XIV i XV w., zazw. antypapieskich. Etym. - fr. 'głupota; farsa' od sot 'niemądry
 • Znaczenie Secesja Pojęcie odseparowanie, zwł. od pewnej ekipy, organizacji; styl w sztuce i kulturze art. w momencie 1880-1910 zwrócony przeciw tendencjom
 • Znaczenie spiritus ubi vult spirat Wyjaśnienie spiritus ubi vult spirat zobacz spiritus flat ubi vult
 • Znaczenie Sajan Opis kaftan męski z szeroką baskiną wszytą w pasie, z kwadratowym wycięciem przy szyi i zwężających się na przedramieniu rękawach, zazw
 • Znaczenie Storno Informacje anulujący, kasujący, likwidujący) błąd w księgowaniu. stornować. Etym. - wł. 'jw.' od stornare 'odwracać; odciągać; stornować' ze st.fr
 • Znaczenie Sibui Co to jest elegancji, osiągniętych przy krańcowej oszczędności środków; spokojne piękno i harmonia; plast. wykwintna prostota rysunku, pozbawiona
 • Znaczenie Spir Definicja zwój; spirala; spiralny; ślimakowaty; śrubowaty. 2. oddech; przydech; tchnienie; duch. Etym. - 1. ?Xac. spira 'zakręt; skręt' z gr. speíra
 • Znaczenie Terrier Skye Co znaczy rasa terierów o długiej głowie, stojących a. zwisających uszach, krótkich, prostych nogach i długiej, sztywnej sierści. Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Sztabskapitan Słownik stopień oficerski pośredni pomiędzy stopniem porucznika i kapitana (w kawalerii: sztabrótmistr). Etym. - ros. sztabs-kapitán 'jw.' z nm
 • Znaczenie Subkontynent Znaczenie jednak od kontynentów (jak Grenlandia); ogromna, stanowiąca pewną całość, część kontynentu (jak Półwysep Indyjski z Niziną Hindustańską i
 • Znaczenie Serw Czym jest fazę gry w tenisie (stołowym), siatkówce i tym podobne Etym. - z angielskiego: service, zobacz serwantka
 • Znaczenie Consciousness Of Stream Co oznacza lit. strumień świadomości, współczesna forma monologu wewn. uformowana na przełomie XIX i XX w. (nm. Bewusstseinstrom; ros. potok
 • Znaczenie Scanning Krzyżówka kamerze i synteza w kineskopie odbiornika TV. Etym. - z angielskiego: od scan 'skandować; badać, przebiegać uważnie wzrokiem, analizować i
 • Znaczenie Rappresentazione Sacra Najlepszy przedstawienie', włoski odpowiednik śrdw. dramatów religijnych (misteriów), dostępny zwł. w momencie wczesnego Odrodzenia, o tematyce
 • Znaczenie Schlagwort Przykłady Schlagwort [wym. szlag...] hasło, slogan. Etym. - nm. 'krótkie, trafne wyrażenie; jw.'; Schlag 'uderzenie'; Wort 'słowo
 • Znaczenie Suzafon Encyklopedia helikonu o szerszej czarze głosowej dającej się nastawiać, stosowana w orkiestrach dętych XIX w. Etym. - z angielskiego: sousaphone od
 • Znaczenie Septyma Jak działa pomiędzy dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na siódmym miejscu w relacji do niższego; por. prima. Etym. - ?Xac. septima
 • Znaczenie Strefa Czy jest różniące się od sąsiednich pod względem geogr., klimatycznym, czasu miejscowego, polit. i tak dalej Etym. - nm. Streifen 'pas(mo); smuga
 • Znaczenie Schuhplattler Pojęcie Wyżyny Bawarskiej, gdzie mężczyźni klepią się po udach, kolanach i podeszwach butów. Etym. - nm. dialekt bawarski; Schuh 'but'; platten
 • Znaczenie Sati Wyjaśnienie nakazujący) spalenie wdowy na stosie wraz ze zwłokami męża (z angielskiego: suttee); wdowa w ten sposób spalona. Etym. - sanskr. satī dosł
 • Znaczenie Atzeret Szemini Opis uroczystego zebrania', żyd. święto relig. przypadające na 8. dzień Sukkot (22. miesiąca Tiszri); w Izraelu w tymże dniu obchodzi się także
 • Znaczenie Skauting Informacje dosł. 'młodzi zwiadowcy') org. zrzeszająca chłopców, skautów, od 11. do 14. a. 15. roku życia w zastępach, patrolach i drużynach, w celu
 • Znaczenie Stabile Co to jest plast. abstrakcyjna rzeźba a. konstrukcja art., wykonana zazw. z blachy, drutów i drzewa; por. mobile. stabilność stateczność; stałość
 • Znaczenie Skansen Definicja etnograficzne pod gołym niebem, gdzie eksponatami są budynki, meble, sprzęty, tkanina i tym podobne pewnego regionu
 • Znaczenie Steradian Co znaczy steradian (sr) jednostka miary kąta bryłowego. Etym. - zobacz stere(o)-; radian
 • Znaczenie Stricte Słownik stricte ?Xac., [wym. strikte] ściśle, precyzyjnie. stricto sensu ?Xac., w ścisłym znaczeniu
 • Znaczenie Szeol Znaczenie który u inicjalnych Hebrajczyków wyobrażał krainę cieni zmarłych, podobną do gr. Hadesu, potem uważany za miejsce kary dla złych, a
 • Znaczenie Splendeurs et miseres des courtisanes Czym jest fr., Blaski i nędze (życia) kurtyzan(y); (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - tytuł powieści (1838 r.) Balzaka z cyklu Komedia ludzka
 • Znaczenie Sortyment Co oznacza sortyment zobacz asortyment
 • Znaczenie Sezam Krzyżówka rosnąca dziko w Indiach, uprawiana (dla nasion) w państwach tropikalnych i śródziemnomorskich. 2. skarbiec; Sezamie, otwórz się! coś, co
 • Znaczenie Szeryf Najlepszy córkę jego, Fatimę; osoba znacznego rodu; dawny tytuł sułtana Maroka; tytuł tur. gubernatora Mekki (do 1916 r.). 2. w W. Bryt. i USA
 • Znaczenie Stator Przykłady maszyny elektr., gdzie obraca się wirnik. status quo ante bellum ?Xac., przedwojenny stan rzeczy. status quo ?Xac., istniejący aktualnie
 • Znaczenie Syntagma Encyklopedia składniowy, morfologiczny, związany z ciągiem tekstowym (synonim związku asocjacyjnego a. paradygmatycznego). syntaksa, syntaktyka jęz
 • Znaczenie Stoetter Samfundets Jak działa iron.) społeczeństwa (jest to "solidne" mieszczaństwo, wzbogaceni faryzeusze i hipokryci). Etym. - tytuł dramatu (1877 r.; wyd
 • Znaczenie Stadion Czy jest trybunami dla widzów; st.gr. miara długości, od 165 m (s. pytyjski) do 210 m (s. joński). stadium faza, etap, stopień rozwoju, moment w
 • Znaczenie Consultum Senatus Pojęcie schyłku republiki rz.) uchwała senatu wprowadzająca stan wyjątkowy i dająca konsulom władzę nieograniczoną (w sytuacji wielkiego
 • Znaczenie Show Wyjaśnienie art.-rozrywkowe w klubie nocnym, kabarecie, teatrze, TV, stanowiące cały program wieczoru a. jego część, złożone z występów śpiewaków
 • Znaczenie stanowias na gorło sobstwiennoj piesnie Opis piesnie ros., przydeptałem gardło swojej pieśni. Etym. - z Władimira Majakowskiego (Pełnym głosem, 1. Wstęp), 1930 r
 • Znaczenie Supozycja Informacje domysł, hipoteza. suponować przypuszczać, zakładać. supozytorium med. czopek leczniczy. Etym. - późn.z łaciny suppositorium 'czopek' (z r
 • Znaczenie Phryges Sapiunt Sero Co to jest Trojanie za późno zmądrzeli'; mądry Polak po szkodzie. Etym. - Erazm w Adagiach, 1, 1, 28, przypisuje się myśl Liwiuszowi Andronikusowi
 • Znaczenie Skrofularia Definicja łaciny Scrophularia 'jw.' i późn.z łaciny scrofulae (l.mn.) med. 'świnka' od scrofula zdrobn. od ?Xac. scrofa 'maciora'; od mniemania, Iż
 • Znaczenie Bavure Sans Co znaczy sans bavure fr., przen. pop. bez skazy, jak należy, nienaganny, doskonały, nieskazitelny, idealnie; zobacz bavure
 • Znaczenie Struktura Słownik budowa, organizacja wewn.; układ, współzależność składników a. części jakiegoś przedmiotu a. zbioru; układ kryształów; tektonika (por
 • Znaczenie Symonia Znaczenie godnościami, beneficjami, sakramentami kośc. Etym. - późn.z łaciny simonia 'jw.' od Szymona Maga, czarownika samarytańskiego (z I w
 • Znaczenie Supermarket Czym jest ameryki - supersam, ogromny sklep samoobsługowy; hala targowa; por. hipermarket. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.'; zobacz extra-; market
 • Znaczenie Stych Co oznacza złożona z określonej liczby a. określonego rodzaju wersów. stychomytia dialog w dramacie gr., złożony z jednowersowych replik. Etym. - gr
 • Znaczenie Salezjanin Krzyżówka się kształceniem chłopców w rzemiośle, założonego poprzez św. Jana Bosco w r. 1857 w Turynie (w Polsce od r. 1898). Etym. - od Sales, we
 • Znaczenie Skeumorfizm Najlepszy materiale zastępczym (por. Ersatz) kształtów, barw i funkcji przedmiotu oryginalnego, jak na przykład czarki ceramiczne z VI w. przed
 • Znaczenie Sierra Przykłady sierra [wym. sjerra] łańcuch górski, pasmo gór, góry. Etym. - hiszp. 'piła; jw.' z ?Xac. serra 'piła
 • Znaczenie Szuba Encyklopedia sięgające kostek, podbite kosztownym futrem; przest. płaszcz podbity futrem. Etym. - śr.g.nm. schube 'płaszcz' z wł. giubba, zobacz żupan
 • Znaczenie Spumante Jak działa pokrewne szampanowi; por. sekt. Etym. - wł. 'musujący, pieniący się' ze spumare 'pienić się' od spuma 'piana', z łac
 • Znaczenie Syndesm Czy jest wiązadło, połączenie. Etym. - gr. sýndesmos 'wiązadło' od sýndein 'związywać'; zobacz syn-; deín, zobacz diadem; por. asyndeton
 • Znaczenie Sheol Pojęcie Sheol zobacz Szeol
 • Znaczenie Strit Wyjaśnienie kolorach. Etym. - z angielskiego: straight 'linia prosta; szereg pociągnięć (w grze) dający idealny zapis; jw.' z p.p. od śr.z angielskiego
 • Znaczenie Horae Subsecivae Opis subsecivae horae ?Xac., godziny wolne od pracy. subsecivum tempus ?Xac., wolny czas
 • Znaczenie Socjologia Informacje ekipach, instytucjach i relacjach społ. socjotechnika edukacja o sposobach i wynikach świadomego wpływania na rzeczywistość społ. (poprzez
 • Znaczenie Sztanca Co to jest sztanca pot. stalowy nóż do wycinania form (jak zelówki, koperty); pot. tłocznik. Etym. - nm. Stanze 'jw
 • Znaczenie Sakshorn Definicja budowany w różnych wielkościach, użytkowany zwł. w orkiestrach dętych; por. baryton. saksofon dęty instrumen muz., należący do ekipy
 • Znaczenie Skytale Co znaczy stosowana zwł. poprzez Spartan: wąski, długi pas pergaminu nawijano wokół laski, a tekst pisano na stykających się brzegach pergaminu tak
 • Znaczenie Seive Słownik seive [wym. se:w] fr., klarowność, delikatność, siła bukietu, aromatu wina; miara jego wartości
 • Znaczenie Szcze ne wmerła Ukraina Znaczenie Szcze ne wmerła Ukraina ukr., Jeszcze Ukraina nie umarła. Etym. - ukraiński hymn narodowy (1861-62 r.); tekst Pawła Czubińskiego, 1839-84
 • Znaczenie Satyra Czym jest chłoszczący, ośmieszający indywidualne a. socjalne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego rodzaju. satyryk autor satyr. Etym
 • Znaczenie Dubh Sgian Co oznacza sgian dubh szkoc., 'czarny nóż', mały sztylet noszony poprzez szkockich górali zatknięty w pończosze
 • Znaczenie Scordatura Krzyżówka przestrojenie struny a. zmiana stroju całego instrumentu; por. capotasto. Etym. - wł. 'rozstrojenie' od scordare 'rozstroić; brzmieć
 • Znaczenie Spirea Najlepszy spirea bot. tawuła. Etym. - n.z łaciny Spiraea 'jw.' z ?Xac. 'jakaś roślina (ligustr?)' z gr. speiraía 'jp.' od (?) speíra 'zwój; skręt
 • Znaczenie Loco Sine Przykłady sine loco ?Xac., [wym. s-ine loko] bez (oznaczenia) miejsca (wydania książki i tak dalej
 • Znaczenie Stalagmity Encyklopedia krystaliczne osady węglanu wapnia ze ściekających wód, tworzące na dnie jaskiń stożkowate słupy, łączące się niekiedy w kolumny ze
 • Znaczenie Siciliana Jak działa wiejski taniec sycylijski, gdzie partnerów łączy chusteczka do nosa trzymana poprzez oboje za końce; pochodzący od niego taniec towarzyski
 • Znaczenie Sandarak Czy jest żywiczlin czteroklapowy, drzewo z rodz. cyprysowatych. Etym. - ?Xac. sandarac(h)a 'czerwony barwnik; pierzga' gr. sandarákē, sandaráche
 • Znaczenie Silikat Pojęcie silikat zobacz sylikat
 • Znaczenie Stalle Wyjaśnienie chórze) kościołów katedralnych, kolegiackich i zakonnych poświęcone dla kanoników i zakonników. Etym. - śrdw.z łaciny stallum l.poj. 'jw
 • Znaczenie Sabat Opis obchodzony u Żydów i w nie wszystkich sektach chrześc. w sobotę; u Anglosasów - nazwa niedzieli jako święta; (s. czarownic) wg wierzeń śrdw
 • Znaczenie Sahel Informacje leżący na południe od Sahary. Etym. - arab. 'krawędź, brzeg; pas graniczny'; nazwa zastosowana w 1900 r. poprzez geobotanika fr. Chevaliera
 • Znaczenie słonato ja i nie primietił Co to jest słonia jakoś nie zauważyłem (iron. nie dostrzec rzeczy najważniejszej); por. exolantes culicem... Etym. - z bajki Kryłowa (Ciekawy) 1814 r
 • Znaczenie Skipetar Definicja Skipetar, Szkipetar Albańczyk. Etym. - alb. dosł. 'syn orła; jw
 • Znaczenie Sympatyczny Co znaczy budzący sympatię; (s. atrament) bezbarwny, ujawniający pismo jedynie po nagrzaniu a. zwilżeniu odpowiednimi związkami chem.; anat
 • Znaczenie Szebeka Słownik szebeka żegl. niewielki żaglowiosłowiec o 2-3 masztach, stosowany regularnie poprzez piratów w XVIII-XIX w. Etym. - wł. z arab
 • Znaczenie Szambo Znaczenie szambo przelewowy dół gnilny, zbiornik do odprowadzania ścieków kanalizacji miejscowej. Etym. - od (?) fr. nazwiska Chambeau
 • Znaczenie Viator Siste Czym jest siste, viator! ?Xac., wędrowcze, zatrzymaj się
 • Znaczenie Syntonia Co oznacza współbrzmienie; psych. harmonia, zdolność współżycia (łatwość kontaktu) z otoczeniem; por. ekstrawersja. syntoniczny. Etym. - gr. 'zgoda
 • Znaczenie Egoismo Sacro Krzyżówka premier wł. Antonio Salandra (1853-1931), usprawiedliwiając politykę Włoch w tym momencie wojny (8 X 1914
 • Znaczenie Senghi Najlepszy senghi jednostka monetarna Zairu, równa 1/100 likuty
 • Znaczenie Strofa Spenserowska Przykłady literaturze z angielskiego: - strofa składająca się z dziewięciu wersów rymowanych ababbcbcc, w tym 8 dziesięciozgłoskowców jambicznych i
 • Znaczenie Siddur Encyklopedia do użytku w domu i w synagodze, zawierająca modlitwy zmawiane w dni powszednie i w zwyczajne soboty. Etym. - śr.hebr. (l.mn. siddurim) dosł
 • Znaczenie Hetman Sahajdaczny Jak działa wojsk. u Kozaków, odpowiadająca hetmanowi polnemu. Etym. - ukr. sahajdácznyj 'jw.' od sahajdák, zobacz sajdak
 • Znaczenie Szych Czy jest złoto a. srebro, do obszywania galonów, haftów i tym podobne; przen. blichtr. Etym. - węg. sikk 'szyk, wytworność; dystynkcja, smak' z fr
 • Znaczenie Szponga Pojęcie deska użyta do takiego połączenia; teatr. (w l.mn.) krótkie hiszp. męskie spodnie kostiumowe. Etym. - nm. Spange 'klamra, sprzączka' od
 • Znaczenie Skylight Wyjaśnienie w pokładzie (przybudówki) statku, luk oświetleniowy. Etym. - z angielskiego: 'rozproszone i odbite światło słoneczne; okno dające górne
 • Znaczenie Szturarz Opis dawnej Polsce - rzemieślnik nie należący do cechu, zwalczany poprzez rzemiosło cechowe jako nieuczciwy konkurent. Etym. - nm. Störer
 • Znaczenie Sak Informacje kształcie worka; potrzask na ptaki; przest. sakpalto płaszcz wiosenny, luźny, szeroki. Etym. - fr. sac 'wór, worek, torba' od ?Xac. saccus
 • Znaczenie Soubise Co to jest sos cebulowy. Etym. - fr. od tytułu Charlesa de Rohan, księcia de Soubise (wieś w zach. Francji, dawna siedziba rodu Rohan), 1715-87
 • Znaczenie say it with flowers Definicja say it with flowers z angielskiego:, powiedz to kwiatami. Etym. - slogan Stowarzyszneia Amer. Hodowców Kwiatów, przyjęty w r. 1917
 • Znaczenie Szus Co znaczy linii spadku stoku; wybryk, wyskok, ekstrawagancja. Etym. - nm. Schuss '(wy)strzał; pęd, bieg' od schiessen 'strzelać
 • Znaczenie si parva licet componere magnis Słownik jeżeli godzi się porównywać rzeczy małe z ogromnymi; por. parvis componere... Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 4, 176); autor porównuje
 • Znaczenie Stelmach Znaczenie stelmach kołodziej. Etym. - nm. Stellmacher 'jw.'; Stelle 'miejsce; posada; nasada'; machen 'czynić; robić
 • Znaczenie Strudel Czym jest strudel przest. legumina z ciasta zawijanego, przekładana jabłkami. Etym. - nm. 'wir, odmęt, topiel; jw
 • Znaczenie Strepto Co oznacza skręcony łańcuch; streptokok; streptomycyna. streptomycyna jeden z głownych antybiotyków, użytkowany przy gruźlicy, zapaleniach, kokluszu i
 • Znaczenie Sabotaż Krzyżówka wypełnianie wadliwe swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód; por. dywersja. saboty chodaki wytoczone z drewna
 • Znaczenie Wars Star Najlepszy wojny. Etym. - tytuł filmu (1977 r.) George'a Lucasa; pop. nazwa ewentualnej wojny z użyciem transkontynentalnych rakiet jądrowych i
 • Znaczenie Vacante Sede Przykłady sede vacante ?Xac., (w okresie) gdy stolica biskupia (a. zwł. papieska) jest nieobsadzona
 • Znaczenie Sub Encyklopedia podporządkowany, zależny; wtórny, niższy, następujący po; po; poddział; pochodzący od; nieco, nie całkiem, niewystarczająco, mniej niż na
 • Znaczenie Skrub Jak działa skrub zobacz scrub
 • Znaczenie Sodalicja Czy jest mariańska, bractwo relig. ku czci Marii Panny. sodalis członek sodalicji. Etym. - ?Xac. sodalicium 'bractwo; towarzystwo; sekretny
 • Znaczenie Sisu Pojęcie sisu fiń., wytrzymałość, hart ducha, zdolność znoszenia przeciwieństw, pokonywania trudności
 • Znaczenie Gene Sans Wyjaśnienie sans gêne [wym. sã Iż:n] swobodnie, bez żenady, bez ceremonii. Etym. - fr. 'jw.'; sans 'bez'; gêne, zobacz żenada
 • Znaczenie Surma Opis surma muz. instrument dęty, stosowany w dawnej Polsce w wojsku. Etym. - tur. surna 'surma' z pers. sūrnā(j); sūr 'uroczystość'; nāi 'flet
 • Znaczenie Syjonizm Informacje Europie w 80. latach XIX w., mający na celu utworzenie, a później umocnienie państwa Izrael. Etym. - hebr. Sijōn 'Syjon, wzgórze w płn
 • Znaczenie Speranda Co to jest widoki na przyszłość. Etym. - ?Xac. l.mn. od sperandium gerundivum r.nij. od sperare 'mieć nadzieję, spodziewać się'; por. desperacja
 • Znaczenie Succotash Definicja succotash [wym. saketäsz] amer. potrawa: purée z fasoli i kukurydzy. Etym. - amer.z angielskiego:, pochodzenia algon
 • Znaczenie Spahis Co znaczy zniesiona po zdławieniu buntu janczarów (1826 r.); dawn. algierskie i senegalskie oddziały kawalerii fr., stacjonujące gł. w Afryce (od
 • Znaczenie sicut fur in nocte Słownik sicut fur in nocte ?Xac., jak złodziej nocą; nagle, niespodzianie; skrycie. Etym. - z Wulgaty (1. List Pawła Ap. do Tesaloniczan, 5, 2
 • Znaczenie sed fugit interea fugit irreporible tempus Znaczenie sed fugit interea, fugit irreporible tempus ?Xac., ale w czasie gdy mija czas, mija bezpowrotnie. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 3, 284
 • Znaczenie Seigneur Czym jest feudał, pan lenny, senior; por. grand seigneur. Etym. - fr. 'jw.; (hist. tytuł honorowy) pan, jaśnie pan; Bóg' z ?Xac. senior, zobacz
 • Znaczenie Szamal Co oznacza szamāl, szimāl arab., płn.-zach. wiatr wiejący w Iraku i Zatoce Perskiej
 • Znaczenie Szmermel Krzyżówka wężykowaty fajerwerk; przest. przen. szumny frazes, plotka. Etym. - nm. Schwärmer 'marzyciel; fanatyk; hulaka; fajerwerk' od Schwarm 'rój
 • Znaczenie Grupa Skifflowa Najlepszy zespołów jazzowych, śpiewających i grających, regularnie wg motywów lud. i plebejskich (zwł. dla rozrywki, na prywatnych spotkaniach
 • Znaczenie Syderyczny Przykłady moment obiegu Księżyca dokoła Ziemi; por. synodyczny obieg. Etym. - ?Xac. sidus dpn. sideris 'gwiazda; gwiazdozbiór'; por. dezyderat
 • Znaczenie Szlagwort Encyklopedia wyrazy piosenki a. refrenu (regularnie będące również tytułem), wpadające w ucho, decydujące nieraz o sukcesie utworu, na przykład W co się
 • Znaczenie Streitbar Ist Schonheit Jak działa Schönheit ist streitbar nm., piękno to rzecz sporna
 • Znaczenie Savate Czy jest savate fr., francuski kickboxing
 • Znaczenie Szarlatan Pojęcie szalbierz, znachor udający lekarza; dawn. uliczny sprzedawca fałszywych leków. Etym. - fr. charlatan 'wydrwigrosz, jw.' z wł. ciarlatano
 • Znaczenie Smatruz Wyjaśnienie krakowski w Sukiennicach; przemyski); kram, stragan. Etym. - nm. Schmetterhaus 'dial., pop. bazar'; Schmetter 'dial., pop. stragan'; Haus
 • Znaczenie Plait Vous Sil Opis s'il vous plaît fr., proszę (uprzejmie); jeżeli łaska
 • Znaczenie Soiree Informacje soirée [wym. suare] przest. zabawa wieczorowa, przyjęcie, raut. Etym. - fr. 'wieczór; jw.' z soir 'wieczór' od ?Xac. sero 'późno; wieczorem
 • Znaczenie Sympozjon Co to jest zgromadzenie kręgu ekspertów (krajowych a. międzynarodowych), przeznaczone (krótkim) referatom i dyskusjom na temat wybranych zagadnień
 • Znaczenie Stylon Definicja stylon zobacz steelon
 • Znaczenie Sekularny Co znaczy ruchy, wahania) geol., b. powolne ruchy, przesunięcia skorupy ziemskiej widoczne dopiero po upływie stuleci. sekularyzacja zeświecczenie
 • Znaczenie Szlauch Słownik szlauch wąż gumowy. Etym. - nm. Schlauch 'jw.; kiszka; dętka; bukłak
 • Znaczenie Syfilis Znaczenie łaciny od Syphilus, imienia pierwszej rzekomo ofiary kiły i bohatera poematu Syphilis sive Morbus Gallicus "S. lub francuska
 • Znaczenie Salat Czym jest salat namaz, arab., modlitwa odmawiana 5 razy na dzień poprzez muzułmanów
 • Znaczenie Sztucer Co oznacza strzelba myśliwska na grubą zwierzynę; dawn. ręczna broń palna o krótkiej gwintowanej lufie. Etym. - nm. Stutzer, Stutzen 'krótka broń
 • Znaczenie Schlagfertig Krzyżówka gotów do celnej, ciętej odpowiedzi; por. esprit d'escalier. Etym. - nm. 'jw.'; Schlag 'cios, uderzenie'; fertig 'gotowy
 • Znaczenie Sasafras Najlepszy wawrzynowatych obejmujący 3 gatunki dwupiennych drzew rosnących w Chinach i Ameryce Płn.; sasafras lekarski, występujący w Ameryce Płn
 • Znaczenie Seans Przykłady programu filmowego w kinie; zgromadzenie przeznaczone doświadczeniom spirytystycznym; (s. gry jednoczesnej) symultan; przest. każdorazowe
 • Znaczenie Safari Encyklopedia innej), zwł. w Afryce Wsch., wspólnie z ludźmi, zwierzętami, wozami i sprzętem; wyprawa taką karawaną; styl ubierania się naśladujący
 • Znaczenie Szwindel Jak działa szwindel pot. szachrajstwo, afera, matactwo, oszustwo, kant, machlojka. Etym. - nm. Schwindel 'zawrót głowy; jw
 • Znaczenie Szarif Czy jest szarif zobacz szeryf 1
 • Znaczenie Szpindel Pojęcie szpindel przest. wrzeciono, wał maszyny; oś wahadełka w zegarku. Etym. - nm. Spindel 'jw.' od spinnen 'prząść; snuć, knuć
 • Znaczenie Sztajer Wyjaśnienie styryjskich, z gatunku tańców ländler, przyswojony w Polsce jako żywa polka o charakterze podmiejskim, tańczona ze specyficznym
 • Znaczenie Skorzonera Opis wężymord. Etym. - n.z łaciny scorzonera z hiszp. escorzonera 'żywokost' od katal. escurconera z escuró 'żmija'; es- zobacz eks-; późn.z
 • Znaczenie Subpoena Informacje karą'; prawn. piśmienne wezwanie do stawienia się w sądzie (pod karą, fr. sous peine d'amende) a. przed komisją parlamentu (w stanach
 • Znaczenie Tenis Short Co to jest krótki tenis' sport. odmiana tenisa przeznaczoną dla dzieci, rozgrywana małymi rakietami na krótkim korcie z niską siatką
 • Znaczenie Slurry Definicja tańszy i bezpieczniejszy od dynamitu, mieszanina detonująca złożona z wody, azotanu amonowego i nieznacznej przymieszki aluminium. Etym
 • Znaczenie Serwantka Co znaczy stron (o tylnej ściance wyłożonej zazw. lustrem), do ustawiania bibelotów, szkła, porcelany, srebra i tym podobne (gł. XIX w.). serwis
 • Znaczenie Szewron Słownik munduru w kształcie V (liczba ich wskazuje rangę, liczbę lat służby i tym podobne). Etym. - fr. chevron 'krokiew; jw.; her. 2 pasy w
 • Znaczenie Sheraton Znaczenie powstały około 1800 r. w Anglii, charakteryzujący się klasycznymi, prostymi liniami, elegancją, pięknymi proporcjami, wysmukłością form i
 • Znaczenie Szuter Czym jest kamienne łamane, stosowane na nawierzchnie drogowe (tłuczniowe), podsypkę nawierzchni kolejowych, torowisk tramwajowych i tym podobne i
 • Znaczenie Stres Co oznacza emocjonalny (jak uraz, alergen czy strach), do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować i który skutkuje napięcia
 • Znaczenie Sollux Krzyżówka sollux lampa elektr. stosowana w światłolecznictwie, emitująca gł. promienie podczerwone. Etym. - nm. nazwa handl.: zobacz sol; luks
 • Znaczenie Suplika Najlepszy zwł. składana panu poprzez chłopa w XVI-XVIII w.). suplikacja przest. korna prośba; (w l.mn.) kośc. pieśni błagalne (na przykład "
 • Znaczenie Skarabeusz Przykłady spory, czarny, żywiący się nawozem chrząszcz, występujący w państwach basenu M. Śródziemnego, uważany w staroż. Egipcie za znak
 • Znaczenie Seitensprung Encyklopedia przygoda miłosna zamężnej a. żonatego; przelotna zdrada małżeńska. Etym. - nm. 'skok w bok; wybryk, eskapada; jw.; dygresja'; Seite 'strona
 • Znaczenie Szaber Jak działa pozbawionych opieki na skutek katastrof żywiołowych, przewrotów społ., wojny i tym podobne 2. przest. tłuczeń, drobne kruszywo skalne. Etym
 • Znaczenie Sygilarie Czy jest kopalne rośliny drzewiaste z klasy widłaków, charakterystyczne dla krajobrazu środkowego karbonu. Etym. - n.z łaciny sigillaria z ?Xac
 • Znaczenie Prophecy Selffulfilling Pojęcie angielskiego:, samospełniające się proroctwo. Etym. - z Roberta K. Mertona (Social Theory and Social Structure), 1957 r
 • Znaczenie Szory Wyjaśnienie z szerokiego napierśnika skórzanego a. parcianego i z pomocniczych rzemieni (pasów pociągowych a. postronków, nakarcznika, nagrzbietnika i
 • Znaczenie Temporis Signum Opis signum temporis ?Xac., symbol czasu. Etym. - por. Wulgata (Ew. wg Mat., 16, 3-4
 • Znaczenie Spot Informacje krótka emisja reklamowa, migawka reklamowa. spotlight [wym. spotlajt] fot., teatr., video. reflektor rzucający wąski, skupiony snop światła
 • Znaczenie Paper Of Scrap Co to jest świstek papieru (o dokumencie, zawierającym istotne zobowiązania a. gwarancję międzynarodową). Etym. - list nm. ministra spraw zagr
 • Znaczenie Szyling Definicja Kenii, Somalii, Tanzanii, Ugandy (=100 centów); z angielskiego: (przed II 1971 r.) 1/20 funta sterlinga (=12 dawnych pensów); por. funt
 • Znaczenie soldats songez que du haut de ces pyramides quarante siecles vous contemplent Co znaczy pyramides, quarante siècles vous contemplent fr., żołnierze, pamiętajcie, Iż z wierzchołka tych piramid 40 wieków na was patrzy. Etym
 • Znaczenie Stagflacja Słownik stagflacja ekon. połączenie stagnacji gospodarczej z inflacją. Etym. - zobacz stagnacja; inflacja
 • Znaczenie Sound and the Fury Znaczenie Wściekłość i wrzask. Etym. - tytuł powieści (1929 r.) pisarza amer. Williama Faulknera (1897-1962); zobacz it is a tale told
 • Znaczenie Spin Czym jest okres pędu cząstki elementarnej. spinning sposób łowienia ryb na wędkę z przymocowaną do wędziska szpulką kołowrotka do ściągania linki
 • Znaczenie Shinto Co oznacza shinto(izm) zobacz sinto(izm
 • Znaczenie Slawistyka Krzyżówka obejmująca badanie języków i literatur słowiań. Etym. - śrdw.z łaciny Slavus 'Słowianin'; por. panslawizm
 • Znaczenie Staż Najlepszy pracy przed objęciem samodzielnego stanowiska; (staż pracy) moment zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy, w zawodzie a. działalności w
 • Znaczenie Sybaryta Przykłady i przyjemnościach. Etym. - gr. Sybarítēs, mieszkaniec Sýbaris, staroż. miasta gr. w płd. Italii, słynącego z zamiłowania do luksusu i
 • Znaczenie Szeherezada Encyklopedia Baśni z tysiąca i jednej nocy, zbioru opowieści wschodnich (arab., pers., ind.), ułożonego z dawnych baśni i legend około r. 1450 (wyd. pol
 • Znaczenie Szkwał Jak działa szkwał porywisty wiatr morski, regularnie z deszczem a. śniegiem. Etym. - z angielskiego: squall 'jw
 • Znaczenie spiritus flat ubi vult Czy jest kędy chce, tchnie, jest to objawia się tam, gdzie chce; natchnienie od woli nie zależy, nie wiadomo skąd i jak przychodzi. Etym. - wg
 • Znaczenie Soryt Pojęcie a wywodząca się od Zenona z Elei, nieprzezwyciężalna aporia: "Jaką najmniejszą liczbę ziaren nazwać można stosem (ziaren)?"; log
 • Znaczenie Super Wyjaśnienie pod względem ilości, jakości, stopnia, znaczenia, tytułu, pozycji; więcej niż; dodatkowy, ekstra; przewyższający normę; nadmierny
 • Znaczenie Synchro Opis równoczesny; zsynchronizowany. synchron video. i tym podobne zgrywanie (tekstu, muzyki, efektów dźwiękowych) na jedną taśmę, płytę, video
 • Znaczenie Sipaje Informacje sipaje [wym. s-i...] zobacz sepoy
 • Znaczenie Senilizm Co to jest mechanizmy regresyjne w narządach starego organizmu, objawiający się zniedołężnieniem, stratą pamięci i tak dalej Etym. - ?Xac. senilis
 • Znaczenie Sorbona Definicja Sorbona nazwa uniwersytetu paryskiego. Etym. - fr. Sorbonne 'jw.'; pierw. kolegium teol., zał. w r. 1253 poprzez Roberta de Sorbon
 • Znaczenie Scholastyka Co znaczy kierunek filozofii zach. cywilizacji chrześc. (IX-XVII w.), dążący do rozumowego udowodnienia słuszności dogmatów relig., używający jako
 • Znaczenie super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus Słownik et flevimus ?Xac., nad rzekami Babilonu, tameśmy siedzieli i płakali. Etym. - z Wulgaty (Psalm, 136, 1); tytuł powieści T.T Jeża Nad
 • Znaczenie Sistrum Znaczenie instrument obrzędowy, rodzaj gruchawki w kształcie kabłąka, którego ramiona łączy kilka poprzeczek z zawieszonymi na nich kółkami
 • Znaczenie Smoking Czym jest wieczorowy: marynarka z klapami obszytymi jedwabiem (z angielskiego: dinner jacket; amer. tuxedo). Etym. - z angielskiego: smoking (jacket
 • Znaczenie Statengeneral Co oznacza Staten-General [wym. sta:teche:nera:l] hol., Stany Generalne: Pierwsza (wyższa) i Druga (niższa) Izba parlamentu holenderskiego
 • Znaczenie Synestezja Krzyżówka subiektywne odczucie wrażenia pochodzącego od innego zmysłu niż ten, który dostał impuls zewn.; zobacz mixed media. synestetyczny lit
 • Znaczenie Szmizetka Najlepszy gors z kołnierzykiem; rodzaj bluzki damskiej z krótkimi rękawami. Etym. - fr. chemisette 'koszulka; jw.' zdrobn. od chemise, zobacz shimmy
 • Znaczenie Subkultura Przykłady jakiejś kultury różniąca się od niej podkultura, zwł. pielęgnująca te właśnie przedmioty kulturowe, jakie uważane są (jeszcze) poprzez
 • Znaczenie Skaryfikacja Encyklopedia pod szczepionkę (dzięki skaryfikatora) bez spowodowania krwawienia; etn. tatuaż bliznowy. Etym. - późn.z łaciny scarificatio 'zadrapanie
 • Znaczenie Samsara Jak działa buddyzmie - wędrówka duszy ludzkiej w cyklach urodzin, nieszczęść i Zgonu, wyznaczonych poprzez karmę; transmigracja, metempsychoza (por
 • Znaczenie Szaperon Czy jest szaperon zobacz chaperon
 • Znaczenie Sukces Pojęcie sukcesywny następujący po sobie kolejno, etapowo. sukcesja przest. następstwo prawne, wstąpienie w ogół uprawnień; dziedziczenie
 • Znaczenie Solfeż Wyjaśnienie wszelakie ćwiczenia wokalne; krótkie ćwiczenia instrumentalne. Etym. - fr. solfège 'jw.' od wł. solfeggio [wym. solfedżdżo] 'jw.' z solfa
 • Znaczenie Anaboliczne Sterydy Opis ekipa hormonów syntetycznych powiększających wymiary i siłę mięśni, regularnie zażywana poprzez sportowców w okresie treningu w formie tak
 • Znaczenie Sidhi Informacje powodzenie'; tajemna siła duchowa, pozwalająca na na przykład czytanie cudzych myśli a. stawanie się niewidzialnym, wywoływana jakoby
 • Znaczenie Szmuklerstwo Co to jest szmuklerstwo zobacz pasamonictwo. szmuklerz zobacz pasamon. Etym. - nm. Schmuck 'ozdoba, dekoracja; biżuteria
 • Znaczenie Schiz Definicja złożeniach: rozszczepienie; pęknięcie; rozdwojenie; rozłam; rozdzielony; schizofrenia. schizotymia typ psychiczny, cechujący zazw. osoby o
 • Znaczenie sum rex vester nec fictus neque pictus Co znaczy Xac., jestem królem waszym, nie wymyślonym ani malowanym. Etym. - władca Stefan Batory w 1576 r. na sejmie w Toruniu
 • Znaczenie Szyksa Słownik szyksa nieżydowska dziewczyna a. młoda Żydówka nie wykonująca praktyk religijnych; por. szajgec. Etym. - jid. szykse z hebr. szekes 'skaza
 • Znaczenie Semestr Znaczenie semestr połowa roku akademickiego. Etym. - ?Xac. semestris 'półroczny'; sex '6'; mensis, zobacz menstruacja
 • Znaczenie Schwyzertutsch Czym jest Schwyzertütsch szwajcarski dialekt niemiecki. Etym. - dial. nm. (szwajc.) 'jw.'; schwyzer 'szwajc.' od Schwyz 'Szwajcaria'; tütsch 'nm
 • Znaczenie St Co oznacza s.t. (skr. od sine tempore) ?Xac., bez kwadransa akademickiego, ściśle punktualnie
 • Znaczenie Stahlhelm Krzyżówka militarna nm. nacjonalistyczna org. byłych kombatantów (1918-35 i od 1951 r. w RFN). Etym. - nm. 'hełm. stalowy'; Stahl 'stal'; Helm 'hełm
 • Znaczenie Sabadyl Najlepszy ocet sabadylowy, wyciąg z nasion kichawca, środek przeciw wszawicy. Etym. - hiszp. cebadilla zdrobn. od cebada 'jęczmień' od cebo 'pasza
 • Znaczenie Serendipity Przykłady cennych a. miłych rzeczy, których się nie szukało; szczęśliwy dar dokonywania przypadkowych odkryć. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od
 • Znaczenie Minervam Docet Sus Encyklopedia świnia (poucza) Minerwę, boginię mądrości; ignorant poucza świadomego rzeczy; uczył Piotr Marcina; jajo mędrsze od kury; por. invita
 • Znaczenie Szmergiel Jak działa skała metamorficzna, zawierająca gł. ziarna korundu, hematytu (a. magnetytu) i kwarcu, stosowana w formie luźnego ziarna do polerowania i
 • Znaczenie Sparring Czy jest zaprawa bokserska. Etym. - z angielskiego: 'jw.; spór' od spar 'wywijać pięściami; boksować się; spierać się
 • Znaczenie Substancja Pojęcie przestrzeń i występuje w trzech stanach skupienia; stałym, ciekłym i lotnym; filoz. (termin różnie rozumiany w dziejach filoz.) zazw
 • Znaczenie Styren Wyjaśnienie organiczny, z którego poprzez polimeryzację otrzymuje się tworzywa sztuczne, polistyreny. Etym. - gr. stýraks 'krzew wydzielający żywicę
 • Znaczenie Sedan Opis sedan z angielskiego:, nadwozie samochodowe kryte, cztero- a. dwudrzwiowe, mieszczące 4 do 7 osób
 • Znaczenie Statut Informacje strukturę, zadania i sposób działania instytucji a. organizacji; w dawn. Polsce (statuta l.mn.) zbiory praw, ustawy, kodyfikacje. Etym
 • Znaczenie Sercial Co to jest Sercial fr., wytrawne wino typu madera
 • Znaczenie Solenizant Definicja solenizant człowiek obchodzący własne imieniny a. urodziny. Etym. - ?Xac. sol(l)ennis, sol(l)emnis 'doroczny; świąteczny; uroczysty
 • Znaczenie System Spoils Co znaczy mechanizm łupów'; w stanach zjednoczonych ameryki - praktyka traktowania posad w urzędach publ. i płynących z nich dochodów jako łupu
 • Znaczenie Sari Słownik hinduskie, złożony z kilku metrów lekkiego płótna a. jedwabiu, wytwornie i luźno upiętego na figurze, ramionach i głowie. Etym. - hindi
 • Znaczenie Sekstyna Znaczenie z sześciu wierszy (jedenastozgłoskowych) o układzie rymów ababcc; dawn. forma wiersza o sześciu strofach 6-wierszowych i jednej 3
 • Znaczenie Hart Sei Czym jest sei hart! nm., twardym bądź! Etym. - z Nietzschego (Tako rzecze Zaratustra 3, 29), 1883 r., tł. Wacława Berenta
 • Znaczenie Satyr Co oznacza med. chorobliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn; por. nimfomania. Etym. - gr. satyríasis 'jw.' od Sátyros 'mit. gr. Satyr, bóstwo leśne
 • Znaczenie Szałamaja Krzyżówka instrument muz., poprzednik oboju; fujarka, piszczałka; por. aulos. Etym. - nm. Schlamei 'nazwa różnych instrumentów dętych' z gr. kalamaía
 • Znaczenie Satjagraha Najlepszy niepodległość Indii, propagowana poprzez Gandhiego, wyrażająca się w "zaprzestaniu współpracy" i nieposłuszeństwie wobec
 • Znaczenie Sorbet Przykłady sorbet napój chłodzący z rozcieńczonych i słodzonych soków owocowych. Etym. - osm.tur. szerbet z arab. szarba 'napój' od szariba 'pić
 • Znaczenie Stepowanie Encyklopedia podkutymi obcasami i czubkami butów o podłogę dla podkreślenia i wzbogacenia rytmu (w podobny sposób jak kastanietami); z angielskiego: tap
 • Znaczenie Secento Jak działa wieku odnosząc się do dziejów kultury wł.; por. cinquecento. secentyzm [wym. secze...] jedna z nazw baroku w lit. Etym. - wł. secentismo
 • Znaczenie Sestercja Czy jest wartości 2 1/2 asa (jest to ćwierć denara). Etym. - ?Xac. sestertius dosł. 'półtrzecia (asa)'; semis 'połowa (asa)' por. semi-; tertius
 • Znaczenie Viator Sta Pojęcie sta viator! ?Xac., przechodniu zatrzymaj się! (staroż. napis na nagrobkach rz
 • Znaczenie Salamandra Wyjaśnienie ogoniasty ziemnowodny; stwór mityczny mogący przebywać w ogniu bez szkody dla siebie; istota zamieszkująca obiekt ognia wg teorii
 • Znaczenie Splin Opis przygnębienia, melancholii, depresji, apatii, nudy; por. chandra. Etym. - z angielskiego: spleen 'śledziona; złość; jw.' z gr. splēn
 • Znaczenie Ekspozycyjny Stelaż Informacje jak półki, stojaki, rurki rozporowe, ekrany i tak dalej) wykorzystywanych do prezentacji eksponatów na wystawach. Etym. - nm. Stellage
 • Znaczenie Syngiel Co to jest syngiel zobacz single
 • Znaczenie Salsa Definicja salsa amer. hiszp., dosł. 'sos'; karaibska muzyka taneczna podobna do mamba, lecz z elementami jazzu i rocka
 • Znaczenie Sola Co znaczy sola, podeszwica, zool. ryba z gatunku płastug. Etym. - fr. sole 'podeszwa kopyta; jw.' z ?Xac. solea 'sandał; jp
 • Znaczenie Ster Słownik ster metr sześcienny, jednostka objętości, zwł. drewna. Etym. - fr. stère 'jw.' z gr. stereós, zobacz stereo
 • Znaczenie Siakuhaci Znaczenie siakuhaci jap., japoński flet bambusowy o pięciu otworach i pięknym, smutnym brzmieniu
 • Znaczenie Szansa Czym jest popisania się; uzyskania czego); widoki (na przykład na efekt); możliwość, okazja; szczęśliwy traf. Etym. - fr. chance 'jw.; powodzenie
 • Znaczenie Earth Spaceship Co oznacza statek kosmiczny Ziemia', planeta Ziemia wspólnie z mieszkańcami, pojęta jako statek kosmiczny z pasażerami, których życie zależne jest od
 • Znaczenie Sarsaparyla Krzyżówka surowiec farmaceutyczny otrzymywany z korzeni różnych gatunków kolcorośli, dwupiennych pnączy a. niskich krzewów z rodz. liliowatych
 • Znaczenie Skeleton Najlepszy górskie sanki wyścigowe o stalowych płozach, kierowane czubkami butów i poruszeniami ciała zawodnika leżącego na sankach na brzuchu; por
 • Znaczenie Decisis Stare Przykłady Xac., prawn. trzymać się raz powziętych postanowień (i nie naruszać rzeczy ustabilizowanych); doktryna a. polityka trzymania się norm a
 • Znaczenie Stand Encyklopedia stand stoisko na wystawie; trybuna dla widzów wyścigów konnych. Etym. - z angielskiego: 'stanie; stanowisko; pulpit; jw
 • Znaczenie Symulacja Jak działa dolegliwości) w celu oszukania, wprowadzenia w błąd otoczenia; (s. analogowa) modelowanie zjawisk fiz. w maszynach mat. przy częściowym
 • Znaczenie Subhastacja Czy jest egzekucyjne mające na celu sprzedaż dóbr dłużnika w drodze licytacji. Etym. - późn.z łaciny subhastatio 'jw.' z ?Xac. sub hasta 'pod
 • Znaczenie si duo faciunt idem Pojęcie si duo faciunt idem... zobacz duo cum faciunt idem
 • Znaczenie Sept Wyjaśnienie siedmio-; por. hept(a)-. septet zespół muz. złożony z 7 wykonawców; utwór na taki zespół. septentrionalny przest. północny; por. arktyczny
 • Znaczenie Szewiot Opis czesankowej, o splocie skośnym, obustronnie opalana; oryginalna tkanina z przędzy szewiotowej, pochodzącej z bezrogich, mięsnych owiec rasy
 • Znaczenie Sukkot Informacje Kuczki, żyd. religijne święto dziękczynienia, obchodzone pierw. jako jesienne święto zbiorów, od VII w. przed naszą erą powiązane tradycją
 • Znaczenie Seguidilla Co to jest hiszp. zróżnicowany w tempie i nastroju zależnie od regionu; muzyka do tego tańca w takcie trójdzielnym, realizowana zazw. na gitarze i
 • Znaczenie si quis non vult operari nec manducet Definicja Xac., jeżeli kto nie chce pracować, niech nie je. Etym. - z Wulgaty (2.List Pawła Ap. do Tesaloniczan, 3, 10
 • Znaczenie Verborum Satis Co znaczy satis verborum ?Xac., dość słów
 • Znaczenie Sylenowie Słownik satyrowie o perkatych nosach, grubych, zmysłowych wargach i zwierzęcym, lubieżnym wyrazie twarzy. Etym. - ?Xac. Silenus, gr. S(e)ilēnós l
 • Znaczenie Szwoleżer Znaczenie polskiej: w gwardii konnej Napoleona I i w Polsce międzywoj.). Etym. - fr. chevau-légers l.mn. 'lekka kawaleria (od 1. poł. XVII w. do 1787
 • Znaczenie Steatopygia Czym jest pośladków, zwł. u kobiet, częste u Hotentotów i Buszmenów. Etym. - gr. stéar dpn. stéatos 'tłuszcz; łój; tran'; pygē, zobacz Kallipygos
 • Znaczenie Sekwoja Co oznacza wysokości i 9 m średnicy), długowieczne (do 2000 lat) drzewo iglaste gór Oregonu i Kalifornii w pobliżu brzegów Pacyfiku; por. welingtonia
 • Znaczenie Sangfroid Krzyżówka sang-froid [wym. sãfrua] fr., dosł. 'zimna krew', przytomność umysłu; opanowanie, panowanie nad sobą, równowaga ducha
 • Znaczenie Skandować Najlepszy wybijając rytm a. metrum wiersza. Etym. - późn.z łaciny scandere 'wdrapywać się; jw.'; ?Xac. 'wstępować'; por. desant; descendent
 • Znaczenie Standing Przykłady samochodach, willach) poziom (zazw. wysoki) komfortu, jakości; (o ludziach) pozycja, reputacja, stopień w hierarchii socjalnej, prestiż
 • Znaczenie System Sztokholmski Encyklopedia sztokholmski mechanizm zobacz syndrom sztokholmski
 • Znaczenie Spaghetti Jak działa makaron z rurek, grubszy niż wermiszel. Etym. - wł. 'jw.' z l.mn. od spaghetto 'szpagat' zdrobn. od spago 'sznur(ek
 • Znaczenie Studia Czy jest wyższym poziomie, na wyższej uczelni, z pewną dozą samodzielności); badania naukowe, prace badawcze; ćwiczenia muz., plast. i tym podobne
 • Znaczenie Selskiny Pojęcie niedźwiedzi morskich (uchatek niedźwiedziowatych) i fok. Etym. - z angielskiego: sealskin l.poj. 'skóra foki; ubiór z selskinów' ze śr.z
 • Znaczenie Signor Wyjaśnienie s-ińjor (s-ińjore); s-ińjora; s-ińjorina] pan; pani; panna. signoria wł. [wym. s-ińjorija] kilkuosobowy organ władzy naczelnej w śrdw
 • Znaczenie Szlify Opis oznakami stopnia wojsk., epolety, naramienniki. Etym. - nm. Schleife l.poj. 'pętla; kokarda; wstęga; tren
 • Znaczenie Sakra Informacje święcenie duchowne (zwł. biskupie). sakramentki ?Xeńskie zebranie zakonne zał. w 1651 r., zajmujące się wychowaniem dziewcząt, sprowadzone
 • Znaczenie Suzeren Co to jest najwyższy senior, który nie jest niczyim wasalem, monarcha epoki feud.; senior seniora. Etym. - fr. suzerain 'jw.' od sus 'na' (na wzór
 • Znaczenie Line Shadow Definicja Smuga cienia (oznaczająca kres beztroskiej i żarliwej młodości i start wieku dojrzałego). Etym. - powieść autobiograficzna (1917 r.; wyd
 • Znaczenie Sulfamidy Co znaczy organiczne (amidy kwasu sulfanilowego) o działaniu bakteriostatycznym, użytkowane między innymi przeciw bakteryjnym chorobom zakaźnym
 • Znaczenie Mater Stabat Słownik Matka (boleściwa). Etym. - start i tytuł sekwencji przypisywanej Jacopone da Todi (zm. 1306) a. papieżowi Innocentemu III (1198-1216
 • Znaczenie sic vos non vobis Znaczenie pracujecie) nie dla siebie; kto inny zdobywa owoce waszej pracy. Etym. - z wiersza Wergiliusza, który przekazał gramatyk rz. z IV w
 • Znaczenie Sztambuch Czym jest pamiętnik, podręcznik do wpisywania miłych życzeń, wierszy, sentencji i tak dalej sztamgast przest. stały gość (w lokalu); por. Stammtisch
 • Znaczenie Single Co oznacza pojedyncza (w tenisa i tym podobne), jest to pomiędzy dwoma graczami; por. debel; płyta gramofonowa a. kaseta z jednym tylko utworem muz
 • Znaczenie Lumiere Et Son Krzyżówka światło'; rodzaj wieczornego przedstawienia pod gołym niebem, dla turystów: budynek (zamek, katedra i tym podobne) jest rzęsiście
 • Znaczenie Skala Najlepszy Celsjusza; Fahrenheita; Kelvina; Réaumura); stopień pomniejszenia (a. powiększenia) rzeczywistych wymiarów odwzorowanego przedmiotu; układ
 • Znaczenie Senes Przykłady kasji (strączyńca) użytkowane w formie odwaru a. proszku jako środek przeczyszczający. Etym. - nm. Sennes(baum) '(drzewo) senesowe' od
 • Znaczenie Szarytki Encyklopedia kongregacja pielęgnacji chorych, zał. w 1633 r. poprzez św. Wincentego à Paulo i bł. Ludwikę de Marillac (w Polsce od 1652 r.). Etym. - fr
 • Znaczenie Circonstance De Succes Jak działa dzieła sztuki wynikłe ze sprzyjających okoliczności. succès de scandale fr., efekt skandaliczny; popularność, rozgłos uzyskane poprzez
 • Znaczenie Steno Czy jest ścisły; jednorodny; ograniczony; mały; por. eury-. stenografia pisanie skrótowe (dzięki uproszczonych liter i symboli reprezentujących
 • Znaczenie Sauternes Pojęcie zazw. półsłodkie, złociste wino stołowe bordoskie z winogron przejrzałych i złagodzonych przed fermentacją poprzez pleśń Botrytis cinerca
 • Znaczenie Bradeos Speude Wyjaśnienie speude bradeos zobacz festina lente
 • Znaczenie Szałfer Opis szałfer, szofar zobacz Rosz Haszana
 • Znaczenie Szczi Informacje słowiańskich i bałtyckich kapuśniak z białej kapusty na rosole, z dodatkiem cebuli, marchwi, selerów, pietruszki i śmietany
 • Znaczenie Voce Sub Co to jest sub voce (s.v.) ?Xac., pod wyrazem, pod hasłem (słownika, encyklopedii i tym podobne
 • Znaczenie Stiliaga Definicja ekstrawagancko modnie, odznaczający się rażącymi manierami; por bikiniarz. Etym. - ros. stiljága 'jw.' od stil' 'styl; maniera
 • Znaczenie Spermatozoid Co znaczy spermatozoid, spermatozoon plemnik
 • Znaczenie Seledyn Słownik Etym. - fr. céladon 'jw.; kochanek wierny, nieśmiały, platoniczny i sentymentalny' od imienia Céladon, postaci z romansu prozą Astrea
 • Znaczenie Terrier Sealyham Znaczenie angielskiego:, pies rasy wyhodowanej poprzez kpt. Johna Edwardsa do polowania na lisy, wydry i borsuki w jego majątku Sealyham w Walii
 • Znaczenie Skyscraper Czym jest skyscraper [wym. skajskrejper] z angielskiego:, drapacz chmur (dosł. nieba), wysokościowiec
 • Znaczenie Sachem Co oznacza amer., zwł. lider algonkińskich plemion płn.atlantyckich wybrzeży; w stanach zjednoczonych ameryki - lider partii politycznej. Etym. - amer
 • Znaczenie Leonina Societas Krzyżówka gdzie kluczową, lwią część korzyści przysądził sobie mocniejszy z partnerów prawem silniejszego (por. pars leonina; quia nominor leo). Etym
 • Znaczenie Scouse Najlepszy angielskiego: slang, dialekt mieszkańców Liverpoolu (miasto w Lancashire na zach. wybrzeżu środk. Anglii). scouser rodowity mieszkaniec
 • Znaczenie Seminarium Przykłady wyższa) szkoła, kształcąca nauczycieli, duchownych i tak dalej; nauk. zakład specjalistyczny na uniwersytecie; forma pracy dydaktycznej w
 • Znaczenie Skonto Encyklopedia kupnie za gotówkę towaru objętego sprzedażą kredytową a. ratalną; por. bonifikata. Etym. - wł. sconto 'dyskonto; rabat'; s- z ?Xac. ex
 • Znaczenie Satori Jak działa satori jap., w buddyzmie zen - nagłe olśnienie (uświadomienie sobie czego), stan świadomości osiągnięty poprzez intuicyjne objawienie
 • Znaczenie Sachar Czy jest sacharyna związek organiczny, biała krystaliczna substancja od 200 do 700 razy słodsza od cukru; por. cyklamat. Etym. - gr. sákcharon z
 • Znaczenie Skolopendra Pojęcie rząd pareczników, kąsający boleśnie (s. śródziemnomorska) a. nawet śmiertelnie (płd.amer. s. olbrzymia). skolopendrium bot. języcznik. Etym
 • Znaczenie Spirylle Wyjaśnienie bakterie kształtu przecinków a. krótkich spirali (dla człowieka najgroźniejszy jest przecinkowiec cholery). Etym. - n.z łaciny zdrobn. od
 • Znaczenie Stornel Opis krótki utwór liryczny pochodzenia ludowego, składający się z trzech wersów asonansowych a. konsonansowych o układzie aba; ritornel. Etym
 • Znaczenie Serża Informacje diagonalna, samodziałowa, (ba)wełniana, jedwabna a. płócienna, stosowana gł. na garnitury, płaszcze i suknie. Etym. - fr. serge z ?Xac
 • Znaczenie Salopa Co to jest okrycie żeńskie z rękawami i pelerynką, zazwyczaj watowane (XVIII i XIX w.). Etym. - nm . Saloppe 'dawn. szal; szlafrok' od salopp 'brudny
 • Znaczenie Striptease Definicja programu variété, kabaretu (a. in. lokalu rozrywkowego), gdzie aktorka etapowo się rozbiera. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; strip 'obnażać
 • Znaczenie Sód Co znaczy sód chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - n.z łaciny sodium 'jw.' z angielskiego soda 'soda' z wł
 • Znaczenie Sekowanie Słownik prześladowanie napomnieniami, dokuczliwymi uwagami, dogadywanie. sekatura dawn. nękanie, dokuczanie, drażnienie, szykana. Etym. - wł
 • Znaczenie Sefira Znaczenie omeru. Etym. - hebr. sěphīrāh 'liczący' z sephor 'liczyć' od zwyczaju oficjalnego liczenia 49 następnych dni od Paschy do Szawuot wg
 • Znaczenie Saracenia Czym jest saracenia, kapturnica, bot. płn.-amer. roślina owadożerna. Etym. - od nazwiska botanika i lekarza kanadyjskiego z XVII w.: Sarrazin
 • Znaczenie Sanctorum Sanctum Co oznacza sanctum sanctorum ?Xac., święte świętych, najświętsza część świątyni Salomona w Jerozolimie; sanktuarium; por. Wulgata (Ex., 26, 34
 • Znaczenie Sprokurować Krzyżówka sprokurować (co, sobie a. komu) - wystarać się, zdobyć, wytrzasnąć skąd. Etym. - ?Xac. procurare, zobacz prokura
 • Znaczenie Sukijaki Najlepszy sukijaki jap., potrawa jap.: mięso, twaróg sojowy, cebula, pędy bambusa i inne jarzyny, gotowane w sosie sojowym, sake i cukrze
 • Znaczenie Sztil Przykłady sztil, flauta, żegl. cisza morska, bezwietrzna pogoda na morzu. Etym. - nm. Stille 'cisza; spokój' od still 'cichy, spokojny
 • Znaczenie Spor Encyklopedia SPOR-, -duża-, Dużo- w złożeniach: bot. duża, zarodnik; zool. duża, przetrwalnik bakterii. Etym. - n.z łaciny z gr. spóros 'nasienie; siew
 • Znaczenie Summarum Summa Jak działa summa summarum ?Xac., suma sum; wszystko wspólnie (wziąwszy). Etym. - z Plauta (Truculentus, 1, 1, 4
 • Znaczenie Supercargo Czy jest reprezentująca na statku interesy czarterującego i sprawująca w jego imieniu opiekę nad ładunkiem. Etym. - zobacz extra-; ekslibris; zobacz
 • Znaczenie Sekwencja Pojęcie muz. kośc.; progresja, powtarzanie zwrotu (harmoniczno-)melodycznego poprzez te same głosy, etapowo wyżej (wstępująca) a. niżej (zstępująca
 • Znaczenie Saute Wyjaśnienie ilości tłuszczu; o kroku baletowym - wykonany z podskokiem. Etym. - fr. p.p. od sauter 'skakać' z ?Xac. saltare 'tańczyć' częstotl. od
 • Znaczenie Sanctus Spiritus Opis Spiritus Sanctus ?Xac., Duch Święty
 • Znaczenie Scull Informacje lekkie wiosło do wiosłowania z rufy łodzi ruchem poprzecznym; jedno z pary krótkich wioseł poruszanych poprzez jedną osobę; jednoosobowa
 • Znaczenie Sepoy Co to jest żołnierz indyjski na służbie mocarstwa europ., zwł. w wojsku bryt. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z port. sipai(o) z jęz. hindi sipāhi
 • Znaczenie Sfera Definicja niebieskie; (s. niebieska) niebo, sklepienie nieba; powierzchnia kuli; pas ziemi, region; przen. zakres, krąg, domena, tematyka, sfera
 • Znaczenie Ironia Sokratyczna Co znaczy dysputą poprzez udawanie ignorancji, dla wmanewrowania przeciwnika w sytuację, gdzie nie może odeprzeć argumentów; (sposób s.) polegająca
 • Znaczenie Socztiomsja Ludi Swoi Słownik Swoi ludi - socztiomsja ros., Do wójta nie pójdziemy. Etym. - komedia (1849 r.) dramaturga ros. Aleksandra N. Ostrowskiego (1823-86
 • Znaczenie Sponsor Znaczenie płaci rozgłośni i wykonawcom za program RTV pod warunkiem, Iż część zajętego poprzez program czasu przeznaczoną będzie na reklamę jakiegoś
 • Znaczenie Sleeping Czym jest sypialny. Etym. - z angielskiego: sleeping (car) '(wagon) sypialny'; sleep 'spać'; car 'wóz; wagon; auto' z ?Xac. carrus, zobacz kariera
 • Znaczenie Sepia Co oznacza otrzymywany z wydzieliny gruczołu czernidłowego mątwy i in. głowonogów; ciemnobrunatny kolor (tego barwnika
 • Znaczenie Smykałka Krzyżówka umiejętność, zdolność, spryt (do czegoś, na przykład do handlu, rzemiosła). Etym. - ros. smiekáłka 'jw.' od smiekát' 'pot. rozumieć
 • Znaczenie Skalp Najlepszy zwł. jej część wycięta a. zerwana z głowy nieprzyjaciela, jako trofeum, poprzez dawn. wojowników indiań. Ameryki Płn. a. ich białych
 • Znaczenie Suiseki Przykłady suiseki jap., dosł. 'krzemień'; jap. sztuka układania i kolekcjonowania kamieni
 • Znaczenie Szlagier Encyklopedia szlagier przebój. Etym. - nm. Schlager 'jw.; teatr. sztuka kasowa' od (ein)schlagen 'uderzać (o piorunie
 • Znaczenie Party Surprise Jak działa przyjęcie na czyjąś cześć opracowane w tajemnicy poprzez (i na wydatek) przyjaciół jako niespodzianka. Etym. - z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Sutra Czy jest aforyzm, zestaw krótkich wskazań (500-200 przed naszą erą); dialogi Buddy; część narracyjna buddyjskiej lit. kanonicznej; pismo na temat
 • Znaczenie Streber Pojęcie karierowicz dążący uparcie i twardo do sukcesu. Etym. - nm. 'jw.; oportunista' od streben 'dążyć, starać się; zabiegać, usiłować
 • Znaczenie Sparmania Wyjaśnienie krzew płd.afrykański, u nas doniczkowy. Etym. - n.z łaciny Sparmannia od nazwiska przyrodnika szw.: Andreas Sparmann (zm. 1820
 • Znaczenie Szylkret Opis morskich, używna (zwł. dawn.) do wyrobu grzebieni, guzików i tak dalej i do inkrustacji. Etym. - nm. Schildkröte 'żółw'; Schild 'tarcza
 • Znaczenie Anders Ist Schon Informacje schön ist anders nm., ładnie (uczynić, postąpić, powiedzieć i tak dalej) tj. (to oznacza) odmiennie (uczynić i tak dalej
 • Znaczenie Skupszczyna Co to jest skupszczyna dwuizbowy parlament byłej Jugosławii (porada Związkowa i Porada Pracujących). Etym. - serb. skupština 'jw
 • Znaczenie Scapino Definicja chytrego sługi włoskiej commedia dell'arte (w teatrze Moliera - Scapin). Etym. - wł. 'jw.' od scappare 'wymknąć się; uciec' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Sophrosyne Co znaczy atrybutów, cech wewn., do których posiadania dążyli wykształceni Grecy staroż.: roztropność, umiarkowanie, dyscyplina wewn., zdolność
 • Znaczenie Sororat Słownik poprzez mężczyznę siostry a. sióstr swej żony, zazw. kolejno, jeśli żona jest bezpłodna a. po jej Zgonu (na przykład u Buszmenów
 • Znaczenie Salam Znaczenie salam (alejkum)! pokój (z tobą)!; pokłon a. ceremonialne pozdrowienie na Wschodzie. Etym. - arab. salām 'pokój'; aleíkum 'z tobą
 • Znaczenie Seder Czym jest w judaizmie uroczysta wieczerza obrzędowa spożywana w pierwsze 2 dni święta Paschy (hebr. Pesach) w diasporze (lecz nie w Izraelu
 • Znaczenie Praca Syzyfowa Co oznacza ustawicznych i regularnie bezskutecznych wysiłków; trud ciężki i bezcelowy; por. Danaid robota. Etym. - gr. Sisyphos 'mit. gr. Syzyf
 • Znaczenie Synagoga Krzyżówka późn.z łaciny 'jw.' z gr. synagōgē 'zgromadzenie; miejsce zgromadzeń; jw.' od synágein 'zbierać; zgromadzać'; zobacz syn-; ágein, zobacz
 • Znaczenie Sufizm Najlepszy islamie, powstały w VIII w. i rozwinięty (zwł. w Persji) w rozbudowany mechanizm, którego celem jest złączenie się z bóstwem poprzez
 • Znaczenie Saltans Sclavus Przykłady Słowianin?) tańczący. Etym. - mnich nm. z IX w. Ermenricus Augiensis (Epistola); wiersz (1881 r.) Marii Konopnickiej
 • Znaczenie Superlativus Encyklopedia najwyższy stopień przymiotnika. superlatywy słowa najwyższego uznania, pochwały. Etym. - późn.z łaciny superlativus 'najwyższy' z ?Xac
 • Znaczenie Skatologia Jak działa wydalin, odchodów (ludzkich) albo, ogólnie, nieprzyzwoite w sposób obrzydliwy, budzący wstręt; zamiłowanie do takiej lit. a. dowcipów. Etym
 • Znaczenie Sylabariusz Czy jest sylabicznego (na przykład elamickiego, japońskiego) a. neosylabicznego (na przykład etiopskiego), w przeciwieństwie od alfabetu; por. kana
 • Znaczenie Szybolet Pojęcie zawierające zgłoskę a. słowo, których cudzoziemiec (obcy, nieprzyjaciel) nie potrafi wymówić. Etym. - hebr. szibbōlet 'kłos; strumień
 • Znaczenie Solejka Wyjaśnienie kloszowa. Etym. - fr. (plissé) soleil 'jw.'; plissé 'pomarszczony, plisowany' od oli 'fałda'; soleil 'słońce
 • Znaczenie Superheterodyna Opis który, mieszając częstotliwość odbieraną z częstotliwością dostarczaną poprzez oscylator (heterodynę), tworzy częstotliwość pośrednią
 • Znaczenie Szpros Informacje szpros archit. szczeblina, listewka dzieląca otwór okna na części wypełnione szybami. Etym. - nm. Sprosse 'szczeblina; szczebel
 • Znaczenie Superette Co to jest ameryki - mały supermarket, sklep samoobsługowy na powierzchni od 120 do 400 m2, z przeważającym asortymentem artykułów spożywczych. Etym
 • Znaczenie Specjacja Definicja gatunkotwórczy, powstawanie nowych gatunków w drodze mechanizmów ewolucyjnych. Etym. - z ?Xac. species, zobacz specyficzny
 • Znaczenie Spirochety Co znaczy kształcie spirali. Etym. - n.z łaciny spirochaeta (l.poj.) 'jw.'; zobacz spir- 1; gr. chaítē 'długi włos; grzywa
 • Znaczenie Scherz Satire Ironie und tiefere Bedeutung Słownik Bedeutung nm., Żart, satyra, ironia i głębsze znaczenie. Etym. - tytuł "komedii literackiej" (1827 r.) dramaturga nm. Christiana
 • Znaczenie Sztafeta Znaczenie goniec, posłaniec konny; informacja przywieziona poprzez posłańca. Etym. - wł. staffetta 'posłaniec konny (którego stopy nie opuszczają
 • Znaczenie Saldo Czym jest prawą stroną konta (credit) i lewą (debet) albo odwrotnie; pozostająca do wyrównania różnica pomiędzy dochodem i rozchodem, aktywami i
 • Znaczenie Sajonara Co oznacza sajonara jap., do widzenia
 • Znaczenie Szamot Krzyżówka zmielona glina ogniotrwała a. kaolin, użytkowane do produkcji szamotowych ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, stosowanych do budowy pieców
 • Znaczenie Spondej Najlepszy sylabach długich (a. akcentowanych):- -. Etym. - gr. spondeíos 'towarzyszący libacjom; jw.' od spondē 'libacja, wylewanie napoju na ofiarę
 • Znaczenie Sutasz Przykłady z krzyżujących się skośnie nici, stosowane jako naszywki. Etym. - fr. soutache 'jw.; borta' z węg. sujtás 'jp
 • Znaczenie Yard Scotland Encyklopedia komenda gł. policji metropolitalnej w Londynie, zwł. jej kryminalny wydział śledczy. Etym. - z angielskiego: 'Szkocki Dwór', uliczka w
 • Znaczenie Skafander Jak działa nurków, kosmonautów) zabezpieczający przed szkodliwym wpływem środowiska zewn. na organizm ludzki; impregnowana wiatrówka z kapturem. Etym
 • Znaczenie si fueris Romae Romano vivite more Czy jest Xac., będąc w Rzymie, czyń jak Rzymianie; kiedy przyjdziesz pomiędzy wrony, musisz krakać jak i ony. Etym. - z Rad dla św. Augustyna (około
 • Znaczenie Sułtan Pojęcie sułtan tytuł panującego w państwach muzułm. (w Turcji do r. 1922). Etym. - tur. 'król' z arab. sultān 'jp.; władza
 • Znaczenie Seibin Wyjaśnienie síbín, séibín irl., nielicencjonowany wyszynk napojów wyskokowych; karczma przydrożna (z angielskiego: shebeen
 • Znaczenie Synod Opis duchowieństwa jednej diecezji a. ordynariuszy jednej a. kilku prowincji kośc. albo całego państwie (s. plenarny); por. sobór; najwyższy
 • Znaczenie Spastyczny Informacje po porażeniu) - kurczowy, charakteryzujący się wzmożonym napięciem mięśni i wzmożonymi odruchami ścięgnistymi; spazmatyczny. Etym. - gr
 • Znaczenie Sophisticated Co to jest nienaturalny, pozbawiony naturalnej a. pierwotnej prostoty; b. skomplikowany, wielostronny; doświadczony, obyty, wytrawny, świadomy
 • Znaczenie Skolion Definicja piosenka biesiadna, śpiewana w dowolnym porządku poprzez gości z towarzyszeniem liry; gr. utwór lit. na wzór takiej piosenki. skolioza med
 • Znaczenie Szyldwach Co znaczy wartownik. Etym. - nm. Schildwache 'warta (pierw. w pełnej zbroi, z tarczą); jw.'; Schild 'tarcza; szyld'; Wache 'czuwanie; straż(nica)' od
 • Znaczenie Stront Słownik jasnoszary z gatunku metali ziem alkalicznych (wapniowców). stront 90 ciężki, promieniotwórczy izotop strontu o liczbie masowej 90, o
 • Znaczenie Sophomore Znaczenie ka) drugiego roku studiów (bryt.z angielskiego: second-year student). Etym. - prawdop. z gr. sophós, zobacz sofistyka + mōros 'tępy
 • Znaczenie Strategia Czym jest przygotowania i prowadzenia ogromnych operacji i kampanii woj.; por. taktyka. strateg(ik). Etym. - gr. stratēgía 'dowództwo; komenda gł
 • Znaczenie Slumsy Co oznacza slumsy [wym. slamsy] przeludnione miejskie dzielnice ruder i biedy. Etym. - z angielskiego: slums l.mn. od slum 'dzielnica ruder i biedy
 • Znaczenie Subiectum Krzyżówka subiekcja przest. trud, kłopot, ambaras. subiektywny uwarunkowany przeżyciami i poglądami danego człowieka (podmiotu); indywidualny
 • Znaczenie Soul Najlepszy muzyka duszy', kierunek amer. muzyki rozrywkowej wprowadzony w poł. XX w. poprzez Murzynów, oparty na bluesie, pieśniach gospels i
 • Znaczenie Sansculotte Przykłady sans-culotte zobacz sankiuloci
 • Znaczenie Shandy Encyklopedia shandy z angielskiego:, napój z lemoniady i lekkiego, jasnego piwa. shandygaff z angielskiego:, napój z piwa i piwa imbirowego
 • Znaczenie Sztolnia Jak działa wyrobisko korytarzowe pozwalające na dostęp do złoża kopaliny w terenie górzystym; podziemny przewód (tunel) do prowadzenia wody (zwł. w
 • Znaczenie Stylometria Czy jest stylu pisarza a. dzieła oparta zwł. na badaniu częstotliwości występowania pewnych słów, zwrotów, wyrażeń, tendencji i myśli
 • Znaczenie Siodzi Pojęcie drewnianej ramie wykorzystywany jako ściana, przepierzenie a. rozsuwane drzwi. siogunat urząd, godność, rządy sioguna. siogun, szogun, jap
 • Znaczenie Saros Wyjaśnienie 10 1/3 dnia w razie 5 lat przestępnych), po którym powtarzają się podobne do siebie zaćmienia Słońca i Księżyca; niewielka zmiana
 • Znaczenie Sorabistyka Opis kulturze i dziejach Serbów łużyckich (Łużyczan). sorabizm jęz. słowo, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z jęz. łużyckiego a
 • Znaczenie Sponte Sua Informacje sua sponte ?Xac., dobrowolnie, z własnej ochoty; por. spontaniczny
 • Znaczenie Sensu Co to jest sensu jap., zobacz ogi
 • Znaczenie Stere Definicja stałe; trójwymiarowy, przestrzenny, bryłowaty; stereoskopowy. stereoskopia dwuoczne widzenie przestrzenne (plastyczne); sposób uzyskiwania
 • Znaczenie Sarangi Co znaczy sarāngi sanskr., indyjski instrument muz. podobny do skrzypiec, mający 29 strun
 • Znaczenie Synergamia Słownik więcej niż 2 osoby. synergia współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań (por. antagonizm
 • Znaczenie Szermierka Znaczenie białą broń; zobacz fechtunek. szermować przest. walczyć na białą broń; przen. popisywać się czymś, (nad)korzystać czegoś, występować z
 • Znaczenie Slang Czym jest slang z angielskiego: [wym. släng] angielska a. amer. gwara (kolokwialna a. zawodowa), żargon; por. argot
 • Znaczenie Szyfon Co oznacza o splocie płóciennym, utkana z jedwabiu naturalnego (zwana także crêpe-chiffon) a. sztucznego albo z bawełny. szyfoniera wysoka komoda z
 • Znaczenie Seksualny Krzyżówka seksualny płciowy. Etym. - późn.z łaciny sexualis 'płciowy' od ?Xac. sexus 'płeć
 • Znaczenie Szlif Najlepszy kamieni; układ powierzchni oszlifowanego, wygładzonego kamienia; wypolerowana powierzchnia metalu, minerału; (sz. mikroskopowy) cienka
 • Znaczenie Stater Przykłady jednostka masy, późn. moneta złota, równa 20 drachmom srebrnym. Etym. - gr. statēr 'jw.' od pnia histánai, zobacz statyczny
 • Znaczenie Satanizm Encyklopedia satanizm kult szatana. Etym. - gr. satán, satanás 'diabeł, szatan' z hebr. sātān 'nieprzyjaciel; jp
 • Znaczenie Sawanna Jak działa z rzadkimi ekipami wiecznie zielonych drzew, z okresem suszy w zimie (Sudan, stepy Płd. Ameryki, zobacz llanos), z porą deszczową
 • Znaczenie Symfonia Czy jest form orkiestrowych, wykształcona pod koniec XVIII w. poprzez tak zwany klasyków wiedeńskich (Haydn, Mozart, Beethoven), oparta na zasadzie
 • Znaczenie Stela Pojęcie stojącej) płyty. Etym. - ?Xac. 'słup; kolumna' z gr. stēlē 'jp.; słup graniczny, nagrobny; kolumna pamiątkowa
 • Znaczenie Stagnacja Wyjaśnienie stagnacja zastój, zwł. w handlu, produkcji. Etym. - ?Xac. stagnare 'nieruchomieć' od stagnum 'stojąca woda; staw; bagno
 • Znaczenie sunt certi denique fines Opis sunt certi denique fines zobacz est modus in rebus
 • Znaczenie Skip Informacje pochyły do wyciągania z szybu górniczego urobku a. wody, do ładowania wsadu do pieca hutn. i tak dalej Etym. - z angielskiego: 'kosz; kubeł
 • Znaczenie Synekdocha Co to jest na określeniu całości poprzez część (na przykład "dziesięć szabel" zamiast "dziesięciu kawalerzystów"), części poprzez
 • Znaczenie Koza Skiryjska Definicja lecz trudnym w pożyciu. Etym. - z Diogeniana z Heraklei (Adagia, 3, 3) około 125 r.; kozy z wyspy Skiros (gr. Skyros) na m. Egejskim były
 • Znaczenie Szarlotka Co znaczy szarlotka kruche ciasto z jabłkami. Etym. - fr. charlotte od imienia ż. Charlotte 'Karolina
 • Znaczenie Subtopia Słownik suburban utopia) iron. utopia suburbii, wizja Anglii roku 2000: ni wieś, ni miasto, pustynia szos, parceli, lotnisk, słupów, drutów, domków
 • Znaczenie sic me servavit Apollo Znaczenie sic me servavit Apollo ?Xac., tak ocalił mnie Apollo. Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 9, 78
 • Znaczenie Szwenk Czym jest szwenk szybka zmiana kierunku kamery video. a. TV w okresie filmowania (odbioru obrazu). Etym. - nm. schwenken 'zamieniać kierunek; wywijać
 • Znaczenie Skateboard Co oznacza jazda na deskorolce, desce z tworzywa sztucznego na czterech rolach (kółkach); zawody obejmują czwórbój: slalom, skok wzwyż, w dal, jazdę
 • Znaczenie souvent femme varie bien fol est qui sy fie Krzyżówka s'y fie fr., kobieta zmienną jest; niemądry kto jej ufa; por. vari et mutabile. Etym. - przypisywane Franciszkowi I (około 1530 r
 • Znaczenie semper homo bonus tiro est Najlepszy semper homo dodatek tiro est ?Xac., dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 12, 51
 • Znaczenie Sceptr Przykłady sceptr przest. berło królewskie. Etym. - ?Xac. sceptrum 'jw.; władza królewska' z gr. skēptron 'laska; jp
 • Znaczenie Sejsm Encyklopedia ziemi; typ ruchów tektonicznych; wibracja. sejsmograf przyrząd do wykrywania, zapisywania i badania trzęsień Ziemi. sejsmiczny odnoszący
 • Znaczenie Sasquatch Jak działa angielskiego: Omah, ogromny, kudłaty stwór z legendy indiań., który chodzi na dwóch nogach i żyje w górach i lasach Północnego Zachodu
 • Znaczenie Sanktuarium Czy jest przechowywania elementów świętych, relikwii; świątynia a. jej część najświętsza; azyl. Etym. - późn.z łaciny sanctuarium 'zakrystia; (w l
 • Znaczenie Spartakiada Pojęcie organizacji robotniczych; masowe popisy sport. Etym. - ros. 'jw.' od imienia Spartakusa (z łaciny Spartacus), bohaterskiego wodza jednego z
 • Znaczenie Si le grain ne meurt Wyjaśnienie umiera ziarno (tł. J. Rogozińskiego). Etym. - autobiografia okresu dzieciństwa i młodości (1924 r.) pisarza fr. André Gide'a (1869-1951
 • Znaczenie Tantum Singularia Opis singularia tantum ?Xac., gram. rzeczowniki stosowane tylko w l.poj
 • Znaczenie Szatierka Informacje szatierka mały otwór u dołu drzwi a. ściany, pozwalający kotom przechodzić z pokoju do pokoju. Etym. - z fr. chatière 'jw.' od chat 'kot
 • Znaczenie Sczioty Co to jest sczioty zobacz szczoty
 • Znaczenie Sylikat Definicja z piasku, wapna, niekiedy również i cementu. Etym. - ?Xac. silex dpn. silicis 'twardy kamień; krzemień; kwarc
 • Znaczenie Sztukas Co znaczy sztukas zobacz stukas
 • Znaczenie Szoah Słownik szoah hebr., zagłada; por. (the) Holocaust
 • Znaczenie Salsefia Znaczenie kozibród lekarski, kozibród porolistny. Etym. - wł. przest. salsef(r)ica, dziś sassef(r)ica 'jw.' z ?Xac. saxifrica 'gatunek zioła'; saxum
 • Znaczenie Ski Czym jest ski norw., przest. narty
 • Znaczenie Iuris Sui Co oznacza sui iuris (homo) ?Xac., mający pełne prawo działania; sam sobie pan; nie podlegający władzy ojcowskiej (w prawie rz.); por. pater familias
 • Znaczenie si vis pacem para bellum Krzyżówka si vis pacem, para bellum ?Xac., jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny; zobacz qui desiderat pacem
 • Znaczenie Sublimacja Najlepszy przykład jod, kamfora, naftalen) ze stanu stałego od razu w stan lotny a. na odwrót (na przykład powstawanie kryształów z par); psych
 • Znaczenie Syli Przykłady wprowadzona w 1972 na miejsce franka. Etym. - z jęz. susu, dosł. 'słoń', znak gwinejskiej Partii Demokratycznej
 • Znaczenie Sajdak Encyklopedia sajdak kołczan, futerał na łuk i strzały. Etym. - ukr. sa(ha)jdák 'jw.' z tur. sadak 'jp.'; por. sahajdaczny hetman
 • Znaczenie Segedilla Jak działa segedilla zobacz seguidilla
 • Znaczenie Speech Czy jest speech z angielskiego:, [wym. spi:cz] przemówienie, (prze)mowa
 • Znaczenie Sangha Pojęcie tradycyjnie składający się z mnichów i mniszek, nowicjuszy i nowicjuszek, będący współczesną kontynuacją ekipy uczniów, którzy wyrzekli się
 • Znaczenie Sec Wyjaśnienie secans (sec.) [wym. sek...] mat. odwrotność cosinusa; sieczna. Etym. - n.z łaciny z ?Xac. p.pr. od secare, zobacz sekcja
 • Znaczenie Synantrop Opis powiązane z człowiekiem i jego działalnością, lecz nie oswojone i nie hodowane poprzez niego (jak mysz, szczur, wróbel, jaskółka, karaluch
 • Znaczenie Szterling Informacje szterling zobacz funt (sterling
 • Znaczenie Rerum Silva Co to jest rozmaitych informacje a. utworów różnej treści; dawn. księga domowa a. rodzinna, gdzie zapisywano dorywczo różne wydarzenia; por
 • Znaczenie Synkretyzm Definicja rozbieżnych a. wręcz sprzecznych poglądów (relig., filoz., społ.); eklektyzm pozbawiony logiki a. niekonsekwentny; bezkrytyczne wyznawanie
 • Znaczenie Saintsimonizm Co znaczy doktryna fr. socjalisty utopijnego, historyka i filozofa Claude'a Henri de Saint-Simona (1760-1825), głosząca między innymi ustanowienie
 • Znaczenie Apostolica Sedes Słownik apostolska; władza papieska. sedes impedita ?Xac., prawo kośc. siedziba, stolica biskupia, gdzie biskup nie może sprawować swych czynności
 • Znaczenie Sial Znaczenie budowie Ziemi - zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej (litosfery), tak zwany piętro granitowe, zbudowane ze związków krzemu i glinu, pod
 • Znaczenie segui il tuo corso e lascia dir le genti Czym jest genti! wł., postępuj własną drogą, a ludzie niech mówią, co chcą! Etym. - ostatnie słowa wstępu do 1. wydania 1. tomu Kapitału Marksa
 • Znaczenie Szkaplerz Co oznacza otworem na głowę, nakładany na habit w nie wszystkich zakonach (na przykład u karmelitów); miniatura szkaplerza zakonnego (2 małe kawałki
 • Znaczenie Stachanowiec Krzyżówka racjonalizator produkcji, przodownik pracy. Etym. - od nazwiska górnika donieckiego: Aleksiej Stachanow (ur. 1905 r
 • Znaczenie Syringa Najlepszy instrument muz. składający się pod rząd połączonych piszczałek różnej wielkości, dostępny zwł. w staroż. i w momencie renesansu (w Polsce
 • Znaczenie Stauropigia Przykłady podlegający bezpośrednio patriarsze a. synodowi. stauroteka ozdobny (srebrny) relikwiarz pochodz. bizantyjskiego, w kształcie skrzyneczki
 • Znaczenie Szalet Encyklopedia drewniany (a. szałas) w górach. Etym. - fr. chalet 'drewniany domek górali alpejskich; domek wiejski w stylu alpejskim
 • Znaczenie Szibboleth Jak działa szibboleth zobacz szybolet. szinto(izm) zobacz sinto(izm
 • Znaczenie Szajlok Czy jest Szajlok zobacz Shylock
 • Znaczenie Satelita Pojęcie planety, księżyc planety; (sztuczny s. Ziemi) zobacz sputnik; przen. posłuszny, służalczy stronnik; nieodstępny towarzysz; mech
 • Znaczenie Szalwar Wyjaśnienie szalwar z jęz. urdu, luźne, bufiaste spodnie noszone poprzez kobiety w Pakistanie
 • Znaczenie Mądrość Salomonowa Opis salomonowy wyrok - mądry i sprawiedliwy (aczkolwiek o zaskakującej formule rozstrzygnięcia). Etym. - wg Biblii (1. a. 3. Władca., 4, 29-34
 • Znaczenie Koń Sejański Informacje Sejański koń zobacz equus Seianus
 • Znaczenie Skirto Co to jest myślowy; uczuciowy). skirtotymia psychol. usposobienie charakteryzujące się zmiennością, niestałością, przeskokami nastrojów, uczuć
 • Znaczenie Soleae Definicja zamiast przyszwy, noszone poprzez staroż. Rzymian wyłącznie w domu, swoim a. cudzym, lecz nigdy na ulicy; por. calcei. sulejaty dawn
 • Znaczenie Sonet Co znaczy utwór poetycki, pochodzenia wł. (Dante, Petrarka), złożony z 2 strof czterowierszowych (zazw. opisowych) i 2 strof trzywierszowych (zazw
 • Znaczenie Szlichtada Słownik przejażdżka sanną (również - gromadna, połączona z zapustnym kuligiem). Etym. - nm. Schlittade dawn. 'jw.' od Schlitten 'sanie
 • Znaczenie Śmiech Sardoniczny Znaczenie szyderczy, wzgardliwy, sceptyczny, cyniczny. Etym. - gr. sardónios, sardánios (gélōs) 'szyderczy, gorzki (śmiech
 • Znaczenie Shimmy Czym jest dostępny po 1. wojnie świat. Etym. - z angielskiego: skr. od shimmy-shake (a. -shiver) 'trzęsikoszula'; shimmy 'koszula; jw.' od chemise
 • Znaczenie Spektakularny Co oznacza bijący w oczy, pokazowy; mający charakter widowiska. Etym. - fr. spectaculaire 'jw.' od spectacle, zobacz spektakl
 • Znaczenie Syntetyczny Krzyżówka uogólniający, łączny, ogarniający (nie drobiazgowy); filoz., jęz. nie analityczny (por. fleksja); chem. sztuczny, sztucznie otrzymany
 • Znaczenie Siaktyzm Najlepszy hinduizmu, pop. zwł. w Bengalu i Assamie, kult najwyższej bogini hinduskiej Śiakti, uważanej za gł. boginię a. za małżonkę boga, zazw
 • Znaczenie Szpan Przykłady szpan pop. środowiskowy szyk, modna elegancja, maniera, zadęcie. Etym. - prawdop. z nm. spannen 'napinać, naprężać
 • Znaczenie Skeet Encyklopedia stojąc ze strzelb śrutowych do rzutków przelatujących w dwóch przeciwnych kierunkach. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od st.skand. skjōta
 • Znaczenie Szczepionka Salka Jak działa pierwsza efektywna szczepionka przeciw chorobie Heinego-Medina. Etym. - od jej wynalazcy, amer. lekarza bakteriologa i serologa
 • Znaczenie Szaria Czy jest oficjalnie świętego prawa w islamie, opartego gł. na Koranie i Sunnie, teoretycznie rządzącego w państwach muzułm. nie tylko w kwestiach
 • Znaczenie Sirat Pojęcie przerzucony nad otchłanią piekła, ?Xączący doczesny świat z rajem, most cienki i ostry jak brzytwa, po którym przejść bezpiecznie może
 • Znaczenie Stout Wyjaśnienie angielskiego:, słodsze i ciemniejsze od porteru, z sporą zawartością chmielu, wytwarzane na słodzie palonym; por. lecz. Etym. - z
 • Znaczenie Szpant Opis wiązanie poprzeczne a. wzdłużne kadłuba w części dennej a. na burtach, do którego przymocowuje się poszycie statku, jachtu, łodzi, statku
 • Znaczenie Diejstwije Skwoznoje Informacje działanie przewodnie całej roli a. sztuki; por. swierchidieja. Etym. - ros. skwoznój 'przenikający' od skwoz 'na wskroś'; diejstwije
 • Znaczenie Slup Co to jest żaglowca złożone z dwóch żagli: grotu i foka; statek o takim ożaglowaniu. Etym. - z angielskiego: sloop z hol. sloep, prawdop. z fr
 • Znaczenie Sapon Definicja SAPON(I)- w złożeniach: (przypominający) mydło; zmydlanie; mydlany. Etym. - ?Xac. sapo dpn. saponis 'mydło
 • Znaczenie Surrealizm Co znaczy powstały w 1920-30 we Francji, obejmujący lit. i sztuki plast., pragnący uniezależnić wyobraźnię twórcy od form logicznego myślenia
 • Znaczenie Subrepcja Słownik wniosku o dyspensę w celu jej otrzymania; por. obrepcja. Etym. - ?Xac. subreptio 'kradzież' od subripere 'wyrwać; zabrać potajemnie
 • Znaczenie Sou Znaczenie sou [wym. su:] drobna moneta fr., 1/20 franka fr. Etym. - fr. 'jw.' z późn.z łaciny sol(i)dzus, zobacz sold
 • Znaczenie Sumo Czym jest zapaśnictwa, gdzie przegrywa zapaśnik wypchnięty z ringu a. zmuszony do dotknięcia ziemi jakąkolwiek częścią ciała (oprócz stóp). sumotori
 • Znaczenie soft underbelly of the Axis Co oznacza angielskiego:, miękkie podbrzusze Osi (hitlerowskie Niemcy - faszystowskie Włochy). Etym. - z raportu o sytuacji wojennej premiera bryt
 • Znaczenie Salangana Krzyżówka jerzyków, którego gniazda (tak zwany jaskółcze gniazda) uważane są w Chinach za smakołyk. Etym. - fr. salangane 'jw.' z jęz. tag i bisajan
 • Znaczenie Schlemihl Najlepszy dokonująca bardzo niekorzystnej wymiany, desperackiej i niefortunnej transakcji; por. Diomedesa wymiana. Etym. - od nazwiska Petera
 • Znaczenie Szafot Przykłady dokonywano publ. egzekucji (jak ścinanie, wieszanie, piętnowanie). Etym. - nm. Schafott 'rusztowanie; szafot' ze st.fr. chafaud
 • Znaczenie Subway Encyklopedia zjednoczonych ameryki - kolej podziemna; por. metro. Etym. - amer.z angielskiego: 'przejście podziemne, pod ulicą; jw.'; zobacz sub-; way
 • Znaczenie Absentes In Saevit Jak działa saevit in absentes ?Xac., wyładowuje gniew na nieobecnych. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 9, 63
 • Znaczenie Sunna Czy jest opartych na wyrazach i czynach Mahometa, i uzupełnienia i egzegeza Koranu. sunnici większy z dwóch głównych odłamów islamu, wierny
 • Znaczenie Sound Pojęcie sound z angielskiego: 'brzmienie', w muzyce jazzowej, rockowej - sposób kształtowania dźwięku charakteryzujący osobowość solisty a. zespołu
 • Znaczenie Sandwichman Wyjaśnienie sänuidż-män] człowiek reklamujący a. pikietujący jakieś przedsiębiorstwo poprzez publiczne obnoszenie plakatów na dwóch arkuszach tektury a
 • Znaczenie Sicz Opis Sicz ukr., kluczowy obóz warowny Kozaków zaporoskich w XVI-XVIII w.; Zaporoże; Kozacy zaporoscy
 • Znaczenie Sputnik Informacje ros. (iskússtwiennyj) spútnik 'jw.'; iskússtwiennyj 'sztuczny' od iskússtwo 'sztuka; kunszt'; spútnik 'towarzysz podróży; kompan
 • Znaczenie Snycerka Co to jest snycerska, sztuka rzeźbienia w drewnie (dawniej również i w kamieniu), rodzaj rzemiosła art. snycerz. Etym. - nm. Schnitzer 'jw., rzeźbiarz
 • Znaczenie Stasi Definicja Staatsicherheitsdienst 'Państwowa Służba Bezpieczeństwa', sekretna policja polityczna w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • Znaczenie Samos Co znaczy Egejskim), wytwarzane z winogron białych odmiany Muskat i czarnych odmiany Fukiano, alkoholizowane dodatkiem spirytusu; por. mistela
 • Znaczenie Szarża Słownik kawalerii; przesadna, karykaturalnie przejaskrawiająca rolę a. nazbyt farsowa gra aktora (komediowego); chem. produkcja otrzymana z danego
 • Znaczenie Stinger Znaczenie miętowego i brandy z lodem, odcedzony przed podaniem. Etym. - z angielskiego: 'uderzenie; żądło; jw.' od sting 'ukłuć; pobudzać
 • Znaczenie Szezlong Czym jest wydłużonego fotela do spoczywania w pozycji półleżącej. Etym. - fr. chaise longue 'dosł. długie krzesło; jw.'; chaise 'krzesło' od chaire
 • Znaczenie Szajgec Co oznacza szajgec nieżydowski, chrześcijański chłopiec a. młodzieniec. Etym. - jid. z hebr. szekes, zobacz szyksa
 • Znaczenie Sisal Krzyżówka włókno powroźnicze z liści agawy karaibskiej, uprawianej także w wielu innych rejonach (Jawa, wsch. Afryka, Wyspy Bahama, Meksyk) a. z
 • Znaczenie Szibah Najlepszy moment "pokuty", jest to nieopuszczania domu po pogrzebie bliskiego krewnego, przestrzegany poprzez pobożnych Żydów. Etym. - hebr
 • Znaczenie si jeunesse scavoit si vieillesse pouvoit Przykłady pouvoit fr., gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła! Etym. - drukarz i humanista fr. Henri Estienne (1531-1598) Les Prémices, epigram
 • Znaczenie Splanchno Encyklopedia SPLANCHNO- w złożeniach: wnętrzności; trzewia. Etym. - gr. splánchnōn 'jw
 • Znaczenie Szetland Jak działa puchowa okrywa wewnętrzna runa owiec hodowanych na Wyspach Szetlandzkich, ręcznie skubana; przędza ręcznie uprzędziona z tej wełny
 • Znaczenie Szaser Czy jest konny w wojsku Księstwa Warszawskiego. Etym. - fr. chasseur 'myśliwy; goniec; strzelec' od chasser 'polować; wypędzać; ścigać' z ?Xac
 • Znaczenie Spartanin Pojęcie Lacedemonu, Lakonii); (spartanin) przen. człowiek skromnych wymogów, unikający wygód i zbytku, odznaczający się surową dyscypliną
 • Znaczenie Szamerunek Wyjaśnienie ozdoby) ubioru galonem, sznurem, taśmą. Etym. - nm. schamarieren 'szamerować' z fr. chamarrer 'jp.' od chamarre 'obszycie' z hiszp. zamarra
 • Znaczenie Siloe Opis por. Betsaida. Etym. - z Biblii (Ew. wg Jana, 9, 7); Siloe (a. Siloam), sadzawka w Jerozolimie, gdzie kąpiel miała przywracać siły i
 • Znaczenie Skand Informacje występujący w połączeniu z lantanowcami, regularnie zaliczany do nich. Etym. - od ?Xac. Scandia, dawn. nazwy płd. części Półwyspu
 • Znaczenie Serwal Co to jest wielkouchy, dziki stepowy kot afrykański o rudawobrunatnej sierści w ciemne cętki. Etym. - port. (lobo-)cerval dosł. '(kot; wilk) jak jeleń
 • Znaczenie Sauerkraut Definicja Sauerkraut [wym. za...] kapusta kiszona; por. colesław. Etym. - nm. 'jw.'; sauer 'kwaśny'; Kraut 'ziele; kapusta; nać
 • Znaczenie Semi Co znaczy pewnego stopnia, częściowo, niekompletny, mający pewne cechy czegoś; quasi; por. hemi-. Etym. - ?Xac. 'pół-, na wpół
 • Znaczenie Musztarda Sarepska Słownik gorczycy sarepskiej, uprawianej gł. w Rosji. Etym. - od nazwy miejscowości Sarepta (dziś Krasnoarmiejsk) pod Carycynem (dziś Wołgograd
 • Znaczenie Sztylpy Znaczenie skórzane do konnej jazdy; przest. (ozdobne) wyłogi rękawiczek a. cholew u wysokich butów. Etym. - nm. Stulpe 'sztylpa; mankiet' od stülpen
 • Znaczenie Stacjonarny Czym jest zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) gdzie zajęcia odbywają się w szkole (w przeciwieństwie od zaocznego). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Synopsis Co oznacza zestaw artykułów o wspólnym temacie (por. sympozjon); zarys, skrót, zwł. szkic scenariusza video., audycji radiowej, programu TV
 • Znaczenie Sterlet Krzyżówka słodkowodna z rodz. jesiotrów, gł. w rzekach zlewiska M. Czarnego i Kaspijskiego. Etym. - ros. stiérljad' 'jw
 • Znaczenie Sarinda Najlepszy instrument muz., o trzech strunach jelitowych, wypukłym korpusie rezonansowym i szyjką zakończoną główką w kształcie ptasiej głowy
 • Znaczenie Sztruks Przykłady sztruks zobacz kord 1. Etym. - nm. Struck 'jw
 • Znaczenie Skylab Encyklopedia laboratorium kosmiczne z załogą wymienną na orbicie okołoziemskiej, wystrzelone z Cap Canaveral na Florydzie (USA) w maju 1973 r. Etym. - z
 • Znaczenie Cabinet Shadow Jak działa przychodnia cieni. Etym. - opozycyjna porada ministrów opracowana na wypadek objęcia rządów poprzez opozycję
 • Znaczenie survival of the fittest Czy jest angielskiego:, przetrwanie najlepiej przystosowanych (ewolucja drogą doboru naturalnego). Etym. - z Herberta Spencera (Zasady biologii 3
 • Znaczenie Symptom Pojęcie symptomatyczny znamienny, charakterystyczny; med. objawowy (o leczeniu). symptomatologia zobacz semejologia. Etym. - gr. sýmptōma dpn
 • Znaczenie Margarita Praevalentium Scientiarum Wyjaśnienie Xac., nauk przemożnych perła. Etym. - z aktu erekcyjnego (12 V 1364 r.) Kazimierza Wielkiego fundującego uniwersytet krakowski
 • Znaczenie Skibob Opis po śniegu, będący połączeniem nart i roweru. Etym. - z angielskiego: ski 'narty'; bob 'para płóz do sań
 • Znaczenie Seraskier Informacje naczelny, potem minister wojny. Etym. - osm.tur. serasker 'jw.'; pers. sär 'głowa; zwierzchnik' (por. serdar); arab. askar 'żołnierz
 • Znaczenie Sire je navais besoin de cette hypothese Co to jest hypothèse fr., Najjaśniejszy Panie, nie potrzebowałem tej hipotezy. Etym. - odpowiedź Laplace'a na zadane mu poprzez Napoleona I pytanie
 • Znaczenie Sitar Definicja indyjsko-perska o długiej szyjce, gruszkowatym, wypukłym korpusie rezonansowym, kilku (zazw. trzech) strunach, dawn. jelitowych, dziś
 • Znaczenie Vertas Stilum Saepe Co znaczy odwracaj rylec (jeżeli chcesz pisać rzeczy godne czytania), jest to regularnie wymazuj (drugim, tępym końcem rylca) i poprawiaj to, coś
 • Znaczenie Storting Słownik storting parlament norw. Etym. - norw. 'jw.'; stor 'spory'; ting 'porada; zgromadzenie
 • Znaczenie Fiction Science Znaczenie powieść, gdzie fundamentem wątku jest wpływ (realnego a. wyimaginowanego) rozwoju edukacji i techniki na społeczeństwo a. jednostkę
 • Znaczenie Stoep Czym jest weranda przytykające do frontowej ściany domu, a niekiedy biegnące wokół całego parteru, charakterystyczne dla hol. i płd. afrykańskiej
 • Znaczenie Singspiel Co oznacza muz. utwór sceniczny pop. w Niemczech, zwł. w 2. poł. XVIII w., zazw. komiczny, z dialogiem mówionym, urozmaiconym piosenkami pop. i lud
 • Znaczenie Sake Krzyżówka sake jap., japońska wódka ryżowa, podawana zazw. na gorąco
 • Znaczenie Sztreber Najlepszy sztreber zobacz Streber
 • Znaczenie Tempore Sine Przykłady sine tempore zobacz s.t
 • Znaczenie Biblicae Sortes Encyklopedia sortes Homericae ?Xac., (dawn. b. dostępny i traktowany z powagą) sposób wróżenia, przepowiadania z dzieł Wergiliusza (z Biblii, z dzieł
 • Znaczenie Sol Jak działa centavos). 2. astr. dzień na planecie Mars, trwający 24 godziny, 37 min. i 22 sek. Etym. - 1. hiszp. 'słońce' z ?Xac. 'jp.'; od emblematu
 • Znaczenie Stijl Czy jest stijl zobacz de Stijl
 • Znaczenie Semita Pojęcie grup ludów płd.-zach. Azji, mówiących jęz. semickimi (i spokrewnionych, gł. jęz.), reprezentowanych dziś gł. poprzez Żydów i Arabów, a w
 • Znaczenie Serso Wyjaśnienie gdzie rzuca się i chwyta wiklinowe kółka dzięki kijków. Etym. - fr. cerceau 'obręcz; jw.' z późn.z łaciny circellus 'kółko' od ?Xac. circus
 • Znaczenie Szach Opis w szachy - atak bezpośredni na króla (por. coup de repos; en passant; en prise; fianchetto; gambit; j'adoube; mat; pat; pièce touchée
 • Znaczenie Saintpaulin Informacje saint-paulin [wym. sępole] ser podobny do port-salut. Etym. - fr. od imienia Saint Paul 'Św. Paweł
 • Znaczenie sit mihi fas audita loqui Co to jest mi wolno będzie powiedzieć to, co słyszałem; por. relata refero. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 266
 • Znaczenie Szwejsowanie Definicja szwejsowanie techn., przest. spawanie metali. Etym. - nm. schweissen 'spajać; spawać
 • Znaczenie Struma Co znaczy struma med. wole. Etym. - ?Xac. 'skrofuliczne zwiększenie gruczołów; jw
 • Znaczenie Anno Sine Słownik s-ine...] bez oznaczenia roku (wydania książki i tak dalej). sine die ?Xac., (odroczenie) bez (określenia) dnia (kolejnego terminu); na
 • Znaczenie Stiuk Znaczenie stiuk zobacz sztukateria
 • Znaczenie Sens Czym jest rozsądek, rozum. sensytywny czuły, wrażliwy; mogący odczuwać; przeczulony. sensualny odbierany dzięki zmysłów, zmysłowy. sensu stricto ?Xac
 • Znaczenie Sojusz Co oznacza sojusz przymierze, alians. Etym. - ros. sojúz 'zespolenie; związek; stowarzyszenie; przymierze; porozumienie
 • Znaczenie Sen Krzyżówka sen drobna moneta w Japonii (1/100 jena), w Indonezji (1/100 rupii) i w Kambodży (1/100 riela
 • Znaczenie Semen Najlepszy semen nadworny kozak w dawnej Rusi. Etym. - ukr. 'jw.' z osm.tur. sejmen 'żandarm' od pers. sägbān 'psiarz'; säg 'pies'; bān 'naczelnik
 • Znaczenie Skalpel Przykłady cienkim, zazw. zaokrąglonym ostrzu. Etym. - ?Xac. scalpellum, scalpellus zdrobn. od scalprum, scalper 'dłuto; nóż' od scalpere 'wyrzynać
 • Znaczenie Szwarcować Encyklopedia przewozić a. przenosić poprzez granicę państwową; dawn. czarnić, smarować szwarcem, szuwaksem, czarną pastą; pomadować. Etym. - nm
 • Znaczenie Sedativa Jak działa kojące, uśmierzające drażliwość, pobudliwość a. nerwowość; por. trankwilizatory. Etym. - n.z łaciny l.mn. z ?Xac. sedare 'uspokajać
 • Znaczenie Szychta Czy jest szychta czas pracy górnika pośrodku 1 doby; zmiana robocza w kopalni. Etym. - nm. Schicht 'warstwa; pokład; jw
 • Znaczenie Sei personaggi in cerca dautore Pojęcie Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora. Etym. - dramat (1921 r.) pisarza wł. Luigi Pirandello (1867-1936); część trylogii Teatr w
 • Znaczenie Sanitaria Wyjaśnienie wykorzystywanych do wyposażenia umywalni, łazienek, klozetów i tak dalej sanitariat budynek z sanitariami do użytku wczasowiczów, wojska i
 • Znaczenie sicut mater ita et filia eius Opis sicut mater, ita et filia eius ?Xac., jaka matka, taka i jej córka; por. o matre pulchra... Etym. - z Wulgaty (Ezechiel, 16, 44
 • Znaczenie Indignatio Saeva Informacje gniew, święte oburzenie. Etym. - z epitafium Jonathana Swifta: Ubi s.i. ulterius cor lacerare nequit, 'gdzie święte oburzenie nie może już
 • Znaczenie Satsang Co to jest satsang sanskr., kazanie a. przemówienie hinduskie
 • Znaczenie Aude Sapere Definicja sapere aude ?Xac., odważ się być mądrym. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 2, 40
 • Znaczenie Sakwojaż Co znaczy zamykająca się na zatrzaskiwany zamek. Etym. - fr. sac de voyage 'torba podróżna'; sac 'worek; torba; plecak; sak' z gr. sákkos 'worek
 • Znaczenie Strohmann Słownik podstawiona; zobacz figurant (przen.). Etym. - nm. 'straszydło ze słomy; jw.'; Stroh 'słoma'; Mann 'człowiek; mężczyzna
 • Znaczenie Slavica Znaczenie rękopisy i in. materiały w jęz. słowiań. a. dotyczące slawistyki albo słowiańszczyzny. Etym. - n.z łaciny 'jw.', zobacz slawistyka
 • Znaczenie Styks Czym jest Charon przewoził zmarłych do Hadesu, gdzie zanurzenie się czyniło ciało człowieka odpornym na rany (por. Achillesowa pięta), na której wody
 • Znaczenie Schadenfreude Co oznacza uciecha z cudzej krzywdy, z cudzego niepowodzenia, nieszczęścia; por. suave mari magno. Etym. - nm. 'jw.'; Schaden 'szkoda; utrata'; Freude
 • Znaczenie Bonum Summum Krzyżówka summum bonum ?Xac., największe dobro
 • Znaczenie Sirtaki Najlepszy taniec lud., gdzie uczestnicy tworzą koło obejmując się ramionami i tańczą sunąc w obie strony na przemian, i krzyżując nogi, regularnie z
 • Znaczenie Iudice Sub Przykłady sub iudice ?Xac., prawn. kwestia (jest) jeszcze rozważana poprzez sąd, nie rozstrzygnięta
 • Znaczenie Sprint Encyklopedia sprint z angielskiego:, sport. bieg płaski na krótkim dystansie. sprinter z angielskiego:, biegacz specjalizujący się w sprintach
 • Znaczenie Steelon Jak działa steelon [wym. sti:lon] stylon, zobacz poliamidy. Etym. - nazwa handl.; z angielskiego: steel 'stal'; (nyl)on
 • Znaczenie Sc Czy jest mianowicie. Etym. - ?Xac. 'rozumie się; oczywiście; naturalnie; wszakże'; scire, zobacz scjentyficzny; licet 'wolno; jest dozwolone' 3. os
 • Znaczenie Sufiks Pojęcie sufiks gram. przyrostek; por. afiks. Etym. - ?Xac. suffixus p.p.od suffigere 'przymocować (od spodu)'; zobacz sub-; figere, zobacz afiks
 • Znaczenie Socjaldemokracja Wyjaśnienie socjalistycznych, stworzonych w ostatniej ćwierci XIX w., a po rozłamie w ruchu robotnicznym (1919 r.; stworzenie Międzynarodówki
 • Znaczenie sit tibi terra levis Opis ziemia lekką będzie! (napis na nagrobkach; zwrot stosowany na zakończenie mów pogrzebowych); por. requiescat in pace. Etym. - na przykład u
 • Znaczenie Skiagrafia Informacje wprowadzony do malarstwa gr. w 2. poł. V w. przed naszą erą (Apollodoros z Aten); tak zwany antyczny impresjonizm, kierunek malarstwa gr
 • Znaczenie Stipo Co to jest stipo wł., prostokątna skrzynia bogato zdobiona dekoracją archit., stosowana od XVI w. we Włoszech do przechowywania kosztowności
 • Znaczenie Slojd Definicja wyrabiania zręczności poprzez rzemieślnicze prace ręczne (zwł. wyrzynanie w drewnie), wprowadzony nareszcie XIX w. do nauczania szkolnego
 • Znaczenie Statysta Co znaczy drobne, nieme role (również w przen.), nie mająca praw aktorskich (por. figurant; kompars); dawn. mąż stanu, polityk, przen. tęga głowa
 • Znaczenie Sztankiet Słownik pozioma rura metalowa, umocowna na linewkach u pułapu, na której wiszą dekoracje teatralne na scenie. Etym. - nm. Stange, zobacz sztanga
 • Znaczenie Salmonellozy Znaczenie zakaźne, zatrucia pokarmowe spowodowane poprzez chorobotwórcze dla zwierząt i człowieka gatunki bakterii pałeczkowatych rodzaju Salmonella
 • Znaczenie Rosa Sub Czym jest dyskrecji, w zaufaniu, w tajemnicy. Etym. - u starożytnych róża była symbolem dyskrecji; wg legendy Kupido przekupił Harpokratesa, boga
 • Znaczenie suppressio veri suggestio falsi Co oznacza suppressio veri, suggestio falsi ?Xac., zatajenie prawdy; podsunięcie fałszu
 • Znaczenie Sambenito Krzyżówka noszony poprzez pokutników; odzież inkwizycji hiszp. przypominająca krojem szkaplerz, żółta w czerwone krzyże dla żałujących grzeszników a
 • Znaczenie Szater Najlepszy szatra, szater, szałas owczarzy; przest. obóz, tabor cygański; dawn. namiot. Etym. - węg. sator 'namiot' z tur
 • Znaczenie Sgraffiato Przykłady polegająca na częściowym zdrapywaniu warstw (barwnych tynków a. glazur), dzięki czemu powstaje kolorowa kompozycja; ściana a. ceramika w
 • Znaczenie Silvaner Encyklopedia winogrona; wino reńskie z takich winogron. Etym. - nm. prawdop. z ?Xac. Sylvanus, Silvanus mit. rz. italski bóg pól i lasów, od silva ?Xac
 • Znaczenie Szowinizm Jak działa wyrażający się w ślepym uwielbieniu dla własnego narodu i w nienawiści i pogardzie dla innych. szowinista. Etym. - fr. chauvinisme
 • Znaczenie sic transit gloria mundi Czy jest przemija chwała (tego) świata. Etym. - ?Xac. Pater sancte, sic transit... 'Ojcze św., jw.'; początkowe wyrazy ?Xac. pieśni kośc., wymawiane
 • Znaczenie Sznaps Pojęcie sznaps żart. wódka. Etym. - nm. Schnaps 'jw.; kieliszek wódki' z d.nm. snaps 'łyk
 • Znaczenie Szok Wyjaśnienie reakcja całego organizmu na ciężki uraz (zmiażdżenie kończyny, ciężka rana, oparzenie, krwotok, zatrucie, wysoka gorączka i tak dalej
 • Znaczenie Stet Opis stet ?Xac., (dosł. niech stoi), niech zostanie, jak było przed poprawką (wskazówka korektora dla składacza
 • Znaczenie System Informacje uporządkowany układ, zestaw elementów, zasad, twierdzeń, reguł postępowania (na przykład s. filoz., etyczny, nauk., finansowy, pieniężny
 • Znaczenie Spatlese Co to jest Spätlese [wym. szpejtlejze] nm., wino z późnego winobrania
 • Znaczenie Stymulacja Definicja bodźca; wzmaganie mechanizmów życiowych organizmów dzięki stymulatorów, bodźców, zwł. chem.; por. doping. Etym. - ?Xac. stimulatio
 • Znaczenie Non Qua Sine Co znaczy sine qua non zobacz conditio sine qua non
 • Znaczenie Pecus Servum Słownik servum pecus zobacz o imitatores, servum pecus
 • Znaczenie Drang Und Sturm Znaczenie lit. 2. poł. XVIII w. w Niemczech, skierowany przeciw niesprawiedliwości społ. i absolutyzmowi, uważający przyrodę, instynkt autorski
 • Znaczenie Schemat Czym jest wyobrażenie, rysunek, opis czegoś (na przykład konstrukcji, organizacji, działania) w sposób uogólniający, ogólny, szkicowy, abstrakcyjny
 • Znaczenie Sonata Co oznacza instrumentalny (w przeciwieństwie od kantaty); czteroczęściowa forma instrumentalna (na instrument solo a. z towarzyszeniem), wykształcona
 • Znaczenie sta sol ne moveare Krzyżówka powstrzymaj swój bieg (napis na pomniku Kopernika w kościele św. Anny w Krakowie). Etym. - wg Wulgaty (Jozue, 10, 12); sol, contra Gabaon
 • Znaczenie Solipsyzm Najlepszy subiektywnego, głosząca: "istnieję tylko ja sam, a wszystko inne jest moim złudzeniem" a.: "znam i mogę znać własne stany
 • Znaczenie Steak Przykłady steak [wym. stejk] z angielskiego:, befsztyk, plaster mięsa wołowego (zazw. z polędwicy) do smażenia
 • Znaczenie Pede Stante Encyklopedia stante pede ?Xac., "na jednej nodze", zaraz, natychmiast, z miejsca; por. ad aperturam libri
 • Znaczenie Skat Jak działa karty, gdzie grający biorą po 10 kart, a 2 karty ("Skat") pozostają przykryte. Etym. - nm. 'jw.' z wł. scarto 'odrzucenie
 • Znaczenie Schmaltz Czy jest w muzyce; mdła czułostkowość, ckliwość w utworze artystycznym. Etym. - amer.z angielskiego: z jid. 'smalec' od nm. schmelzen 'topić (sadło
 • Znaczenie Subretka Pojęcie kokieteryjnej pokojówki, powiernicy pani, inspiratorki i sprężyny intryg; aktorka grywająca takie role, jej emploi; dawn. pokojówka, panna
 • Znaczenie Subsoniczny Wyjaśnienie subsoniczny poddźwiękowy, poruszający się z prędkością mniejszą niż szybkość dźwięku. Etym. - zobacz sub-; (extra)soniczny
 • Znaczenie Subwencja Opis poprzez kraj przedsiębiorstwom, organizacjom a. osobom fiz. (por. dotacja; stypendium; subsydium). subwencjonować. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Sambo Informacje zezwalającej na używanie chwytów bolących - samoobrona bez broni. Etym. - ros. 'jw.' skrót wyrazów sam(ozaszczíta) b(ez) o(rúżija
 • Znaczenie Szekspira Wysze Sapogi Co to jest ważniejsze od Szekspira. Etym. - parafraza z Fiodora Dostojewskiego (Gospodin Szczedrin ili Raskoł w nigilistach) "Epocha", 1864
 • Znaczenie Cinna Amis Soyons Definicja soyons amis, Cinna! fr., bądźmy przyjaciółmi, Cynno! Etym. - z Corneille'a (Cynna, 5, 3) 1693 r.; por. Seneka (De clementia, 1, 9
 • Znaczenie Socjodrama Co znaczy sztuka teatr.), gdzie kilka osób odgrywa wyznaczone sobie role w celu studiowania a. uzdrowienia stosunków w jakiejś ekipie, w kolektywie
 • Znaczenie Skler Słownik suchy, miażdżycowy; w odniesieniu twardówki oka. skleroza med. miażdżyca; por. arterioskleroza. Etym. - gr. sklērós 'suchy; twardy
 • Znaczenie Charybda I Scylla Znaczenie S. i Ch. - w wypadku, gdzie zagraża) niebezpieczeństwo z dwóch stron; por. incidis in Scyllam... Etym. - gr. Skýlla (dziś Scilla), skalny
 • Znaczenie Szupo Czym jest porządkowa (1920-45). Etym. - skr. od Schu(tz)po(lizei); Schutz, zobacz esesman; Polizei 'policja' z ?Xac. politia '(władza) kraj(wa)' od
 • Znaczenie Superhero Co oznacza angielskiego:, fikcyjna postać zaopatrzona w nadludzką potęgę, której używa do zwalczania zła, przestępstw, niesprawiedliwości i tak dalej
 • Znaczenie Sesin Krzyżówka sesin w buddyzmie zen - moment odosobnienia i medytacji, trwający zazwyczaj od czterech do 7 dni. Etym. - jap. z chiń. cz'e hsin
 • Znaczenie Sym Najlepszy razem, wraz z; równocześnie z; podobny do, połączony z. symbioza mutualizm, forma trwałego współżycia dwu a. więcej różnogatunkowych
 • Znaczenie Stalag Przykłady podoficerów i szeregowców; por. oflag. Etym. - nm. skr. od Stammlager 'obóz fundamentalny'; Stamm 'pień; ród, plemię'; Lager, zobacz oflag
 • Znaczenie Inconnu Soldat Encyklopedia Etym. - z napisu (11 XI 1920 r.) na Grobie Nieznanego Żołnierza w Paryżu pod Łukiem Triumfalnym na Placu Gwiazdy (potem de Gaulle'a
 • Znaczenie Slalom Jak działa konkurencja narciarska na zygzakowatej trasie wyznaczonej bramkami; (s. gigant) konkurencja narciarska pośrednia pomiędzy slalomem
 • Znaczenie Singerie Czy jest motyw dekoracyjny wyobrażający groteskowe a. zabawne sceny z małpami. Etym. - fr. 'małpie grymasy; małpiarnia' od singe 'małpa' z ?Xac
 • Znaczenie Slacks Pojęcie slacks z angielskiego:, [wym. släks] spodnie robocze, codzienne, sportowe
 • Znaczenie Snafu Wyjaśnienie bezład; utknięcie na skutek zamieszania, rozgardiaszu. Etym. - inicjały wyrazów: situation normal all fouled up 'przypadek normalna
 • Znaczenie Laude Cum Summa Opis summa cum laude, zobacz cum laude
 • Znaczenie Sulki Informacje jednokonny bez nadwozia, z siodłem dla powożącego, stosowany między innymi do trenowania młodych koni wyścigowych i w wyścigach kłusaków
 • Znaczenie Scheda Co to jest odziedziczony dorobek (zwł. ziemia). Etym. - ?Xac. scheda, scida 'oddarty kawałek (papieru, papirusu); kart(k)a papieru' z gr. schīdzein
 • Znaczenie Aurea Sectio Definicja odcinka), gdzie relacja długości całego odcinka do długości większej części jest równy stosunkowi długości większej części do długości
 • Znaczenie Swamin Co znaczy któregoś z zakonów relig., zwł. mnich Misji Ramakriszny, nazwanej imieniem ascety i mistyka ind. 1836-86, którego gł. ideą była podstawowa
 • Znaczenie Stupa Słownik dżajnijski monument w kształcie czaszy ze zwieńczeniem, zawierający zazw. relikwie powiązane z Buddą a. inną świątobliwą postacią
 • Znaczenie Skunks Znaczenie drapieżnik z rodz. łasicowatych o cennym futrze, tryskający w momencie niebezpieczeństwa cuchnącą wydzieliną pary gruczołów krokowych. Etym
 • Znaczenie Spirytualia Czym jest spirytualizm pogląd filoz., wg którego osnową bytu jest duch, a rzeczywistość materialna jest metodą przejawiania się aktywności ducha
 • Znaczenie Sziszkebab Co oznacza szisz-kebab, kebab pieczony na rożnie. Etym. - tur. szisz 'szpikulec'; zobacz kebab
 • Znaczenie Saduceusze Krzyżówka Judei, działające poprzez dwa stulecia przed zburzeniem drugiej świątyni jerozolimskiej w 70 r. n.e., gł. pośród sfer zamożnych
 • Znaczenie Sachertorte Najlepszy jaj, mączki cukrowej, okruchów grzanek, czekolady i korzeni, pieczony w warstwach przekładanych masą morelową i zamrożony z czekoladą; por
 • Znaczenie Szarmeza Przykłady jedwabna na suknie balowe; dzianina ze sztucznego jedwabiu na bieliznę damską. Etym. - fr. charmeuse 'czarodziejka; piękna uwodzicielka' r
 • Znaczenie Sukkub Encyklopedia demon, przybierający postać kobiety, nawiedzający mężczyzn w okresie snu; por. inkub(us). Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Salariat Jak działa obejmująca osoby żyjące z wynagrodzeń za pracę, zazw. pracowników umysłowych, urzędników i tym podobne, pobierająca pensje, pobory (zwł. w
 • Znaczenie Septyczny Czy jest septyczny med. zakaźny; spowodowany poprzez zarazki chorobotwórcze. Etym. - gr. sēptikós 'zgniły' od sēpein 'gnić'; por. sepsis
 • Znaczenie Sektor Pojęcie wyodrębniony odcinek, część jakiegoś frontu (pola) działań, na przykład gospodarki narodowej, operacji wojennych. Etym. - ?Xac. sector
 • Znaczenie Schnorrer Wyjaśnienie nędzarz. Etym. - z angielskiego: z jid., ze śr.g.nm. snurren 'mruczeć; skomleć', bo zawodowi żebracy żyd. mieli zwyczaj nucić mruczando
 • Znaczenie Solilokwium Opis z sobą samym; monolog sceniczny mający dać iluzję nie wypowiedzianych rozmyślań i refleksji postaci dramatu. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Solenoid Informacje solenoid elektr. cewka, zwojnica cylindryczna z równomiernie nawiniętego drutu. Etym. - gr. sōlēn 'rura'; zobacz -oid
 • Znaczenie Priores Seniores Co to jest seniores priores ?Xac., starsi mają pierwszeństwo
 • Znaczenie Sejner Definicja rybackiego do połowu ryb pelagicznych dzięki okrężnicy (sieci w kształcie długiego prostokąta z pływakami i ciężarkami, do otaczania ławic
 • Znaczenie Stukas Co znaczy Junkers-87, lekki bombowiec nm. do niszczenia celów z lotu nurkowego (2. wojna świat.). Etym. - nm. Stuka skr. od Stu(rz)-ka(mpfflugzeug
 • Znaczenie Głos Stentorowy Słownik donośny. Etym. - gr. Sténtōr 'Stentor, herold, "co miedzianym głosem grzmiał jak pięćdziesięciu ludzi" (Homer, Iliada, 5, 785
 • Znaczenie Skorpion Znaczenie przeszło 600 gatunków rząd pajęczaków uzbrojonych w pancerz, kleszcze i jadowity kolec u końca odWłOKA; Tabl. 2. Etym. - ?Xac. scorpio 'jw
 • Znaczenie Seneszal Czym jest dworski, zarządca dworu i dóbr władca.; za Kapetyngów dowódca wojsk., sędzia, premier; w XII-XIII w. namiestnik królów fr. w domenach płd
 • Znaczenie Saga Co oznacza legendarnej, ale gł. o postaciach i wydarzeniach epoki heroicznej w Norwegii i Islandii, zwł. z manuskryptów isl. końca XII i XIII w
 • Znaczenie Smyrna Chios Kolophon Ithake Pylos Argos Athenai Krzyżówka Argos, Athenai gr., heksametr, zawierający nazwy miast pragnących uchodzić za miejsce urodzenia Homera. Etym. - istnieje sporo wariantów
 • Znaczenie Steniczny Najlepszy pobudzający (do działania), wyzwalający energię; por. asteniczny. Etym. - gr. sthénos 'siła; potęga; armia'; por. asteniczny
 • Znaczenie ses ailes de geant lempechent de marcher Przykłady ses ailes de géant l'empêchent de marcher fr., olbrzymie skrzydła nie pozwalają mu chodzić. Etym. - z Baudelaire'a (Albatros), 1857 r
 • Znaczenie Stafilokoki Encyklopedia drobnoustroje kuliste. Etym. - n.z łaciny staphylococcus l.poj. 'jw.'; gr. staphylē 'winne grono; (spuchnięty) języczek (miękkiego
 • Znaczenie Subaltern Jak działa oficer a. urzędnik. Etym. - późn.z łaciny subalternus 'podwładny'; zobacz sub-; ?Xac. alternus 'następujący na przemian, kolejno' z alter
 • Znaczenie Sezon Czy jest szczególnej; wzmożonej) aktywności w jakiejś dziedzinie (na przykład społ., kulturalnej, przemysłu, handlu, rolnictwa, sportu, wczasów
 • Znaczenie Samiel Pojęcie porywisty wiatr, niosący chmury pyłu z pustyń Azji i Afryki Płn.; por. chamsin. Etym. - arab. 'jw.' od samma 'truć
 • Znaczenie Strangulacja Wyjaśnienie zadławienie; med. zadzierzgnięcie. Etym. - ?Xac. strangulatio 'jw.' od strangulare 'dusić' z gr. strangálē 'postronek; stryczek
 • Znaczenie Immunis Nummi Si Opis zapłacisz (mi honorarium), zostaniesz uwolniony (poprzez sąd od winy i kary); przechwałka kauzyperdy; słynny palindrom
 • Znaczenie Szapoklak Informacje dający się złożyć. Etym. - fr. chapeau claque 'jw.'; chapeau 'kapelusz' z późn.z łaciny cappa, zobacz chaperon; claque 'klaps; klaka
 • Znaczenie Scherzo Co to jest utwór muz., zazw. o budowie trzyczęściowej, dawn. żartobliwy, o nieoczekiwanych efektach, potem poważny, dramatyczny (Chopin), także jako 3
 • Znaczenie Solo Definicja jednego wykonawcy (jest to solisty); gł. partia przeznaczoną dla jednego wykonawcy w zespole instrumentalnym a. wokalnym. solo per sempre
 • Znaczenie Szlusować Co znaczy doszlusować pop. dołączyć, przyłączyć się (na przykład do kolumny wojsk.). Etym. - nm. schliessen 'zamykać (się); zawierać; zakończyć (się
 • Znaczenie Siatsu Słownik sposób masażu: ugniatanie jakiejś części ciała palcami, by uśmierzyć ból, usunąć zmęczenie i tak dalej; por. akupunktura
 • Znaczenie Swing Znaczenie jazzowy (gł. około 1935-45), stadium przejściowe pomiędzy hist. i nowoczesnym stylem jazzu; taniec jazzowy w tempie umiarkowanym z
 • Znaczenie Sapsago Czym jest zbieranego, częściowo dojrzały i wtedy mieszany z utartymi liśćmi nostrzyka błękitnego dla smaku i koloru. Etym. - z angielskiego: z nm
 • Znaczenie Satrapa Co oznacza satrapii) w staroż. Persji, mający nieograniczoną władzę; przen. despotyczny, surowy król, tyran. Etym. - ?Xac. satrapia 'jw.' z gr
 • Znaczenie Saraceni Krzyżówka Europie określano muzułmanów, zwł. arabskich, z którymi walczyli krzyżowcy. Etym. - późn.z łaciny Saracenus l.poj. z późn.gr. Sarakēnós
 • Znaczenie Salut Najlepszy oddanych dla uczczenia osoby, wydarzenia a. rocznicy; uroczyste powitanie, pozdrowienie; oddanie honorów wojsk. Etym. - ?Xac. salus dpn
 • Znaczenie Saintpaulia Przykłady bylin z rodz. ostrojajowatych, narastający dziko we wsch. Afryce zwrotnikowej, z bogatym uliścieniem i sporymi, barwnymi kwiatami
 • Znaczenie Superintendent Encyklopedia sprawujący władzę nadzorczą w relacji do pastorów określonego terytorium; nadzorca. superior przełożony w zakonie (na przykład generał
 • Znaczenie Strofa Jak działa danym utworze poet. kilkuwersowy układ rytmiczny, zazw. o ustalonym układzie rymów. Etym. - ?Xac. stropha 'zwrotka; chwyt, podstęp' z gr
 • Znaczenie Symetria Czy jest materialnych, których dwie części są analogiczne co do kształtu i położenia w relacji do określonego punktu, linii a. płaszczyzny; (s
 • Znaczenie Skabioza Pojęcie łaciny Scabiosa 'jw.' ze śrdw.z łaciny 'parszywa' r.ż. ?Xac. scabiosus 'świerzbowaty, parszywy', od scabies 'świerzb'; od rzekomej
 • Znaczenie Silos Wyjaśnienie komorowy do przechowywania materiałów sypkich (jak zboże, cement); zbiornik do zakiszania pasz soczystych w celu ich zakonserwowania
 • Znaczenie Selekcja Opis dobór (naturalny, sztuczny, płciowy); wybór. selekcjoner osoba przeprowadzająca selekcję zawodników sport. selektywność wybiórczość. Etym
 • Znaczenie Sorek Informacje gatunków, o dł. ciała około 4 cm, jest najmniejszym żyjącym współcześnie ssakiem). Etym. - ?Xac. sorex 'jw
 • Znaczenie Satem Co to jest wsch. ekipa języków indoeurop., gdzie hipotetyczne praindoeurop. k palatalne przeszło w s, a g palatalne w z; zobacz kentum. Etym. - st
 • Znaczenie Szatobriand Definicja szatobriand zobacz chateaubriand
 • Znaczenie Sfrustrowany Co znaczy sfrustrowany będący w stanie frustracji; rozgoryczony, rozżalony, zgorzkniały, rozczarowany, zawiedziony. Etym. - zobacz frustracja
 • Znaczenie Szturmak Słownik burgundzki z grzebieniem, nakarczkiem, policzkami i daszkiem, stosowany gł. poprzez piechotę szwajc., nm. i pol. rajtarów, oficerów
 • Znaczenie Man Stunt Znaczenie stunt man [wym. stant män] zobacz kaskader. Etym. - z angielskiego: 'jw.' stunt 'wyczyn; popis'; man 'człowiek
 • Znaczenie Saum Czym jest saum arab., ścisły post od świtu do zmierzchu obowiązujący wiernych muzułmanów poprzez cały miesiąc ramadan
 • Znaczenie Fagot Le Sentir Co oznacza sentir le fagot fr., dziś już tylko żart. pachnieć stosem, trącić herezją
 • Znaczenie Sfigmo Krzyżówka SFIGMO- w złożenaich: tętno. sfigmograf med. przyrząd do zapisywania fali tętna. Etym. - gr. sphygmós 'tętno'; zobacz -graf
 • Znaczenie Center Shopping Najlepszy ośrodek handlowy, grupujący sklepy detaliczne, biura, różne przybudówki usługowe i parkingi, regularnie na peryferiach miasta
 • Znaczenie Wagon Station Przykłady zobacz kombi. Etym. - z angielskiego: 'kombi'; station 'stanowisko; miejsce; pogotowie; stacja; placówka' z ?Xac. statio, zobacz
 • Znaczenie Sarusofon Encyklopedia muz. z gatunku dętych drewnianych (aczkolwiek wykonany z metalu), budowany w różnych wielkościach. Etym. - od nazwiska konstruktora, fr
 • Znaczenie Sacrum Jak działa spraw religijnych, sakralnych; por. profanum. Etym. - ?Xac. 'rzecz święta; kość krzyżowa' z r.nij. od sacer, zobacz sakra
 • Znaczenie Tacuisses Si Czy jest si tacuisses!... zobacz o, si tacuisses
 • Znaczenie Sekunda Pojęcie s. kątowa) 1/3600 stopnia kątowego; muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma przyległymi dźwiękami (por. prima); w szermierce - druga
 • Znaczenie sweet Swan of Avon Wyjaśnienie sweet Swan of Avon! z angielskiego:, łabędziu słodki znad Avonu! Etym. - z Benjamina Jonsona (Pamięci... Williama Szekspira, 71), 1616 r
 • Znaczenie Segregacja Opis dzielenie na kategorie, ekipy, typy, gatunki i tym podobne; oddzielanie, separowanie, izolowanie grup rasowych, narodowych i tym podobne
 • Znaczenie Si tous les gars du monde Informacje wszyscy ludzie dobrej woli...; por. (Les) Hommes de bonne volonté. Etym. - tytuł filmu (1955 r.) Christian-Jaque'a
 • Znaczenie Schusterfleck Co to jest Schusterfleck nm. dosł. 'szewska łata', łatanina, partanina, fuszerka
 • Znaczenie Skoleks Definicja skoleks zool. czerwioch, główka (przednia część ciała) tasiemca właściwego. Etym. - n.z łaciny z gr. skōlēks 'robak; czerw
 • Znaczenie Stasimon Co znaczy teatrze gr. - pieśń realizowana pomiędzy aktami (epeisodiami; por. epizod) poprzez chór stojący na swoim miejscu w orchestrze; por. parodos
 • Znaczenie Stangret Słownik powozie, karecie, bryczce, będący na służbie u właściciela pojazdu. Etym. - nm. Stangenreiter 'jadący na koniu dyszlowym'; Stange 'żerdź
 • Znaczenie Inertio Strenua Znaczenie próżnowanie, pracowita bezczynność. Etym. - wg Horacego (Listy, 1, 11, 28); por. Fedrus (Phaedrus, bajkopisarz rz., I w. przed naszą erą
 • Znaczenie Sejf Czym jest sejf zobacz safe
 • Znaczenie Szpadryna Co oznacza szpadryn(k)a pop. kastet. Etym. - prawdop. z nm. Schlagring 'jw.'; schlagen 'bić'; Ring 'pierścień
 • Znaczenie Szaulis Krzyżówka żołnierz litewski formacji wojsk. na usługach hitlerowskich okupantów. Etym. - litew. šaulis 'strzelec
 • Znaczenie Shuttle Space Najlepszy wahadłowiec, tramwaj kosmiczny do wielokrotnego transportowania ładunków z Ziemi na orbity okołoziemskie i z powrotem. Etym. - amer.z
 • Znaczenie Disseminata Sclerosis Przykłady z łaciny med. stwardnienie rozsiane, schorzenie, zazw. postępujące, ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się okresami samorzutnej
 • Znaczenie Sozologia Encyklopedia kompleksowymi badaniami zachowań człowieka i racjonalną przebudową i ochroną jego środowiska (słowo utworzony poprzez geologa pol. Walerego
 • Znaczenie Suita Jak działa z kilku samodzielnych tańców, kontrastujących ze sobą pod względem charakteru, tempa i rytmu (rozrost w XVII i XVIII w., Bach, Händel
 • Znaczenie Puer Surge Czy jest surge puer ?Xac., wstawaj, chłopcze
 • Znaczenie Sauerbraten Pojęcie wołowa z boczkiem wieprzowym, cebulą, selerami, porami, pietruszką, szyszkojagodami jałowca, liśćmi bobkowymi, pastą pomidorową, podawana z
 • Znaczenie Sowchoz Wyjaśnienie byłym ZSRR. sowiecki przest. radziecki.. sowiety porady (delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich), forma organizacji polit. w
 • Znaczenie scidit vestimenta sua et indutus est sacco spargens cinerem capiti Opis sacco, spargens cinerem capiti ?Xac., rozdarł szaty swe i oblókł się w wór, posypując głowę popiołem (na symbol żałoby, gwałtownej rozpaczy
 • Znaczenie sunt pueri pueri pueri puerilia tractant Informacje tractant ?Xac., dzieci są (przecież zawsze) dziećmi i postępują dziecinnie (zajmują się dzieciństwami). Etym. - parafraza z Wulgaty (1
 • Znaczenie Sepsis Co to jest sepsis med. posocznica, ogólne zakażenie krwi. Etym. - gr. 'gnicie'; por. septyczny
 • Znaczenie Speedmetal Definicja nagłośnionej muzyki rockowej o szybkim, mocno wybijanym rytmie, będący rozwinięciem stylu heavy metal; zwany również thrash, thrashcore
 • Znaczenie Saluki Co znaczy płn.afrykańskich i azjatyckich psów gończych, wysokich, szczupłych, szybkonogich, o wąskiej głowie, długich uszach, długim puszystym
 • Znaczenie Szrafy Słownik wydobycia bryłowatości modelu) i na mapach (przedstawiające rzeźbę terenu). szrafowanie. Etym. - nm. Schraffe l.poj. 'kreska
 • Znaczenie Skweres Znaczenie skweres dawn. bieda, kłopot, ambaras, kram. Etym. - ?Xac. quae res 'co za kwestia'; quae r.ż. od qui 'jaki? który?'; res 'rzecz; kwestia
 • Znaczenie Surf Czym jest desce (w pozycji stojącej a. leżącej) na grzbiecie przybrzeżnej fali oceanicznej; por. akwaplan; rodzaj tańca towarzyskiego. Etym. - z
 • Znaczenie sinite parvulos venire ad me Co oznacza dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 19, 14; Marek, 10, 14; Łuk., 18, 16
 • Znaczenie Szahadah Krzyżówka szahadah arab., muzułm. wyznanie wiary (zobacz la ilaha...), które każdy wierny musi wypowiedzieć choćby raz w życiu
 • Znaczenie Szafran Najlepszy kosaćcowatych; kwitnący fioletowo szafran uprawny dostarcza z wysuszonych znamion słupka kwiatowego a. pręcików - tak zwany szafranu
 • Znaczenie Blake Sexton Przykłady blejk] detektyw prywatny, z angielskiego: odpowiednik Nicka Cartera; por. Sherlock Holmes. Etym. - bohater serii niedrogich z angielskiego
 • Znaczenie Sadyzm Encyklopedia opierające na doznawaniu rozkoszy przy zadawaniu bólu drugiej osobie (por. masochizm); pot. skłonność do okrucieństwa, do pastwienia się
 • Znaczenie Siudra Jak działa Indii, utworzonej gł. z potomków tubylczej praludności, przeznaczanych do robót służebnych; por. kasta. Etym. - sanskr. śūdra 'jw
 • Znaczenie Salpinks Czy jest salpinks gr., muz. staroż. fanfarowy róg grecki o prostej, rozszerzającej się rurze metalowej zakończonej szeroką czarą głosową
 • Znaczenie Liryka Symonidesa Pojęcie zamówienie, dla pieniędzy; (Symonidesa łzy, lament kejski) zdolność a. sposób budzenia współczucia. Etym. - o Symonidesie z Keos (około 556
 • Znaczenie Sapr Wyjaśnienie martwa a. rozkładająca się materia organiczna. saprobionty organizmy bytujące w środowisku gnijącym: saprofagi (zwierzęta żywiące się
 • Znaczenie Sundae Opis polana sokiem owocowym z sałatką orzechowo-owocową; por. melba. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.' prawdop. od Sunday 'niedziela
 • Znaczenie Skryning Informacje techn. ekranizowanie; przesłona chroniąca, osłona, raster. Etym. - z angielskiego: screen(ing) 'jw.', z śr.fr. escran 'osłona' od śr.hol
 • Znaczenie Sofrozyne Co to jest sofrozyne zobacz sophrosyne
 • Znaczenie sit autem sermo vester est est non non Definicja non ?Xac., ale niech mowa wasza będzie: tak, tak; nie, nie (jest to bez przysiąg i zaklęć; bez wykrętów i upiększeń; bez ogródek). Etym
 • Znaczenie Pansa Sancho Co znaczy będący uosobieniem chłopskiego rozumu, zmysłu praktycznego i sprytu, bez odrobiny uduchowienia i wyższych aspiracji (zwł. jako wierny
 • Znaczenie Officium Sanctum Słownik kongregacja Św. Oficjum, zajmująca się sprawami doktryny, wiary i moralności. Etym. - ?Xac. 'Św. Oficjum'; sanctus, zobacz sanktuarium
 • Znaczenie Schist Znaczenie podzielony. schistosomatoza zobacz bilharcjoza. Etym. - n.z łaciny Schistosomatidae 'schistosomy, rodzina przywr'; gr. schistós
 • Znaczenie Sprechstimme Czym jest dosł. 'głos mówiony'; w muz. utworach wokalnych rytmizowana recytacja tekstu na ustalonych wysokościach tonu, lecz nie śpiewana (A
 • Znaczenie Sceptycyzm Co oznacza możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; sposób powstrzymywania się
 • Znaczenie Szwajcar Krzyżówka hotelowy. Etym. - nm. Schweizer 'Szwajcar (mieszkaniec Szwajcarii); jw.' od Schweiz 'Szwajcaria'; od Szwajcarów, zatrudnianych jako
 • Znaczenie Sopor Najlepszy sopor med. chorobliwe odrętwienie (niekiedy poprzedzające śpiączkę). Etym. - ?Xac. 'silny sen; śpiączka; ospałość
 • Znaczenie Stylici Przykłady zakonni (gł. w Syrii), którzy, za odpowiednikiem Szymona Słupnika (390-459), spędzali życie na wysokim słupie. stylobat w staroż. archit
 • Znaczenie Dealbabor Nivem Super Encyklopedia extra nivem dealbabor zobacz asperges me hyssopo
 • Znaczenie Standard Jak działa typowy towar o ustalonych właściwościach techn., określonych poprzez normy państwowe; w muz. jazzowej - pop. temat muz., zazw. z muz
 • Znaczenie Shocking Czy jest niestosowny, wywołujący zgorszenie. Etym. - z angielskiego: 'wstrząsający; okropny; jw.' od shock 'wstrząsnąć, zdumieć, przerazić
 • Znaczenie Szalupa Pojęcie szalupa łódź okrętowa stosowana w celach komunikacyjnych, ratunkowych i in. Etym. - fr. chaloupe 'jw
 • Znaczenie Skajlajt Wyjaśnienie skajlajt zobacz skylight
 • Znaczenie Sura Opis sura (l.mn. suraty) rozdział Koranu. Etym. - arab. 'rząd, szereg; jw
 • Znaczenie Stick Informacje stick z angielskiego: wojsk. zbiór bomb a. ekipa skoczków spadochronowych znajdujących się w jednym samolocie
 • Znaczenie Softball Co to jest do baseballu, rozgrywana poprzez 2 drużyny po dziesięciu zawodników. soft-core (pornography), soft porn, z angielskiego:, pornografia
 • Znaczenie Shuffle Definicja charakterystycznym szuraniem (powłóczeniem) nogami. Etym. - z angielskiego: 'szuranie, powłóczenie nogami; jw
 • Znaczenie Abstine Et Sustine Co znaczy nad sobą; por. stoicyzm. Etym. - z Aulusa Geliusza, 17, 19, 6; przekład gr. maksymy Epikteta (anéchou kaí apéchou
 • Znaczenie Synekura Słownik urząd) nie wymagające żadnej pracy; prebenda, beneficjum kośc. nie połączone z obowiązkami duszpasterskimi. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Sauf erreur ou omission Znaczenie Sauf erreur ou omission (skr. s.e.o.o.) fr., handl. za wyjątkiem błędów i omyłek
 • Znaczenie Serpent Czym jest wężowo, długiej, metalowej a. drewnianej rurze, stosowany gł. we Francji, poprzednik ofiklejdy. serpentarium pomieszczenie na węże (w zoo
 • Znaczenie Samar Co oznacza samar chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich (por. lantanowce). Etym. - od nazwy minerału samarskitu
 • Znaczenie Stille Nacht heilige Nacht Krzyżówka noc, święta noc. Etym. - najsłynniejsza kolęda świata skomponowana w wieczór wigilijny 1818 r. w Oberndorf koło Salzburga (Austria) poprzez
 • Znaczenie Ana Santa Najlepszy a. wsch. mocny, gorący, suchy wiatr typu föhn. Etym. - od nazwy łańcucha górskiego w płd. Kalifornii
 • Znaczenie Salsy Przykłady dosł. 'sos' z śrdw.z łaciny 'słona przyprawa; sól' od ?Xac. r.ż. od salsus 'słony, solony' z sal, zobacz salina
 • Znaczenie Schelmenroman Encyklopedia przykład Żywot Łazika z Tormesu, 1554 r.; Przypadki Idziego Blasa A. R. Lesage'a, 1715-35); fr. roman picaresque. Etym. - nm. 'jw.'; Schelm
 • Znaczenie Senior Jak działa tata a. starszy brat; najstarszy w zespole; sport. zawodnik, który ukończył 18 rok życia (por. junior); śrdw. w prawie lennym - feudał
 • Znaczenie Suplement Czy jest uzupełniający a. aktualizujący treść dzieła, zawarty zazw. w oddzielnym tomie; por. aneks. supletywne formy - jęz. formy należące do
 • Znaczenie Snowsurfing Pojęcie snowsurfing [wym. snousö:fing] sport. zjazdy na desce po ośnieżonym stoku. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; snow 'śnieg'; zobacz surf
 • Znaczenie Stagiryta Wyjaśnienie Stagiryta staroż. rodem ze Stagiry (w Macedonii na Półwyspie Chalkidyjskim, dziś Kato-Stauros); przydomek Arystotelesa
 • Znaczenie Scaramuccia Opis Scaramuccia [wym. skaramuczcza] postać awanturnika, samochwała, pyszałka i tchórza włoskiej commedia dell'arte. Etym. - wł. dosł. 'utarczka
 • Znaczenie Szarawary Informacje bufiaste spodnie noszone na Wschodzie i w Polsce XVI-XVIII w.; hajdawery; por. pantalony. Etym. - ukr. 'jw.' z węg. salavári od pers
 • Znaczenie Man Selfmade Co to jest człowiek, który o własnych siłach wydobył się z biedy a. wybił się w jakiejś dziedzinie. Etym. - z angielskiego: dosł. 'człowiek zrobiony
 • Znaczenie Szodon Definicja cukru i żółtek, do słodkich potraw. Etym. - fr. chaudeau 'ciepły napój; ciepły bulion' od chaud 'ciepły; gorący' z ?Xac. cal(i)dus 'jp.' od
 • Znaczenie salus populi suprema lex Co znaczy dobro ludu (winno być) najwyższym prawem (rządzących). Etym. - z Cycerona (O prawach, 3, 3, 8); wg tradycji - z rz. prawa dwunastu tablic
 • Znaczenie Surdut Słownik czarnego a. ciemnego sukna a. kortu, noszona (do sztuczkowych spodni) jako męski strój wizytowy na przełomie XIX i XX w. Etym. - fr
 • Znaczenie si monumentum requiris circumspice Znaczenie Xac., jeżeli szukasz (jego) pomnika, rozejrzyj się dokoła. Etym. - napis, znajdujący się w londyńskiej Katedrze św. Pawła, której artystą
 • Znaczenie Supra Czym jest wyższy niż; wykraczający poza; przekraczający; umieszczony na(d); poprzedni (od); zobacz extra-. supraporta malowidło a. płaskorzeźba nad
 • Znaczenie Szaraban Co oznacza kilkoma poprzecznymi ławkami. Etym. - fr. char à bancs 'wóz z ławkami'; char 'rydwan; wehikuł' z ?Xac. carrus, zobacz kariera; fr. banc
 • Znaczenie Sekta Krzyżówka ekipa relig., która odłączyła się od wyznania macierzystego; odłam wyznaniowy w obrębie danej religii. sekciarstwo działalność sekt relig
 • Znaczenie In Sit Najlepszy demonstracji bez użycia siły: masowe zajmowanie miejsc w audytoriach, gmachach parlamentu, uniemożliwiające normalny tok zajęć, gromadne
 • Znaczenie Szot Przykłady wykorzystywane do ustawiania żagli do wiatru. 2. płytkie jezioro słone w płn. Afryce; wyschnięte, pokryte solą dno takiego jeziora. Etym
 • Znaczenie Strine Encyklopedia angielszczyzna; Australijczyk. Etym. - z angielskiego:, żart. naśladownictwo australijskiej wymowy wyrazu Australian 'Australijczyk
 • Znaczenie Sostej Jak działa sostej węg., dojrzewający ser owczy o półpłynnej konsystencji, wytwarzany na Węgrzech
 • Znaczenie Sylf Czy jest istota napowietrzna, śmiertelna, pozbawiona duszy. sylfida ?Xeński sylf; przest. przen. dziewczyna pełna lekkości i gracji, baletniczka
 • Znaczenie Skufia Pojęcie czarnego a. fioletowego aksamitu, noszona poprzez duchownych prawosławnych. Etym. - ros. skufia 'jarmułka, tiubietiejka; jw.; piuska' z wł
 • Znaczenie spectatum veniunt veniunt spectentur ut ipsae Wyjaśnienie ut ipsae ?Xac., (te kobiety) przychodzą, by popatrzeć i by je same widziano. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 1, 99
 • Znaczenie Sirocco Opis dokuczliwy, niosący tumany pyłu wiatr z pustyń libijskich, wiejący na płn. wybrzeżach M. Śródziemnego, gł. we Włoszech, na Sycylii i Malcie
 • Znaczenie Seksyzm Informacje pozbawienie równouprawnienia z racji na płeć; uprzedzenie do osób płci żeńskiej a. męskiej; postawy i praktyki dyskryminacyjne w relacji do
 • Znaczenie Solano Co to jest dokuczliwy wiatr wschodni, zwł. na wsch. wybrzeżu Hiszpanii; takiż wiatr niosący chmury i deszcz. Etym. - hiszp. 'jw.' z ?Xac. solanus 'jw
 • Znaczenie Sombrero Definicja wysokim denku z bardzo szerokim rondem, zazw. wywiniętym do góry na brzegach, noszony w Meksyku i na płd. zachodzie USA. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Synklina Co znaczy powstałego ze sfałdowania skał w konsekwencji ciśnienia w skorupie ziemskiej; por. antyklina. Etym. - zobacz syn-; gr. klínein, zobacz
 • Znaczenie Socrealizm Słownik socrealizm skr. od realizm socjalistyczny
 • Znaczenie Ogrody Wiszące Semiramidy Znaczenie ogrody założone na tarasach gmachów Babilonu, uważane za jeden z siedmiu cudów staroż. świata. Etym. - gr. Semiramis 'królowa asyryjska z
 • Znaczenie Charitativum Subsidium Czym jest contributio, exactio, ?Xac., w dawnej Polsce - podatek na rzecz skarbu państwa płacony poprzez duchowieństwo w formie "zasiłku
 • Znaczenie Spiker Co oznacza pozycje programu RTV (z angielskiego: announcer); przewodniczący Izby Gmin w W. Bryt. a. Izby Reprezentantów w stanach zjednoczonych
 • Znaczenie Soho Krzyżówka nowojorska w dolnym Manhattanie, znana jako ośrodek sztuki, muzyki, filmu i mody awangardowej; por. NoHo. Etym. - (1973) od jej położenia
 • Znaczenie Sztyblety Najlepszy rozcinaną cholewką, z uchami przyszytymi z przodu i z tyłu (dla wciągania obuwia na nogę), z wszytymi po bokach kawałkami elastycznej gumy
 • Znaczenie Sinto Przykłady religia jap. (i dawny kult etniczny Japonii), charakteryzująca się kultem istot mitycznych, duchów sławnych ludzi, duchów przodków, sił
 • Znaczenie Piva Sancta Encyklopedia Sancta Piva zobacz O, Sancta Piva
 • Znaczenie Szorty Jak działa szorty krótkie spodnie plażowe, tenisowe i tym podobne Etym. - z angielskiego: shorts od short 'krótki
 • Znaczenie Sabra Czy jest jadalny owoc różnych kaktusów z rodzaju opuncja, rosnących na nadmorskich równinach Palestyny; rodowity Izraelczyk
 • Znaczenie Skiron Pojęcie Skírōn) podstępny rabuś, który zaczepiał podróżnych na drodze nadmorskiej z Aten do Megary, nakłaniał ich, by pozwolili sobie umyć nogi i
 • Znaczenie Szarmancki Wyjaśnienie wobec kobiet; por. prince charmant. Etym. - fr. charmant 'zachwycający, czarujący' od charmer 'urzekać; zachwycać; czarować' z ?Xac. carmen
 • Znaczenie Saszetka Opis chustek do nosa; dawn. poduszeczka z proszkiem pachnącym wkładana pomiędzy bieliznę w celu naperfumowania jej. Etym. - fr. sachet 'woreczek
 • Znaczenie Salmigondis Informacje salmigondis fr., gulasz z resztek mięsa; mieszanina. salmis fr., potrawka z na wpół upieczonej dziczyzny w gęstym sosie
 • Znaczenie Set Co to jest set partia gry w tenisie (stołowym) i siatkówce. Etym. - z angielskiego: 'seria; komplet; set; pozycja
 • Znaczenie Stew Definicja stew [wym. stu:] z angielskiego:, gulasz; zobacz Irish stew
 • Znaczenie Corda Sursum Co znaczy odwagi!; wznieście serca (od spraw doczesnych ku Bogu). Etym. - słowa odmawiane poprzez celebransa przed prefacją mszalną; por. Wulgata
 • Znaczenie Loquendi Sartago Słownik sartago loquendi ?Xac., paplanina, gadanina, trajkotanie. Etym. - z Persjusza (Satyry, 1, 80
 • Znaczenie Sexism Znaczenie sexism zobacz seksyzm
 • Znaczenie Sannjasin Czym jest wyrzekł się świata, wędrowny, żebrzący asceta; święty człowiek; mnich; czwarte stadium życia, zobacz āśrama. Etym. - hindi sannyāsi z
 • Znaczenie Scenariusz Co oznacza potrzeb i możliwości produkcji filmowej; egzemplarz sztuki teatr. a. RTV opatrzony technicznymi uwagami reżysera a. inspicjenta
 • Znaczenie Samodurstwo Krzyżówka upór, zarozumiałość, samowola, uleganie swoim kaprysom, nieliczenie się z ludźmi; specyficzne cechy warstwy biurokratycznej i kupieckiej w
 • Znaczenie Song Najlepszy dramaturga nm. Bertolta Brechta (1898-1956) gatunek pieśni, ballady, regularnie o charakterze plebejskim, przedmiejskim, podwórzowym, o
 • Znaczenie Spardek Przykłady lekkiej konstrukcji nad kluczowym pokładem statku. Etym. - z angielskiego: spar deck 'jw.'; spar 'słup; drąg'; deck 'pokład; pomost
 • Znaczenie Szmira Encyklopedia spektakl teatr., video); por. kicz. Etym. - nm. Schmiere 'smar(owidło); brud(y); cięgi; lichota; trupa lichych aktorów wędrownych
 • Znaczenie Serenada Jak działa śrdw. trubadurzy śpiewali wieczorami pod gołym niebem, z akompaniamentem gitary; divertimento. Etym. - fr. sérénade 'jw.' z wł. serenata
 • Znaczenie Skecz Czy jest satyryczny utwór sceniczny o małej (2-3-osobowej) obsadzie, będący zazw. pozycją programu składanego, rewii. Etym. - z angielskiego: sketch
 • Znaczenie Subordynacja Pojęcie subordynacja przest. posłuch, karność, uległość, posłuszeństwo (zwł. należne przełożonym). Etym. - zobacz sub-; ordynacja
 • Znaczenie Sansjan Wyjaśnienie muz. o 3-4 strunach jedwabnych szarpanych plektronem i płaskim, okrągłym pudle rezonansowym i długiej, cienkiej szyjce
 • Znaczenie Sten Opis mający tylko 45 części, ważący 3 do 3,5 kg, strzelający pociskami 9 mm. Etym. - od inicjałów konstruktorów: mjr. S(heppard) i T(urpin)+En
 • Znaczenie Sakpalto Informacje sakpalto zobacz sak
 • Znaczenie saut de meme au meme Co to jest na to samo (wyraz)', błąd w przepisywaniu opierający na opuszczeniu ustępu tekstu zawartego pomiędzy dwoma wystąpieniami tego samego wyrazu
 • Znaczenie Smorrebred Definicja smorrebred duń., dosł. 'chleb z masłem', kanapka, sandwicz; por. smörgasbord
 • Znaczenie Stetoskop Co znaczy prostej rurki zakończonej lejkowato; por. auskultacja. Etym. - gr. stēthos 'pierś; wnętrze'; zobacz -skop
 • Znaczenie Synalagmatyczny Słownik bilateralny (kontrakt, układ), nakładający wzajemne zobowiązania, przewidujący obopólne prawa i wymagania. Etym. - gr. synallagmatikós
 • Znaczenie Sagum Znaczenie peleryna z szorstkiej wełny, spinana zazw. na prawym ramieniu i noszona zwł. poprzez Gallów, inicjalnych Germanów i żołnierzy staroż
 • Znaczenie Stammtisch Czym jest stałych gości (w restauracji i tym podobne), często przy nim siadających; kompania, towarzystwo gromadzące się przy takim stole. Etym. - nm
 • Znaczenie Czułok Sinij Co oznacza sinij czułok zobacz bas bleu
 • Znaczenie Sznaucer Krzyżówka istniejąca w trzech odmianach różniących się tylko rozmiarami) o długiej głowie, małych uszach, sterczących brwiach, wąsach i brodzie i
 • Znaczenie Sarafan Najlepszy rodzaj długiej sukni z wysoką talią, bez rękawów a. z wszytymi rękawami z tkaniny bieliźnianej. Etym. - ros. 'dawn. długi kaftan męski
 • Znaczenie Stypulacja Przykłady warunek, klauzula (umowy, kontraktu); dawn. umowa, kontrakt. Etym. - ?Xac. stipulatio 'kontrakt; przyrzeczenie' od stipulari 'zastrzegać
 • Znaczenie Spektr Encyklopedia optyczne); widmowy; połączona ze spektroskopem. spektroskop przyrząd optyczny do uzyskiwania i obserwacji widma. spektrograf przyrząd do
 • Znaczenie Szantan Jak działa szantażysta osoba dopuszczająca się takich wymuszeń. szantaż wymuszanie czego (zwł. pieniędzy) na kim poprzez zastraszenie go, zwł. groźbą
 • Znaczenie Sweet Czy jest skomercjalizowana odmiana jazzu realizowana bez improwizacji, w umiarkowanym, ?Xagodnym tempie, brzmieniu, harmonii i rytmie, regularnie
 • Znaczenie Dei Servorum Servus Pojęcie servus servorum Dei ?Xac., sługa sług bożych. Etym. - tytuł stosowany poprzez papieży od czasów Grzegorza I Wielkiego (590-604
 • Znaczenie Sark Wyjaśnienie ciało. sarkastyczny gorzki, zjadliwy, szyderczy, drwiący, natrząsający się, pełen sarkazmu, jadowitej kpiny, złośliwej ironii, urągliwej
 • Znaczenie Ponte De Sexagenarios Opis sexagenarios de ponte! ?Xac., do Tybru ze starcami! (dosł. 60-letnich zrzucać z mostu
 • Znaczenie Swierchidieja Informacje myśl, fundamentalna idea roli a. sztuki; por. skwoznoje diejstwije. Etym. - ustalenia Konstantina S. Stanisławskiego, ros. teoretyka teatru
 • Znaczenie Szalanda Co to jest pływająca taboru portowego, wykorzystywana do wywożenia urobku pogłębiarek, mająca zazw. klapy denne a. boczne. Etym. - fr. chaland 'szkuta
 • Znaczenie Sedentarny Definicja skałach a. roślinach podwodnych; przest. (o człowieku prowadzącym) nieruchawy, siedzący (tryb życia). Etym. - ?Xac. sedentarius 'siedzący
 • Znaczenie Snekkjur Co znaczy snekkjur staroskand., zobacz drakkar
 • Znaczenie Somnambulizm Słownik senność chorobowa, patologiczna (niekiedy poprzedzająca sopor). Etym. - późn.z łaciny somnolentia 'ospalstwo' z ?Xac. somnolentus 'senny
 • Znaczenie Sztukateria Znaczenie rzeźbiarskie ze stiuku (szlachetnego tynku z zaprawy wapiennogipsowej) a. gipsu na sufitach, ścianach i tak dalej, realizowane poprzez
 • Znaczenie Sema Czym jest SEMIO- w złożeniach: symbol; znaczenie; oznaczanie; oznaka, symptom, objaw. semafor maszt sygnałowy ustawiony przy torach kolei żelaznej
 • Znaczenie sic itur ad astra Co oznacza sic itur ad astra zobacz macte nova virtute
 • Znaczenie Scholium Krzyżówka staroż. śrdw. notatka na marginesie; uwaga wyjaśniająca, komentarz (na przykład wczesnego gramatyka na tekście klasyka). Etym. - n.z
 • Znaczenie Szponton Najlepszy krótkiej partyzany; krótki berdysz stanowiący oznakę służbową i uzbrojenie oficerów piechoty w XVII i XVIII w. Etym. - fr. (e)spoonton 'jw
 • Znaczenie Szew Sagitalny Przykłady sagitalny szew anat. - szew strzałkowy, spojenie kości ciemieniowych czaszki. Etym. - ?Xac. sagitta 'strzała
 • Znaczenie Software Encyklopedia komputera; wszystko to, co służy realizacji algorytmów na komputerze i nie jest elementem konstrukcyjnym (hardware); przen. myśl techniczna
 • Znaczenie Sealab Jak działa podwodnych marynarki USA wykorzystywanych jako bazy operacyjne akwanautów. Etym. - amer.z angielskiego: skr. od sea laboratory
 • Znaczenie Spektakl Czy jest publiczne przedstawienia teatralnego; widowisko. Etym. - fr. spectacle 'widok; jw.' z ?Xac. spectaculum 'widowisko' od spectare 'przyglądać
 • Znaczenie Scoop Pojęcie istotna a. sensacyjna informacja podana w jakiejś gazecie przedtem niż w pozostałej prasie. Etym. - z angielskiego: 'szufla, czerpak; spory
 • Znaczenie Mendax Splendide Wyjaśnienie splendide mendax ?Xac., wspaniale kłamliwy. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 11, 35
 • Znaczenie Vires Supra Opis supra vires ?Xac., powyżej siły. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 18, 22
 • Znaczenie Swastyka Informacje ornament w kształcie równoramiennego krzyża o ramionach załamanych w połowie długości pod kątem prostym w tym samym obrotowym kierunku
 • Znaczenie Synonimy Co to jest przykład "skłonność" i "upodobanie"; "drapieżny" i "krwiożerczy"; "godzić" i "jednać
 • Znaczenie Scyntygrafia Definicja śledzenia przepływu a. rozmieszczenia w tkankach żywego organizmu związków chem. znakowanych parametrami izotopowymi. scyntylacja błyski
 • Znaczenie Szton Co znaczy krążek stosowany zamiast pieniędzy w grze w karty, ruletce i tym podobne Etym. - fr. jeton, zobacz żeton
 • Znaczenie Saaen Słownik jasnobarwnych krótkowłosych kóz mlecznych; ser podobny do emmentalera, lecz dłużej gotowany, dojrzewa poprzez trzy do dziesięciu lat
 • Znaczenie Saltarello Znaczenie wł. i hiszp. w takcie 3/8 a. 6/8 (spotykany w suitach barokowych). salto mortale skok Zgonu, niebezpieczny skok akrobatyczny z
 • Znaczenie Strega Czym jest strega słodki, aromatyczny, żółty likier włoski o zapachu pomarańczowym. Etym. - wł. nazwa handl
 • Znaczenie Sztag Co oznacza masztu z dziobem (forsztag) a. rufą (achtersztag) dla usztywnienia masztu i stengi. sztaksel trójkątny żagiel ukośny podnoszony na sztagu
 • Znaczenie Strajk Krzyżówka zaprzestanie pracy poprzez pracowników najemnych jako forma nacisku dla spełnienia żądań ekonomicznych a. politycznych; zobacz wildcat
 • Znaczenie Stalinizm Najlepszy Iosifa Stalina (właśc. I. Dżugaszwili, 1879-1953), dyktatora ZSRR od 1929 r., "pierwszego sekretarza" KPZR (Komunistycznej Partii
 • Znaczenie Sherry Przykłady gatunku wina hiszp. z rejonu Jerez de la Frontera, wzmocnionego (do 20% alkoholu, poprzez dodanie brandy). Etym. - z angielskiego: 'jw.' z
 • Znaczenie Sinologia Encyklopedia zajmująca się językiem i kulturą Chin. Etym. - późn.z łaciny Sinae 'Chińczycy' z arab. Sin 'Chiny'; zobacz -log.; log
 • Znaczenie Sufeta Jak działa sufeta hist. jeden z dwu dorocznie obieranych najwyższych urzędników staroż. Kartaginy. Etym. - ?Xac. suffes dpn. suffetis, z punickiego
 • Znaczenie Szpalta Czy jest korektorska składu drukarskiego książki dokonana przed łamaniem w kolumny. Etym. - nm. Spalte 'łam; kolumna druk
 • Znaczenie Struldbrugs Pojęcie nieszczęsna rasa nieśmiertelnych, skazanych na cierpienia coraz dokuczliwszej starości; por. Titonos. Etym. - jedna z warstw ludności
 • Znaczenie Skiff Wyjaśnienie Etym. - z angielskiego: 'mały żaglowiec; mała szybka motorówka; b. lekka (jednoosobowa) łódź z (żaglem i) wiosłami
 • Znaczenie Symbol Opis reprezentujący, oznaczający, przywodzący na myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś definicja, czynność, element, zwł. widomy
 • Znaczenie Scrub Informacje roślinnością złożoną gł. z karłowatych drzew i gęstych krzewów, regularnie nie do przebycia, na ubogich a. piaszczystych gruntach (na
 • Znaczenie Spontaniczny Co to jest własnej ochoty, z własnego popędu; działający impulsywnie, bez premedytacji; dobrowolny. sponte sua zobacz sua sponte. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Stomp Definicja fundamentem przebiegu melodycznego jest powtarzający się silny wzór rytmiczny (formuła rytmiczna). Etym. - z angielskiego: wariant od stamp
 • Znaczenie Salaire de la peur Co znaczy Salaire de la peur fr., Cena strachu. Etym. - powieść (1950 r.) Georgesa Arnauda i video (1952 r.) Henri Georgesa Clouzota
 • Znaczenie Western Spaghetti Słownik slang, dosł. 'western makaronowy', western wyprodukowany poprzez kinematografię włoską. Etym. - zobacz spaghetti; western
 • Znaczenie Nefas Scire Znaczenie scire nefas ?Xac., nie godzi się wiedzieć
 • Znaczenie Sauna Czym jest sauna fiń., fińska łaźnia parowa
 • Znaczenie Refuses Des Salon Co oznacza salon des refusés fr., salon odrzuconych (poprzez jury innych wystaw) obrazów i rzeźb (hist. impresjonistów fr.); także przen. żart
 • Znaczenie Seria Krzyżówka podobnych rzeczy, czynności, zdarzeń, układających się w jakiś ciąg, w całość. serializm muzyka komponowana wg mechanizmu stworzonego
 • Znaczenie Sufler Najlepszy aktorom tekst roli na próbach i spektaklach. suflet lekka potrawa zapiekana z piany białek, z cukru i in. dodatków. suflować przest
 • Znaczenie Szuwaks Przykłady czyszczenia obuwia; dawn. czernidło do wąsów. Etym. - nm. Schuhwichse 'czernidło do butów'; Schuh 'but, trzewik'; Wichse 'pasta do butów
 • Znaczenie Szpigat Encyklopedia pokładowy, otwór w poszyciu pokładu a. w nadburciu, wykorzystywany do spływu wody. Etym. - nm. Speigatt 'jw.' od speien 'pluć; wymiotować
 • Znaczenie Sepet Jak działa sepet dawn. kufer, skrzynia z szufladami i drzwiczkami do chowania cennych elementów. Etym. - tur. 'kosz
 • Znaczenie Syderyt Czy jest surowiec (ruda) w hutnictwie żelaza; meteoryt żelazoniklowy. Etym. - gr. sidērítēs 'żelazny' od sídēros 'żelazo
 • Znaczenie Szipperke Pojęcie szipperke zobacz schipperke
 • Znaczenie Claus Santa Wyjaśnienie Mikołaj przynoszący dzieciom podarki na Gwiazdkę. Etym. - z angielskiego: z hol. Sinter-klaas od Sint Nikolaas 'Św. Mikołaj' - legendarny
 • Znaczenie Opima Spolia Opis to rzeczy osobiste (zbroja, broń i tak dalej) dowódcy, pozyskane poprzez nieprzyjacielskiego dowódcę, który go zabił w walce
 • Znaczenie si non iurabis non regnabis Informacje jeśli nie zaprzysiężesz, nie będziesz panował. Etym. - hetman nadworny Jan Zborowski w Paryżu, IX 1573 r., do elekta Henryka Walezego
 • Znaczenie Szabas Co to jest szabas sobota jako święto żyd. Etym. - jid. z hebr. szabbāt, zobacz sabat
 • Znaczenie Szprycer Definicja szprycer wino z wodą sodową. Etym. - nm. Spritzer 'jw.' od spritzen 'sikać, obryzgać; wstrzykiwać
 • Znaczenie Skidoo Co znaczy poruszające się na gąsienicach umieszczonych w tylnej części, wyposażone z przodu w narty dające się kierować z pojazdu. Etym. - amer.z
 • Znaczenie Sinsioku Słownik sinsioku jap., kapłan jap. kultu sintō, we współcz. Japonii zwany również kannusi (co dawn. oznaczało wielkiego kapłana
 • Znaczenie Silentium Znaczenie silentium ?Xac., [wym. s-ilencjum] cisza; milczenie; milczcie
 • Znaczenie Steward Czym jest stjuard (stjuardessa)] pracownik na statku, obsługujący pasażerów; kelner (kelnerka) w samolocie (w autobusie międzynarodowym a. w pociągu
 • Znaczenie Solidarny Co oznacza współodpowiedzialności, współdziałania; mający właściwe z kim poglądy, interesy, cele; jednomyślny; s. dług - prawn. za którego całość
 • Znaczenie Symultan Krzyżówka mistrza szachowego przeciw kilku(nastu) a. kilkudziesięciu przeciwnikom; wyjaśnienie na inny język przemówienia na żywo, w okresie jego
 • Znaczenie Sorgo Najlepszy jednoroczna trawa zbożowa, pochodząca z Azji i Afryki zwrotnikowej, uprawiana w licznych gatunkach (na przykład durra, gaolian) na ziarno i
 • Znaczenie Syneidesis Przykłady stosowania ogólnych zasad osądu moralnego do poszczególnych przypadków. Etym. - gr. syneīdēsis dosł. 'świadomość' od syneidénai 'wiedzieć o
 • Znaczenie Sarmata Encyklopedia obyczaj staroświecki, staroszlachecka rubaszność, prostota i krewkość; hist. ideologia szlachty polskiej XVII do poł. XVIII w. nacechowana
 • Znaczenie Synket Jak działa Syn-Ket zobacz syntezator muzyczny
 • Znaczenie Spolegliwy Czy jest spolegliwy godny zaufania, pewny, na którego można liczyć. Etym. - czes. spolehlivý
 • Znaczenie Sperma Pojęcie spermacet bladożółty olej, znajdujący się w jamach głowy kaszalota, stosowany do wyrobu mydła, świec i oleju maszynowego; por. olbrot. Etym
 • Znaczenie Sztygar Wyjaśnienie kwalifikacjach metoda, sprawujący dozór techn. nad ustalonym rodzajem robót w kopalni. Etym. - nm. Steiger 'jw.' od steigen 'iść pod górę
 • Znaczenie Saliwacja Opis saliwacja med. ślinotok. Etym. - późn.z łaciny salivatio 'ślinienie się' od ?Xac. saliva 'ślina
 • Znaczenie sinite illos caeci sunt et duces caecorum Informacje caecorum ?Xac., zaniechajcie ich, ślepi są i ślepym przewodzą. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 15, 14); Jezus o faryzeuszach
 • Znaczenie Seraficki Co to jest wzniosły, niebiański, czysty; pełen piękna a. ekstatycznej adoracji. serafitki pop. zebranie zakonne Córek Matki Boskiej Bolesnej oparte na
 • Znaczenie Strofant Definicja strefy zwrotnikowej Afryki i Azji, z którego nasion otrzymuje się strofantyny, glikozydy, użytkowane jako środek nasercowy. Etym. - n.z
 • Znaczenie Szpil Co znaczy szpil kabestan okrętowy. Etym. - nm. Spill 'jw
 • Znaczenie Syndrom Słownik charakterystycznych dla niej symptomów, objawów. Etym. - gr. syndromē 'zbieganie się; połączenie'; zobacz syn-; -drom
 • Znaczenie Enfer En Saison Znaczenie piekle', moment nieszczęść, biedy i załamania duchowego. Etym. - od tytułu Une saison en enfer zbiorku prozy poetyckiej (1873) poety fr
 • Znaczenie Sankiuloci Czym jest żarliwym stronnikom Rewolucji Fr.; przen. ekstremiści, radykałowie. Etym. - fr. sans-culotte l.poj. dosł. 'bez krótkich spodni; jw.'; sans
 • Znaczenie Sibi Et Suis Co oznacza przed 2. wojną świat. napis nad wejściem do Galerii Luksemburga w Warszawie przy Senatorskiej 29, gdzie mieściły się kina: "Momus
 • Znaczenie Szkuner Krzyżówka ożaglowany gaflowo; żaglowiec posiadający od 3 do 7 masztów. Etym. - z angielskiego: schooner 'jw.; wysoka szklanka na piwo
 • Znaczenie Sawantka Najlepszy erudytka; kobieta popisująca się uczonością, erudycją. Etym. - fr. savante r.ż. od savant p.pr. od savoir 'wiedzieć; umieć' od ?Xac. sapere
 • Znaczenie Skene Przykłady barak wzniesiony (z inicjatywy Ajschylosa, około 465 przed naszą erą) na stycznej orchestry, po stronie przeciwległej do theatronu, jako
 • Znaczenie Tuesday Shrove Encyklopedia Shrove Tuesday z angielskiego:, zobacz Mardi gras
 • Znaczenie Scrapie Jak działa nieznany, b. odporny czynnik wywołujący chorobę scrapie u owiec (symptomy: pobudliwość, swędzenie skóry powodujące ciągłe czochranie się o
 • Znaczenie silent leges inter arma Czy jest okresie wojny milczą prawa; por. inter arma... Etym. - z Cycerona (Pro Milone, 4, 11); por. Plutarch (Mariusz, 28, 2
 • Znaczenie salle des pas perdus Pojęcie salle des pas perdus fr., dosł. 'sala straconych kroków' poczekalnia w sądzie a. na dworcu
 • Znaczenie si Dieur nexistait pas il faudrait linventer Wyjaśnienie l'inventer fr., gdyby Bóg nie istniał, należałoby Go wymyślić. Etym. - z Woltera (Epître à l'auteur du nouveau livre...), 1769 r
 • Znaczenie Shangrila Opis odległa, piękna, imaginacyjna kraina, gdzie życie jest bliskie doskonałości; utopia. Etym. - imaginacyjny górzysty państwo opisany jako
 • Znaczenie Skaldowie Informacje historiografowie a. recytatorzy i śpiewacy, zwł. poematów bohaterskich i pieśni pochwalnych; bardowie staroż. plemion germ. Etym. - st
 • Znaczenie Synkopa Co to jest dźwięk nie akcentowany poprzez wydłużenie wartości rytmicznej nuty nie akcentowanej i przetrzymanie jej poprzez część akcentowaną (por
 • Znaczenie Snf Definicja których bohaterkami są bogate, fascynujące, rozrzutne, pobudzone seksualnie kobiety. Etym. - z angielskiego: skr.: s(hopping) 'zakupy'; (a
 • Znaczenie Supremacja Co znaczy hegemonia; przewaga, wyższość, prymat. suprema lex ?Xac., najwyższe prawo. suprematyzm kierunek abstrakcyjno-geom. w malarstwie, powstały
 • Znaczenie Conversazioni Sacre Słownik rozmowy'; w hist. sztuki wł. - przedstawienie swobodnego a. zrównoważonego zgrupowania świętych wokół siedzącej na tronie Madonny
 • Znaczenie Sotada Znaczenie literata trackiego Sotadesa z III w. przed naszą erą, pierwszego znanego palindromisty; por. si nummi immunis
 • Znaczenie Szmuctytuł Czym jest poprzedzająca kartę tytułową mająca na przedniej stronie skrót tytułu książki. Etym. - nm. Schmutztitel 'tytuł ochronny (chroniący od
 • Znaczenie Sanskryt Co oznacza hinduizmu, język lit. staroż. i śrdw. Indii (por. devanagari; prakryt). Etym. - sanskr. sanskria 'dosł. przygotowany; uporządkowany
 • Znaczenie Straponten Krzyżówka siedzenie zapasowe w salach widowiskowych, autobusach i tak dalej, przymocowane do stałego fotela od strony przejścia. Etym. - fr
 • Znaczenie sint Maecenates non derunt Flacce Marones Najlepszy Marones ?Xac., jeżeli znajdą się Mecenasowie, nie zabraknie także (mój) Flakku, Wergiliuszów; por. mecenas. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy
 • Znaczenie Samisen Przykłady muz. przypominający banjo. Etym. - jap. 'jw.' z chiń. san hsien 'trzystrunowy'; san 'trzy'; hsien 'struna
 • Znaczenie Sobór Encyklopedia Kośc. rz.kat. (s. powszechny, ekumeniczny) zgromadzenie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża, obradujących nad sprawami
 • Znaczenie Sumpt Jak działa sumpt przest. w wyrażeniu własnym sumptem - za swoje kapitał. Etym. - ?Xac. sumptus 'wydatek, nakład, koszt' z p.p. od sumere, zobacz asumpt
 • Znaczenie Strabizm Czy jest strabizm med. zez, niepoprawne ustawienie gałek ocznych. Etym. - n.z łaciny strabismus od gr. strabidzein 'zezować' ze strabos 'zezowaty
 • Znaczenie Suhak Pojęcie bezrożne) stepów Zawołża i Kazachstanu, licznie występująca w przedhist. Europie, jeszcze do XVIII w. na Ukrainie, zagrożona wytępieniem
 • Znaczenie Matsur Sanno Wyjaśnienie Sanno Matsur jap., japońskie święto sintoistyczne dla uczczenia górskiego boga Santo
 • Znaczenie Propre Site Opis 1965) w mieście, na szosie - wydzielone pasmo drogi, zarezerwowane dla jakiegoś środka transportu publicznego i wyraźnie oddzielone od
 • Znaczenie Stroboskop Informacje prędkości obrotowej a. częstotliwości dzięki błysków o znanej częstotliwości, produkowanych poprzez lampę błyskową; dawny przyrząd optyczny
 • Znaczenie Gevaar Swart Co to jest niebezpieczeństwo', rzekome niebezpieczeństwa grożące białej ludności Republiki Płd. Afryki ze strony czarnej większości. Etym. - wzorowane
 • Znaczenie salus rei publicae suprema lex Definicja salus rei publicae suprema lex (esto) ?Xac., dobro rzeczypospolitej (winno być) najwyższym prawem
 • Znaczenie Spiritual Co znaczy spiriczuel(z)] (Negro s.) typ pieśni relig. Murzynów Południa USA o plastycznej narracji, typowej dla ballady lud., i silnie zaznaczonym
 • Znaczenie Snigga Słownik snigga zobacz sznika
 • Znaczenie Stichprobe Znaczenie próba kontrolna (partii towaru; wykonanej pracy). Etym. - nm. 'jw.'; Stich 'ukłucie; pchnięcie; sztych'; Probe 'prób(k)a' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Szyper Czym jest szyper dowódca małego statku (holownika, kutra i tym podobne). Etym. - nm. Schipper 'jw.' od dial. Schipp 'statek
 • Znaczenie Squaw Co oznacza squaw [wym. skuo:] Indianka płn.amer. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.; baba' pochodz. algon
 • Znaczenie summum ius summa iniuria Krzyżówka prawa (to) szczyt bezprawia; zbyt ściśle, oficjalnie wymierzona sprawiedliwość staje się krańcową niesprawiedliwością, krzywdą. Etym
 • Znaczenie Selwa Najlepszy selwa dżungla brazylijska, wiecznie zielony las międzyzwrotnikowy. Etym. - hiszp., port. selva 'las' z ?Xac. silva 'las
 • Znaczenie Stenga Przykłady stenga żegl. przedłużenie masztu przymocowane do jego kolumny. Etym. - nm. Stenge 'jw.' zdrobn. od Stange, zobacz sztanga
 • Znaczenie Sos Encyklopedia radiowy a. optyczny w alfabecie Morse'a (3 kropki, 3 kreski, 3 kropki), oznaczający niebezpieczeństwo, krytyczne położenie, stosowany zwł
 • Znaczenie Sarong Jak działa powstałej poprzez owinięcie wokół bioder długiego płata tkaniny, noszony poprzez obie płcie na Malajach i wyspach Pacyfiku; tkanina na
 • Znaczenie Regina Salve Czy jest Xac., Witaj Królowo (okaż się naszą Matką); start jednej z najstarszych (XI w.) antyfon ku czci Matki Boskiej
 • Znaczenie Syjamski Pojęcie Syjamu, Tajlandii, Prathet Thai, państwa na Półwyspie Indochińskim. syjamski kot rasa kotów pochodzących z Syjamu, o gładkiej, płowej
 • Znaczenie sint ut sunt aut non sint Wyjaśnienie będą tacy, jacy są, lub niech ich nie będzie w ogóle. Etym. - generał jezuitów Lorenzo Ricci (1703-75) na temat reformy zakonu (na krótko
 • Znaczenie Scotch Opis handl., przylepiec biurowy w formie zwiniętej, przezroczystej taśmy. Scotch collops [wym. skocz kolops] zrazy z cebulą. Scotch (whiskey) z
 • Znaczenie Senat Informacje parlamentarnym jedna z Izb parlamentu (zazw. wyższa); zarząd nie wszystkich wolnych miast; budynek senatu; (s. akademicki) władze uczelni
 • Znaczenie Splendor Co to jest splendor okazałość, świetność, wspaniałość, blask, przepych. Etym. - ?Xac. 'jw.' od splendēre 'błyszczeć
 • Znaczenie Sitzbad Definicja Sitzkrieg [wym. zyckri:k] zobacz drôle de guerre. Sitzfleisch [wym. zycflajsz] zdolność przysiadywania fałdów, oddawania się długotrwałej
 • Znaczenie Stomatologia Co znaczy stomatologia edukacja o chorobach j. ustnej i zębów, i o ich leczeniu. Etym. - gr. stóma dpn. stómatos 'usta; mowa; twarz'; zobacz -log; log
 • Znaczenie Spacja Słownik wypełniający) odstępy pomiędzy wyrazami a. literami. spacjować robić takie odstępy. Etym. - ?Xac. spatium 'przestrzeń
 • Znaczenie Scriptorium Znaczenie charakterystyczny zwł. dla większych śrdw. zakonnych ośrodków produkcji ksiąg, zwłaszcza ośrodków benedyktyńskich (z powody poparcia
 • Znaczenie Smierdiakowszczina Czym jest połączenie zwyrodnienia fizycznego z moralnym, tchórzostwa ze zdziczeniem; por. Tersytes. Etym. - od nazwiska Smierdiakowa, jednego z
 • Znaczenie Tora Simchat Co oznacza studiowania) prawa', żyd. święto obchodzone 23 (w Izraelu 22) Tiszri, upamiętniające zamknięcie rocznego cyklu czytania Tory; por. Szěmini
 • Znaczenie Salami Krzyżówka białym nalotem pleśni, wyrabiana pierw. we Włoszech (Bolonia, Mediolan), późn. również na Węgrzech i w Czechosłowacji; (taktyka s.) polit
 • Znaczenie Statolatria Najlepszy scentralizowanej wszechpotężnej władzy państwowej. Etym. - z angielskiego: statolatry 'jw.'; state 'kraj'; zobacz latria
 • Znaczenie Smorgasbord Przykłady śniadaniowy (a. kolacyjny) zawierający sporą rozmaitość zakąsek, jak: kanapki, zimne i gorące mięso, ryby wędzone i marynowane, parówki
 • Znaczenie Skuter Encyklopedia jezdnych, obudowanym podwoziu i nisko umieszczonym silniku, chłodzonym dmuchawą. Etym. - z angielskiego: (motor) scooter 'jw.'; scooter
 • Znaczenie Soferim Jak działa nauczyciele biblijnego prawa i etyki od około V w. przed naszą erą do około 200 przed naszą erą, inicjatorzy studiów rabinackich, autorzy
 • Znaczenie Generis Sui Czy jest sui generis ?Xac., swego rodzaju; w swoim (własnym) rodzaju; swoisty, osobliwy
 • Znaczenie Secundo Pojęcie secundo ?Xac., [wym. seku...] (po) drugie; por. primo
 • Znaczenie Superman Wyjaśnienie komiksów z lat 30. XX w. i późniejszych filmów, obdarzony bajeczną siłą, dokonujący w najwyższym stopniu nieprawdopodobnych (wy)czynów i
 • Znaczenie Sekcja Opis wojsk. część plutonu; odcinek drogi (kolei żelaznej, komunikacji miejskiej i tym podobne); med. autopsja - otwarcie i badanie jam ciała w
 • Znaczenie Spooneryzm Informacje jęz. mimowolne przestawienie (zazw. początkowej) głoski (a. głosek) dwu a. więcej wyrazów, wywołujące regularnie sukces komiczny
 • Znaczenie Smog Co to jest miastach z angielskiego:, amer.), unosząca cząsteczki dymu i spalin. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; sm(oke) + (f)og 'dym + mgła
 • Znaczenie Szelak Definicja wydzielina żywicza azjatyckich owadów zwrotnikowych pod rząd pluskwiaków, stosowana szeroko, zwł. dawn., do wyrobu płyt gramofonowych, w
 • Znaczenie Statyczny Co znaczy spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, edukacji o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika). Etym. - gr
 • Znaczenie Szaszłyk Słownik szaszłyk ros. z osm.tur., potrawa z kawałków baraniny przekładanych plasterkami słoniny, nabitych na rożenek i upieczonych
 • Znaczenie Spencer Znaczenie noszona poprzez mężczyzn zwł. w XIX w. (dziś poprzez boyów hotelowych); spencerek, dopasowany kaftanik damski z długimi rękawami, sięgający
 • Znaczenie Sjena Czym jest ciemnobrunatnej, po wyprażeniu czerwonopomarańczowej a. czerwonobrunatnej, użytkowana do wyrobu farb olejnych; farba akwarelowa; sierra
 • Znaczenie Speleolog Co oznacza speleologia edukacja o jaskiniach; systematyczne badanie jaskiń. Etym. - gr. spēlaion 'jaskinia; pieczara'; zobacz -log; log-; por
 • Znaczenie Zakaz Socyjalnyj Krzyżówka socyjalnyj zakaz ros., zamówienie socjalne. Etym. - z artykułu w czasopiśmie "LEF" (1923-25) Osipa Brika
 • Znaczenie Dellintelletto Sacrifizio Najlepszy sacrifizio dell'intelletto wł., ofiara z rozumu (na rzecz wiary). Etym. - por. Biblia (2. List św. Pawła do Kor., 10, 5
 • Znaczenie Atticum Sal Przykłady sal atticum ?Xac., sól attycka, zobacz attycki. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna 31, 87), około 77 r
 • Znaczenie Sonda Encyklopedia głębokości wód (por. echosonda; radiosonda); med. zgłębnik (do badania a. leczenia żołądka albo dwunastnicy). sondaż sondowanie. Etym. - fr
 • Znaczenie Scjentyficzny Jak działa scjentyzm pogląd, Iż we wszystkich dziedzinach badań, łącznie z filozofią, naukami humanistycznymi i społecznymi, użytkować należy sposoby
 • Znaczenie Sima Czy jest Ziemi - wewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej (litosfery), tak zwany piętro bazaltowe, zbudowane ze związków krzemu i magnezu (por. sial
 • Znaczenie Sztufada Pojęcie sztufada duszona pieczeń wołowa szpikowana słoniną. Etym. - wł. stufato (di bue) 'sztufada (wołowa)' od stufare 'dusić (mięso
 • Znaczenie Augurem Augur Si Wyjaśnienie spotka) augura (uśmiechają się do siebie porozumiewawczo); por. augurowie. Etym. - wg Cycerona (De divinatione 2, 24); myśl Katona
 • Znaczenie Sargasso Opis bot. rodzaj brunatnic, glonów rozwijających się u wybrzeży mórz tropikalnych, skąd znoszą je prądy na otwarty ocean, tworząc niekiedy
 • Znaczenie Sangwina Informacje rysunek wykonany taką kredką. sangwinik człowiek o usposobieniu żywym, porywczym i zmiennym, o błyskawicznie przemijających reakcjach
 • Znaczenie Suk Co to jest suk rynek, plac targowy w Maghrebie. Etym. - fr. souk, z angielskiego: suq 'jw.' z arab. sūk 'rynek
 • Znaczenie Subskrybent Definicja zobowiązanie do wzięcia udziału w subskrypcji. subskrypcja mechanizm sprzedaży wydawnictw, akcji, obligacji (zazw. połączony z pewnymi
 • Znaczenie Symplifikacja Co znaczy symplifikacja uproszczenie. Etym. - śrdw.z łaciny simplificare 'upraszczać' z ?Xac. simplus 'prosty'; -ficare od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Strath Słownik strath z angielskiego: ze szkoc., w Szkocji - szeroka, płaska dolina o stromych brzegach
 • Znaczenie Sztanga Znaczenie drążek) do podnoszenia ciężarów, na który nakłada się różnej wagi pierścienie (talerze). sztangista. Etym. - nm. Stange 'żerdź; drążek
 • Znaczenie Szanty Czym jest śpiewana przy podnoszeniu i opuszczaniu żagli z pokładu dzięki ciężkich lin; przewarzająca część takich pieśni sprzed XIX w. była
 • Znaczenie Solecyzm Co oznacza gramatycznym języka; błąd składniowy. Etym. - ?Xac. soloecismus 'jw.' z gr. soloikismós 'jp.' od soloikós 'mówiący nieprawidłowo; dosł
 • Znaczenie Spazm Krzyżówka leki przeciwskurczowe a. przeciw konwulsjom. spazmofilia med. tężyczka. Etym. - ?Xac. spasmus 'kurcz' z gr. spasmós od span 'ciągnąć, rwać
 • Znaczenie Sykomora Najlepszy figowiec (fikus) wsch.afrykański o niesmacznych owocach i cennym, trwałym drewnie, wykorzystywanym poprzez rzeźbiarzy. Etym. - gr
 • Znaczenie Sztokholmski Syndrom Przykłady poprzez nie wszystkich zakładników marzenie spodobania się porywaczowi, spełniania jego życzeń, współpracy z nim, a również przebaczenia
 • Znaczenie Superata Encyklopedia pieniędzy, stwierdzona poprzez porównanie stanu rzeczywistego z rachunkowością; por. manko. Etym. - ?Xac. superatus 'przewyższony' od
 • Znaczenie Szansonetka Jak działa śpiewana w lokalach ogródkowych. szansonistka dawn. śpiewaczka kabaretowa, ogródkowa. Etym. - fr. chansonnette zdrobn. od chanson 'pieśń
 • Znaczenie Skikjoring Czy jest szijering] sport zimowy, gdzie osoba, jadąca na nartach po śniegu a. lodzie, ciągnięta jest na lince poprzez konia, rena a. pojazd. Etym
 • Znaczenie Lumen Siccum Pojęcie siccum lumen ?Xac., 'suche oko', brak skłonności do płaczu, niechęć do okazywania żalu, smutku w trudnych chwilach
 • Znaczenie Schlaraffenland Wyjaśnienie Szlarafia, bajeczna kraina obfitości, pasibrzuchów, wiecznego zbijania bąków; por. Bengodi, Kukania, pays de Cocagne
 • Znaczenie Shoah Opis shoah zobacz szoah
 • Znaczenie Cenatica Spes Informacje spes cenatica ?Xac., nadzieja otrzymania obiadu. Etym. - z Plauta (Captivi, 1, 496) około r. 200 p.n.e
 • Znaczenie Safe Co to jest bankowym, odnajmowana w celu przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i tym podobne Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Syrena Definicja dużej sile dźwięku, użytkowany w zakładach przem., żegludze, obronie przeciwlotn. i tak dalej; herb Warszawy - kobieta z rybim ogonem
 • Znaczenie Sztokfisz Co znaczy dorsz, wysuszony na rusztowaniach drewnianych, na powietrzu i słońcu (Islandia, Norwegia). Etym. - nm. Stockfisch 'jw.'; Stock 'kij
 • Znaczenie Suspensa Słownik zawieszenie suspendowanego duchownego w czynnościach; zobacz cenzura. suspensywne veto - prawn. veto (zazw. głowy państwa), które sprawia
 • Znaczenie Się Sumitować Znaczenie usprawiedliwiać się, uniewinniać się. Etym. - ?Xac. summittere, submittere 'schylać się; uniżać się; wydawać; dostarczać'; zobacz sub
 • Znaczenie Activitatem Sisto Czym jest sisto activitatem! ?Xac., przerywam czynność (sejmu)! Etym. - formuła wykorzystywana do zrywania sejmu opierając się na liberum veto
 • Znaczenie Sic Co oznacza świadomie) tak (napisane)! - uwaga umieszczona po zacytowanym wyrazie a. zwrocie, stwierdzająca, Iż tak właśnie był wydrukowany (napisany
 • Znaczenie Sofistyka Krzyżówka sofistów staroż. Grecji; erystyka; wykrętna, niesolidna argumentacja. sofiści wędrowni nauczyciele filoz. i retoryki w staroż. Grecji (V-IV
 • Znaczenie Supreme Najlepszy sos na rosole z drobiu a. cielęciny ze śmietaną i żółtkami, stosowany do jaj, drobiu i jarzyn. Etym. - fr. 'najwyższy, idealny; jw.' z
 • Znaczenie Sztauer Przykłady sztauowania, prawidłowego i celowego rozmieszczania drobnicy w ładowniach statku wg planu (sztauplanu). Etym. - nm. Stauer 'sztauer' od
 • Znaczenie Strat Encyklopedia warstwowe; stratosfera. stratygrafia dział geologii hist. badający następne następstwo warstw, ich skład i zawarte w nich skamieniałości
 • Znaczenie Szleja Jak działa szleja zobacz szory. Etym. - czes. šle
 • Znaczenie Soroban Czy jest poprzek prętów deseczką; na każdym pręcie, po jednej stronie deseczki jest 5 gałek, oznaczających 1, 10, 100 i tak dalej, po drugiej
 • Znaczenie Savoirfaire Pojęcie zręczność (niekiedy w znaczeniu ujemnym) w realizowaniu swych zamiarów, w postępowaniu z ludźmi; know-how. savoir-vivre [wym. sawuar wiwr
 • Znaczenie Alislam Szejch Wyjaśnienie w wielu sporych miastach muzułm., zwł. ogromny mufti Konstantynopola, będący autorytetem sąd., relig. i polit. w Turcji sułtańskiej
 • Znaczenie Stola Opis wierzchnie okrycie kobiet noszone zazw. na tunice, rozcięte z boków, fałdziste, długie, przewiązane wysoko nad stanem. Etym. - ?Xac. z gr
 • Znaczenie Subotniki Informacje wykonywanie jakiejś społecznie użytecznej pracy w dzień przedświąteczny, zazw. w sobotę. Etym. - ros. subbótnik l.poj. 'jw.; członek sekty
 • Znaczenie Suweren Co to jest złota moneta bryt. (wartość: 1 funt sterling; nazwa od wybitej na niej głowy króla); złota moneta Arabii Saudyjskiej (wartość: 40 rialów
 • Znaczenie stat magni nominis umbra Definicja stat magni nominis umbra ?Xac., (oto) stoi (już tylko jako) cień wielkiego imienia. Etym. - z Lukana (Pharsalia, 1, 135
 • Znaczenie Szuani Co znaczy Bretanii i Wandei, walczący po stronie monarchii w momencie Rewolucji Fr.; przen. rojaliści fr. Etym. - fr. chouans l.mn. 'jw.' od Jean
 • Znaczenie Sopran Słownik chłopięcy); pop. śpiewaczka o sopranowej skali głosu; nazwa odmiany nie wszystkich instrumentów o podobnej skali głosu. Etym. - wł. soprano
 • Znaczenie Stygmat Znaczenie ślady przypominające rany na ukrzyżowanym ciele Chrystusa, pojawiające się (wg wierzących - w sposób nadprzyrodzony) na ciele
 • Znaczenie Symara Czym jest żeński ze spódnicą i trenem, noszony w momencie Odrodzenia, zwł. we Włoszech. Etym. - fr. simmarre z wł. zimarra od hiszp. zamarra, prawdop
 • Znaczenie Samarytanin Co oznacza współczujący, litościwy; spieszący samorzutnie, spontanicznie z (pierwszą) pomocą chorym, skłonny do samarytańskich, miłosiernych uczynków
 • Znaczenie Sztafaż Krzyżówka ożywienie kompozycji pejzażu poprzez wprowadzenie postaci ludzkich a. zwierzęcych. sztafirować (się) stroić (się); elegantować się
 • Znaczenie Sedymentacja Najlepszy dnie zbiornika pod wpływem siły ciężkości; tworzenie się osadów geol. poprzez opadanie mas mineralnych a. szczątków organicznych na dno wód
 • Znaczenie Substytucja Przykłady udzielenie poprzez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa innej osobie. substytut zamiennik, surogat, ersatz, namiastka; przest. zastępca
 • Znaczenie Verba Sesquipedalia Encyklopedia na półtorej stopy; wyrazy długie, skomplikowane, napuszone. Etym. - Horacy (Sztuka poetycka, 97) odradza autorom używania takich słów w
 • Znaczenie Sterylizacja Jak działa z drobnoustrojów metodami fiz. a. chem. (por. pasteryzacja); pozbawienie umiejętności płodzenia; kastracja, trzebienie. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Solstycjum Czy jest odchylenie Słońca od równika (stanowisko letnie około 22 czerwca) a. najniższe (stanowisko zimowe około 22 grudnia). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Szwank Pojęcie uszczerebek, szkoda, utrata, uszkodzenie, niekorzyść, krzywda. szwankować nie być w porządku, nie funkcjonować poprawnie. Etym. - nm
 • Znaczenie Szurf Wyjaśnienie szurf płytki szybik poszukiwawczy w kopalni. Etym. - nm. Schurf 'jw.' od schürfen 'kopać, poszukiwać (minerałów
 • Znaczenie Nitouche Sainte Opis świętoszka, obłudnica, rzekome niewiniątko, fałszywa cnotka. Etym. - fr. 'jw.'; sainte r.ż. od saint 'święty' z ?Xac. sanctus, zobacz
 • Znaczenie Semicki Informacje semicki zobacz Semita
 • Znaczenie Opera Soap Co to jest seryjne słuchowisko radiowe (a. program TV) ciągnące się nieraz poprzez całe lata, nadawane pośrodku dnia (przed obiadem, gł. na
 • Znaczenie Sefardim Definicja pochodzących z Europy płd.-zach., inicjalnie osiedlonych na Półwyspie Iberyjskim, a potem zamieszkałych w Grecji, państwach Lewantu, Anglii
 • Znaczenie Stypa Co znaczy uczta u Słowian zw. strawą) po pogrzebie; pot. uciecha, ubaw, zabawna historia. Etym. - ?Xac. stips dpn. stipis 'składkowa ofiara
 • Znaczenie Synderesis Słownik znajomość zasad moralnego postępowania; sumienie jako przewodnik, mentor i doradca. Etym. - gr. syntērēsis 'zachowanie, strzeżenie' od
 • Znaczenie Solmizacja Znaczenie sylabowych dla siedmiu dźwięków naturalnej skali dźwiękowej, powtarzanych w każdej oktawie; ut (do), re, mi, fa, sol, la, si... Etym. - od
 • Znaczenie Alliance Sainte Czym jest Sainte Alliance fr., Święte Przymierze. Etym. - sojusz Rosji, Austrii i Prus, zawarty 26 XI 1815 r. w Paryżu
 • Znaczenie Komisja Skrutacyjna Co oznacza oddane przy wyborach. Etym. - ?Xac. scrutatio 'precyzyjne badanie' od scrutari 'przeszukiwać; śledzić; badać' ze scruta 'rupiecie; szmaty
 • Znaczenie Salina Krzyżówka produkujący sól z osadów wody morskiej (w Polsce - z solanki); kopalnia soli. Etym. - ?Xac. salinae l.mn. 'żupy solne' z r.ż. l.mn. od
 • Znaczenie Swaradż Najlepszy polit. w Indiach 1906-33). Etym. - nowoind. 'jw.' z sanskr. swarādż 'samorząd', swārādżja 'niezależność'; swa 'swój, własny'; radżja
 • Znaczenie Snob Przykłady i służalczo podziwiający ludzi, których uważa za wyższych od siebie, a. usiłujący natrętnie wchodzić z nimi w komitywę; człowiek
 • Znaczenie Stroganow Encyklopedia Stroganow zobacz boeuf Stroganow

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie ZNACZENIE Stroganow, Snob, Swaradż, Salina, Skrutacyjna Komisja, Sainte Alliance, Solmizacja, Synderesis, Stypa, Sefardim, Soap Opera, Semicki, Sainte Nitouche, Szurf co to jest.

Słownik Definicja Stroganow, Snob, Swaradż, Salina, Skrutacyjna Komisja co to znaczy.