Stacjonarny

Oceń przydatność:

     

  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • szurf ->  szurf płytki szybik poszukiwawczy w kopalni. Etym. -&
  • autoliza ->  autoliza biol. samorozpuszczanie, samotrawienie zamierających a
  • trynitarz ->  trynitarz członek zakonu kanoników regularnych, łac. Ordo
  • aleksjanie ->  aleksjanie zgromadzenie zakonne powstałe w XIV w., oparte na

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.