Co znaczy stacjonarny

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Riesling Tłumaczenie Riesling nm. [wym. ri:zling] białe wytrawne wino stołowe, podobne do win reńskich, barwy od słomkowej do złotej (np. włoskie, austriackie
  • Co znaczy Coach Tłumaczenie coach [wym. koucz] trener drużyny sportowej.   Etym. - ang. 'kocz; autobus (pasażerski); wagon kolejowy; korepetytor; jw.' z
  • Co znaczy Prejudykat Tłumaczenie   prejudykat orzeczenie sądowe stanowiące precedens prawny; por. jurysprudencja.   Etym. - łac. praeiudicatus p.p

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.