Czy przydatne?

Co znaczy stacjonarny

Definicja z ang. stationary, z niem. stationär.

Tłumaczenie:  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) gdzie zajęcia odbywają się w szkole (w przeciwieństwie od zaocznego). Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zobacz status; por. station wagon.

Czym jest stacjonarny znaczenie w Słownik na S .