Co znaczy stacjonarny

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Tomofan Tłumaczenie   tomofan zob. celofan.   Etym. - zob. -tom-; -fan
  • Co znaczy Gabaryt Tłumaczenie   gabaryt obrysie, obrys przekroju (zazw. poprzecznego) budowli, maszyn, pojazdów wraz z ładunkiem, (profil) ładunku (skrajnia) itd. &
  • Co znaczy Doree jeunesse Tłumaczenie jeunesse dorée fr., złota młodzież; lekkomyślna, bogata, goniąca za uciechami młodzież wielkomiejska.   Etym. - nazwa
  • Co znaczy Martyrologia Tłumaczenie   martyrologia cierpienie, męczeństwo.   martyrologium spis (katalog; dzieje) męczenników chrześc.   Etym. - śrdw

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.