Stacjonarny

Oceń przydatność:

     

  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • audentes Fortuna iuvat -> audentes Fortuna iuvat łac., śmiałym fortuna sprzyja; por. fortes...&
  • homofony ->  homofony jęz. wyrazy dźwiękowo identyczne, ale odmienne pod
  • precyzja ->  precyzja dokładność; ścisłość. precyzować dokładnie
  • rose ->  rosé wino stołowe z czerwonych gron, z których zdjęto skórkę po

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.