Stacjonarny

Oceń przydatność:

     

  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Uncle Sam -> Uncle Sam [wym. anklsäm] żart. 'Wuj Sam', personifikacja rządu USA
  • audiencja ->  audiencja oficjalne (a. uroczyste) posłuchanie, udzielone przez
  • larwa ->  larwa postać młodociana zwierzęcia (po wyjściu z osłon jajowych
  • transgresja ->  transgresja geol. wdzieranie się morza na nie zajęte przez nie

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.