Czy pomogło?

Co znaczy stacjonarny

Tłumaczenie:   stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Chrustas fugas Tłumaczenie fugas chrustas zrobić - łac. makar., dawn. żart. uciec w krzaki, umknąć
  • Co znaczy Dekompresja Tłumaczenie   dekompresja spadek, obniżka ciśnienia.   Etym. - zob. de-; kompresja
  • Co znaczy Kruchta Tłumaczenie   kruchta przedsionek kościoła (staropolskie: babiniec).   Etym. - łac. crypta 'grota; kryta galeria; grób' z gr
  • Co znaczy Trepan Tłumaczenie   trepan med. przyrząd wiercący, używany wraz z narzędziami tnącymi (piłkami) do trepanacji, operacyjnego otwarcia jamy kostnej, zwł
  • Co znaczy Konkordancja Tłumaczenie   konkordancja zestawienie tekstów (znaków, sygnatur, dat) dotyczących tego samego przedmiotu a. odpowiadających sobie; indeks (zwł

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.