Stacjonarny

Oceń przydatność:

     

  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • pali ->  pali jeden z dialektów średnioindyjskich, używany dziś jako
  • dekiel ->  dekiel szczelna, dopasowana nakrywka, przykrywka; blat
  • decrescendo -> decrescendo [wym. dekreszendo] muz. stopniowo coraz ciszej. Etym

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.