Stacjonarny

Oceń przydatność:

     

  stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • tuba ->  tuba jeden z największych muz. instrumentów dętych blaszanych
  • berkel ->  berkel chem., pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymywany sztucznie; zob
  • Dionizjusza ucho ->  Dionizjusza ucho - urządzenie podsłuchowe. Etym. -&
  • seans ->  seans przedstawienie publiczne jednego programu filmowego w
  • streaking -> streaking [wym. stri:king] happening polegający na przebieganiu nago

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.