Co znaczy stacjonarny

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) w którym zajęcia odbywają się w szkole (w odróżnieniu od zaocznego).   Etym. - łac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zob. status; por. station wagon.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Bottom foggy Tłumaczenie Foggy Bottom pop. nazwa amer. Departamentu Stanu (tj. amer. ministerstwa spraw zagran.), często z intencją humorystyczną a. kpiną, jako
  • Co znaczy Klepsydra Tłumaczenie   klepsydra afisz zawierający nekrolog, ogłoszenie o czyimś zgonie; zegar piaskowy a. wodny, złożony z dwóch naczyń połączonych wąskim
  • Co znaczy Predystynacja Tłumaczenie   predystynacja przeznaczenie, fatum, los wyznaczony z góry (por. kismet); filoz. doktryna relig. głosząca, że los człowieka, jego
  • Co znaczy It Tłumaczenie   IT ang., zob. telematyka

Co oznacza stacjonarny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.