passati tempi co to jest
Co to znaczy tempi passati? Definicja tempi passati! wł., minione czasy! (kiedy takie rzeczy były.

Czy przydatne?

Definicja tempi passati

Definicja z ang. tempi passati, z niem. Tempi passati.

Co to znaczy TEMPI PASSATI tempi passati! wł., minione czasy! (kiedy takie rzeczy były jeszcze możliwe).Etym. - okrzyk cesarza rz.nm. Józefa II (1741-90) na widok obrazu, który przedstawiał cesarza Fryderyka Barbarossę, klęczącego (w r. 1177) u stóp papieża

Czym jest tempi passati znaczenie w Znaczenie T .