Statyczny

Oceń przydatność:

     

  statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, nauki o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika).   Etym. - gr. statikós 'zatrzymujący; umiejący ważyć' od histánai 'zatrzymywać; (równo)ważyć'; por. aerostatyka; aerostat; anastatyczny; apostata; astat; bakteriostatyczne; diastazy; ekstaza; epistemologia; hipostaza; homeostaza; izostazja; metastaza; prostata; stasimon; stater; system; termostat.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • mitraizm ->  mitraizm wschodni kult misteryjny, łączący elementy mazdaizmu i
  • laszowanie ->  laszowanie lotn. odczepienie szybowca od ciągnącego go samolotu
  • adermina ->  adermina zob. pirydoksyna. Etym. - zob. a
  • Graeca fides -> Graeca fides łac., grecka wierność, tj. wiarołomność; por. fides

Co oznacza statyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.