Statyczny

Oceń przydatność:

     

  statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, nauki o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika).   Etym. - gr. statikós 'zatrzymujący; umiejący ważyć' od histánai 'zatrzymywać; (równo)ważyć'; por. aerostatyka; aerostat; anastatyczny; apostata; astat; bakteriostatyczne; diastazy; ekstaza; epistemologia; hipostaza; homeostaza; izostazja; metastaza; prostata; stasimon; stater; system; termostat.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • pacta sunt servanda -> pacta sunt servanda łac., umowy zobowiązują, umów należy dotrzymywać
  • muzeum ->  muzeum zob. muzealny
  • perkal ->  perkal mocne, gładkie, cienkie płótno bawełniane na bieliznę
  • schlagfertig -> schlagfertig [wym. szla:kfertik] zawsze gotów do celnej, ciętej
  • Numeri ->  Numeri Księga Liczb, 4. księga biblijnego Pięcioksięgu; por

Co oznacza statyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.