Statyczny

Oceń przydatność:

     

  statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, nauki o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika).   Etym. - gr. statikós 'zatrzymujący; umiejący ważyć' od histánai 'zatrzymywać; (równo)ważyć'; por. aerostatyka; aerostat; anastatyczny; apostata; astat; bakteriostatyczne; diastazy; ekstaza; epistemologia; hipostaza; homeostaza; izostazja; metastaza; prostata; stasimon; stater; system; termostat.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • EF ->  EPI-, EP-, EF- w złożeniach: na; przy; nad; zewnętrzny; tylny
  • pedel ->  pedel bedel przest. woźny w zakładzie naukowym. Etym. 
  • stuła ->  stuła Kośc. rz.kat. ozdobny, szeroki pas tkaniny z

Co oznacza statyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.