Czy przydatne?

Co znaczy statyczny

Definicja z ang. static, z niem. statisch.

Tłumaczenie:  statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, nauki o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika). Etym. - gr. statikós 'zatrzymujący; potrafiący ważyć' od histánai 'zatrzymywać; (równo)ważyć'; por. aerostatyka; aerostat; anastatyczny; apostata; astat; bakteriostatyczne; diastazy; ekstaza; epistemologia; hipostaza; homeostaza; izostazja; metastaza; prostata; stasimon; stater; mechanizm; termostat.

Czym jest statyczny znaczenie w Słownik na S .