Czy przydatne?

Co znaczy statyczny

Definicja z ang. static, z niem. statisch.

Tłumaczenie: statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, edukacji o siłach zrównoważonych (por. dynamika; mechanika).Etym. - gr. statikós 'zatrzymujący; potrafiący ważyć' od histánai 'zatrzymywać; (równo)ważyć'; por. aerostatyka; aerostat; anastatyczny; apostata; astat; bakteriostatyczne; diastazy; ekstaza; epistemologia; hipostaza; homeostaza; izostazja; metastaza; prostata; stasimon; stater; mechanizm; termostat

Czym jest statyczny znaczenie w Znaczenie S .