Czy pomogło?

Co znaczy Tartar

Tłumaczenie:   Tartar mit. gr. najniższa, mroczna część Hadesu, gdzie przebywały dusze, odbywające najcięższe kary (por. Danaid praca; Iksjona koło; infernalny; syzyfowa praca; Tantala męki; tytan).   Etym. - gr. Tártaros 'jw.'

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Fingować Tłumaczenie   fingować pozorować; udawać, zmyślać; fałszować.   Etym. - łac. fingere 'kształtować; zdobić; jw.'
  • Co znaczy Baretka Tłumaczenie   baretka wstążka odznaczeniowa naszywana na kurtce mundurowej a. marynarce, zastępująca właściwą odznakę.   Etym. - fr
  • Co znaczy Gemutlich Tłumaczenie   gemütlich przytulny(-nie), swojski(-ko), miły(-le), przyjemny(-nie); por. ujutno.   Etym. - nm. 'jw.' od Gemüt 'umysł
  • Co znaczy Emploi Tłumaczenie emploi [wym. ãplua] rodzaj ról, w których aktor się specjalizuje.   Etym. - fr. 'użytek; zajęcie, posada; jw.' od employer
  • Co znaczy Ametyst Tłumaczenie   ametyst odmiana kwarcu, kamień półszlachetny, przezroczysty, fioletowy a. purpurowoczerwony.   Etym. - gr. améthystos

Co oznacza Tartar? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.