Czy przydatne?

Co znaczy Tartar

Definicja z ang. Tartar, z niem. Zahnstein.

Tłumaczenie:   Tartar mit. gr. najniższa, mroczna część Hadesu, gdzie przebywały dusze, odbywające najcięższe kary (por. Danaid robota; Iksjona koło; infernalny; syzyfowa robota; Tantala męki; tytan).   Etym. - gr. Tártaros 'jw.'

Czym jest Tartar znaczenie w Słownik na T .