Tartar

Oceń przydatność:

     

  Tartar mit. gr. najniższa, mroczna część Hadesu, gdzie przebywały dusze, odbywające najcięższe kary (por. Danaid praca; Iksjona koło; infernalny; syzyfowa praca; Tantala męki; tytan).   Etym. - gr. Tártaros 'jw.'

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • formant ->  formant językozn. element słowotwórczy formujący wyraz pochodny
  • up to date -> up to date ang., [wym. aptudejt] dosł. 'aż do (bieżącej) daty'; wg
  • aurea mediocritas -> aurea mediocritas łac., złote umiarkowanie; najlepsza pośrednia droga

Co oznacza Tartar? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.