technika co to jest
Co to znaczy technika? Definicja metoda środki, metody i czynności powiązane z wytwarzaniem dóbr.

Czy przydatne?

Definicja technika

Definicja z ang. technique, z niem. Technik.

Co to znaczy TECHNIKA metoda środki, metody i czynności powiązane z wytwarzaniem dóbr materialnych.TECHNO- w złożeniach: sztuka; rzemiosło; techniczny; technologiczny; użytkowany.technostruktura pracownicy nowoczesnej korporacji kapitalistycznej, którzy - dzięki swoim kompetencjom - biorą udział w grupowym procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.technokracja rządy ekspertów technicznych w kraju, w społeczeństwie a. rządy na zasadach określonych poprzez techników.technologia (edukacja o) sposób(ch) przeróbki i obróbki materiałów (t. mechaniczna, chemiczna).Technology Assesment z angielskiego:, [wym. teknoledżi esesment] Ocena Techniki, mechanizm umożliwiający bardziej świadomy wybór spośród wielu społ., ekon. i środowiskowych możliwości, pojawiających się dzięki rozwojowi edukacji i techniki; przewidywanie skutków drugiego rzutu wykorzystania nowych technik.technikum (l.mn. metoda) średnia szkoła zawodowa, której absolwenci otrzymują tytuł metoda.Etym. - gr. technikós 'kunsztowny; artystyczny; biegły' od téchnē 'sztuka; edukacja; rzemiosło; biegłość; chytrość'; por. politechnika; psychotechnika; socjotechnika; technet; zobacz -kracja; -log; log-; struktura

Czym jest technika znaczenie w Znaczenie T .