Co znaczy tradycja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   tradycja przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako hist. (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd. jw.   tradycyjny jazz muzyka niearanżowana a. oparta na aranżacjach pamięciowych, obejmująca wszystkie kierunki starego jazzu, jak spirituals, bluesy, jazz nowoorleański, ragtime, dixieland, Chicago style, boogie-woogie, grane przez zespoły złożone z klarnetu, puzonu, trąbki a. kornetu, banja, niekiedy też gitary.   Etym. - łac. traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie; jw.' od tradere 'wręczać; podawać; uczyć; zdradzać'; tra- zob. trans-; -dere-; od dare, zob. donacja; por. ekstradycja.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Zoa Tłumaczenie   -ZOA w złożeniach: zwierzęta.   Etym. - gr. dzōa l.mn. od dzōion, zob. -zoo-; por. metazoa; protozoa
  • Co znaczy Dhoti Tłumaczenie   dhoti hindi, długa przepaska na biodra noszona w Indiach przez mężczyzn; materiał, z którego robi się takie przepaski
  • Co znaczy Ementaler Tłumaczenie   ementaler zob. emmentaler
  • Co znaczy Postylla Tłumaczenie   postylla dawn. (zbiór) komentarz(y) do Biblii, Ewangelii; objaśnienie perykopy.   Etym. - śrdw.łac. postilla 'jw.' od
  • Co znaczy Ryga Tłumaczenie   ryga grubo liniowana podkładka pod papier piśmienny, ułatwiająca równe pisanie.   Etym. - wł. riga 'kreska; linia

Co oznacza tradycja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.