Czy przydatne?

Co znaczy tradycja

Definicja z ang. tradition, z niem. Tradition.

Tłumaczenie:  tradycja przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako hist. (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych i tak dalej; przekazany poprzez przodków obyczaj, wierzenie, zasada i tak dalej;; jw. tradycyjny jazz muzyka niearanżowana a. oparta na aranżacjach pamięciowych, obejmująca wszystkie kierunki starego jazzu, jak spirituals, bluesy, jazz nowoorleański, ragtime, dixieland, Chicago style, boogie-woogie, grane poprzez zespoły złożone z klarnetu, puzonu, trąbki a. kornetu, banja, niekiedy także gitary. Etym. - łac. traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie; jw.' od tradere 'wręczać; podawać; uczyć; zdradzać'; tra- zobacz trans-; -dere-; od dare, zobacz donacja; por. ekstradycja.

Czym jest tradycja znaczenie w Słownik na T .