Tradycja

Oceń przydatność:

     

  tradycja przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako hist. (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd. jw.   tradycyjny jazz muzyka niearanżowana a. oparta na aranżacjach pamięciowych, obejmująca wszystkie kierunki starego jazzu, jak spirituals, bluesy, jazz nowoorleański, ragtime, dixieland, Chicago style, boogie-woogie, grane przez zespoły złożone z klarnetu, puzonu, trąbki a. kornetu, banja, niekiedy też gitary.   Etym. - łac. traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie; jw.' od tradere 'wręczać; podawać; uczyć; zdradzać'; tra- zob. trans-; -dere-; od dare, zob. donacja; por. ekstradycja.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • ex animo -> ex animo łac., dosł. 'z duszy'; serdecznie, szczerze., exc. skr
  • succes de circonstance -> succès de circonstance fr., powodzenie dzieła sztuki wynikłe ze
  • zabaglione ->  zabaione, zabaglione wł., krem z jaj, cukru i wina a. soku
  • kurier ->  kurier dawn. posłaniec, goniec; (k. dyplomatyczny) wysłannik
  • ex ungue leonem -> ex ungue leonem (pingere) (malować) lwa według pazura, tj. z części (

Co oznacza tradycja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.