Czy pomogło?

Co znaczy tradycja

Tłumaczenie:   tradycja przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako hist. (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd. jw.   tradycyjny jazz muzyka niearanżowana a. oparta na aranżacjach pamięciowych, obejmująca wszystkie kierunki starego jazzu, jak spirituals, bluesy, jazz nowoorleański, ragtime, dixieland, Chicago style, boogie-woogie, grane przez zespoły złożone z klarnetu, puzonu, trąbki a. kornetu, banja, niekiedy też gitary.   Etym. - łac. traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie; jw.' od tradere 'wręczać; podawać; uczyć; zdradzać'; tra- zob. trans-; -dere-; od dare, zob. donacja; por. ekstradycja.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Kurdesz Tłumaczenie   kurdesz pieśń biesiadna pop. w Polsce XVIII w.; wyraz z refrenu tej piosenki; dawn. kompan, dobry towarzysz.   Etym. -&
  • Co znaczy Errors of comedy Tłumaczenie (The) Comedy of Errors ang., Komedia omyłek.   Etym. - tytuł komedii (ok. 1594; wyst. pol. 1896) Szekspira
  • Co znaczy Ngui Tłumaczenie   ngui tambola, jednostka monetarna Zambii i Malawi, równa 1/100 kuacza
  • Co znaczy Sucre Tłumaczenie sucre [wym. sukre] waluta Ekwadoru (=100 centavos).   Etym. - ku czci Antonia José de Sucre (1795-1830), który oswobodził
  • Co znaczy Bibeloty Tłumaczenie   bibeloty drobne przedmioty, stawiane (zwł. dawn.) na meblach, kominkach, w serwantkach dla upiększenia mieszkania.   Etym. 

Co oznacza tradycja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.