Co znaczy tradycja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   tradycja przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako hist. (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd. jw.   tradycyjny jazz muzyka niearanżowana a. oparta na aranżacjach pamięciowych, obejmująca wszystkie kierunki starego jazzu, jak spirituals, bluesy, jazz nowoorleański, ragtime, dixieland, Chicago style, boogie-woogie, grane przez zespoły złożone z klarnetu, puzonu, trąbki a. kornetu, banja, niekiedy też gitary.   Etym. - łac. traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie; jw.' od tradere 'wręczać; podawać; uczyć; zdradzać'; tra- zob. trans-; -dere-; od dare, zob. donacja; por. ekstradycja.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Szykana Tłumaczenie   szykana umyślne dokuczanie, stawianie przeszkód, prześladowanie, dręczenie biurokratycznymi, formalnymi utrudnieniami; (rzecz z
  • Co znaczy Triada Tłumaczenie   triada trójca; związek, zespół, grupa trzech (osób, rzeczy, elementów, bóstw); w filoz. Hegla: teza, antyteza i synteza; por
  • Co znaczy Bodhran Tłumaczenie   bodhran irlandzki bęben z koźlej skóry.   Etym. - irl. 'głuchy człowiek' od bodhar 'głuchy'
  • Co znaczy Curacao Tłumaczenie   curaçao [wym. kü:ra:sao] hol., likier z nalewów na skórkach pomarańczy gorzkiej, uprawianej na wyspie Curaçao w grupie Antyli Hol
  • Co znaczy Dit on Tłumaczenie on dit fr., [wym. ą di] (tak) powiadają; podobno (tak jest); takie chodzą wieści, pogłoski, plotki

Co oznacza tradycja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.