firma co to jest
Co to jest Firma? Opis organizacja gospodarcza będąca w stanie funkcjonować jako odrębna.

Czy przydatne?

Definicja Firma

Definicja z ang. Business, z niem. Firma.

Co to jest FIRMA: organizacja gospodarcza będąca w stanie funkcjonować jako odrębna, samodzielna jednostka

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na F

Co znaczy Fundusz Emerytalny:
Definicja gromadząca środki finansowe od osób, lokująca i zarządzająca nimi by w przyszłości wypłacić składkodawcom - albo w razie ich Zgonu spadkobiercom - świadczenie pieniężne w formie emerytury po firma co to jest.
Co znaczy Franszyza:
Definicja w działalności ubezpieczeniowej proc. albo stawka szkody, do wysokości której nie wypłaca się odszkodowania firma definicja.
Co znaczy Faktoring:
Definicja średnioterminowego finansowania. Dostarczenie spółce środków finansowych przez wykup jej wierzytelności (jest to przejęcia wystawionych poprzez nią a nie zapłaconych faktur, aby w dalszym ciągu firma co znaczy.
Co znaczy Faktura:
Definicja opatrzony datą i numerem dokument wydawany kupującemu poprzez sprzedającego firma słownik.
Co znaczy Fundusz Inwestycyjny:
Definicja środki na zbiorowej lokacie mającej formę walorów zbywalnych i tworzącej pewną niepodzielną całość firma znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: