handlowy znak co to jest
Co to jest Znak handlowy? Opis charakterystyczny obiekt oznaczenia danego towaru, stanowiący.

Czy przydatne?

Definicja Znak handlowy

Definicja z ang. trademark, z niem. Warenzeichen.

Co to jest ZNAK HANDLOWY: charakterystyczny obiekt oznaczenia danego towaru, stanowiący element własności handlowej

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Złota Akcja:
Definicja akcja będąca w posiadaniu władz publicznych wyemitowana poprzez spółkę skarbu państwa albo spółkę kapitału mieszanego, która jest obiektem częściowej albo całkowitej prywatyzacji znak handlowy co to jest.
Co znaczy Zadłużenie:
Definicja Kredyt i inne należności podlegające zapłacie poprzez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne wydatki określone w umowie znak handlowy definicja.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa znak handlowy co znaczy.
Co znaczy Zdarzenie Losowe:
Definicja nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą znak handlowy słownik.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności znak handlowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: