żyro co to jest
Co to jest Żyro? Opis polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w.

Czy przydatne?

Definicja Żyro

Definicja z ang. Endorsement, z niem. Billigung.

Co to jest ŻYRO: poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zadłużenie Przeterminowane:
Definicja Saldo ujemne rachunku wywołane wypłatą kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot przewyższających kwotę przyznanego limitu w saldzie debetowym żyro co to jest.
Co znaczy Złota Akcja:
Definicja akcja będąca w posiadaniu władz publicznych wyemitowana poprzez spółkę skarbu państwa albo spółkę kapitału mieszanego, która jest obiektem częściowej albo całkowitej prywatyzacji żyro definicja.
Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu żyro co znaczy.
Co znaczy Zabezpieczenie:
Definicja roszczenie w relacji do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie pożyczki żyro słownik.
Co znaczy Zadatek:
Definicja suma pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu w trakcie składania zamówienia, będąca gwarancją dokonania przyszłej transakcji żyro znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: