walutowy rynek międzynarodowy co to jest
Co oznacza międzynarodowy rynek walutowy: market) obejmuje transakcje zamiany walut (kupnosprzedaż.

Czy przydatne?

Czym jest międzynarodowy rynek walutowy

Definicja z ang. international currency market, z niem. internationalen Devisenmarkt.

Definicja: (z angielskiego: foreign exchange market) obejmuje transakcje zamiany walut (kupnosprzedaż) i mechanizm regulacji prawnych, wyznaczających fundamentalne procedury działania na tym rynku i instytucji zaangażowanych w przeprowadzanie operacji finansowych. Transakcje na tym rynku mogą być przeprowadzane poprzez uczestników różnych rynków krajowych dokonujących zamiany walut z podmiotami zagranicznymi. Powstanie możliwości aktywnego uczestnictwa zagranicznym podmiotom na rodzimym rynku sprawia, że rynek krajowy przekształca się w obiekt międzynarodowego rynku walutowego. M.r.w. nie jest jednak prostą sumą poszczególnych rynków krajowych, jest z kolei tworem wykazującym swoje cechy jakościowe

Czym jest międzynarodowy rynek walutowy znaczenie w Słownik na M .