zasada wzajemnego uznawania co to jest
Co oznacza zasada wzajemnego uznawania narodowych przepisów i norm: tworzenia wewnętrznego rynku.

Czy przydatne?

Czym jest zasada wzajemnego uznawania narodowych przepisów i norm

Definicja z ang. the principle of mutual recognition of national regulations and standards, z niem. das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung nationaler Vorschriften und Normen.

Definicja: wprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia wewnętrznego rynku Wspólnoty, odpowiednio z którą: 1. każdy wyrób, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w jednym z krajów członkowskich, powinien zostać dopuszczony na rynki pozostałych krajów nawet wówczas, gdy normy techniczne obowiązujące w państwie produkcji różnią się od norm obowiązujących w pozostałych krajach; 2. państwa członkowskie mogą swobodnie kształtować i wprowadzać regulacje krajowe dotyczące produkcji i obrotu towarami tylko wówczas, gdy na szczeblu Wspólnoty nie ma ustalonych wymagań; 3. wynikające z różnic legislacyjnych bariery handlowe mogą być użytkowane tylko wówczas, gdy służą one ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, konsumenta albo środowiska naturalnego i są proporcjonalne do celu, jaki dzięki nim ma być osiągnięty. Aktualnie zasadą tą objętych jest ok. 25% produkcji Wspólnoty. Zobacz także CE

Czym jest zasada wzajemnego uznawania znaczenie w Słownik na Z .