seci co to jest
Co oznacza SECI: Cooperative Initiative) Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie.

Czy przydatne?

Czym jest SECI

Definicja z ang. SECI, z niem. SECI.

Definicja SECI: (z angielskiego: South-East European Cooperative Initiative) Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowana w Genewie 6 grudnia 1996, opiera się na współpracy Unia EuropejskaStany Zjednoczone w celu budowania więzi na terytorium. Jej obecnymi członkami są: Albania, BośniaHercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Mołdowa, Rumunia, Słowenia, Macedonia, Turcja i SerbiaCzarnogóra. Inicjatywa ma uzupełniać inne programy i struktury współpracy na terytorium Bałkanów, jak: Pakt Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, Inicjatywa Środkowoeuropejska, SEECP, Współpraca Ekonomiczna Krajów Morza Czarnego. Jej kluczowym celem jest koordynacja rozwoju regionu, transfer nowych technologii, inwestycji

Czym jest SECI znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Solana Javier:
Porównanie hiszpański, od grudnia 1995 sekretarz generalny NATO. Opuścił to stanowisko, powierzono mu gdyż funkcję generalnego sekretarza Porady UE i wysokiego przedstawiciela Wspólnej Polityki Zagranicznej i seci co znaczy.
Krzyżówka System Informacyjny Schengen:
Dlaczego trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów seci krzyżówka.
Co to jest Subsydiarność:
Jak lepiej pomocniczość, zasada zapisana w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości [...] wykazywać aktywność będzie tylko wtedy, jeżeli cele seci co to jest.
Słownik System Wcześniejszych Emerytur:
Kiedy postanowień dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi i zapewnienie osobom objętym tym systemem względnie seci słownik.
Czym jest Strategia Przedakcesyjna:
Od czego zależy krajów kandydujących opracowana opierając się na dokumentu Strategia integracji państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej wypracowanego w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Essen 910 seci czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: