słowacja co to jest
Co oznacza Słowacja: kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczące z Polską, Ukrainą, Węgrami.

Czy przydatne?

Czym jest Słowacja

Definicja z ang. Slovakia, z niem. Slowakei.

Definicja SŁOWACJA: Republika Słowacka (Slovenska Republika), kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczące z Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49,036 tys. km2, ludność 5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości węgierskiej. Stolica Bratysława. S. wchodziła od XI w. w skład Węgier, a po I wojnie światowej Czechosłowacji. Fakt nieuwzględnienia poprzez Czechów żądań pełnej autonomii w ramach federacji powodował napięcia w państwie, zaowocował także opowiedzeniem się Słowaków pod wodzą księdza Tiso za hitlerowskimi Niemcami i utworzeniem satelickiego państwa w okresie II wojny światowej. Po jej zakończeniu S. ponownie stała się częścią Czechosłowacji, jednak dopiero od 1969 struktura federalna tego państwie zaczęła zapewniać Słowakom równorzędne prawa, nie mniej jednak dążenia niepodległościowe były zdecydowanie tłumione. Po aksamitnej rewolucji odżyły one z nową siłą. Po raz pierwszy publicznie zażądano suwerenności S. w trakcie manifestacji z 8 czerwca 1991. Słowacka Porada Narodowa 17 lipca 1992 przyjęła deklarację suwerenności, a 1 września konstytucję, 25 listopada Zebranie Federalne podjęło decyzję o podziale państwa. S. została republiką parlamentarną, oficjalnie w pełni demokratyczną, z zachowanym pluralizmem partyjnym. Równocześnie stanęła w obliczu poważnych problemów gospodarczych przez wzgląd na brakiem na jej terenie rozwiniętego przemysłu poza zbrojeniowym, który nie był dostosowany do wymagań zachodniego rynku, ubogim rolnictwem. Lecz najpoważniejszym problemem stała się niestabilność życia politycznego i zahamowanie procesu reform demokratycznych poprzez przychodnia Vladimira Mečiara utworzony w 1994. Dodatkowym problemem jest aż 13% mniejszość węgierska, dyskryminowana bardziej, niż gdy u władzy znajdowała się Słowacka Partia Narodowa, podnosząca hasła nacjonalistyczne. W rezultacie S., aczkolwiek jej parametry gospodarcze były dobre, została odrzucona w avis Komisji Europejskiej (1997) jako kandydat do negocjacji w kwestii członkostwa z Unią Europejską. Nie objęło jej również poszerzanie NATO, nie mniej jednak referendum w samej S. wykazało także brak zainteresowania jej obywateli tym członkostwem. We wrześniu 1998 w wyborach zwyciężyła koalicja demokratyczno-socjalistyczna. Premier M. Dziurinda wprowadził do rządu przedstawicieli mniejszości węgierskiej, zadeklarował gotowość wstąpienia S. do NATO (zaproszona do członkostwa w 2002) i UE (skończyła negocjacje w 2002). S. jest członkiem Ekipy Wyszehradzkiej, CEFTA, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Porady Europy i ONZ. Od 1 maja 2004 w UE

Czym jest Słowacja znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Strategia Lizbońska:
Porównanie koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest powstanie dynamicznej, konkurencyjnej gospodarki, gwarantującej zrównoważony postęp gospodarczy, przyrost zatrudnienia i spójność socjalną w słowacja co znaczy.
Krzyżówka System Informacyjny Schengen:
Dlaczego trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów słowacja krzyżówka.
Co to jest System Informacyjny Europolu:
Jak lepiej mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy policyjnej na poziomie europejskim. Fundamentem prawną jego słowacja co to jest.
Słownik Solidarność Finansowa:
Kiedy wspólnej polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie obszarze środki te zostały słowacja słownik.
Czym jest Strefowe:
Od czego zależy programyrolnośrodowiskowe jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle ustalonych strefach zorientowany raczej na zachowanie różnorodności biologicznej danego obszaru słowacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: