uzgodnieniowe spotkanie co to jest
Co oznacza spotkanie uzgodnieniowe: kandydującym poprzedzające sesję dwustronną przeglądu prawa.

Czy przydatne?

Czym jest spotkanie uzgodnieniowe

Definicja z ang. meeting reconciling, z niem. treffen versöhnende.

Definicja: spotkanie organizowane w państwie kandydującym poprzedzające sesję dwustronną przeglądu prawa. Spotkaniu, organizowanemu oddzielnie dla każdego obszaru negocjacyjnego, przewodniczy sekretarz Zespołu Negocjacyjnego, uczestniczą w nim również: członek Zespołu Negocjacyjnego odpowiedzialny za omawiany rozdział negocjacyjny (będący równocześnie przewodniczącym polskiej delegacji na sesji dwustronnej), przewodniczący odpowiedniego podzespołu zadaniowego, przedstawiciele i specjaliści ministerstw i urzędów centralnych i przedstawiciele partnerów socjalnych. Celem spotkania jest zatwierdzenie wytycznych albo dyrektyw, w ramach których poruszają się delegacje na sesji przeglądu prawa. W zależności od tego, jakie instrukcje otrzymali członkowie delegacji, mogą ustosunkowywać się do acquis communautaire danego obszaru negocjacyjnego na trzy możliwe metody. Zobacz szerzej przegląd prawa

Czym jest spotkanie uzgodnieniowe znaczenie w Słownik na S .