dochodów struktura co to jest
Co oznacza struktura dochodów: obejmuje w ramach tak zwany środków własnych wpływy z tytułu: ceł.

Czy przydatne?

Czym jest struktura dochodów

Definicja z ang. income structure, z niem. Ertragsstruktur.

Definicja: pozycja dochody budżetu ogólnego UE obejmuje w ramach tak zwany środków własnych wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy celnej, opłat rolnych nakładanych na wyroby rolne importowane z państw spoza Wspólnoty, opłat z tytułu produkcji i magazynowania cukru i izoglukozy, część podatku VAT pobieranego na terenie Wspólnoty (w wymiarze nieprzekraczającym 1% jednolitej podstawy opodatkowania dla tego podatku)

Czym jest struktura dochodów znaczenie w Słownik na S .