wydatków struktura co to jest
Co oznacza struktura wydatków: obejmuje w pierwszej kolejności: opłaty na cele rolnicze ( FEOGA.

Czy przydatne?

Czym jest struktura wydatków

Definicja z ang. expenditure structure, z niem. Ausgabenstruktur.

Definicja: pozycja opłaty budżetu ogólnego UE obejmuje w pierwszej kolejności: opłaty na cele rolnicze ( FEOGA Sekcja Gwarancji), Fundusze Strukturalne, w tym: FEOGA Sekcja Orientacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Fundusz Spójności i Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. Ponadto opłaty Wspólnoty obejmują: prace badawczo-rozwojowe, politykę zewnętrzną i opłaty administracyjne

Czym jest struktura wydatków znaczenie w Słownik na S .